Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Meri-Toppila
Kaleva jutteli ihmisten kanssa Meri-Toppilassa, ja kaikki halusivat puhua lähiön hurjasta maineesta – ”Me jätämme heidät rauhaan ja he jättävät meidät rauhaan”

Kaleva jutteli ih­mis­ten kanssa Me­ri-Top­pi­las­sa, ja kaikki ha­lu­si­vat puhua lähiön hur­jas­ta mai­nees­ta – ”Me jätämme heidät rauhaan ja he jät­tä­vät meidät rau­haan”

31.07.2023 13:00 39
Tilaajille
Huvipuisto-viihdekeskus suunnitteilla Hietasaareen samaan paikkaan, johon suunniteltiin huvipuistoa kymmenen vuoden ajan

Hu­vi­puis­to-viih­de­kes­kus suun­nit­teil­la Hie­ta­saa­reen samaan paik­kaan, johon suun­ni­tel­tiin hu­vi­puis­toa kym­me­nen vuoden ajan

12.02.2023 18:00 123
Tilaajille
Heinäpää, Raksila ja Meri-Toppila ehdolla Vuoden kaupunginosaksi Suomessa – ehdotuksia yhteensä 130

Hei­nä­pää, Raksila ja Me­ri-Top­pi­la ehdolla Vuoden kau­pun­gin­osak­si Suo­mes­sa – eh­do­tuk­sia yh­teen­sä 130

13.04.2022 06:00 39
Tilaajille
Rotat ovat vallanneet oululaisen taloyhtiön roskakatoksen – "Pari kertaa ne ovat kiivenneet ensimmäisen kerroksen asuntojen parvekkeille", kertoo asukas

Rotat ovat val­lan­neet ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön ros­ka­ka­tok­sen – "Pari kertaa ne ovat kii­ven­neet en­sim­mäi­sen ker­rok­sen asun­to­jen par­vek­keil­le", kertoo asukas

30.06.2021 09:30 33
Tilaajille
Oulun kaupunki myy Toppilan harraste- ja moottoripajan – myyntiin tulossa myös kalasatamien rakennuksia

Oulun kau­pun­ki myy Top­pi­lan har­ras­te- ja moot­to­ri­pa­jan – myyn­tiin tulossa myös ka­la­sa­ta­mien ra­ken­nuk­sia

12.01.2021 20:12 1
Tilaajille
Meri-Toppilasta kahden vuokratontin varaus Temotek Oy:lle

Me­ri-Top­pi­las­ta kahden vuok­ra­ton­tin varaus Temotek Oy:lle

01.12.2020 19:17
Tilaajille
Alvar Aallon siilon tulevaisuudelle löytyy esikuva Egyptin Kuolleiden laaksosta – siilohankkeen johtoon astuva arkkitehti on pitkäaikainen Aallon ihailija

Alvar Aallon siilon tu­le­vai­suu­del­le löytyy esikuva Egyptin Kuol­lei­den laak­sos­ta – sii­lo­hank­keen johtoon astuva ark­ki­teh­ti on pit­kä­ai­kai­nen Aallon ihai­li­ja

29.08.2020 14:00 7
Tilaajille
Kulttuurisiilo yhteisenä tilana on pitkäjänteinen missio
Kolumni

Kult­tuu­ri­sii­lo yh­tei­se­nä tilana on pit­kä­jän­tei­nen missio

15.07.2020 12:00 6
Tilaajille
”Toppilan olohuone” on avoinna kaikille taustaan katsomatta – Alue on mainettaan rauhallisempi, vaikka ongelmiakin on, sanovat asukkaat

”Top­pi­lan olo­huo­ne” on avoinna kai­kil­le taus­taan kat­so­mat­ta – Alue on mai­net­taan rau­hal­li­sem­pi, vaikka on­gel­mia­kin on, sanovat asuk­kaat

08.06.2020 18:32 6
Tilaajille
Frisbeegolfin kasvu on jatkunut vahvana koronarajoituksista huolimatta – Puistossa heittäjän pitää huomioida myös muut kulkijat

Fris­bee­gol­fin kasvu on jat­ku­nut vahvana ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta – Puis­tos­sa heit­tä­jän pitää huo­mioi­da myös muut kul­ki­jat

03.06.2020 19:00 2
Tilaajille