Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun seudun yhteispäivystys
Kaatumisia pyörillä, potkulaudoilla ja kävellenkin – Liika alkoholi näkyy yhteispäivystyksessä

Kaa­tu­mi­sia pyö­ril­lä, pot­ku­lau­doil­la ja kä­vel­len­kin – Liika al­ko­ho­li näkyy yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä

22.06.2023 11:57 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Sinä et hyödy tästä sai­raa­las­ta mi­ten­kään" – jos Pohteen hal­lin­to ei tiedä pää­tök­sien­sä seu­rauk­sia, on tilanne paha

04.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Päivystysten jumittaminen taisi valitettavasti tulla jäädäkseen
Pääkirjoitus

Päi­vys­tys­ten ju­mit­ta­mi­nen taisi va­li­tet­ta­vas­ti tulla jää­däk­seen

15.12.2022 20:00 33
Tilaajille
OYSin yhteispäivystys ruuhkassa, kun potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja – suurin syy ruuhkiin on hoitajapula

OYSin yh­teis­päi­vys­tys ruuh­kas­sa, kun po­ti­lail­le ei löydy jat­ko­hoi­to­paik­ko­ja – suurin syy ruuh­kiin on hoi­ta­ja­pu­la

14.12.2022 17:50 85
Tilaajille
Puolentusinaa juhlijaa joi itsensä päivystykseen perjantaina – sähköpotkulautojen kanssa säästyttiin vakavilta onnettomuuksilta

Puo­len­tu­si­naa juh­li­jaa joi itsensä päi­vys­tyk­seen per­jan­tai­na – säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kanssa sääs­tyt­tiin va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta

30.07.2022 11:56 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En saanut re­sep­tiä OYSin päi­vys­tyk­ses­tä – miten tämä käy­tän­tö saa­tai­siin jär­keis­tet­tyä?

25.02.2022 04:00 4
Tilaajille
OYSin päivystys kielsi vanhuksen saattajan pääsyn lääkärin puheille – kysyimme, onko kyse koronarajoituksesta

OYSin päi­vys­tys kielsi van­huk­sen saat­ta­jan pääsyn lää­kä­rin pu­heil­le – ky­syim­me, onko kyse ko­ro­na­ra­joi­tuk­ses­ta

16.12.2020 20:04 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Oysin yhteispäivystyksessä siirrytään takaisin kevään koronatestausjärjestelyihin – viikonloppuna tehtiin molempina päivinä yli sata koronatestiä

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

11.08.2020 16:47 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­tes­ti Oulun seudun yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä – po­si­tii­vi­nen vastaus il­moi­te­taan pu­he­li­mit­se

11.07.2020 06:00 1
Tilaajille