Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kuntapolitiikka
"Virka kiinnostaa, mutta seuraan tilannetta" – Oulun kuntapoliitikot toivovat Päivi Laajalan lisäksi runsasta hakijajoukkoa, kun kaupunginjohtajan paikka tulee hakuun syksyllä

"Virka kiin­nos­taa, mutta seuraan ti­lan­net­ta" – Oulun kun­ta­po­lii­ti­kot toi­vo­vat Päivi Laa­ja­lan lisäksi run­sas­ta ha­ki­ja­jouk­koa, kun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka tulee hakuun syk­syl­lä

26.03.2022 06:00 33
Tilaajille
Veikko Ervasti ihmettelee yliopiston hinkua marketin nurkalle Raksilaan: "Viivotinarkkitehtuuri hallitsee"

Veikko Ervasti ih­met­te­lee yli­opis­ton hinkua mar­ke­tin nur­kal­le Rak­si­laan: "Vii­vo­ti­nark­ki­teh­tuu­ri hal­lit­see"

22.01.2022 09:00 24
Tilaajille
Kaupungin johtamismallia voi kehittää Oulussa ilman pormestariakin
Kolumni

Kau­pun­gin joh­ta­mis­mal­lia voi ke­hit­tää Oulussa ilman por­mes­ta­ria­kin

10.09.2021 06:00 25
Tilaajille
Analyysi: Johtamismallista voi syntyä eripuraa Oulussa – pormestarikysymys jakaa valtuustoa

Ana­lyy­si: Joh­ta­mis­mal­lis­ta voi syntyä eri­pu­raa Oulussa – por­mes­ta­ri­ky­sy­mys jakaa val­tuus­toa

06.09.2021 18:00 7
Tilaajille
Kaupunginhallitusta johtava Mirja Vehkaperä: Olisi erikoista, jos Oulussa ei jossakin vaiheessa siirryttäisi pormestarimalliin

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta johtava Mirja Veh­ka­pe­rä: Olisi eri­kois­ta, jos Oulussa ei jos­sa­kin vai­hees­sa siir­ryt­täi­si por­mes­ta­ri­mal­liin

04.09.2021 18:00 30
Tilaajille
Terwa Tower herättää intohimoja, eikä ihme, sillä hankkeesta on helppo löytää niin vahvuuksia kuin ongelmiakin
Pääkirjoitus

Terwa Tower he­rät­tää in­to­hi­mo­ja, eikä ihme, sillä hank­kees­ta on helppo löytää niin vah­vuuk­sia kuin on­gel­mia­kin

03.09.2021 20:00 42
Tilaajille
Oulun valtuustoryhmien johtajat: Talous ja Raksila isoja teemoja Oulun kuntapolitiikassa, moni ennustaa rajua vääntöä säästökeinoista

Oulun val­tuus­to­ryh­mien joh­ta­jat: Talous ja Raksila isoja teemoja Oulun kun­ta­po­li­tii­kas­sa, moni en­nus­taa rajua vääntöä sääs­tö­kei­nois­ta

23.08.2021 07:00 33
Tilaajille
Kunnallisten luottamustehtävien jaosta pestään Oulussa jälkipyykkiä – menestyneet entiset kansanedustajat jäivät kaupunginhallituksen ulkopuolelle

Kun­nal­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien jaosta pestään Oulussa jäl­ki­pyyk­kiä – me­nes­ty­neet entiset kan­san­edus­ta­jat jäivät kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le

22.08.2021 07:00 80
Tilaajille
Analyysi: Konsensus voi jäädä haaveeksi Oulussa – oikeistolla on vahva mandaatti ajaa läpi koviakin päätöksiä

Ana­lyy­si: Kon­sen­sus voi jäädä haa­veek­si Oulussa – oi­keis­tol­la on vahva man­daat­ti ajaa läpi ko­via­kin pää­tök­siä

18.08.2021 17:07 57
Tilaajille
Valtiotieteiden tohtori Isohookana-Asunmaa  pitää  Oulun vaalitulosta keskustan kannalta helpotuksena - "Kansanvalta on muutakin kuin kvartaaliajattelua"

Val­tio­tie­tei­den tohtori Iso­hoo­ka­na-Asun­maa pitää Oulun vaa­li­tu­los­ta kes­kus­tan kan­nal­ta hel­po­tuk­se­na - "Kan­san­val­ta on muu­ta­kin kuin kvar­taa­lia­jat­te­lua"

14.06.2021 19:20 2
Tilaajille
Analyysi: Oulun valtuustoon tyrkyllä 11 pientä puoluetta tai ryhmää – monet uusia

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­toon tyr­kyl­lä 11 pientä puo­luet­ta tai ryhmää – monet uusia

02.06.2021 06:00
Tilaajille