Oulainen
Viimeisin tunti
Pyörän kettingin ja hammasrattaan väliin juuttunut sormi aiheutti pelastusoperaation Oulaisissa

Pyörän ket­tin­gin ja ham­mas­rat­taan väliin juut­tu­nut sormi ai­heut­ti pe­las­tus­ope­raa­tion Ou­lai­sis­sa

16:06
Kuukausi
Tulvaturismi on jokivarressa toistuva kevätilmiö
Kolumni Sirpa Kortet

Tul­va­tu­ris­mi on jo­ki­var­res­sa tois­tu­va ke­vät­il­miö

15.04.2021 18:00
Tilaajille
Poliisi valvoi Jokilaaksojen alueella viikonloppuna – kiinni jäi rattijuoppoja, kaahareita ja salakuljettajia

Poliisi valvoi Jo­ki­laak­so­jen alueel­la vii­kon­lop­pu­na – kiinni jäi rat­ti­juop­po­ja, kaa­ha­rei­ta ja sa­la­kul­jet­ta­jia

12.04.2021 13:27 2
Rekkahallissa syttyi tulipalo Oulaisissa – vahingot jäivät vähäisiksi

Rek­ka­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa – va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

11.04.2021 11:54
Oulaistelaislähtöisen Anna Elina Isoaron uutuuskirja sanoittaa lapsen kokemuksia surussa – omakohtaisen ja traagisen tarinan keskiössä on elämän jatkuminen kaikesta huolimatta

Ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Anna Elina Isoaron uu­tuus­kir­ja sa­noit­taa lapsen ko­ke­muk­sia surussa – oma­koh­tai­sen ja traa­gi­sen tarinan kes­kiös­sä on elämän jat­ku­mi­nen kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.04.2021 19:00
Tilaajille
Palokunta sammutti lankalauantaina Oulaisissa puukasan, joka ei ollut pääsiäiskokko

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti lan­ka­lauan­tai­na Ou­lai­sis­sa puu­ka­san, joka ei ollut pää­siäis­kok­ko

03.04.2021 22:28 1
Tilaajille
Poliisi on tutkinut useita huumausainerikoksia Oulaisissa, ylikomisarion mukaan kannabiksen vaikutukset näkyvät jo arjessa

Poliisi on tut­ki­nut useita huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia Ou­lai­sis­sa, yli­ko­mi­sa­rion mukaan kan­na­bik­sen vai­ku­tuk­set näkyvät jo arjessa

30.03.2021 15:08 1
Tilaajille
Vanhemmat
"Onnellinen loppu" – Jäihin uponnut kuorma-auto saatiin kuivalle maalle Oulaisten louhoslammesta

"On­nel­li­nen loppu" – Jäihin uponnut kuor­ma-au­to saatiin kui­val­le maalle Ou­lais­ten lou­hos­lam­mes­ta

12.03.2021 10:19
Tilaajille
Louhoslampeen uponneen kuorma-auton nosto alkaa Oulaisissa, turvallisuussyistä paikalle ei saa mennä uteliaisuuttaan katsomaan

Lou­hos­lam­peen upon­neen kuor­ma-au­ton nosto alkaa Ou­lai­sis­sa, tur­val­li­suus­syis­tä pai­kal­le ei saa mennä ute­liai­suut­taan kat­so­maan

11.03.2021 10:38 9
Tilaajille
Nyt on aika miettiä siemenvalinnat ensi kesää varten – näillä hyötypuutarhurin vinkeillä kotipuutarhuri saa satoa taimista

Nyt on aika miettiä sie­men­va­lin­nat ensi kesää varten – näillä hyö­ty­puu­tar­hu­rin vin­keil­lä ko­ti­puu­tar­hu­ri saa satoa tai­mis­ta

10.03.2021 07:00
Tilaajille
Kysyimme: Joudutaanko leikkauksia OYSissa lykkäämään, koska Oulun kaupunginsairaala ei voi ottaa tällä hetkellä uusia potilaita jatkohoitoon?

Ky­syim­me: Jou­du­taan­ko leik­kauk­sia OYSissa lyk­kää­mään, koska Oulun kau­pun­gin­sai­raa­la ei voi ottaa tällä het­kel­lä uusia po­ti­lai­ta jat­ko­hoi­toon?

02.03.2021 14:52 4
Tilaajille
Työväkeä rekrytoidaan Ruotsin akkuteollisuuteen Pohjois-Suomea myöten – oulaistelainen Ville Huhtanen on päässyt suunnittelemaan uutta tehdasta alusta alkaen

Työ­vä­keä rek­ry­toi­daan Ruotsin ak­ku­teol­li­suu­teen Poh­jois-Suo­mea myöten – ou­lais­te­lai­nen Ville Huh­ta­nen on päässyt suun­nit­te­le­maan uutta teh­das­ta alusta alkaen

02.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Oulaisissa palaneen varastohallin syttymissyynä sähkövika

Ou­lai­sis­sa pa­la­neen va­ras­to­hal­lin syt­ty­mis­syy­nä säh­kö­vi­ka

01.03.2021 15:27
Tilaajille
400 neliön varastorakennus tuhoutui tulipalossa Oulaisissa –  varastotilassa olleet kaasupullot räjähtelivät

400 neliön va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa – va­ras­to­ti­las­sa olleet kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät

25.02.2021 15:56
Tilaajille
Sporttinen Seena Arvio on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemästään valinnasta – hän valmistuu toukokuussa liikuntaneuvojaksi nuorten suosimasta koulutuksesta

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

15.02.2021 17:00
Tilaajille
Pyöräkuormaaja paloi Oulaisissa käyttökelvottomaksi

Pyö­rä­kuor­maa­ja paloi Ou­lai­sis­sa käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

13.02.2021 12:55
Kymmeniä hyllymetrejä valokuvia ja negatiiveja hankittiin Oulaisten kaupungin omistukseen, ammattikuvaajien arkistossa on paikallisia ihmisiä useilta vuosikymmeniltä

Kym­me­niä hyl­ly­met­re­jä va­lo­ku­via ja ne­ga­tii­ve­ja han­kit­tiin Ou­lais­ten kau­pun­gin omis­tuk­seen, am­mat­ti­ku­vaa­jien ar­kis­tos­sa on pai­kal­li­sia ihmisiä useilta vuo­si­kym­me­nil­tä

31.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen pääpaikka aloittaa Oulaisissa: Kokemukset nostavat esille lisääntyvän perheväkivallan alueella

So­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sen pää­paik­ka aloit­taa Ou­lai­sis­sa: Ko­ke­muk­set nos­ta­vat esille li­sään­ty­vän per­he­vä­ki­val­lan alueel­la

30.01.2021 06:00
Tilaajille
Taksikuski Arttu Ahinko tuntee Oulaisten tiet kuin omat taskunsa – viime aikoina kyydeille ollut kysyntää jopa tavanomaista enemmän

Tak­si­kus­ki Arttu Ahinko tuntee Ou­lais­ten tiet kuin omat tas­kun­sa – viime aikoina kyy­deil­le ollut ky­syn­tää jopa ta­van­omais­ta enemmän

27.01.2021 10:04
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 14 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tau­ti­ta­paus­ta

25.01.2021 12:18 12