Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Kadonneet henkilöt
Suomussalmella kadonnut nainen löytyi elossa, mutta kylmissään

Suo­mus­sal­mel­la ka­don­nut nainen löytyi elossa, mutta kyl­mis­sään

16.09.2022 09:48
Tuhansia euroja vapaaehtoistahoille Oulussa – Maksimisumma käytetään etsintädroonin hankintaan

Tu­han­sia euroja va­paa­eh­tois­ta­hoil­le Oulussa – Mak­si­mi­sum­ma käy­te­tään et­sin­täd­roo­nin han­kin­taan

01.09.2022 14:55
Tilaajille
Toppilansalmesta etsittiin ihmistä – löytyi rannalta märkänä ja hieman kylmissään

Top­pi­lan­sal­mes­ta et­sit­tiin ihmistä – löytyi ran­nal­ta märkänä ja hieman kyl­mis­sään

01.09.2022 00:05 1
Iäkäs mies katosi Kempeleessä – löydettiin myöhemmin hyväkuntoisena

Iäkäs mies katosi Kem­pe­lees­sä – löy­det­tiin myö­hem­min hy­vä­kun­toi­se­na

22.08.2022 06:39 3
Oletko nähnyt? Tämä 14–vuotias Rovaniemellä asuva poika on kadonnut –  havaittu Oulussa, mutta voi liikkua pääkaupunkiseudulla

Oletko nähnyt? Tämä 14–­vuo­tias Ro­va­nie­mel­lä asuva poika on ka­don­nut – ha­vait­tu Ou­lus­sa, mutta voi liikkua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la

15.08.2022 15:42
Poliisi pyytää havaintoja Hyrynsalmella kadonneesta 49-vuotiaasta miehestä

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Hy­ryn­sal­mel­la ka­don­nees­ta 49-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä

08.08.2022 11:30
Kemijärvellä tiistaina ajelehtineen veneen omistaja on kadonnut kalareissulla – poliisi pyytää havaintoja

Ke­mi­jär­vel­lä tiis­tai­na aje­leh­ti­neen veneen omis­ta­ja on ka­don­nut ka­la­reis­sul­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

03.08.2022 18:56 1
Sallassa ja Kemijärvellä etsittiin kadonneita – etsinnät päättyivät onnellisesti

Sal­las­sa ja Ke­mi­jär­vel­lä et­sit­tiin ka­don­nei­ta – et­sin­nät päät­tyi­vät on­nel­li­ses­ti

23.07.2022 13:06
Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Rasmus Palosaaresta – oleskelee mahdollisesti Varkauden seudulla

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja ka­don­nees­ta Rasmus Pa­lo­saa­res­ta – oles­ke­lee mah­dol­li­ses­ti Var­kau­den seu­dul­la

23.07.2022 11:21
Poliisi etsii Pudasjärvellä hillasuolle kadonnutta iäkästä naista

Poliisi etsii Pu­das­jär­vel­lä hil­la­suol­le ka­don­nut­ta iäkästä naista

22.07.2022 06:25 1
Torniossa kadonnut 82-vuotias on löytynyt hyväkuntoisena

Tor­nios­sa ka­don­nut 82-vuo­tias on löy­ty­nyt hy­vä­kun­toi­se­na

14.07.2022 17:15
Poliisi pyytää havaintoja tänään Kuhmossa kadonneesta miehestä

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja tänään Kuh­mos­sa ka­don­nees­ta mie­hes­tä

25.06.2022 13:32
Poliisi etsi Torniossa yli 80-vuotiaita veljeksiä – olivat lähteneet ajelemaan metsäautoteitä

Poliisi etsi Tor­nios­sa yli 80-vuo­tiai­ta vel­jek­siä – olivat läh­te­neet aje­le­maan met­sä­au­to­tei­tä

22.06.2022 06:42 2
KRP avasi uudestaan vuonna 2004 kadonneen miehen murhatutkinnan ja kaipaa vihjeitä – miten helsinkiläinen liikemies päätyi mereen Turun edustalle?

KRP avasi uu­des­taan vuonna 2004 ka­don­neen miehen mur­ha­tut­kin­nan ja kaipaa vih­jei­tä – miten hel­sin­ki­läi­nen lii­ke­mies päätyi mereen Turun edus­tal­le?

24.05.2022 15:55 1
Iäkäs ja muistisairas mies katosi Kalajoella – löytyi yli kahdenkymmenen kilometrin päästä

Iäkäs ja muis­ti­sai­ras mies katosi Ka­la­joel­la – löytyi yli kah­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin päästä

06.05.2022 06:31
Inarissa UKK-puiston maastoon viikonloppuna kadonneen hiihtäjänaisen hätäetsinnät on lopetettu tuloksettomina

Ina­ris­sa UKK-puis­ton maas­toon vii­kon­lop­pu­na ka­don­neen hiih­tä­jä­nai­sen hä­tä­et­sin­nät on lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na

13.04.2022 15:16
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Kiilopäällä kadonneen hiihtäjän löytyminen alkaa olla epätodennäköistä – havaintoja ei ole tullut

Poliisi IS:lle: Kii­lo­pääl­lä ka­don­neen hiih­tä­jän löy­ty­mi­nen alkaa olla epä­to­den­nä­köis­tä – ha­vain­to­ja ei ole tullut

12.04.2022 21:51
Tilaajille
Oulussa kateissa ollut mies löytyi

Oulussa ka­teis­sa ollut mies löytyi

26.03.2022 22:12 2
Ihmisen aiheuttamien lumivyöryjen määrä pohjoisen tuntureilla on kasvanut merkittävästi – Lapin poliisikoirat harjoittelevat lumivyörypelastamista Levillä tällä viikolla

Ihmisen ai­heut­ta­mien lu­mi­vyö­ry­jen määrä poh­joi­sen tun­tu­reil­la on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti – Lapin po­lii­si­koi­rat har­joit­te­le­vat lu­mi­vyö­ry­pe­las­ta­mis­ta Levillä tällä vii­kol­la

23.03.2022 10:55
Tilaajille
Kadonneeksi ilmoitettu nainen löytyi Oulun keskustan alueelta

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu nainen löytyi Oulun kes­kus­tan alueel­ta

23.03.2022 06:26 2