Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

turkistarhaus
Viimeisin 12 tuntia
Alavieskan lintuinfluenssatapaus: Turkistarhaajat pelkäävät, että eläimiä joudutaan lopettamaan turhaan, kun Ruokavirasto massatestaa kaikki Suomen tarhat

Ala­vies­kan lin­tuinf­luens­sa­ta­paus: Tur­kis­tar­haa­jat pel­kää­vät, että eläimiä jou­du­taan lo­pet­ta­maan tur­haan, kun Ruo­ka­vi­ras­to mas­sa­tes­taa kaikki Suomen tarhat

16:10 8
Tilaajille
Kuukausi
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.10.2023 12:11 4
Kansanedustajat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hallituksen on päätettävä budjettiriihessä turkisalan alasajopaketista

Kan­san­edus­ta­jat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hal­li­tuk­sen on pää­tet­tä­vä bud­jet­ti­rii­hes­sä tur­kis­alan alas­ajo­pa­ke­tis­ta

15.09.2023 19:06 37
Ruokavirasto määrää kaikki eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki eläimet lo­pe­tet­ta­vak­si tur­kis­tar­hoil­ta, joilla on todettu lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­ta

13.09.2023 12:53 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tar­haus on tullut Suo­mes­sa tiensä päähän

06.09.2023 06:00 9
Tilaajille
Turkistuotannon aika lähestyy meillä vääjäämättä loppuaan, ja nyt teema tulee eduskunnan eteen
Pääkirjoitus

Tur­kis­tuo­tan­non aika lä­hes­tyy meillä vää­jää­mät­tä lop­puaan, ja nyt teema tulee edus­kun­nan eteen

05.09.2023 20:00 41
Tilaajille
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä keräsi 50 000 kannatusilmoitusta – etenee eduskuntaan

Kan­sa­lais­aloi­te tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mi­ses­tä keräsi 50 000 kan­na­tus­il­moi­tus­ta – etenee edus­kun­taan

04.09.2023 23:38 17
Vanhemmat
Turkiseläinten kasvattajaliitto vaatii loppua tuottajien syyllistämiselle – keskimäärin yksi turkistarha kuukaudessa menee konkurssiin

Tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­ja­liit­to vaatii loppua tuot­ta­jien syyl­lis­tä­mi­sel­le – kes­ki­mää­rin yksi tur­kis­tar­ha kuu­kau­des­sa menee kon­kurs­siin

01.09.2023 13:03 5
Tilaajille
Turkisala yrittää sinnitellä lintuinfluenssan keskellä – tutkija esittää tarhaajille luopumisjärjestelmää, jotta turvealan virheitä ei toisteta

Tur­kis­ala yrittää sin­ni­tel­lä lin­tu­inf­luens­san kes­kel­lä – tutkija esittää tar­haa­jil­le luo­pu­mis­jär­jes­tel­mää, jotta tur­ve­alan vir­hei­tä ei tois­te­ta

27.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tar­hauk­sen voisi lo­pet­taa vä­lit­tö­mäs­ti

26.08.2023 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tuo­tan­non alasajo vain lin­tu­inf­luens­san var­jol­la ei ole pe­rus­tel­tua

22.08.2023 07:30 10
Tilaajille
Yle: Ruokavirasto aikoo tarkastaa kaikki turkistarhat lintuinfluenssan takia

Yle: Ruo­ka­vi­ras­to aikoo tar­kas­taa kaikki tur­kis­tar­hat lin­tu­inf­luens­san takia

14.08.2023 19:52
Kaikki minkit lopetetaan turkistarhoilta, joilta on löydetty lintuinfluenssaa, määrää Ruokavirasto

Kaikki minkit lo­pe­te­taan tur­kis­tar­hoil­ta, joilta on löy­det­ty lin­tuinf­luens­saa, määrää Ruo­ka­vi­ras­to

01.08.2023 14:46 17
Turkiseläimiä voidaan määrätä lopetettavaksi, jotta lintuinfluenssa ei leviäisi – seuraus uudesta asetuksesta

Tur­kis­eläi­miä voidaan määrätä lo­pe­tet­ta­vak­si, jotta lin­tu­inf­luens­sa ei le­viäi­si – seuraus uudesta ase­tuk­ses­ta

18.07.2023 14:01 5
Yhteensä viiden turkistarhan eläimistä on löytynyt lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto

Yh­teen­sä viiden tur­kis­tar­han eläi­mis­tä on löy­ty­nyt lin­tuinf­luens­saa, kertoo Ruo­ka­vi­ras­to

16.07.2023 09:58 10
Analyysi: Turkistarhaus erottaa pohjalaiset rkp:läiset helsinkiläisistä – Säätytalon tuskallisissa neuvotteluissa toiset näkevät aluepoliittiset palkinnot, toiset itkevät identiteetin perään

Ana­lyy­si: Tur­kis­tar­haus erottaa poh­ja­lai­set rkp:läi­set hel­sin­ki­läi­sis­tä – Sää­ty­ta­lon tus­kal­li­sis­sa neu­vot­te­luis­sa toiset näkevät alue­po­liit­ti­set pal­kin­not, toiset itkevät iden­ti­tee­tin perään

09.06.2023 16:00 4
Tilaajille
Tarhaajaliitto syyttää turkistarhojen salakuvaajia eläinsuojelurikoksesta – rikosoikeuden professori tyrmää syytökset

Tar­haa­ja­liit­to syyttää tur­kis­tar­ho­jen sa­la­ku­vaa­jia eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri tyrmää syy­tök­set

29.01.2023 10:06 7
Turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite ylitti miljoonan kannattajan rajan, etenee Euroopan komission käsittelyyn

Tur­kis­tar­haus­kiel­toa vaativa kan­sa­lais­aloi­te ylitti mil­joo­nan kan­nat­ta­jan rajan, etenee Eu­roo­pan ko­mis­sion kä­sit­te­lyyn

07.12.2022 10:22 7
Söpöt eläinvideot keräävät tykkäyksiä, mutta harva kantaa huolta tuotantoeläinten oloista
Kolumni

Söpöt eläin­vi­deot ke­rää­vät tyk­käyk­siä, mutta harva kantaa huolta tuo­tan­to­eläin­ten oloista

06.10.2022 18:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tar­hauk­sen aika on ohi

26.09.2022 05:00 6
Tilaajille