Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vesi
Oulunsalon lauttarannasta loppui vesi, ja vessat olivat pois käytöstä Bättre Folkiin matkaajien parveillessa rannalla – tilanne harmittaa kahvilayrittäjää

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­ta loppui vesi, ja vessat olivat pois käy­tös­tä Bättre Folkiin mat­kaa­jien par­veil­les­sa ran­nal­la – tilanne har­mit­taa kah­vi­la­yrit­tä­jää

14.07.2023 16:51 27
Tilaajille
Oululaisille on jaettu koteihin lehtisiä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laadusta – "Talousvesi on laadultaan moitteetonta"

Ou­lu­lai­sil­le on jaettu ko­tei­hin leh­ti­siä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laa­dus­ta – "Ta­lous­ve­si on laa­dul­taan moit­tee­ton­ta"

16.01.2023 15:49 48
Vesimaksut nousevat Oulussa tammikuussa – syynä on kustannusten nousu ja investoinnit

Ve­si­mak­sut nou­se­vat Oulussa tam­mi­kuus­sa – syynä on kus­tan­nus­ten nousu ja in­ves­toin­nit

17.11.2022 13:53 8
Oulun Vesi muistuttaa: Vesijohtoja sisältävää tilaa pitää lämmittää talvella sähkön säästämisestä huolimatta

Oulun Vesi muis­tut­taa: Ve­si­joh­to­ja si­säl­tä­vää tilaa pitää läm­mit­tää tal­vel­la sähkön sääs­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta

27.10.2022 14:02
Leffavieras: Veden vartija -dystopia osoittaa, että veden korvaaminen on mahdotonta

Lef­fa­vie­ras: Veden vartija -dys­to­pia osoit­taa, että veden kor­vaa­mi­nen on mah­do­ton­ta

07.09.2022 16:10
Tilaajille
Kuivikonlähde Haapajärvellä.
Lukijalta

Kui­vi­kon­läh­de Haa­pa­jär­vel­lä.

05.07.2022 11:06
Suomalaisyhtiöt ahtaalla kasvavilla vesimarkkinoilla – "pulloveden" huono maine kismittää Polar Springin toimitusjohtajaa, myös Finn Spring korostaa ekologisuutta

Suo­ma­lais­yh­tiöt ah­taal­la kas­va­vil­la ve­si­mark­ki­noil­la – "pul­lo­ve­den" huono maine kis­mit­tää Polar Sprin­gin toi­mi­tus­joh­ta­jaa, myös Finn Spring ko­ros­taa eko­lo­gi­suut­ta

24.07.2021 06:30 3
Tilaajille
Vedenjakelua joudutaan rajoittamaan Hailuodossa – syinä Bättre Folk- tapahtuman suuri vedenkulutus ja putkirikko

Ve­den­ja­ke­lua jou­du­taan ra­joit­ta­maan Hai­luo­dos­sa – syinä Bättre Folk- ta­pah­tu­man suuri ve­den­ku­lu­tus ja put­ki­rik­ko

19.07.2021 10:39 23
Juomavesi on keitettävä Alanamman vesiyhtymän alueella Rovaniemellä

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la Ro­va­nie­mel­lä

13.04.2021 21:20
Tilaajille
Juomavesi on keitettävä edelleen osissa Rovaniemeä – "En lähde arvioimaan, kuinka kauan juomavettä joudutaan keittämään"

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä edel­leen osissa Ro­va­nie­meä – "En lähde ar­vioi­maan, kuinka kauan juo­ma­vet­tä jou­du­taan keit­tä­mään"

10.08.2020 15:45
Tilaajille
Rovaniemellä kehotetaan keittämään juomavettä laajalla alueella – Napapiirillä sijaitsevasta vesisäiliöstä löytyi koliformisia bakteereja

Ro­va­nie­mel­lä ke­ho­te­taan keit­tä­mään juo­ma­vet­tä laa­jal­la alueel­la – Na­pa­pii­ril­lä si­jait­se­vas­ta ve­si­säi­liös­tä löytyi ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja

06.08.2020 19:46
Limingan Vesihuolto kehottaa harkittuun vedenkäyttöön: Älä kastele nurmikoita, älä pese autoa vesijohtovedellä – Oulussa pohjavesitilanne on vielä vakaa

Li­min­gan Ve­si­huol­to ke­hot­taa har­kit­tuun ve­den­käyt­töön: Älä kastele nur­mi­koi­ta, älä pese autoa ve­si­joh­to­ve­del­lä – Oulussa poh­ja­ve­si­ti­lan­ne on vielä vakaa

22.06.2020 17:51 9