Oulun päätöksenteko
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Markku Tervomaa

Päivä va­lis­tu­nee­na it­se­val­tiaa­na

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Harri Holtinkoski

Oulun po­li­tiik­ka hei­jas­tuu myös ym­pä­ris­töön

09.02.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarkko Auno

Oulu sopisi mai­nios­ti sekä kau­pun­gis­sa että luon­nos­sa viih­ty­vien mat­kai­li­joi­den viikon mit­tai­sen lo­ma­mat­kan koh­teek­si

10.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Bussifirma OTP:n liki 700 000 euron sanktiopäätös menee uusiksi – "Asiassa on tullut sellaista uutta selvitystä, minkä vuoksi on perusteltua poistaa päätös ja palauttaa asia uudelleen valmisteluun"

Bus­si­fir­ma OTP:n liki 700 000 euron sank­tio­pää­tös menee uusiksi – "A­sias­sa on tullut sel­lais­ta uutta sel­vi­tys­tä, minkä vuoksi on pe­rus­tel­tua poistaa päätös ja pa­laut­taa asia uu­del­leen val­mis­te­luun"

05.01.2021 14:31 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Snellman

Juus­to­höy­lää­mi­sen ja li­sä­ve­lan­oton tie saisi Oulussa jo päättyä

03.01.2021 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Oulun pää­tök­siin ja pää­tök­sen­te­koon tar­vi­taan yh­teis­hen­keä

30.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Kysyimme: Karkasiko Oulun kaupunginvaltuuston kokous käsistä? Valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen vastaa: "En ole aiemmin kokenut vastaavanlaista"

Ky­syim­me: Kar­ka­si­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous kä­sis­tä? Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen vastaa: "En ole aiemmin kokenut vas­taa­van­lais­ta"

10.11.2020 17:00 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo Hagelberg

Ter­ve­tu­loa kes­kus­taan Oulun yli­opis­to – kau­pun­ki­kes­kus­ta tar­vit­see monen ikäisiä asuk­kai­ta, yli­opis­to-opis­ke­li­jat mukaan lukien

03.10.2020 06:30 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Koskela

Kohta Oulua voi kutsua Poh­jo­lan pi­meäk­si kau­pun­gik­si

25.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Kau­pun­ki­pyö­rä­sol­mu avat­ta­va – jos tämä ei onnistu Oulusta joh­tu­vis­ta syistä, to­teu­tuu selkeä mai­ne­ris­ki

14.07.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Jalkanen

Oulun kau­pun­ki yrittää säästää työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la – kar­sit­ta­vien etujen vai­ku­tuk­set työ­hy­vin­voin­tiin ja -mo­ti­vaa­tioon ky­seen­alai­set

25.06.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Oulussa on edessä tus­kas­tut­ta­van pitkään jat­ku­vat rou­ta­vuo­det

23.06.2020 06:30
Tilaajille