Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaupunginjohtajahaku
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloittaa työt tänään – hän uskoo yhteistyön voimaan, mutta tietää myös, mitä on perioululainen jappasu

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä aloit­taa työt tänään – hän uskoo yh­teis­työn voi­maan, mutta tietää myös, mitä on pe­ri­ou­lu­lai­nen jappasu

06.02.2023 05:00 69
Tilaajille
Kalevan toimitus on ehdolla Suuren Journalistipalkinnon saajaksi – ehdokkuuden toi uutisointi Oulun kaupunginjohtajahaun käänteistä

Kalevan toi­mi­tus on ehdolla Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – eh­dok­kuu­den toi uu­ti­soin­ti Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun kään­teis­tä

02.02.2023 10:46 24
Kuuntele, mitä Oulun uusi kaupunginjohtaja Määttä ajattelee tulevasta pestistään - Radio Kalevan haastattelussa myös hallintojohtaja Heikkinen

Kuun­te­le, mitä Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Määttä ajat­te­lee tu­le­vas­ta pes­tis­tään - Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa myös hal­lin­to­joh­ta­ja Heik­ki­nen

13.12.2022 14:20 8
Laajala joutui pettymään yhden äänen vuoksi, toivottaa nyt onnea uudelle kaupunginjohtajalle: "Tästä on Sepon hyvä jatkaa"

Laajala joutui pet­ty­mään yhden äänen vuoksi, toi­vot­taa nyt onnea uudelle kau­pun­gin­joh­ta­jal­le: "Tästä on Sepon hyvä jatkaa"

13.12.2022 13:46 43
Tilaajille
Ensin pitää perehtyä kunnolla Ouluun ja kaupunkilaisiin, sanoo vasta valittu kaupunginjohtaja

Ensin pitää pe­reh­tyä kun­nol­la Ouluun ja kau­pun­ki­lai­siin, sanoo vasta valittu kau­pun­gin­joh­ta­ja

12.12.2022 22:16 34
Tilaajille
Kaleva Live: Seppo Määttä valittiin Oulun kaupunginjohtajaksi, katso tallenne äänestyksestä täältä

Kaleva Live: Seppo Määttä va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, katso tal­len­ne ää­nes­tyk­ses­tä täältä

12.12.2022 19:43 41
Tilaajille
Näkökulma: Oulun kaupunginjohtajahaun loppumetreillä poliisi on vedetty entistä vahvemmin mukaan peliin – kansalainen teki Laajalasta tutkintapyynnön

Nä­kö­kul­ma: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun lop­pu­met­reil­lä poliisi on vedetty entistä vah­vem­min mukaan peliin – kan­sa­lai­nen teki Laa­ja­las­ta tut­kin­ta­pyyn­nön

12.12.2022 15:19 63
Tilaajille
Oulun kaupungille valitaan maanantaina kaupunginjohtaja, se on varmaa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen

Oulun kau­pun­gil­le va­li­taan maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja, se on varmaa, sanoo val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen

12.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajahausta ei ole puuttunut dramatiikkaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä
Kolumni

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­ta ei ole puut­tu­nut dra­ma­tiik­kaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä

10.12.2022 16:00 98
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Oulun johtajapeli kuumenee: Kokoomus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kannattaa Päivi Laajalan uudelleenvalintaa

Oulun joh­ta­ja­pe­li kuu­me­nee: Ko­koo­mus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kan­nat­taa Päivi Laa­ja­lan uu­del­leen­va­lin­taa

08.12.2022 14:38 133
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan 12. joulukuuta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan 12. jou­lu­kuu­ta

29.11.2022 18:14 45
Tilaajille
Oulun valtuustoryhmät tenttaavat Laajalaa ja Määttää maanantaina – kaupunginhallitus tekee tiistaina esityksen kaupunginjohtajan valinnasta valtuustolle

Oulun val­tuus­to­ryh­mät tent­taa­vat Laa­ja­laa ja Määttää maa­nan­tai­na – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee tiis­tai­na esi­tyk­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta val­tuus­tol­le

28.11.2022 06:00 19
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Mikko Salmesta: Persoona, joka jakaa mielipiteitä – kolme vuotta sitten saatu varoitus hillitsi pahimpia ylilyöntejä, muttei kaikkia

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Mikko Sal­mes­ta: Per­soo­na, joka jakaa mie­li­pi­tei­tä – kolme vuotta sitten saatu va­roi­tus hil­lit­si pa­him­pia yli­lyön­te­jä, muttei kaikkia

14.11.2022 06:00 99
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päättää maanantaina kaupunginjohtajahaun etenemisen suuntaviivoista

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun ete­ne­mi­sen suun­ta­vii­vois­ta

14.11.2022 06:00 28
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Seppo Määtästä: "Tällä kaverilla on taatusti puhtaat jauhot pussissa", sanoo pitkäaikainen ystävä

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Seppo Mää­täs­tä: "Tällä ka­ve­ril­la on taa­tus­ti puhtaat jauhot pus­sis­sa", sanoo pit­kä­ai­kai­nen ystävä

13.11.2022 06:00 119
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Päivi Laajalasta: Hänen sanotaan olevan su­pe­rah­ke­ra ­– voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Päivi Laa­ja­las­ta: Hänen sa­no­taan olevan su­per­ah­ke­ra – voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

12.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li on ihan koh­tuul­li­nen

12.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta mah­dol­lis­taa uuden asennon Oululle –  pe­rus­vi­rees­sä, asen­noi­tu­mi­ses­sa ja ih­mis­ten koh­te­lus­sa ja koh­taa­mi­ses­sa on pa­ran­net­ta­vaa

11.11.2022 06:00 5
Tilaajille