Kadonneet henkilöt
Oulussa joulukuussa kadonnut mies löytyi kuolleena vesialueelta

Oulussa jou­lu­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na ve­si­alueel­ta

07.04.2021 13:21
Kateissa ollut muistisairas nainen löytyi hyväkuntoisena Torniossa

Ka­teis­sa ollut muis­ti­sai­ras nainen löytyi hy­vä­kun­toi­se­na Tor­nios­sa

26.02.2021 11:53
Ruukkilaisen Esko Ansamaan etsinnät jatkuvat – apuna on ollut vapaaehtoisia

Ruuk­ki­lai­sen Esko An­sa­maan et­sin­nät jat­ku­vat – apuna on ollut va­paa­eh­toi­sia

25.02.2021 20:35
Poliisi tutkii Ruukissa tapahtunutta katoamista – alueen asukkaita pyydetään tarkastamaan pihansa ja piharakennuksensa

Poliisi tutkii Ruu­kis­sa ta­pah­tu­nut­ta ka­toa­mis­ta – alueen asuk­kai­ta pyy­de­tään tar­kas­ta­maan pihansa ja pi­ha­ra­ken­nuk­sen­sa

19.02.2021 10:21
Poliisi: Oulusta kadonnut mies löytyi kuolleena, tapauksessa ei epäillä rikosta

Po­lii­si: Oulusta ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na, ta­pauk­ses­sa ei epäillä rikosta

17.02.2021 10:06
Oulun poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 28-vuotiaasta miehestä – ollut kateissa jo kolmatta viikkoa

Oulun poliisi pyytää ha­vain­to­ja ka­don­nees­ta 28-vuo­tiaas­ta mie­hes­tä – ollut ka­teis­sa jo kol­mat­ta viikkoa

06.02.2021 15:04
Martti Perkkiö on yhä kateissa – Ylivieskassa järjestettiin suuretsintä, noin sata ihmistä etsi kadonnutta miestä tuloksetta

Martti Perkkiö on yhä ka­teis­sa – Yli­vies­kas­sa jär­jes­tet­tiin suu­ret­sin­tä, noin sata ihmistä etsi ka­don­nut­ta miestä tu­lok­set­ta

21.12.2020 11:58
Poliisi pyytää yhä vihjeitä Ylivieskassa kadonneesta miehestä

Poliisi pyytää yhä vih­jei­tä Yli­vies­kas­sa ka­don­nees­ta mie­hes­tä

18.12.2020 17:54

Po­lii­si: Yli­vies­kas­sa jat­ke­taan yhä 84-vuo­tiaan miehen et­sin­tö­jä

14.12.2020 15:16 1

Oulussa sun­nun­tai­na ka­don­nut­ta 32-vuo­tias­ta miestä et­si­tään yhä – ha­vain­not voi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen

07.04.2021 13:23

Oulussa et­si­tään ka­don­nut­ta 32-vuo­tias­ta miestä

07.04.2021 13:24
Pyhä-Luostolla kadonnut vaeltaja löydettiin kuolleena maastosta retkeilyreittien ulkopuolelta

Py­hä-Luos­tol­la ka­don­nut vael­ta­ja löy­det­tiin kuol­lee­na maas­tos­ta ret­kei­ly­reit­tien ul­ko­puo­lel­ta

18.11.2020 18:45
Tilaajille
Lapissa kadonnut 16-vuotias nuori löytyi, ehti olla kateissa pari viikkoa

Lapissa ka­don­nut 16-vuo­tias nuori löytyi, ehti olla ka­teis­sa pari viikkoa

16.11.2020 12:21

Oulussa ka­dok­sis­sa ollut 30-vuo­tias mies löytyi

14.11.2020 09:56
Pyhä-Luoston kansallispuistossa on kateissa 54-vuotias mies – viimeiset havainnot on tehty lähes kuukausi sitten

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on ka­teis­sa 54-vuo­tias mies – vii­mei­set ha­vain­not on tehty lähes kuu­kau­si sitten

18.11.2020 17:52
Tilaajille
Ranualla kadonnut marjastaja on löytynyt menehtyneenä

Ra­nual­la ka­don­nut mar­jas­ta­ja on löy­ty­nyt me­neh­ty­nee­nä

06.11.2020 15:44
Ranualla kadonneen marjastajan etsinnät jatkuvat Nuupasjoen alueella

Ra­nual­la ka­don­neen mar­jas­ta­jan et­sin­nät jat­ku­vat Nuu­pas­joen alueel­la

04.11.2020 12:50
Tilaajille
Ranualla etsitään karpalosuolle lähtenyttä marjastajaa – keskiviikkona etsintöihin osallistuu myös puolustusvoimat

Ra­nual­la et­si­tään kar­pa­lo­suol­le läh­te­nyt­tä mar­jas­ta­jaa – kes­ki­viik­ko­na et­sin­töi­hin osal­lis­tuu myös puo­lus­tus­voi­mat

03.11.2020 20:50

Tai­val­kos­kel­la ka­dok­sis­sa ollut mies löy­det­tiin

17.10.2020 09:06
Nivalassa kateissa ollut 90-vuotias muistisairas mies löytyi

Ni­va­las­sa ka­teis­sa ollut 90-vuo­tias muis­ti­sai­ras mies löytyi

10.10.2020 08:25