Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Omaishoitajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä toi­voi­sin hoi­ta­jil­ta? – rakkaus on kor­vat­ta­vis­sa aut­ta­mi­sen haluna

12.09.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ti­vaa saat­to­hoi­to­työ­tä ha­lu­taan siirtää omai­sil­le

20.07.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jat tar­vit­se­vat tukea va­pai­den jär­jes­te­lyi­hin – myös kesällä

07.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Oululainen Erja Sipola heräsi vuosia yöllisiin soittoihin, Marja-Liisa Lehto reissasi 200 kilometriä kauppaan – Satatuhatta suomalaista on samassa asemassa

Ou­lu­lai­nen Erja Sipola heräsi vuosia yöl­li­siin soit­toi­hin, Mar­ja-Lii­sa Lehto reis­sa­si 200 ki­lo­met­riä kaup­paan – Sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta on samassa ase­mas­sa

19.06.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to osaksi hoivan ko­ko­nais­rat­kai­sua tu­le­vis­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa

06.05.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­sai­rau­det li­sään­ty­vät – yh­teis­kun­nal­le kal­leim­mak­si tulee diag­no­soi­ma­ton muis­ti­sai­ras

31.03.2023 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to ei vaa­li­kes­kus­te­luis­sa kiin­nos­ta – nä­ke­vät­kö päät­tä­jät reaa­li­elä­män to­del­li­suu­den?

29.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to kaipaa ke­hit­tä­mis­tä – ää­nes­tät­hän sinäkin omais­hoi­ta­jays­tä­väl­li­ses­ti?

25.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun seudun omaishoitajat viettävät juhlavuottaan – toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen Radio Kalevan haastattelussa

Oulun seudun omais­hoi­ta­jat viet­tä­vät juh­la­vuot­taan – toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na­ma­ria Sal­mi­nen Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

14.02.2023 12:49 1
90 vuotta täyttävä oululainen Mikko Kivimäki ponnisti opettajasta pankinjohtajaksi – "Kolmas virkaurani alkoi vaimon omaishoitajana"

90 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Mikko Ki­vi­mä­ki pon­nis­ti opet­ta­jas­ta pan­kin­joh­ta­jak­si – "Kolmas vir­ka­ura­ni alkoi vaimon omais­hoi­ta­ja­na"

07.11.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jat ovat sote-am­mat­ti­lais­ten kump­pa­nei­ta, silti he usein unoh­tu­vat hoi­va­kes­kus­te­lus­sa

05.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kus­tan­nus­te­ho­kas omais­hoi­to ei ole sääs­tö­koh­de

19.09.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko mah­dol­li­suus saada ge­riat­ri Ou­las­kan­kaal­le, josta eri­kois­lää­kä­ri­apu Oulun ete­läi­ses­sä muu­ten­kin hae­taan?

11.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­mis­ta ja edun­val­von­taa tar­vi­taan, jotta omais­hoi­ta­jat saavat tar­vit­se­man­sa tuen työl­leen

28.05.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen hy­vin­voin­ti ko­ros­tuu poik­keus­ai­koi­na – jo­kai­nen omais­hoi­ta­ja ja hoi­det­ta­va hyötyy mah­dol­li­sim­man ta­sai­se­na ja tuttuna jat­ku­vas­ta arjesta

18.03.2022 06:00
Tilaajille
Omaishoitajuudesta luopuminen on tunteiden vuoristorataa – "Se oli yhtä itkua ja raastavaa ikävää"

Omais­hoi­ta­juu­des­ta luo­pu­mi­nen on tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa – "Se oli yhtä itkua ja raas­ta­vaa ikävää"

27.11.2021 06:35 4
Tutkimus osoittaa, että muistisairaiden omaishoitajana toimivat puolisot huolehtivat kumppaneistaan silloinkin, kun apua pitäisi saada julkisista palveluista

Tut­ki­mus osoit­taa, että muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­vat puo­li­sot huo­leh­ti­vat kump­pa­neis­taan sil­loin­kin, kun apua pitäisi saada jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta

22.09.2021 11:09 3
Kun Sulon Sirkka-vaimo joutui hoitokotiin, alkoi kempeleläismies kirjoittaa omaishoitajakokemuksiaan kirjaksi – samalla syntyi omaelämäkerta.

Kun Sulon Sirk­ka-vai­mo joutui hoi­to­ko­tiin, alkoi kem­pe­le­läis­mies kir­joit­taa omais­hoi­ta­ja­ko­ke­muk­siaan kir­jak­si – ­sa­mal­la syntyi omae­lä­mä­ker­ta.

18.08.2021 18:00
Tilaajille
Omaishoito-ohjelma Oulun kaupungin strategiaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to-oh­jel­ma Oulun kau­pun­gin stra­te­giaan

27.05.2021 02:15
Tilaajille
Jos minua ei enää ole, jatka sinä elämääsi – Muistisairaus teki Eskosta elävän lesken: nyt vaimo on hoitokodissa ja rinnalla kulkee uusi rakkaus

Jos minua ei enää ole, jatka sinä elä­mää­si – Muis­ti­sai­raus teki Eskosta elävän lesken: nyt vaimo on hoi­to­ko­dis­sa ja rin­nal­la kulkee uusi rakkaus

12.03.2021 18:00 29
Tilaajille