Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Terveydenhuolto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kan­nat­tai­si edetä va­ro­vas­ti ja kuun­nel­la muiden ko­ke­muk­sia

05.12.2023 08:01 3
Psykiatristen osastopaikkojen karsiminen on ollut kallis virhe – Kuinka moni hoitoa odottava ehtii menettää toivonsa niin kuin Miki Liukkonen?
Kolumni

Psy­kiat­ris­ten osas­to­paik­ko­jen kar­si­mi­nen on ollut kallis virhe – Kuinka moni hoitoa odot­ta­va ehtii me­net­tää toi­von­sa niin kuin Miki Liuk­ko­nen?

11.11.2023 06:05 20
Tilaajille
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

04.11.2023 12:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon tarpeen ar­vioin­ti teh­dään, jotta on­gel­man hoi­ta­mi­seen voidaan mää­ri­tel­lä kii­reel­li­syys ja paras am­mat­ti­lai­nen

04.11.2023 05:30 3
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat tyrmistyivät Pohteen säästöistä – heikoimpana lenkkinä pidetään vuodeosastojen uudelleenjärjestelyä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat tyr­mis­tyi­vät Pohteen sääs­töis­tä – hei­koim­pa­na lenk­ki­nä pi­de­tään vuo­de­osas­to­jen uu­del­leen­jär­jes­te­lyä

01.11.2023 20:56 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­lais­ta tuli ”me­noe­rä” ja työn­te­ki­jöis­tä ”re­surs­si” po­liit­ti­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa

01.11.2023 06:00 5
Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa
Pääkirjoitus

Pohteen leik­kaus­jo­not sie­tä­mät­tö­miä, kan­sa­lai­sil­la on oikeus odottaa paljon pa­rem­paa

21.09.2023 17:00 43
Pohjois-Pohjanmaan tilanne maan vaikein, kun hoitotakuu kiristyy kahteen viikkoon – Pohteen johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne maan vai­kein, kun hoi­to­ta­kuu ki­ris­tyy kahteen viik­koon – Pohteen joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00 25
Tilaajille
Anni Vuohijoki lähti Ivaloon terveyskeskuslääkäriksi – Nyt hän suunnittelee omaa kuntosalia kylälle, josta ei löydy edes naisten painonnostotankoa

Anni Vuo­hi­jo­ki lähti Ivaloon ter­veys­kes­kus­lää­kä­rik­si – Nyt hän suun­nit­te­lee omaa kun­to­sa­lia ky­läl­le, josta ei löydy edes naisten pai­non­nos­to­tan­koa

26.07.2023 12:00 15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita – vanhat numerot toimivat vuoden loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on ottanut käyt­töön uusia asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roi­ta – vanhat numerot toi­mi­vat vuoden loppuun

29.06.2023 11:35 3
Terveydenhoidon järjestelmät voivat eriarvoistaa
Pääkirjoitus

Ter­vey­den­hoi­don jär­jes­tel­mät voivat eri­ar­vois­taa

15.06.2023 20:00 25
Tilaajille
Pohde palkitsee viime hetkellä hakeneet kesätyöläiset satojen eurojen bonuksella – Linjaus on herättänyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hätäisesti

Pohde pal­kit­see viime het­kel­lä ha­ke­neet ke­sä­työ­läi­set satojen eurojen bo­nuk­sel­la – Linjaus on he­rät­tä­nyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hä­täi­ses­ti

13.06.2023 17:00 35
Tilaajille
Koulun ja terveydenhuollon kriisien takana ovat uudistukset, joiden tehtailijoilta puuttuu kosketus arkeen
Kolumni

Koulun ja ter­vey­den­huol­lon krii­sien takana ovat uu­dis­tuk­set, joiden teh­tai­li­joil­ta puuttuu kos­ke­tus arkeen

27.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­lon säästöt joh­ta­vat vuo­de­osas­to­hoi­don li­sään­ty­mi­seen

11.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Psykologiliitto: Mielenterveyskriisi on saatava ratkaistua, jotta sote-menojen kasvu saadaan kuriin

Psy­ko­lo­gi­liit­to: Mie­len­ter­veys­krii­si on saatava rat­kais­tua, jotta sote-me­no­jen kasvu saadaan kuriin

06.05.2023 14:19 6
Terveydenhuolto on pelastettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­to on pe­las­tet­ta­va

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Oulussa vieraillut Lääkäriliiton puheenjohtaja varoittaa: Jos uusi eduskunta ei satsaa terveydenhuoltoon, joudutaan tekemään vaikeaa priorisointia

Oulussa vie­rail­lut Lää­kä­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja va­roit­taa: Jos uusi edus­kun­ta ei satsaa ter­vey­den­huol­toon, jou­du­taan te­ke­mään vaikeaa prio­ri­soin­tia

14.03.2023 20:42 18
Tilaajille
Vaalan akuuttiosastoa ajetaan alas suunniteltua nopeammin – sulkemispäätös johtuu pitkään jatkuneesta henkilöstövajeesta

Vaalan akuut­ti­osas­toa ajetaan alas suun­ni­tel­tua no­peam­min – sul­ke­mis­pää­tös johtuu pitkään jat­ku­nees­ta hen­ki­lös­tö­va­jees­ta

01.03.2023 19:50 27
Tilaajille
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 5
Tilaajille
STT:n tiedot: Sote-tukipaketin hintahaarukka 200–700 miljoonaa euroa, neuvottelut aloitettu

STT:n tiedot: Sote-tu­ki­pa­ke­tin hin­ta­haa­ruk­ka 200–700 mil­joo­naa euroa, neu­vot­te­lut aloi­tet­tu

11.01.2023 18:32 4