Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Toppila
Vanha varastohalli muuttuu monipuoliseksi asuinkortteliksi Oulun Toppilassa – hoivapalvelujen pitäisi olla valmiit jo vuoden päästä

Vanha va­ras­to­hal­li muuttuu mo­ni­puo­li­sek­si asuin­kort­te­lik­si Oulun Top­pi­las­sa – ­hoi­va­pal­ve­lu­jen pitäisi olla valmiit jo vuoden päästä

22.11.2023 16:00 6
Tilaajille
Mies tuomittiin vankeuteen tapon yrityksestä Oulussa –  puukotti uhria kerrostalon rappukäytävässä ja uhkaili myös poliiseja

Mies tuo­mit­tiin van­keu­teen tapon yri­tyk­ses­tä Oulussa – puu­kot­ti uhria ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­väs­sä ja uhkaili myös po­lii­se­ja

03.11.2023 16:01 1
Tilaajille
Kerrostalon kellarissa sytytettiin irtaimistoa tuleen Toppilassa –  poliisi tutkii asiaa epäiltynä tuhotyönä

Ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa sy­ty­tet­tiin ir­tai­mis­toa tuleen Top­pi­las­sa –  poliisi tutkii asiaa epäil­ty­nä tu­ho­työ­nä

03.11.2023 06:48 4
Liiteri tuhoutui tulipalossa Oulun Toppilassa – poliisi tutkii palon syttymissyttä

Liiteri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulun Top­pi­las­sa – ­po­lii­si tutkii palon syt­ty­mis­syt­tä

21.10.2023 09:33
Oikeus antoi tuomionsa Hiirosen henkirikoksesta: Kahdelle elinkautiset murhasta, kahden murhasyyte hylättiin

Oikeus antoi tuo­mion­sa Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta: Kah­del­le elin­kau­ti­set mur­has­ta, kahden mur­ha­syy­te hy­lät­tiin

18.10.2023 19:05 2
Tilaajille
Hiirosen henkirikoskäsittely päättyi kovasanaisiin loppulausuntoihin – Murhasyytetyn asianajaja:"Ei kai syyttäjä voi vääristellä faktoja"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­kä­sit­te­ly päättyi ko­va­sa­nai­siin lop­pu­lau­sun­toi­hin – Mur­ha­syy­te­tyn asia­na­ja­ja:"Ei kai syyt­tä­jä voi vää­ris­tel­lä fak­to­ja"

06.10.2023 15:39 13
Tilaajille
Uudelleen sytytetty nuotio aiheutti suuren rakennuspalohälytyksen Meri-Toppilan siilolle keskiviikkoiltana

Uu­del­leen sy­ty­tet­ty nuotio ai­heut­ti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Me­ri-Top­pi­lan sii­lol­le kes­ki­viik­ko­il­ta­na

17.08.2023 12:07 10
Toppilan siilojen viereen nousee uusi palvelukortteli – suunnitelmiin kuuluu muun muassa hoivatiloja, kuntosali ja koirien päiväkoti

Top­pi­lan sii­lo­jen viereen nousee uusi pal­ve­lu­kort­te­li – suun­ni­tel­miin kuuluu muun muassa hoi­va­ti­lo­ja, kun­to­sa­li ja koirien päi­vä­ko­ti

09.08.2023 06:00 22
Tilaajille
Toppilan pojat pakenivat poliisia, kun ahtaajien korttipeli äityi tappeluksi – 50-luvun Oulussa lapset saivat kulkea vapaasti satamassa ja laivoissa

Top­pi­lan pojat pa­ke­ni­vat po­lii­sia, kun ah­taa­jien kort­ti­pe­li äityi tap­pe­luk­si – 50-lu­vun Oulussa lapset saivat kulkea va­paas­ti sa­ta­mas­sa ja lai­vois­sa

09.07.2023 18:00 4
Tilaajille
Huuto raikui ja flamencotanssi hurmasi lauantaina Toppilan vanhassa siilossa – yleisö katsoi yhteisesitystä ulkona jättiruudulta

