Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pello
Muistokirjoitus: Judovaikuttaja Seppo Räty 1938–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Ju­do­vai­kut­ta­ja Seppo Räty 1938–2023

14.11.2023 16:26 1
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Kirja-arvio: Maria Peura kirjoittaa omakohtaisessa romaanissa pojasta, joka joutuu vaikeuksiin – ensin koulussa sitten hoitolaitoksissa

Kir­ja-ar­vio: Maria Peura kir­joit­taa oma­koh­tai­ses­sa ro­maa­nis­sa po­jas­ta, joka joutuu vai­keuk­siin – ensin kou­lus­sa sitten hoi­to­lai­tok­sis­sa

21.08.2023 17:10
Tilaajille
Millainen kohuttu Aalistunturi on retkikohteena? Hiljaisella ja syrjäisellä tunturilla käyvät vain harvat

Mil­lai­nen kohuttu Aa­lis­tun­tu­ri on ret­ki­koh­tee­na? Hil­jai­sel­la ja syr­jäi­sel­lä tun­tu­ril­la käyvät vain harvat

18.07.2023 19:00
Tilaajille
Hakekontti roihusi lämpölaitoksen lähellä Pellossa

Ha­ke­kont­ti roihusi läm­pö­lai­tok­sen lähellä Pel­los­sa

12.07.2023 06:38
Oululaiskolmikko kunnosti kuolleen ystävänsä pahasti ränsistyneen Jalta-merkkisen jokkisauton – "Helpommin sen olisi tehnyt vaikka pahvilaatikosta"

Ou­lu­lais­kol­mik­ko kun­nos­ti kuol­leen ys­tä­vän­sä pahasti rän­sis­ty­neen Jal­ta-merk­ki­sen jok­ki­sau­ton – "Hel­pom­min sen olisi tehnyt vaikka pah­vi­laa­ti­kos­ta"

04.07.2023 18:10 8
Tilaajille
Tornionjoen tulvaennuste meni metrillä pieleen – pitkällä joella on yleensä kaksi tulvahuippua, mutta nyt etelän ja pohjoisen lumet sulivat yhtä aikaa

Tor­nion­joen tul­va­en­nus­te meni met­ril­lä pieleen – pit­käl­lä joella on yleensä kaksi tul­va­huip­pua, mutta nyt etelän ja poh­joi­sen lumet sulivat yhtä aikaa

23.05.2023 13:23
Tilaajille
Tornionjoen vedenpinnan nousu tasaantunut, vesi pysyy kuitenkin huippulukemissa Torniossa vielä maanantain – Pellossa vesi laskenut 40 senttiä

Tor­nion­joen ve­den­pin­nan nousu ta­saan­tu­nut, vesi pysyy kui­ten­kin huip­pu­lu­ke­mis­sa Tor­nios­sa vielä maa­nan­tain – Pel­los­sa vesi las­ke­nut 40 senttiä

22.05.2023 12:17
Tilaajille
Maastopalo roihahti Ruotsin puolella Pellossa – Pellon, Kolarin ja Ylitornion yksiköt hälytettiin sammuttamaan

Maas­to­pa­lo roi­hah­ti Ruotsin puo­lel­la Pel­los­sa – Pellon, Kolarin ja Yli­tor­nion yksiköt hä­ly­tet­tiin sam­mut­ta­maan

21.05.2023 15:16
Tilaajille
Satumarja Stenmanilla on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – periksiantamaton luonne on mahdollistanut perheen ja intohimon yhdistämisen

Sa­tu­mar­ja Sten­ma­nil­la on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – pe­rik­sian­ta­ma­ton luonne on mah­dol­lis­ta­nut perheen ja in­to­hi­mon yh­dis­tä­mi­sen

30.04.2023 16:00
Tilaajille
Omaisuusrikokset ja epäillyt rattijuopumukset pitivät poliisin kiireisenä Meri-Lapissa

Omai­suus­ri­kok­set ja epäil­lyt rat­ti­juo­pu­muk­set pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä Me­ri-La­pis­sa

16.04.2023 15:37 1
Tilaajille
Juna törmäsi kiskoille jääneeseen moottorikelkkaan Pellossa – kuljettaja hyppäsi sivuun ennen törmäystä

Juna törmäsi kis­koil­le jää­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Pel­los­sa – ­kul­jet­ta­ja hyppäsi sivuun ennen tör­mäys­tä

11.04.2023 14:51 1
Mökin sisätilat tuhoutuivat tulipalossa Pellossa, ei henkilövahinkoja

Mökin si­sä­ti­lat tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Pel­los­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

08.04.2023 09:17
Tilaajille
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille

Oulun val­tuus­tos­sa istuvan Susanna Kis­ne­rin tie nousi pystyyn Pellon kun­nan­joh­ta­ja­haus­sa

20.03.2023 13:15 4
Pello kutsuu seitsemän kunnanjohtajaehdokasta haastatteluun – mukana kisassa myös oululainen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas

Pello kutsuu seit­se­män kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta haas­tat­te­luun – mukana kisassa myös ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.03.2023 09:58
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Kaksi miestä kuoli nokkakolarissa Pellossa

Kaksi miestä kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­los­sa

26.11.2022 20:27 1
Tilaajille
Rekan perävaunun akselistossa syttyi palo – pelastuslaitos varmisti palon sammumisen

Rekan pe­rä­vau­nun ak­se­lis­tos­sa syttyi palo – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti palon sam­mu­mi­sen

17.11.2022 17:47
Tilaajille
Tornionjoen lohenpoikasten keskitiheydet jäivät viime kesänä huippuvuosista – vähintään vuoden vanhojen lohenpoikasten tiheydet entisellään

Tor­nion­joen lo­hen­poi­kas­ten kes­ki­ti­hey­det jäivät viime kesänä huip­pu­vuo­sis­ta – vä­hin­tään vuoden van­ho­jen lo­hen­poi­kas­ten ti­hey­det en­ti­sel­lään

14.11.2022 13:43 1
Tilaajille