Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Kadonneet henkilöt
KRP avasi uudestaan vuonna 2004 kadonneen miehen murhatutkinnan ja kaipaa vihjeitä – miten helsinkiläinen liikemies päätyi mereen Turun edustalle?

KRP avasi uu­des­taan vuonna 2004 ka­don­neen miehen mur­ha­tut­kin­nan ja kaipaa vih­jei­tä – miten hel­sin­ki­läi­nen lii­ke­mies päätyi mereen Turun edus­tal­le?

24.05.2022 15:55 1
Iäkäs ja muistisairas mies katosi Kalajoella – löytyi yli kahdenkymmenen kilometrin päästä

Iäkäs ja muis­ti­sai­ras mies katosi Ka­la­joel­la – löytyi yli kah­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin päästä

06.05.2022 06:31
Inarissa UKK-puiston maastoon viikonloppuna kadonneen hiihtäjänaisen hätäetsinnät on lopetettu tuloksettomina

Ina­ris­sa UKK-puis­ton maas­toon vii­kon­lop­pu­na ka­don­neen hiih­tä­jä­nai­sen hä­tä­et­sin­nät on lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na

13.04.2022 15:16
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Kiilopäällä kadonneen hiihtäjän löytyminen alkaa olla epätodennäköistä – havaintoja ei ole tullut

Poliisi IS:lle: Kii­lo­pääl­lä ka­don­neen hiih­tä­jän löy­ty­mi­nen alkaa olla epä­to­den­nä­köis­tä – ha­vain­to­ja ei ole tullut

12.04.2022 21:51
Tilaajille
Oulussa kateissa ollut mies löytyi

Oulussa ka­teis­sa ollut mies löytyi

26.03.2022 22:12 2
Ihmisen aiheuttamien lumivyöryjen määrä pohjoisen tuntureilla on kasvanut merkittävästi – Lapin poliisikoirat harjoittelevat lumivyörypelastamista Levillä tällä viikolla

Ihmisen ai­heut­ta­mien lu­mi­vyö­ry­jen määrä poh­joi­sen tun­tu­reil­la on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti – Lapin po­lii­si­koi­rat har­joit­te­le­vat lu­mi­vyö­ry­pe­las­ta­mis­ta Levillä tällä vii­kol­la

23.03.2022 10:55
Tilaajille
Kadonneeksi ilmoitettu nainen löytyi Oulun keskustan alueelta

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu nainen löytyi Oulun kes­kus­tan alueel­ta

23.03.2022 06:26 2
Oulun seudulla kadonnut nainen on löytynyt

Oulun seu­dul­la ka­don­nut nainen on löy­ty­nyt

23.03.2022 09:39 2
Poika katosi hiihtoreissulla Ylivieskassa – poliisikoira löysi kadonneen hyvävointisena muutaman tunnin jälkeen

Poika katosi hiih­to­reis­sul­la Yli­vies­kas­sa – po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen hy­vä­voin­ti­se­na muu­ta­man tunnin jälkeen

13.03.2022 17:25 3
Länsi-Suomen merivartiosto suorittaa vedenalaisia etsintöjä Oulussa Erkkolan sillan ja Toppilansalmen alueella

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to suo­rit­taa ve­den­alai­sia et­sin­tö­jä Oulussa Erk­ko­lan sillan ja Top­pi­lan­sal­men alueel­la

19.01.2022 14:28
Meren jäällä ulkoillut mies edelleen kateissa Oulussa – poliisi pyytää havaintoja

Meren jäällä ul­koil­lut mies edel­leen ka­teis­sa Oulussa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

13.01.2022 08:34
Muoniossa kadonneeksi ilmoitettu nuori mies löydettiin kuolleena maastosta

Muo­nios­sa ka­don­neek­si il­moi­tet­tu nuori mies löy­det­tiin kuol­lee­na maas­tos­ta

16.12.2021 18:44
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja rinkan kanssa kulkevasta Jori Lahtisesta – nähty viimeksi itsenäisyyyspäivänä  Äkäslompolontiellä Muonion Tiurajärvellä

Poliisi kaipaa edel­leen ha­vain­to­ja rinkan kanssa kul­ke­vas­ta Jori Lah­ti­ses­ta – nähty vii­mek­si it­se­näi­syyys­päi­vä­nä Äkäs­lom­po­lon­tiel­lä Muonion Tiu­ra­jär­vel­lä

14.12.2021 20:41
Poliisi etsii kadonneeksi ilmoitettua miestä – viimeksi nähty Tiurajärvellä Äkäslompolontiellä

Poliisi etsii ka­don­neek­si il­moi­tet­tua miestä – vii­mek­si nähty Tiu­ra­jär­vel­lä Äkäs­lom­po­lon­tiel­lä

12.12.2021 10:55
Tilaajille
Raahessa etsitty 76-vuotias mies löytyi hyvässä kunnossa

Raa­hes­sa etsitty 76-vuo­tias mies löytyi hyvässä kun­nos­sa

10.11.2021 20:24
Kaksi veneilijää katosi Rovaniemellä, löytyivät hukkuneina

Kaksi ve­nei­li­jää katosi Ro­va­nie­mel­lä, löy­tyi­vät huk­ku­nei­na

15.10.2021 11:17 3
Tilaajille
Reilusti yli kymmenen vuotta kateissa ollut mies löytyi hyvävointisena – poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta

Rei­lus­ti yli kym­me­nen vuotta ka­teis­sa ollut mies löytyi hy­vä­voin­ti­se­na – poliisi ei epäile ta­pauk­seen liit­ty­vän rikosta

11.10.2021 13:52 18
Oulun poliisin ruumiskoira Kusti haistaa vainajat – miksi monet kadonneet löytyvät lopulta niin läheltä katoamispaikkaa?

Oulun po­lii­sin ruu­mis­koi­ra Kusti haistaa vai­na­jat – miksi monet ka­don­neet löy­ty­vät lopulta niin läheltä ka­toa­mis­paik­kaa?

27.09.2021 16:00 2
Tilaajille
Elokuussa kadonnut mies löytyi kuolleena Oulaisissa

Elo­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na Ou­lai­sis­sa

18.09.2021 11:50
Vapaaehtoisten pelastuspalveluiden etsintätoiminta ja koulutus vaakalaudalla, koska valtion tukirahoitus vähenee vuosi vuodelta

Va­paa­eh­tois­ten pe­las­tus­pal­ve­lui­den et­sin­tä­toi­min­ta ja kou­lu­tus vaa­ka­lau­dal­la, koska valtion tu­ki­ra­hoi­tus vähenee vuosi vuo­del­ta

12.09.2021 06:00 5
Tilaajille