Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Terwa Tower he­rät­tää in­to­hi­mo­ja, eikä ihme, sillä hank­kees­ta on helppo löytää niin vah­vuuk­sia kuin on­gel­mia­kin

Oulun paraatipaikalle suistomaisemaan suunniteltu Terwa Tower herättää myötämielen ohella vahvoja epäilyksiä. Kyse on ratkaisusta, joka vaikuttaa Oulun kaupunkikuvaan merkittävästi ja pysyvästi. Oulun päättäjillä on tiukan harkinnan paikka.

Perjantaina umpeutui aika, jolloin oululaiset saattoivat antaa kaupungille palautetta Pokkisen kaupunginosan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta.