Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Oulainen
Kuukausi
Mies tuomittiin Oulaisissa tekemästään taposta yli kahdeksan vuoden vankeuteen – oli vapautunut juuri vankilasta

Mies tuo­mit­tiin Ou­lai­sis­sa te­ke­mäs­tään taposta yli kah­dek­san vuoden van­keu­teen – oli va­pau­tu­nut juuri van­ki­las­ta

23.11.2022 16:32
Tilaajille
Mies puukotti toista kaksi kertaa vatsaan Oulaisissa – teipin ja talouspaperin käyttö saivat hovioikeuden lieventämään vankeustuomiota

Mies puu­kot­ti toista kaksi kertaa vatsaan Ou­lai­sis­sa – teipin ja ta­lous­pa­pe­rin käyttö saivat ho­vi­oi­keu­den lie­ven­tä­mään van­keus­tuo­mio­ta

13.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Latauksessa olleen akun epäillään sytyttäneen palon Oulaisissa – naapuri havahtui savuun ja palovaroittimeen

La­tauk­ses­sa olleen akun epäil­lään sy­tyt­tä­neen palon Ou­lai­sis­sa – ­naa­pu­ri ha­vah­tui savuun ja pa­lo­va­roit­ti­meen

04.11.2022 17:17 2
Ajokoira jäi jumiin valtavan tukkipinon alle Oulaisissa, parin tunnin pelastusurakka päättyi onnellisesti

Ajo­koi­ra jäi jumiin val­ta­van tuk­ki­pi­non alle Ou­lai­sis­sa, parin tunnin pe­las­tus­urak­ka päättyi on­nel­li­ses­ti

03.11.2022 15:13
Vanhemmat
Pelastuslaitos sammutti samalla reissulla kaksi tulipaloa Oulaisissa

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti samalla reis­sul­la kaksi tu­li­pa­loa Ou­lai­sis­sa

29.10.2022 08:34 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu pie­nil­lä­kin kun­nil­la – uusilla toi­min­ta­ta­voil­la on saatu Ou­lai­sis­sa no­peas­ti tu­lok­sia

29.10.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusoikeudenkäynnissä tuomitut valittanevat käräjäoikeuden tuomiosta – kumpikin tuomittiin yli kahden vuoden vankeusrangaistuksiin

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­oi­keu­den­käyn­nis­sä tuo­mi­tut va­lit­ta­ne­vat kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta – kum­pi­kin tuo­mit­tiin yli kahden vuoden van­keus­ran­gais­tuk­siin

17.10.2022 15:18
Tilaajille
Oulaisissa saunarakennuksesta lähtenyt tulipalo levisi ulkorakennukseen ja uhkasi omakotitaloa, asukas hillitsi tulta vesiletkulla

Ou­lai­sis­sa sau­na­ra­ken­nuk­ses­ta läh­te­nyt tu­li­pa­lo levisi ul­ko­ra­ken­nuk­seen ja uhkasi oma­ko­ti­ta­loa, asukas hil­lit­si tulta ve­si­let­kul­la

16.10.2022 10:10
Yrittäjä ja virkamies laskuttivat yhteistuumin Oulaisten kaupungilta ylimääräisiä laskuja 1,3 miljoonan euron edestä – molemmille yli kaksi vuotta vankeutta

Yrit­tä­jä ja vir­ka­mies las­kut­ti­vat yh­teis­tuu­min Ou­lais­ten kau­pun­gil­ta yli­mää­räi­siä laskuja 1,3 mil­joo­nan euron edestä – mo­lem­mil­le yli kaksi vuotta van­keut­ta

07.10.2022 15:23 9
Tilaajille
Saharakennuksen sähkökaapissa kärysi Oulaisissa

Sa­ha­ra­ken­nuk­sen säh­kö­kaa­pis­sa kärysi Ou­lai­sis­sa

06.10.2022 06:42
Päivi Laajala harkitsee hakeeko jatkoa kaupunginjohtajan tehtävään – lue myös, mitä Mirja Vehkaperä, Tuomas Lohi, Riikka Moilanen ja muut kunta-alan johtajat vastaavat

Päivi Laajala har­kit­see hakeeko jatkoa kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vään – lue myös, mitä Mirja Veh­ka­pe­rä, Tuomas Lohi, Riikka Moi­la­nen ja muut kun­ta-alan joh­ta­jat vas­taa­vat

25.09.2022 17:32 84
Tilaajille
Elenia aloittaa Oulaisissa älykkäiden sähkömittarien asennukset – vaihto on asiakkaille maksuton

Elenia aloit­taa Ou­lai­sis­sa älyk­käi­den säh­kö­mit­ta­rien asen­nuk­set – ­vaih­to on asiak­kail­le mak­su­ton

15.09.2022 14:26
Oulaisten kerrostalokuoleman oikeudenkäynnissä erikoisia yksityiskohtia – Syytetty hävisi vessareissulle, "tähtitodistajalla" suhde sekä uhriin että syytettyyn

Ou­lais­ten ker­ros­ta­lo­kuo­le­man oi­keu­den­käyn­nis­sä eri­koi­sia yk­si­tyis­koh­tia – Syy­tet­ty hävisi ves­sa­reis­sul­le, "täh­ti­to­dis­ta­jal­la" suhde sekä uhriin että syy­tet­tyyn

07.09.2022 20:10 1
Tilaajille
Junavaunun kaasuvuoto saatiin korjattua Oulaisissa – junat myöhästelevät onnettomuuden vuoksi

Ju­na­vau­nun kaa­su­vuo­to saatiin kor­jat­tua Ou­lai­sis­sa – junat myö­häs­te­le­vät on­net­to­muu­den vuoksi

24.08.2022 08:50 4
Saharakennuksessa syttyi tulipalo Oulaisissa, työntekijät hoitivat alkusammutuksen

Sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Ou­lai­sis­sa, työn­te­ki­jät hoi­ti­vat al­ku­sam­mu­tuk­sen

22.08.2022 20:56
Tunteet nousivat pintaan, kun Oulaisten ylilaskutusjutun syytettyjä kuultiin oikeudessa – ”Tämä on ollut ovela huijaus”

Tunteet nou­si­vat pin­taan, kun Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ju­tun syy­tet­ty­jä kuul­tiin oi­keu­des­sa – ”Tämä on ollut ovela hui­jaus”

18.08.2022 19:10 7
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusepäilyt oikeudessa – "Hyväksyntä meni sukkana läpi"

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­epäi­lyt oi­keu­des­sa – "Hy­väk­syn­tä meni sukkana läpi"

18.08.2022 15:30 7
Tilaajille
Tokion olympiakävijä Antti Vikström rikkoi ennätyksensä ja heivasi vuosikausien mörön harteiltaan: "Kisoissa alkoi jo tuntua, että eikö siitä pääse millään yli"

Tokion olym­pia­kä­vi­jä Antti Vik­ström rikkoi en­nä­tyk­sen­sä ja heivasi vuo­si­kau­sien mörön har­teil­taan: "Ki­sois­sa alkoi jo tuntua, että eikö siitä pääse millään yli"

12.08.2022 09:47 1
Tilaajille
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­to­ai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

08.08.2022 19:55 52
Tilaajille
Mies pelasti veden varaan joutuneen naisen Pyhäjoesta Oulaisissa

Mies pelasti veden varaan jou­tu­neen naisen Py­hä­joes­ta Ou­lai­sis­sa

20.07.2022 21:48 3