Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ilmastopolitiikka
Suomalainen Leena Ylä-Mononen johtaa Euroopan ympäristökeskusta – "Luonnollamme ei mene hyvin", kuuluu pääviesti ilmastokokouksen iloisten uutisten takana

Suo­ma­lai­nen Leena Ylä-Mo­no­nen johtaa Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kus­ta – "Luon­nol­lam­me ei mene hyvin", kuuluu pää­vies­ti il­mas­to­ko­kouk­sen ilois­ten uu­tis­ten takana

22.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­ta­voit­tei­siin on ra­ken­net­ta­va polku, joka tukee Suomen ta­lou­den elin­voi­maa

05.05.2023 07:00 5
Tilaajille
Suomen ilmastotoimia pitää tehostaa – Ilmastopaneeli nopeuttaisi tuulivoiman lupakäytäntöjä ja ohjaisi julkisia hankintoja ilmastokestävämmiksi

Suomen il­mas­to­toi­mia pitää te­hos­taa – Il­mas­to­pa­nee­li no­peut­tai­si tuu­li­voi­man lu­pa­käy­tän­tö­jä ja ohjaisi jul­ki­sia han­kin­to­ja il­mas­to­kes­tä­väm­mik­si

23.02.2023 01:00 19
Tilaajille
Teollisuus ottaa vastuuta vihreästä siirtymästä, eikä tulevan hallituksen toivota kääntävän kurssia – Katainen: "Kannattaa olla historian oikealla puolella"

Teol­li­suus ottaa vas­tuu­ta vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä, eikä tulevan hal­li­tuk­sen toivota kään­tä­vän kurssia – Ka­tai­nen: "Kan­nat­taa olla his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la"

18.02.2023 19:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­po­li­tiik­ka tar­vit­see suun­nan­muu­tok­sen – ei met­sä­po­li­tiik­ka

31.07.2022 07:00 4
Tilaajille
Alueen kansanedustajat korostavat työllisyyteen, perheisiin, mielenterveyteen, ilmastoon ja liikenteeseen liittyvien ratkaisujen tarvetta budjettiriihessä

Alueen kan­san­edus­ta­jat ko­ros­ta­vat työl­li­syy­teen, per­hei­siin, mie­len­ter­vey­teen, il­mas­toon ja lii­ken­tee­seen liit­ty­vien rat­kai­su­jen tar­vet­ta bud­jet­ti­rii­hes­sä

10.08.2021 19:29 8
Tilaajille
Ilmastokeskustelussa ei ole enää tilaa tunteille, mielipiteille tai uskomuksille
Kolumni

Il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa ei ole enää tilaa tun­teil­le, mie­li­pi­teil­le tai us­ko­muk­sil­le

02.08.2021 06:00 36
Tilaajille
Ilmastolinjana on oltava järkivihreys
Kolumni

Il­mas­to­lin­ja­na on oltava jär­ki­vih­reys

20.07.2021 16:00 5
Tilaajille
IlmastoAreena järjestetään elokuussa Iin Huilingissa – koronaturvallisuus aiotaan huomioida aluesuunnittelun keinoin

Il­mas­to­Aree­na jär­jes­te­tään elo­kuus­sa Iin Hui­lin­gis­sa – ko­ro­na­tur­val­li­suus aiotaan huo­mioi­da alue­suun­nit­te­lun keinoin

06.07.2021 22:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jääkö turve käyt­tä­mät­tä ko­ko­naan? – höpinät siitä, että ura­koit­si­jat voivat kou­lut­tau­tua vaikka tuu­li­voi­ma­loi­den huol­ta­jik­si otetaan maa­kun­nas­sa ih­me­tel­len vastaan

26.02.2021 11:30 14
Tilaajille
"Työ, jonka aloitimme Pariisin ilmastosopimuksella, ei ole läheskään valmis" – Yhdysvaltain ilmastotsaari rakentaa Trumpin raunioille

"Työ, jonka aloi­tim­me Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sel­la, ei ole lä­hes­kään valmis" – Yh­dys­val­tain il­mas­to­tsaa­ri ra­ken­taa Trumpin rau­nioil­le

28.01.2021 19:58 1
Hiilidioksidipäästöjen kyseenalainen ykkösvaltio Kiina esitteli kovan ilmastotavoitteen, josta Eurooppa voi sekä iloita että kantaa huolta
Pääkirjoitus

Hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen ky­seen­alai­nen yk­kös­val­tio Kiina esit­te­li kovan il­mas­to­ta­voit­teen, josta Eu­roop­pa voi sekä iloita että kantaa huolta

18.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lais­ta il­mas­to-osaa­mis­ta sinulla on?

02.06.2020 07:30 1
Tilaajille