Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Energia
Merikosken alakanavassa tehdään sukellustöitä – veden alta on paljastunut pohjaan kertynyt tavaramäärä: "On polkupyörää, paistinpannua, kattilaa – kaikkea mahdollista"

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vas­sa tehdään su­kel­lus­töi­tä – veden alta on pal­jas­tu­nut pohjaan ker­ty­nyt ta­va­ra­mää­rä: "On pol­ku­pyö­rää, pais­tin­pan­nua, kat­ti­laa – kaikkea mah­dol­lis­ta"

17.05.2023 06:03 11
Yli-Iin sähkökatko korjattu, sähköttä enimmillään yli 600 kotia

Yli-Iin säh­kö­kat­ko kor­jat­tu, säh­köt­tä enim­mil­lään yli 600 kotia

12.05.2023 21:58
Merikosken kauneusallas ehdotetaan kunnostettavaksi merilohen lisääntymisalueeksi

Me­ri­kos­ken kau­neus­al­las eh­do­te­taan kun­nos­tet­ta­vak­si me­ri­lo­hen li­sään­ty­mis­alueek­si

21.04.2023 06:00 20
Tilaajille
Oulun Energia rakentaa Nokian uudelle kampukselle lämpöpumppulaitoksen – se on osa 65 miljoonaa euroa maksavaa energiakeskusta

Oulun Energia ra­ken­taa Nokian uudelle kam­puk­sel­le läm­pö­pump­pu­lai­tok­sen – se on osa 65 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa ener­gia­kes­kus­ta

19.04.2023 13:11 11
Tilaajille
Oulun Energian puuvarastoissa  on vain energiapuuta – "Emme erikseen osta tukkipuuta polttoon. Me emme käy sellaista kauppaa laisinkaan"

Oulun Ener­gian puu­va­ras­tois­sa on vain ener­gia­puu­ta – "Emme erik­seen osta tuk­ki­puu­ta polt­toon. Me emme käy sel­lais­ta kauppaa lai­sin­kaan"

14.04.2023 15:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la mil­jar­di­luo­kan pii­lo­vel­ka?

03.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hinta ja siihen vai­kut­ta­mi­nen

03.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Oulun Energia tyytyväinen tulokseensa viime vuodelta– liikevaihto ja tulos kasvoivat

Oulun Energia tyy­ty­väi­nen tu­lok­seen­sa viime vuo­del­ta– lii­ke­vaih­to ja tulos kas­voi­vat

30.03.2023 12:00 42
Kansanedustajille riittää tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jil­le riittää teh­tä­vää

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Vastaa pikakyselyyyn: Pitäisikö Oulun Energian erota sähkönmyyntiyhtiö Oomista?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyyn: Pi­täi­si­kö Oulun Ener­gian erota säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oo­mis­ta?

06.03.2023 11:04 53
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Oulun Energia investoi 19 miljoonaa euroa Laanilan voimalaitosalueelle – "Investoinnit mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle sekä tehokkaan energiantuotannon"

Oulun Energia in­ves­toi 19 mil­joo­naa euroa Laa­ni­lan voi­ma­lai­tos­alueel­le – "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat uutta teol­lis­ta toi­min­taa alueel­le sekä te­hok­kaan ener­gian­tuo­tan­non"

28.02.2023 17:30 11
Tilaajille
Sadat olivat sähköttä Oulun Metsokankaalla ja Oulunportin alueella tiistain vastaisena yönä

Sadat olivat säh­köt­tä Oulun Met­so­kan­kaal­la ja Ou­lun­por­tin alueel­la tiis­tain vas­tai­se­na yönä

10.01.2023 06:16 7
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Puu kaatui ilmajohdolle ja katkaisi sähköt sadoilta asiakkailta Yli-Iissä

Puu kaatui il­ma­joh­dol­le ja kat­kai­si sähköt sa­doil­ta asiak­kail­ta Yli-Iis­sä

30.12.2022 09:31 3
Näkökulma: Oomin ja Oulun Energian suhteesta tulossa kuuma peruna Oulussa – keskeiset henkilöt kiistävät, että irtautumista suunniteltaisiin

Nä­kö­kul­ma: Oomin ja Oulun Ener­gian suh­tees­ta tulossa kuuma peruna Oulussa – kes­kei­set hen­ki­löt kiis­tä­vät, että ir­tau­tu­mis­ta suun­ni­tel­tai­siin

22.12.2022 12:37 171
Tilaajille
Konsernijohtaja Alatossava: Sähkönhintatukeen ei ole edellytyksiä Oulussa – jaettavaa ei juuri ole ja jakoperusteet olisivat epäselvät

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Ala­tos­sa­va: Säh­kön­hin­ta­tu­keen ei ole edel­ly­tyk­siä Oulussa – jaet­ta­vaa ei juuri ole ja ja­ko­pe­rus­teet oli­si­vat epä­sel­vät

28.11.2022 15:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkö ki­ris­tää mie­li­alo­ja – missä on Oomin pai­kal­li­suus?

19.11.2022 05:45 7
Tilaajille
Miksi oululaiset eivät voi saada halvempaa sähköä oman alueen toimijalta? Näin Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen vastaa

Miksi ou­lu­lai­set eivät voi saada hal­vem­paa sähköä oman alueen toi­mi­jal­ta? Näin Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen vastaa

12.11.2022 06:00 112
Tilaajille