Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun Energia
Viimeisin 12 tuntia
Oulun Vihreäsaaren valtavan varastopalon syttymissyy on selviämässä – palo on voinut kyteä päiviä

Oulun Vih­reä­saa­ren val­ta­van va­ras­to­pa­lon syt­ty­mis­syy on sel­viä­mäs­sä – palo on voinut kyteä päiviä

15:16 3
Tilaajille
Vanhemmat
Oomi panostaa lisää aurinkovoimapuistoihin – isoja aurinkovoimaloita on tulossa kovasti lisää

Oomi pa­nos­taa lisää au­rin­ko­voi­ma­puis­toi­hin – isoja au­rin­ko­voi­ma­loi­ta on tulossa kovasti lisää

16.11.2023 11:35 9
Tilaajille
Oulun Energian kaukolämmön hinta nousee jälleen – Omakotitaloasukkaan lämmityskustannukset nousevat yli 150 euroa vuodessa

Oulun Ener­gian kau­ko­läm­mön hinta nousee jälleen – Oma­ko­ti­ta­lo­asuk­kaan läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set nou­se­vat yli 150 euroa vuo­des­sa

15.11.2023 10:00 101
Tilaajille
2800 taloutta oli vailla sähköä Oulussa – syynä rakennevika keskijännitekaapelissa

2800 ta­lout­ta oli vailla sähköä Oulussa – syynä ra­ken­ne­vi­ka kes­ki­jän­ni­te­kaa­pe­lis­sa

02.11.2023 12:14 4
Oulun Energia: 380 asiakasta oli ilman sähköjä Kaakkurin ja Vasaraperän alueella

Oulun Ener­gia: 380 asia­kas­ta oli ilman sähköjä Kaak­ku­rin ja Va­sa­ra­pe­rän alueel­la

18.10.2023 15:56 5
Oulun energia havittelee uusia alueita aurinkovoimaloille Oulusta

Oulun energia ha­vit­te­lee uusia alueita au­rin­ko­voi­ma­loil­le Oulusta

08.10.2023 06:00 8
Tilaajille
Merikosken ohijuoksutukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret – Tiistaina kuohut tasaantuvat

Me­ri­kos­ken ohi­juok­su­tuk­set ovat olleet poik­keuk­sel­li­sen suuret – Tiis­tai­na kuohut ta­saan­tu­vat

03.10.2023 14:37 14
Tilaajille
Lämmönjakelu keskeytyy Oulunsalossa torstaina

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Ou­lun­sa­los­sa tors­tai­na

04.09.2023 12:16
Palkittu kalamies arvostelee kovin sanoin Oulujoen kalaistutuksia: ”Voimayhtiöiden kilven kiillotusta ja nollatulos”

Pal­kit­tu ka­la­mies ar­vos­te­lee kovin sanoin Ou­lu­joen ka­lais­tu­tuk­sia: ”Voi­mayh­tiöi­den kilven kiil­lo­tus­ta ja nol­la­tu­los”

29.08.2023 05:00 57
Tilaajille
Oulun Merikosken kalatie avaa jälleen ikkunan Oulujoen pinnanalaiseen maailmaan  – "Ei maailmasta löydy montaa vastaavaa paikkaa"

Oulun Me­ri­kos­ken kalatie avaa jälleen ikkunan Ou­lu­joen pin­nan­alai­seen maail­maan – "Ei maail­mas­ta löydy montaa vas­taa­vaa paik­kaa"

24.08.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun Energian uudeksi toimitusjohtajaksi Arto Sutinen – Tuirassa syntynyt energiaosaaja palaa tuttuun yhtiöön

Oulun Ener­gian uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Arto Sutinen – Tui­ras­sa syn­ty­nyt ener­gia­osaa­ja palaa tuttuun yhtiöön

23.08.2023 12:30 22
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Lämmönjakelu keskeytyy useassa Oulun kaupunginosassa torstai-iltana

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy useassa Oulun kau­pun­gin­osas­sa tors­tai-il­ta­na

14.08.2023 12:30 1
3 000 tonnin kierrätyspolttoainekuorma matkasi laivalla Roomasta Ouluun – koesatsi palaa syksyn mittaan Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksella

3 000 tonnin kier­rä­tys­polt­to­ai­ne­kuor­ma matkasi lai­val­la Roo­mas­ta Ouluun – koe­sat­si palaa syksyn mittaan Oulun Ener­gian Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­sel­la

08.08.2023 18:00 64
Tilaajille
Rajut sateet ovat saaneet veden virtaamaan voimakkaasti Oulujoessa, ja lisää on tulossa – "Täytyy ajaa reilusti vettä pois järvestä"

Rajut sateet ovat saaneet veden vir­taa­maan voi­mak­kaas­ti Ou­lu­joes­sa, ja lisää on tulossa – "Täytyy ajaa rei­lus­ti vettä pois jär­ves­tä"

04.08.2023 12:06 13
Tilaajille
Oulun Energia myy Iin Jakkukylän sähköverkon Iin Energialle

Oulun Energia myy Iin Jak­ku­ky­län säh­kö­ver­kon Iin Ener­gial­le

10.07.2023 10:49 3
Oululaisella teollisuusalueella rapistuu Alvar Aallon suunnittelema tehdas, jota ei saa purkaa – Rakennuksen kohtalosta ei haluta antaa lisätietoja

Ou­lu­lai­sel­la teol­li­suus­alueel­la ra­pis­tuu Alvar Aallon suun­nit­te­le­ma tehdas, jota ei saa purkaa – Ra­ken­nuk­sen koh­ta­los­ta ei haluta antaa li­sä­tie­to­ja

14.06.2023 10:41 28
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen jättää tehtävänsä elokuussa, uuden toimitusjohtajan etsintä on aloitettu

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen jättää teh­tä­vän­sä elo­kuus­sa, uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan etsintä on aloi­tet­tu

05.06.2023 18:11 10
Merikosken alakanavassa tehdään sukellustöitä – veden alta on paljastunut pohjaan kertynyt tavaramäärä: "On polkupyörää, paistinpannua, kattilaa – kaikkea mahdollista"

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vas­sa tehdään su­kel­lus­töi­tä – veden alta on pal­jas­tu­nut pohjaan ker­ty­nyt ta­va­ra­mää­rä: "On pol­ku­pyö­rää, pais­tin­pan­nua, kat­ti­laa – kaikkea mah­dol­lis­ta"

17.05.2023 06:03 11
Yli-Iin sähkökatko korjattu, sähköttä enimmillään yli 600 kotia

Yli-Iin säh­kö­kat­ko kor­jat­tu, säh­köt­tä enim­mil­lään yli 600 kotia

12.05.2023 21:58