Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähkö
Oulun kaupunki tavoittelee energian­säästöä edellistalvelta tutuilla toimen­piteillä – esimerkiksi Heinä­pään jalka­pallokenttää ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ta­voit­te­lee ener­gian­sääs­töä edel­lis­tal­vel­ta tu­tuil­la toi­men­pi­teil­lä – esi­mer­kik­si Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­kent­tää ei läm­mi­te­tä

06.09.2023 06:10 25
Harrastuksena sähkönsäästö – Jani Laatikaisen kaveriporukassa on onnistuttu vähentämään sähkön kulutusta jopa puolella

Har­ras­tuk­se­na säh­kön­sääs­tö – Jani Laa­ti­kai­sen ka­ve­ri­po­ru­kas­sa on on­nis­tut­tu vä­hen­tä­mään sähkön ku­lu­tus­ta jopa puo­lel­la

29.08.2023 11:35 13
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

14.07.2023 18:00 12
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Oululaisen Kauko Varangan keksinnöllä keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa – Asiakkaat saavat ensimmäiset laitteet tänä kesänä

Ou­lu­lai­sen Kauko Va­ran­gan kek­sin­nöl­lä keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa – Asiak­kaat saavat en­sim­mäi­set lait­teet tänä kesänä

02.07.2023 06:00 41
Tilaajille
Sähkölaitoksen alueella Iissä tehty ilkivaltaa muutamana yönä, muuntajia rikottu

Säh­kö­lai­tok­sen alueel­la Iissä tehty il­ki­val­taa muu­ta­ma­na yönä, muun­ta­jia rikottu

21.06.2023 14:27 2
Professori: "Aito kohtuuttomuus" voisi olla avain kalliin sähkösopimuksen vangeille

Pro­fes­so­ri: "Aito koh­tuut­to­muus" voisi olla avain kalliin säh­kö­so­pi­muk­sen van­geil­le

28.05.2023 13:16 16
Kuusamontien liikenne on soljunut työkoneiden lomassa viime aikoina – Ruskossa vaihdetaan voimajohtoja ja uudistetaan sähköasemaa

Kuu­sa­mon­tien lii­ken­ne on sol­ju­nut työ­ko­nei­den lomassa viime aikoina – Rus­kos­sa vaih­de­taan voi­ma­joh­to­ja ja uu­dis­te­taan säh­kö­ase­maa

17.05.2023 14:12 1
Tilaajille
Kempeleläisyritys asensi Petrus Schroderuksen kotiin aurinkopaneelit, joiden teho on häikäissyt laulajan: ”Tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti”
Mainos Solarum

Kem­pe­le­läis­yri­tys asensi Petrus Schro­de­ruk­sen kotiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joiden teho on häi­käis­syt lau­la­jan: ”Tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti”

21.04.2023 06:00
Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta Suomen sähköjärjestelmään ja laskee sähkön hintaa

Tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Ol­ki­luo­to 3:sta: Tuo var­muut­ta Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mään ja laskee sähkön hintaa

16.04.2023 12:59 37
TVO: Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon ensi yönä

TVO: Ol­ki­luo­to 3 aloit­taa sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non ensi yönä

15.04.2023 10:43 22
Sähkömarkkinalain muutos vahvistettiin – sähköasiakkaalle luvassa lisää oikeuksia

Säh­kö­mark­ki­na­lain muutos vah­vis­tet­tiin – ­säh­köa­siak­kaal­le luvassa lisää oi­keuk­sia

23.03.2023 18:50 4
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

13.03.2023 08:37 134
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 12:58 3
Kallistuva sähkö sai osan vuokraajista miettimään jopa mökin kylmilleen jättämistä, sanoo Lomarenkaan toimitusjohtaja – Ohjeistukset kehottavat fiksuun saunomiseen ja maalaisjärjen käyttöön

Kal­lis­tu­va sähkö sai osan vuok­raa­jis­ta miet­ti­mään jopa mökin kyl­mil­leen jät­tä­mis­tä, sanoo Lo­ma­ren­kaan toi­mi­tus­joh­ta­ja – Oh­jeis­tuk­set ke­hot­ta­vat fiksuun sau­no­mi­seen ja maa­lais­jär­jen käyt­töön

15.02.2023 11:54 9
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon alku lykkääntyy muutamilla päivillä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non alku lyk­kään­tyy muu­ta­mil­la päi­vil­lä

04.02.2023 15:25 26
Sähkönsiirtohinnoittelusta kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle – "Kukaan ei ole puuttunut asiaan"

Säh­kön­siir­to­hin­noit­te­lus­ta kantelu edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le – "Kukaan ei ole puut­tu­nut asiaan"

03.02.2023 15:56 18
Tilaajille
Saako sähkön hinta aivot ylikierroksille, menivätkö sähkötuet yli hilseen? Tämän jutun luettuasi ymmärrät niistä kaiken – tai sitten et
Essee

Saako sähkön hinta aivot yli­kier­rok­sil­le, me­ni­vät­kö säh­kö­tuet yli hil­seen? Tämän jutun luet­tua­si ym­mär­rät niistä kaiken – tai sitten et

03.02.2023 15:30 16
Tilaajille