Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun Energia
Oulun eteläosissa mittava sähkökatko: lähes 11 000 oli ilman sähköä tunnin ajan

Oulun ete­lä­osis­sa mittava säh­kö­kat­ko: lähes 11 000 oli ilman sähköä tunnin ajan

04.02.2024 08:27 69
Myllytullin toimistotalo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Kysyntää uudenaikaisille toimistotiloille Oulun keskustassa on runsaasti”

Myl­ly­tul­lin toi­mis­to­ta­lo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Ky­syn­tää uu­den­ai­kai­sil­le toi­mis­to­ti­loil­le Oulun kes­kus­tas­sa on run­saas­ti”

01.02.2024 05:00 25
Tilaajille
Kaleva muuttaa Oulun keskustaan Kiistolan taloon – Oulun Energia osti Solistinkadun toimistotalon

Kaleva muuttaa Oulun kes­kus­taan Kiis­to­lan taloon – Oulun Energia osti So­lis­tin­ka­dun toi­mis­to­ta­lon

30.01.2024 15:49 89
Oulujoen eteläpuolella oli 156 asiakasta ilman sähköjä noin puoli tuntia

Ou­lu­joen ete­lä­puo­lel­la oli 156 asia­kas­ta ilman sähköjä noin puoli tuntia

05.01.2024 10:09 18
Lähes tuhat taloutta oli ilman sähköjä Oulussa – myös Etelä-Suomessa laajoja sähkökatkoja

Lähes tuhat ta­lout­ta oli ilman sähköjä Oulussa – myös Ete­lä-Suo­mes­sa laajoja säh­kö­kat­ko­ja

04.01.2024 23:26 68
Sähköt katkesivat Kaakkurin ja Metsokankaan alueella yli 3000 kodista

Sähköt kat­ke­si­vat Kaak­ku­rin ja Met­so­kan­kaan alueel­la yli 3000 kodista

23.12.2023 23:02 15
Oulun Energialle merkittävä osuus yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimapuistohankkeista

Oulun Ener­gial­le mer­kit­tä­vä osuus yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­puis­to­hank­keis­ta

21.12.2023 12:03 6
Oulussa oli yli 10 000 asiakasta ilman sähköä – keskeytyksen aiheutti laitevaurio sähköasemalla

Oulussa oli yli 10 000 asia­kas­ta ilman sähköä – kes­key­tyk­sen ai­heut­ti lai­te­vau­rio säh­kö­ase­mal­la

13.12.2023 12:14 55
Oulun Vihreäsaaren valtavan varastopalon syttymissyy on selviämässä – palo on voinut kyteä päiviä

Oulun Vih­reä­saa­ren val­ta­van va­ras­to­pa­lon syt­ty­mis­syy on sel­viä­mäs­sä – palo on voinut kyteä päiviä

28.11.2023 15:16 4
Tilaajille
Oomi panostaa lisää aurinkovoimapuistoihin – isoja aurinkovoimaloita on tulossa kovasti lisää

Oomi pa­nos­taa lisää au­rin­ko­voi­ma­puis­toi­hin – isoja au­rin­ko­voi­ma­loi­ta on tulossa kovasti lisää

16.11.2023 11:35 9
Tilaajille
Oulun Energian kaukolämmön hinta nousee jälleen – Omakotitaloasukkaan lämmityskustannukset nousevat yli 150 euroa vuodessa

Oulun Ener­gian kau­ko­läm­mön hinta nousee jälleen – Oma­ko­ti­ta­lo­asuk­kaan läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set nou­se­vat yli 150 euroa vuo­des­sa

15.11.2023 10:00 106
Tilaajille
2800 taloutta oli vailla sähköä Oulussa – syynä rakennevika keskijännitekaapelissa

2800 ta­lout­ta oli vailla sähköä Oulussa – syynä ra­ken­ne­vi­ka kes­ki­jän­ni­te­kaa­pe­lis­sa

02.11.2023 12:14 4
Oulun Energia: 380 asiakasta oli ilman sähköjä Kaakkurin ja Vasaraperän alueella

Oulun Ener­gia: 380 asia­kas­ta oli ilman sähköjä Kaak­ku­rin ja Va­sa­ra­pe­rän alueel­la

18.10.2023 15:56 6
Oulun energia havittelee uusia alueita aurinkovoimaloille Oulusta

Oulun energia ha­vit­te­lee uusia alueita au­rin­ko­voi­ma­loil­le Oulusta

08.10.2023 06:00 8
Tilaajille
Merikosken ohijuoksutukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret – Tiistaina kuohut tasaantuvat

Me­ri­kos­ken ohi­juok­su­tuk­set ovat olleet poik­keuk­sel­li­sen suuret – Tiis­tai­na kuohut ta­saan­tu­vat

03.10.2023 14:37 14
Tilaajille
Lämmönjakelu keskeytyy Oulunsalossa torstaina

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy Ou­lun­sa­los­sa tors­tai­na

04.09.2023 12:16
Palkittu kalamies arvostelee kovin sanoin Oulujoen kalaistutuksia: ”Voimayhtiöiden kilven kiillotusta ja nollatulos”

Pal­kit­tu ka­la­mies ar­vos­te­lee kovin sanoin Ou­lu­joen ka­lais­tu­tuk­sia: ”Voi­mayh­tiöi­den kilven kiil­lo­tus­ta ja nol­la­tu­los”

29.08.2023 05:00 57
Tilaajille
Oulun Merikosken kalatie avaa jälleen ikkunan Oulujoen pinnanalaiseen maailmaan  – "Ei maailmasta löydy montaa vastaavaa paikkaa"

Oulun Me­ri­kos­ken kalatie avaa jälleen ikkunan Ou­lu­joen pin­nan­alai­seen maail­maan – "Ei maail­mas­ta löydy montaa vas­taa­vaa paik­kaa"

24.08.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun Energian uudeksi toimitusjohtajaksi Arto Sutinen – Tuirassa syntynyt energiaosaaja palaa tuttuun yhtiöön

Oulun Ener­gian uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Arto Sutinen – Tui­ras­sa syn­ty­nyt ener­gia­osaa­ja palaa tuttuun yhtiöön

23.08.2023 12:30 22
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3