Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulainen
Viimeisin 24 tuntia
Kolme lasta koskessa aiheutti hälytyksen pelastuslaitokselle Oulaisissa – lapset pääsivät rannalle omin avuin

Kolme lasta kos­kes­sa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen pe­las­tus­lai­tok­sel­le Ou­lai­sis­sa – lapset pää­si­vät ran­nal­le omin avuin

06.06.2023 22:45
Vanhemmat
Käräjäoikeus asetti oulaistelaisen Suvanto Infran konkurssiin – työntekijöiden irtisanominen on jo aloitettu ja työkohteet ovat pysähtyneet

Kä­rä­jä­oi­keus asetti ou­lais­te­lai­sen Suvanto Infran kon­kurs­siin – työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­nen on jo aloi­tet­tu ja työ­koh­teet ovat py­säh­ty­neet

31.05.2023 18:10
Tilaajille
Rankkasade aiheutti veden tulvimisen Oulaskankaan aluesairaalaan

Rank­ka­sa­de ai­heut­ti veden tul­vi­mi­sen Ou­las­kan­kaan alue­sai­raa­laan

23.05.2023 19:13
Paikallisliikenteen bussi syttyi palamaan kesken ajon Oulaisissa

Pai­kal­lis­lii­ken­teen bussi syttyi pa­la­maan kesken ajon Ou­lai­sis­sa

08.05.2023 18:00
Roskienpoltto levisi Oulaisissa, puolitoista hehtaaria nurmikkoa paloi – tiistaina voimassa nurmikkopalovaroitus

Ros­kien­polt­to levisi Ou­lai­sis­sa, puo­li­tois­ta heh­taa­ria nur­mik­koa paloi – tiis­tai­na voi­mas­sa nur­mik­ko­pa­lo­va­roi­tus

08.05.2023 12:36 1
Ylivieskalainen jääkiekkokaukaloita valmistava Icepro Oy siirtää toimintonsa Oulaisiin – toimitilat löytyivät konkurssiin menneeltä kilpailijalta

Yli­vies­ka­lai­nen jää­kiek­ko­kau­ka­loi­ta val­mis­ta­va Icepro Oy siirtää toi­min­ton­sa Ou­lai­siin – toi­mi­ti­lat löy­tyi­vät kon­kurs­siin men­neel­tä kil­pai­li­jal­ta

20.04.2023 14:46 2
Näin Oulun vaalipiirin ensikertalaisina eduskuntaan nousevat kommentoivat tunnelmiaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tulokseen"

Näin Oulun vaa­li­pii­rin en­si­ker­ta­lai­si­na edus­kun­taan nou­se­vat kom­men­toi­vat tun­nel­miaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tu­lok­seen"

03.04.2023 08:25 42
Tilaajille
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57 3
Oulusta saa 100 000 eurolla pienen kerrostalokaksion, mutta mitä sillä summalla saa muualta? – Katso kartasta, mitä asunnonostaja saa Pohjois-Pohjanmaalla eri summilla

Oulusta saa 100 000 eurolla pienen ker­ros­ta­lo­kak­sion, mutta mitä sillä sum­mal­la saa muual­ta? – Katso kar­tas­ta, mitä asun­non­os­ta­ja saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la eri sum­mil­la

22.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulaisissa toimiva Euroopan johtaviin jääkiekkokaukaloiden toimittajiin kuuluva Raita Sport hakeutuu konkurssiin

Ou­lai­sis­sa toimiva Eu­roo­pan joh­ta­viin jää­kiek­ko­kau­ka­loi­den toi­mit­ta­jiin kuuluva Raita Sport ha­keu­tuu kon­kurs­siin

27.01.2023 14:19 14
Tilaajille
Oulaisiin avattu lastensuojelun yksikkö etsii hevostallia yhteistyökumppaniksi – Oulunkaaren yksikössä hyviä ponikokemuksia

Ou­lai­siin avattu las­ten­suo­je­lun yksikkö etsii he­vos­tal­lia yh­teis­työ­kump­pa­nik­si – Ou­lun­kaa­ren yk­si­kös­sä hyviä po­ni­ko­ke­muk­sia

25.01.2023 17:30
Tilaajille
80-neliöinen varastorakennus tuhoutui tulipalossa Oulaisissa, sisällä nestekaasupulloja ja aseen panoksia

80-ne­liöi­nen va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa, sisällä nes­te­kaa­su­pul­lo­ja ja aseen pa­nok­sia

12.12.2022 20:12 1
Mies tuomittiin Oulaisissa tekemästään taposta yli kahdeksan vuoden vankeuteen – oli vapautunut juuri vankilasta

Mies tuo­mit­tiin Ou­lai­sis­sa te­ke­mäs­tään taposta yli kah­dek­san vuoden van­keu­teen – oli va­pau­tu­nut juuri van­ki­las­ta

23.11.2022 16:32
Tilaajille
Mies puukotti toista kaksi kertaa vatsaan Oulaisissa – teipin ja talouspaperin käyttö saivat hovioikeuden lieventämään vankeustuomiota

Mies puu­kot­ti toista kaksi kertaa vatsaan Ou­lai­sis­sa – teipin ja ta­lous­pa­pe­rin käyttö saivat ho­vi­oi­keu­den lie­ven­tä­mään van­keus­tuo­mio­ta

13.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Latauksessa olleen akun epäillään sytyttäneen palon Oulaisissa – naapuri havahtui savuun ja palovaroittimeen

La­tauk­ses­sa olleen akun epäil­lään sy­tyt­tä­neen palon Ou­lai­sis­sa – ­naa­pu­ri ha­vah­tui savuun ja pa­lo­va­roit­ti­meen

04.11.2022 17:17 2
Ajokoira jäi jumiin valtavan tukkipinon alle Oulaisissa, parin tunnin pelastusurakka päättyi onnellisesti

Ajo­koi­ra jäi jumiin val­ta­van tuk­ki­pi­non alle Ou­lai­sis­sa, parin tunnin pe­las­tus­urak­ka päättyi on­nel­li­ses­ti

03.11.2022 15:13
Pelastuslaitos sammutti samalla reissulla kaksi tulipaloa Oulaisissa

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti samalla reis­sul­la kaksi tu­li­pa­loa Ou­lai­sis­sa

29.10.2022 08:34 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu pie­nil­lä­kin kun­nil­la – uusilla toi­min­ta­ta­voil­la on saatu Ou­lai­sis­sa no­peas­ti tu­lok­sia

29.10.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusoikeudenkäynnissä tuomitut valittanevat käräjäoikeuden tuomiosta – kumpikin tuomittiin yli kahden vuoden vankeusrangaistuksiin

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­oi­keu­den­käyn­nis­sä tuo­mi­tut va­lit­ta­ne­vat kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta – kum­pi­kin tuo­mit­tiin yli kahden vuoden van­keus­ran­gais­tuk­siin

17.10.2022 15:18
Tilaajille
Oulaisissa saunarakennuksesta lähtenyt tulipalo levisi ulkorakennukseen ja uhkasi omakotitaloa, asukas hillitsi tulta vesiletkulla

Ou­lai­sis­sa sau­na­ra­ken­nuk­ses­ta läh­te­nyt tu­li­pa­lo levisi ul­ko­ra­ken­nuk­seen ja uhkasi oma­ko­ti­ta­loa, asukas hil­lit­si tulta ve­si­let­kul­la

16.10.2022 10:10