Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Sähkö
Kuukausi
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Sähkömarkkina toimii kuten pitää"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Säh­kö­mark­ki­na toimii kuten pitää"

18.02.2024 06:00
Tilaajille
Sähköliitto laajentaa lakkoja pohjoisen vesivoimaloille ja ydinvoimaloihin

Säh­kö­liit­to laa­jen­taa lakkoja poh­joi­sen ve­si­voi­ma­loil­le ja ydin­voi­ma­loi­hin

07.02.2024 12:32 60
Tilaajille
Pyhäjärvelle tekeillä Suomen ensimmäinen ”punttivoimala”

Py­hä­jär­vel­le te­keil­lä Suomen en­sim­mäi­nen ”punt­ti­voi­ma­la”

05.02.2024 18:14 7
Tilaajille
Oomin pörssisähkön marginaalin hinta nousee yli kaksinkertaiseksi maaliskuussa – näin yhtiö perustelee

Oomin pörs­si­säh­kön mar­gi­naa­lin hinta nousee yli kak­sin­ker­tai­sek­si maa­lis­kuus­sa – näin yhtiö pe­rus­te­lee

29.01.2024 16:49 131
Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden vika on paikannettu

Suomen ja Viron välisen säh­kön­siir­to­yh­tey­den vika on pai­kan­net­tu

28.01.2024 15:56
Tilaajille
Solarumin asentamien aurinkopaneelien teho häikäisi laulaja Petrus Schroderuksen: "Aurinkovoiman tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti"
Mainos Solarum

So­la­ru­min asen­ta­mien au­rin­ko­pa­nee­lien teho häi­käi­si laulaja Petrus Schro­de­ruk­sen: "Au­rin­ko­voi­man tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti"

26.01.2024 06:00
Vanhemmat
Oululainen eläkeläinen järkyttyi 1700 euron sähkölaskusta, seuraava on sitäkin suurempi – Oomin mukaan yhtiö ei voi arvioida asiakkaan maksukykyä

Ou­lu­lai­nen elä­ke­läi­nen jär­kyt­tyi 1700 euron säh­kö­las­kus­ta, seu­raa­va on sitäkin suu­rem­pi – Oomin mukaan yhtiö ei voi ar­vioi­da asiak­kaan mak­su­ky­kyä

22.01.2024 09:08 321
Tilaajille
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 21:28 14
Tilaajille
Ylittävätkö sähkön hintapiikit kohtuuden – Kalevan raati arvioi, pitäisikö sähkön hinnalla olla yläraja

Ylit­tä­vät­kö sähkön hin­ta­pii­kit koh­tuu­den – Kalevan raati arvioi, pi­täi­si­kö sähkön hin­nal­la olla yläraja

19.01.2024 14:00 20
Tilaajille
Yhden päivän sähkölasku liki sata euroa – Kiiminkiläinen Susanne Puirava otti sähkölaitteet irti seinästä heti aamulla

Yhden päivän säh­kö­las­ku liki sata euroa – Kii­min­ki­läi­nen Susanne Puirava otti säh­kö­lait­teet irti sei­näs­tä heti aamulla

05.01.2024 19:15 82
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen vähentämiseen sähköpulan estämiseksi

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen vä­hen­tä­mi­seen säh­kö­pu­lan es­tä­mi­sek­si

05.01.2024 17:44 14
Löylyt saattoivat perjantaina maksaa 20 euroa: Näin sähkön ennätyshinta näkyy arjen kulutuksessa – Fingridin mukaan kulutusta vähennettiin reippaasti, lauantai tuo hintoihin helpotusta

Löylyt saat­toi­vat per­jan­tai­na maksaa 20 euroa: Näin sähkön en­nä­tys­hin­ta näkyy arjen ku­lu­tuk­ses­sa – Fing­ri­din mukaan ku­lu­tus­ta vä­hen­net­tiin reip­paas­ti, lauan­tai tuo hin­toi­hin hel­po­tus­ta

05.01.2024 22:15 59
Tilaajille
Kerro meille: säästätkö sähköä nyt kun pörssihinta on huikean korkea? Vastaa Kalevan nopeaan kyselyyn

Kerro meille: sääs­tät­kö sähköä nyt kun pörs­si­hin­ta on huikean korkea? Vastaa Kalevan nopeaan ky­se­lyyn

05.01.2024 10:21 54
Oulujoen eteläpuolella oli 156 asiakasta ilman sähköjä noin puoli tuntia

Ou­lu­joen ete­lä­puo­lel­la oli 156 asia­kas­ta ilman sähköjä noin puoli tuntia

05.01.2024 10:09 18
Pörssisäh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa perjantaina – Fingrid toivoo malttia kulutukseen

Pörs­si­säh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa per­jan­tai­na – Fingrid toivoo malttia ku­lu­tuk­seen

04.01.2024 15:10 76
Tilaajille
Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta heti yli tämän vuoden ennätyksen – "Hyvä, että pakkasjakso tulee nyt eikä vuosi sitten"

Sähkön kulutus pon­kai­see al­ku­vuo­des­ta heti yli tämän vuoden en­nä­tyk­sen – "Hyvä, että pak­kas­jak­so tulee nyt eikä vuosi sitten"

31.12.2023 11:05 11
Oulussa oli yli 10 000 asiakasta ilman sähköä – keskeytyksen aiheutti laitevaurio sähköasemalla

Oulussa oli yli 10 000 asia­kas­ta ilman sähköä – kes­key­tyk­sen ai­heut­ti lai­te­vau­rio säh­kö­ase­mal­la

13.12.2023 12:14 55
Haukiputaalle kaavaillaan uutta tuulipuistoa – Navettakankaalle suunnitellaan enintään 14:ää tuulivoimalaa

Hau­ki­pu­taal­le kaa­vail­laan uutta tuu­li­puis­toa – Na­vet­ta­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan enin­tään 14:ää tuu­li­voi­ma­laa

08.12.2023 06:10 26
Analyysi: Pyhäjärvelle piti rakentaa Suomen ensimmäinen pumppuvoimala, mutta viime hetkellä häipynyt energiayhtiö jätti kaupungin pulaan

Ana­lyy­si: Py­hä­jär­vel­le piti ra­ken­taa Suomen en­sim­mäi­nen pump­pu­voi­ma­la, mutta viime het­kel­lä häi­py­nyt ener­gia­yh­tiö jätti kau­pun­gin pulaan

06.12.2023 06:00 22
Tilaajille