Oulun päätöksenteko
Viikko

Uuden ui­ma­hal­lin pai­kak­si on vah­vis­tu­mas­sa ny­kyi­nen si­jain­ti – "Rak­si­lan ur­hei­lu­puis­ton alue on nyt sel­vi­tet­ty niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta"

10.06.2021 15:32 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

10.06.2021 01:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan

10.06.2021 01:00
Tilaajille

Te­ras­sien lu­pa­mak­sui­hin pieni alennus al­ka­neel­le kau­del­le

09.06.2021 11:45 1
Tilaajille

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion Oulussa sai suun­nit­te­lu­va­rauk­sen­sa – "Kää­ri­tään hihat ja aletaan hom­miin"

09.06.2021 07:50 18
Tilaajille

Tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower etenee, suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

08.06.2021 21:05 68
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den tuot­ta­jan va­lin­nas­ta tehdyn oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

07.06.2021 19:39 2
Tilaajille

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion muuttaa koko ur­hei­lua­luet­ta, suun­ni­tel­mis­sa sta­dio­nin lisäksi uusia te­ko­nur­mi­kent­tiä

07.06.2021 15:03 9
Tilaajille
Kuukausi

Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­tus­pää­tök­ses­tä oi­kai­su­vaa­ti­mus – tekijä haluaa joko vaihtaa pal­ve­lun­tuot­ta­jaa tai koko kil­pai­lu­tuk­sen te­ke­mis­tä uu­del­leen

05.06.2021 12:45 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Aloite po­si­tii­vi­seen muu­tok­seen!

01.06.2021 01:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kyse on usein ar­vois­ta

30.05.2021 02:00
Tilaajille

Pienet yri­tyk­set pul­lau­tet­tiin ulos Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den tar­jous­kil­pai­lus­ta – "Han­kin­ta­la­ki ei estä ja­ka­mas­ta tar­jous­pyyn­töä sen ko­koi­siin osiin, että pai­kal­li­set ja ko­ti­mai­set yri­tyk­set voivat rea­goi­da"

28.05.2021 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

In­hi­mil­li­nen ote pää­tök­sen­te­koon

27.05.2021 01:00 2
Tilaajille

Kiis­tel­lyl­le Ma­de­kos­ken maa­pan­kil­le ei myön­net­ty ym­pä­ris­tö­lu­paa – "A­su­tuk­sen kes­kel­le tuodaan kaa­to­paik­ka", kom­men­toi asukas aiempaa esi­tys­tä

26.05.2021 20:07 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hy­vän­suon­toa meille kai­kil­le Ouluun!

26.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sinulla on mer­ki­tys­tä ja kyllä, sinä voit vai­kut­taa

26.05.2021 01:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yksi yh­tei­nen Oulu on kaik­kien etu

21.05.2021 01:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Osui mutta ei upot­ta­nut!

20.05.2021 02:14
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Mistä kun­ta­vaa­leis­sa on ky­sy­mys?

13.05.2021 01:00 2
Tilaajille

Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Nokian tont­ti­kau­pal­le Lin­nan­maal­la

27.04.2021 19:41 5
Tilaajille