Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulainen
Kuukausi
Pohde: Oulaisten akuuttiosasto suljetaan – Tilalle arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Pohde: Ou­lais­ten akuut­ti­osas­to sul­je­taan – Tilalle ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö

14.09.2023 14:13 1
Teboilin rakennus ei ainakaan vielä edennyt Oulaisten uudeksi nuorisotilaksi

Te­boi­lin ra­ken­nus ei ai­na­kaan vielä edennyt Ou­lais­ten uudeksi nuo­ri­so­ti­lak­si

12.09.2023 09:20 4
Tilaajille
Oulainen harkitsee nuorisotilojen vuokraamista Teboililta, jonka omistaa venäläinen Lukoil

Ou­lai­nen har­kit­see nuo­ri­so­ti­lo­jen vuok­raa­mis­ta Te­boi­lil­ta, jonka omistaa ve­nä­läi­nen Lukoil

11.09.2023 12:22 12
Tilaajille
Oulaisten iso tehdaskokonaisuus nytkähti eteenpäin: Leden hankkii laitteet kansainväliseltä suuryhtiöltä

Ou­lais­ten iso teh­das­ko­ko­nai­suus nyt­käh­ti eteen­päin: Leden hankkii lait­teet kan­sain­vä­li­sel­tä suur­yh­tiöl­tä

07.09.2023 12:11 1
Tilaajille
Keski-ikäinen nainen jäi Oulaisissa erikoiskuljetusauton alle ja menehtyi

Kes­ki-ikäi­nen nainen jäi Ou­lai­sis­sa eri­kois­kul­je­tus­au­ton alle ja me­neh­tyi

06.09.2023 16:17
Vanhemmat
Teini-ikäinen pahoinpideltiin koulun pihalla Oulaisissa – näin poliisi kommentoi huhumyllyn käynnistänyttä tapausta

Tei­ni-ikäi­nen pa­hoin­pi­del­tiin koulun pihalla Ou­lai­sis­sa – näin poliisi kom­men­toi hu­hu­myl­lyn käyn­nis­tä­nyt­tä ta­paus­ta

15.08.2023 10:41 2
Tilaajille
Anna-Elena Pääkkölä ja Tiina Käpylä ihmettelivät, missä ovat maininnat Laila Kinnusen ja Alman saavutuksista – Naisten työn kautta kerrottuna populaarimusiikin historia näyttää erilaiselta kuin on totuttu

An­na-Ele­na Pääk­kö­lä ja Tiina Käpylä ih­met­te­li­vät, missä ovat mai­nin­nat Laila Kin­nu­sen ja Alman saa­vu­tuk­sis­ta – Naisten työn kautta ker­rot­tu­na po­pu­laa­ri­mu­sii­kin his­to­ria näyttää eri­lai­sel­ta kuin on totuttu

09.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Joukkoliikenteen talviaikataulut astuvat voimaan useilla reiteillä 9. elokuuta

Jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lut astuvat voimaan useilla rei­teil­lä 9. elo­kuu­ta

01.08.2023 17:18 3
Oulaisten Liikenne Oy osti Liikenne Huovari Oy:n osakekannan – kauppahinta "ihan normaali"

Ou­lais­ten Lii­ken­ne Oy osti Lii­ken­ne Huovari Oy:n osa­ke­kan­nan – kaup­pa­hin­ta "ihan nor­maa­li"

01.08.2023 16:38 2
Tilaajille
Olympiaedustaja Antti Vikström voitti Oulussa SM-kultaa ja viritteli samalla MM-kisakuntoa: "Periaatteessa ennätyskeli"

Olym­pia­edus­ta­ja Antti Vik­ström voitti Oulussa SM-kul­taa ja vi­rit­te­li samalla MM-ki­sa­kun­toa: "Pe­riaat­tees­sa en­nä­tys­ke­li"

23.07.2023 21:24
Tilaajille
Hailuodosta lähtenyt Aki Heiskanen hakee nyt Muhokselle – Syntipukiksi joutuva kuntajohtaja vaihtaa helposti paikkaa, eikä kaikilla ole panssaria törkyviestejä vastaan

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt Aki Heis­ka­nen hakee nyt Mu­hok­sel­le – Syn­ti­pu­kik­si joutuva kun­ta­joh­ta­ja vaihtaa hel­pos­ti paik­kaa, eikä kai­kil­la ole pans­sa­ria tör­ky­vies­te­jä vastaan

23.06.2023 09:00 21
Tilaajille
Parvekkeen kukkalaatikko syttyi palamaan Oulaisissa, neuvokkaat ohikulkijat ryhtyivät sammutustöihin

Par­vek­keen kuk­ka­laa­tik­ko syttyi pa­la­maan Ou­lai­sis­sa, neu­vok­kaat ohi­kul­ki­jat ryh­tyi­vät sam­mu­tus­töi­hin

18.06.2023 15:25
Tuulivoimaelementtejä alettiin valmistaa Kärsämäellä – ensimmäiset kotimaiset tuulivoimaloiden betonitornit rakennetaan Oulaisiin

Tuu­li­voi­ma­ele­ment­te­jä alet­tiin val­mis­taa Kär­sä­mäel­lä – en­sim­mäi­set ko­ti­mai­set tuu­li­voi­ma­loi­den be­to­ni­tor­nit ra­ken­ne­taan Ou­lai­siin

14.06.2023 17:50 2
Tilaajille
Riikka Moilanen ei jätä oulaistelaisia, ilmoitti vetäytyvänsä Muhoksen kuntajohtajakisasta

Riikka Moi­la­nen ei jätä ou­lais­te­lai­sia, il­moit­ti ve­täy­ty­vän­sä Mu­hok­sen kun­ta­joh­ta­ja­ki­sas­ta

11.06.2023 12:37 30
Tilaajille
Kolme lasta koskessa aiheutti hälytyksen pelastuslaitokselle Oulaisissa – lapset pääsivät rannalle omin avuin

Kolme lasta kos­kes­sa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen pe­las­tus­lai­tok­sel­le Ou­lai­sis­sa – lapset pää­si­vät ran­nal­le omin avuin

06.06.2023 22:45
Käräjäoikeus asetti oulaistelaisen Suvanto Infran konkurssiin – työntekijöiden irtisanominen on jo aloitettu ja työkohteet ovat pysähtyneet

Kä­rä­jä­oi­keus asetti ou­lais­te­lai­sen Suvanto Infran kon­kurs­siin – työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­nen on jo aloi­tet­tu ja työ­koh­teet ovat py­säh­ty­neet

31.05.2023 18:10
Tilaajille
Rankkasade aiheutti veden tulvimisen Oulaskankaan aluesairaalaan

Rank­ka­sa­de ai­heut­ti veden tul­vi­mi­sen Ou­las­kan­kaan alue­sai­raa­laan

23.05.2023 19:13
Paikallisliikenteen bussi syttyi palamaan kesken ajon Oulaisissa

Pai­kal­lis­lii­ken­teen bussi syttyi pa­la­maan kesken ajon Ou­lai­sis­sa

08.05.2023 18:00
Roskienpoltto levisi Oulaisissa, puolitoista hehtaaria nurmikkoa paloi – tiistaina voimassa nurmikkopalovaroitus

Ros­kien­polt­to levisi Ou­lai­sis­sa, puo­li­tois­ta heh­taa­ria nur­mik­koa paloi – tiis­tai­na voi­mas­sa nur­mik­ko­pa­lo­va­roi­tus

08.05.2023 12:36 1