Huuto raikui ja fla­men­co­tans­si hurmasi lauan­tai­na Top­pi­lan van­has­sa sii­los­sa – yleisö katsoi yh­teis­esi­tys­tä ulkona jät­ti­ruu­dul­ta

03.06.2023 21:00 5
Tilaajille
Oululaistunut Valentino Tignanelli, 31, rakastaa täkäläisiä karaokebaareja, ihmisiä ja Meri-Toppilaa – Arkkitehti arvostaa paikallisten tapaa olla ylpeitä omasta työstään

Ou­lu­lais­tu­nut Va­len­ti­no Tig­na­nel­li, 31, ra­kas­taa tä­kä­läi­siä ka­rao­ke­baa­re­ja, ihmisiä ja Me­ri-Top­pi­laa – Ark­ki­teh­ti ar­vos­taa pai­kal­lis­ten tapaa olla ylpeitä omasta työs­tään

22.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Vanha kalastusalus upposi Toppilansalmeen – pelastuslaitos rajasi öljyvuodon puomeilla, jälkitorjunta kaupungille

Vanha ka­las­tus­alus upposi Top­pi­lan­sal­meen – pe­las­tus­lai­tos rajasi öl­jy­vuo­don puo­meil­la, jäl­ki­tor­jun­ta kau­pun­gil­le

18.04.2023 16:33 13
Toppilan Siilotien suojeltu varastohalli muutetaan asunnoiksi, päiväkodiksi ja liiketiloiksi – "Suojeltu ulkokuori ikään kuin täytetään"

Top­pi­lan Sii­lo­tien suo­jel­tu va­ras­to­hal­li muu­te­taan asun­noik­si, päi­vä­ko­dik­si ja lii­ke­ti­loik­si – "Suo­jel­tu ul­ko­kuo­ri ikään kuin täy­te­tään"

08.02.2023 14:12 22
Tilaajille
Oulussa töhrittiin Tornion maihinnousun muistomerkki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä erikoista Lapin sodan operaatiota?

Oulussa töh­rit­tiin Tornion mai­hin­nou­sun muis­to­merk­ki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä eri­kois­ta Lapin sodan ope­raa­tio­ta?

28.10.2022 18:23 28
Tilaajille
Lautakunnalta hyväksyntä: Vanha kemikaalien varastohalli Toppilan Siilotiellä saa uuden elämän asuin- ja liikerakennuksena

Lau­ta­kun­nal­ta hy­väk­syn­tä: Vanha ke­mi­kaa­lien va­ras­to­hal­li Top­pi­lan Sii­lo­tiel­lä saa uuden elämän asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­se­na

18.10.2022 19:13 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää bus­si­vuo­ro­ja Top­pi­laan puo­len­yön jäl­keen­kin

15.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Aaltosiilo herättää kansainvälistä kiinnostusta
Pääkirjoitus

Aal­to­sii­lo he­rät­tää kan­sain­vä­lis­tä kiin­nos­tus­ta

10.07.2022 20:00 29
Tilaajille
Amfiteatteri ja sauna, näköalakahvila ja kulttuuritilaa – Tätä kaikkea rakentuu Toppilan siiloon ja sen ympärille nousevaan tutkimuskeskukseen

Am­fi­teat­te­ri ja sauna, nä­kö­ala­kah­vi­la ja kult­tuu­ri­ti­laa – Tätä kaikkea ra­ken­tuu Top­pi­lan siiloon ja sen ym­pä­ril­le nou­se­vaan tut­ki­mus­kes­kuk­seen

03.07.2022 16:30 20
Tilaajille
Oulun Toppilassa sijaitsevaa Merikosken koulun Merituulen yksikön koulurakennusta esitetään purettavaksi ja uuden rakentamista tilalle

Oulun Top­pi­las­sa si­jait­se­vaa Me­ri­kos­ken koulun Me­ri­tuu­len yksikön kou­lu­ra­ken­nus­ta esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si ja uuden ra­ken­ta­mis­ta tilalle

31.05.2022 06:00 17
Tilaajille