Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun Energia
Sadat olivat sähköttä Oulun Metsokankaalla ja Oulunportin alueella tiistain vastaisena yönä

Sadat olivat säh­köt­tä Oulun Met­so­kan­kaal­la ja Ou­lun­por­tin alueel­la tiis­tain vas­tai­se­na yönä

10.01.2023 06:16 7
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Puu kaatui ilmajohdolle ja katkaisi sähköt sadoilta asiakkailta Yli-Iissä

Puu kaatui il­ma­joh­dol­le ja kat­kai­si sähköt sa­doil­ta asiak­kail­ta Yli-Iis­sä

30.12.2022 09:31 3
Näkökulma: Oomin ja Oulun Energian suhteesta tulossa kuuma peruna Oulussa – keskeiset henkilöt kiistävät, että irtautumista suunniteltaisiin

Nä­kö­kul­ma: Oomin ja Oulun Ener­gian suh­tees­ta tulossa kuuma peruna Oulussa – kes­kei­set hen­ki­löt kiis­tä­vät, että ir­tau­tu­mis­ta suun­ni­tel­tai­siin

22.12.2022 12:37 171
Tilaajille
Konsernijohtaja Alatossava: Sähkönhintatukeen ei ole edellytyksiä Oulussa – jaettavaa ei juuri ole ja jakoperusteet olisivat epäselvät

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Ala­tos­sa­va: Säh­kön­hin­ta­tu­keen ei ole edel­ly­tyk­siä Oulussa – jaet­ta­vaa ei juuri ole ja ja­ko­pe­rus­teet oli­si­vat epä­sel­vät

28.11.2022 15:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkö ki­ris­tää mie­li­alo­ja – missä on Oomin pai­kal­li­suus?

19.11.2022 05:45 7
Tilaajille
Miksi oululaiset eivät voi saada halvempaa sähköä oman alueen toimijalta? Näin Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen vastaa

Miksi ou­lu­lai­set eivät voi saada hal­vem­paa sähköä oman alueen toi­mi­jal­ta? Näin Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen vastaa

12.11.2022 06:00 111
Tilaajille
Tavallisten kansalaisten tutkintapyynnöt panivat Energiaviraston liikkeelle: Nyt määritetään sähkön kohtuullinen hinta – Oomi on yksi tutkintapyynnön kohteista

Ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten tut­kin­ta­pyyn­nöt panivat Ener­gia­vi­ras­ton liik­keel­le: Nyt mää­ri­te­tään sähkön koh­tuul­li­nen hinta – Oomi on yksi tut­kin­ta­pyyn­nön koh­teis­ta

04.11.2022 13:00 63
Tilaajille
Lintu katkaisi sähköt yli tuhannelta taloudelta Oulussa – katkos kesti vain parin minuutin ajan

Lintu kat­kai­si sähköt yli tu­han­nel­ta ta­lou­del­ta Oulussa – katkos kesti vain parin mi­nuu­tin ajan

24.10.2022 20:02 2
Lämmönjakelu keskeytyy Hintassa ja Laanilassa tiistaina

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Hin­tas­sa ja Laa­ni­las­sa tiis­tai­na

24.10.2022 12:20 2
Kaukolämmön energiamaksu nousee Oulussa 13 prosenttia vuodenvaihteessa

Kau­ko­läm­mön ener­gia­mak­su nousee Oulussa 13 pro­sent­tia vuo­den­vaih­tees­sa

12.10.2022 10:20 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Oomin aie talven hin­ta­pii­kin jäl­keen?

07.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Miljoonan euron potti avautuu syksyllä – Oulun Energia rahoittaa kestävyyttä edistäviä hankkeita Miljöö-innovaatiotuen kautta
Mainos Oulun Energia

Mil­joo­nan euron potti avautuu syk­syl­lä – Oulun Energia ra­hoit­taa kes­tä­vyyt­tä edis­tä­viä hank­kei­ta Mil­jöö-in­no­vaa­tio­tuen kautta

05.09.2022 06:00
Oulun Energian toimitusjohtaja Juntunen: Toistaiseksi ei tarvetta valtion hätärahoitukselle, talven näkymiä vaikea ennakoida

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Jun­tu­nen: Tois­tai­sek­si ei tar­vet­ta valtion hä­tä­ra­hoi­tuk­sel­le, talven näkymiä vaikea en­na­koi­da

04.09.2022 22:01 39
Tilaajille
Oulun Energia ryhtyy jakamaan innovaatiotukea valtakunnallisesti – miljoonan euron potti avautuu syksyllä

Oulun Energia ryhtyy ja­ka­maan in­no­vaa­tio­tu­kea val­ta­kun­nal­li­ses­ti – mil­joo­nan euron potti avautuu syk­syl­lä

23.08.2022 12:14 12
Oulun Energia ilmoittaa päättäneensä Teboil-sopimuksen – yhtiön mukaan venäläisperäisestä öljyvirrasta on nyt päästy irti

Oulun Energia il­moit­taa päät­tä­neen­sä Te­boil-so­pi­muk­sen – yhtiön mukaan ve­nä­läis­pe­räi­ses­tä öl­jy­vir­ras­ta on nyt päästy irti

12.08.2022 14:54 33
Tilaajille
Kaukolämpö kallistuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuotantokustannusten nousu

Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten nousu

09.08.2022 06:00 51
Tilaajille
Oulun viime perjantaisen laajan sähkökatkoksen aiheutti laitevika sähköasemalla

Oulun viime per­jan­tai­sen laajan säh­kö­kat­kok­sen ai­heut­ti lai­te­vi­ka säh­kö­ase­mal­la

03.08.2022 16:55 5
Oulun Energia aloitti kilpailutuksen öljyntoimituksista Teboilin korvaamiseksi – Tampereella toimitukset lopetettiin

Oulun Energia aloitti kil­pai­lu­tuk­sen öl­jyn­toi­mi­tuk­sis­ta Te­boi­lin kor­vaa­mi­sek­si – ­Tam­pe­reel­la toi­mi­tuk­set lo­pe­tet­tiin

03.08.2022 12:48 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uh­ka­ku­via Oulusta – Millä Oulu läm­mi­te­tään, jos ei tur­peel­la?

02.08.2022 07:30 26
Tilaajille