Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Viimeisin tunti
Maakuntajohtaja ja Oulun kaupunginjohtaja lähtevät kuntavierailuille – Kiertue alkaa torstaina Nivalasta

Maa­kun­ta­joh­ta­ja ja Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja läh­te­vät kun­ta­vie­rai­luil­le – Kiertue alkaa tors­tai­na Ni­va­las­ta

10:29
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta uutta elin­voi­maa – tor­pa­taan­ko Poh­jois-Poh­jan­maan kylien ke­hit­tä­mi­nen liian tiu­koil­la kaa­voil­la?

12.02.2024 06:00 24
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väylävirasto unohti Pohjois-Suomen kehittämisen – Alueen liikenneinfrahankkeet ”olemattomia”

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Väy­lä­vi­ras­to unohti Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sen – Alueen lii­ken­ne­inf­ra­hank­keet ”o­le­mat­to­mia”

14.12.2023 19:44 20
Tilaajille
Pohjoiset maakunnat patistavat hallitusta huolehtimaan niiden turvallisuudesta: "Venäjän tilanne voi pysyä tuollaisena vuosikymmeniä"

Poh­joi­set maa­kun­nat pa­tis­ta­vat hal­li­tus­ta huo­leh­ti­maan niiden tur­val­li­suu­des­ta: "Ve­nä­jän tilanne voi pysyä tuol­lai­se­na vuo­si­kym­me­niä"

06.10.2023 15:00 18
Tilaajille
Raiteita ja ratapihaa Ouluun – näitä asioita maakuntaliitto haluaa hallitukselta

Rai­tei­ta ja ra­ta­pi­haa Ouluun – näitä asioita maa­kun­ta­liit­to haluaa hal­li­tuk­sel­ta

15.09.2023 12:36 12
Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä liikennejärjestelmiä kehitetään noin 2 miljoonan euron EU-rahoituksella

Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä ke­hi­te­tään noin 2 mil­joo­nan euron EU-ra­hoi­tuk­sel­la

21.06.2023 14:35 3
Tilaajille
Vuoteen 2026 mennessä kolmannes EU-virassa olevista suomalaisista eläköityy – "Euroopan unionissa olisi nyt töitä suomalaisille"

Vuoteen 2026 men­nes­sä kol­man­nes EU-vi­ras­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta elä­köi­tyy – "Eu­roo­pan unio­nis­sa olisi nyt töitä suo­ma­lai­sil­le"

11.04.2023 08:00 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto ottaa käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan – uusi laki edellyttää kanavia kaikilta yli 50 henkeä työllistäviltä tahoilta

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto ottaa käyt­töön vää­rin­käy­tös­ten il­moi­tus­ka­na­van – uusi laki edel­lyt­tää kanavia kai­kil­ta yli 50 henkeä työl­lis­tä­vil­tä ta­hoil­ta

31.03.2023 10:31 2
Pohjois-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet

Poh­jois-Poh­jan­maan uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet

13.03.2023 16:54 39
Muhoksen kunnanjohtajaa Jussi Rämetiä esitetään uudeksi maakuntajohtajaksi

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jaa Jussi Rämetiä esi­te­tään uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si

27.02.2023 13:37 39
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakuntaliitot vaativat panostuksia liikenteeseen sekä kantaverkkoon

Poh­jois-Suo­men ja Itä-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot vaa­ti­vat pa­nos­tuk­sia lii­ken­tee­seen sekä kan­ta­verk­koon

23.02.2023 21:44 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitolta täystyrmäys valtion väyläohjelmalle – pohjoisen osuus tulevista rata- ja tieinvestoinneista on olematon

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta täys­tyr­mäys valtion väy­lä­oh­jel­mal­le – poh­joi­sen osuus tu­le­vis­ta rata- ja tie­in­ves­toin­neis­ta on ole­ma­ton

17.02.2023 12:58 35
Tilaajille
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kommentoi Vehkaperän paluuta johtajakisaan: "Kaikki hakijat ovat mukana"

Maa­kun­ta­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie kom­men­toi Veh­ka­pe­rän paluuta joh­ta­ja­ki­saan: "Kaikki hakijat ovat mukana"

13.02.2023 19:01 53
Tilaajille
Kommentti: Toisestakin merkittävästä johtajahausta uhkaa tulla Oulussa sekasotku, joka haiskahtaa pelin politiikalta

Kom­ment­ti: Toi­ses­ta­kin mer­kit­tä­väs­tä joh­ta­ja­haus­ta uhkaa tulla Oulussa se­ka­sot­ku, joka hais­kah­taa pelin po­li­tii­kal­ta

13.02.2023 16:18 73
Tilaajille
Kolme valittiin haastattelujen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajakisan loppusuoralle – Hinno ja Kaiponen putosivat pelistä

Kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja­ki­san lop­pu­suo­ral­le – Hinno ja Kai­po­nen pu­to­si­vat pelistä

24.01.2023 19:48 22
Analyysi: Ei ihme, että homma kiinnostaa – maakuntajohtajan palli ei ole yhtä tuulinen kuin kuntajohtajan ja palkka on kohdillaan

Ana­lyy­si: Ei ihme, että homma kiin­nos­taa – ­maa­kun­ta­joh­ta­jan palli ei ole yhtä tuu­li­nen kuin kun­ta­joh­ta­jan ja palkka on koh­dil­laan

19.01.2023 06:00 23
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitusta johtava Mirja Vehkaperä haki Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi – katso kaikki virkaa hakeneet

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus­ta johtava Mirja Veh­ka­pe­rä haki Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jak­si – katso kaikki virkaa ha­ke­neet

13.01.2023 15:19 64
Markus Erkkilä valittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan viransijaiseksi

Markus Erkkilä va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­sek­si

20.12.2022 16:45 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa-palkinto toimittaja Helena Petäistölle – "Tuonut vahvasti esille juuriaan, ottanut aktiivisesti kantaa Oulun kehittämiseen"

Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­to toi­mit­ta­ja Helena Pe­täis­töl­le – "Tuonut vah­vas­ti esille juu­riaan, ottanut ak­tii­vi­ses­ti kantaa Oulun ke­hit­tä­mi­seen"

09.11.2022 10:42 16