Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

Kunnat eivät ole viime vuosikymmeninä investoineet riittävästi perusterveydenhuoltoon.

Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kirjoitti kärkevässä mielipidekirjoituksessaan (Kaleva 15.10.) tärkeästä aiheesta: terveydenhuollon päivystysten haasteista.

Hänen mukaansa syyllinen löytyy lääkäreistä, joilla on liian suuri valta. Liian suuren vallan perustaksi hän esittää liian vähäistä lääkärimäärää. Hänen mukaansa tällainen tilanne on muodostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä pitäisi korjata lääkärikoulutusmääriä lisäämällä.

Olen yhtä mieltä päivystystoimintaan liittyvistä haasteista, mutta eri mieltä siihen johtuvista syistä. Ongelma on, että Suomessa ei ole lukumääräisesti pulaa lääkäreistä.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.