Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Toppila
Oulun Toppilassa usean poliisipartion tehtävä,  autoilla alkanut takaa-ajo jatkui jalan – katso video hurjasta tilanteesta

Oulun Top­pi­las­sa usean po­lii­si­par­tion teh­tä­vä, au­toil­la alkanut ta­kaa-ajo jatkui jalan – katso video hur­jas­ta ti­lan­tees­ta

05.11.2021 23:56 29
Toppilan Möljän Merikeskus-hankkeelle vetoapua erä- ja luontokulttuurimuseon hausta

Top­pi­lan Möljän Me­ri­kes­kus-hank­keel­le ve­to­apua erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon hausta

09.02.2021 20:44 6
Tilaajille
Analyysi: Oulu tarjoaa neljä vaihtoehtoista paikkaa erä- ja luontokulttuurimuseolle – 25 kuntaa kisaa valtakunnallisesta museosta

Ana­lyy­si: Oulu tarjoaa neljä vaih­to­eh­tois­ta paikkaa erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le – 25 kuntaa kisaa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mu­seos­ta

02.02.2021 19:00 13
Tilaajille
Kettu vietti uudenvuodenpäivää Oulun Toppilassa – "Vaikutti olevan aika kesy", katso video

Kettu vietti uu­den­vuo­den­päi­vää Oulun Top­pi­las­sa – "Vai­kut­ti olevan aika kesy", katso video

01.01.2021 21:17 9
Tilaajille
Yhä useamman oululaisen ikkunasta kimmeltää meri: Esittelemme kuvin ja videoin kahdeksan merellistä kaupunginosaa, joissa ennen kukoisti teollisuus

Yhä useam­man ou­lu­lai­sen ik­ku­nas­ta kim­mel­tää meri: Esit­te­lem­me kuvin ja videoin kah­dek­san me­rel­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, joissa ennen ku­kois­ti teol­li­suus

19.12.2020 17:11 36
Tilaajille
Alvarin siilolle hankitaan korjausrahat keräyksellä, korjauksiin on arvioitu uppoavan 1,5 miljoonaa euroa

Alvarin sii­lol­le han­ki­taan kor­jaus­ra­hat ke­räyk­sel­lä, kor­jauk­siin on ar­vioi­tu up­poa­van 1,5 mil­joo­naa euroa

06.10.2020 19:35 2
Tilaajille
Sanaharkka päättyi puukotukseen toppilalaisen kerrostalon parkkipaikalla – mies tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen ja maksamaan reilun 15 000 euron korvaukset

Sa­na­hark­ka päättyi puu­ko­tuk­seen top­pi­la­lai­sen ker­ros­ta­lon park­ki­pai­kal­la – mies tuo­mit­tiin yli kah­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen ja mak­sa­maan reilun 15 000 euron kor­vauk­set

29.08.2020 11:13 1
Tilaajille
Mies meni selvittämään murtoyritystä naapurin ovelle Toppilassa, joutuikin tuntemattoman miehen puukottamaksi – oikeus tuomitsi puukottajan vuosiksi vankilaan

Mies meni sel­vit­tä­mään mur­to­yri­tys­tä naa­pu­rin ovelle Top­pi­las­sa, jou­tui­kin tun­te­mat­to­man miehen puu­kot­ta­mak­si – oikeus tuo­mit­si puu­kot­ta­jan vuo­sik­si van­ki­laan

28.08.2020 16:00
Tilaajille
Alvarin siilo kiinnostaa katsojia–"Lopulta hinta voi olla ihan mitä vain"

Alvarin siilo kiin­nos­taa kat­so­jia–"­Lo­pul­ta hinta voi olla ihan mitä vain"

02.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Unelmoitko Alvar Aallon suunnitteleman siilon omistamisesta? Oulun kaupunki asetti Toppilassa sijaitsevan suojelukohteen myyntiin

Unel­moit­ko Alvar Aallon suun­nit­te­le­man siilon omis­ta­mi­ses­ta? Oulun kau­pun­ki asetti Top­pi­las­sa si­jait­se­van suo­je­lu­koh­teen myyn­tiin

24.06.2020 16:21 6
Tulipalo kerrostalohuoneistossa Oulun Toppilassa – asunnosta pelastettiin yksi henkilö

Tu­li­pa­lo ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa Oulun Top­pi­las­sa – asun­nos­ta pe­las­tet­tiin yksi henkilö

21.06.2020 12:06
Siilotien varastohallista on tullut pelastuslaitokselle oikea murheenkryyni – jälleen ilkivaltaisesti sytytetty palo Oulun Toppilassa

Sii­lo­tien va­ras­to­hal­lis­ta on tullut pe­las­tus­lai­tok­sel­le oikea mur­heen­kryy­ni – jälleen il­ki­val­tai­ses­ti sy­ty­tet­ty palo Oulun Top­pi­las­sa

09.06.2020 20:53 9
”Toppilan olohuone” on avoinna kaikille taustaan katsomatta – Alue on mainettaan rauhallisempi, vaikka ongelmiakin on, sanovat asukkaat

”Top­pi­lan olo­huo­ne” on avoinna kai­kil­le taus­taan kat­so­mat­ta – Alue on mai­net­taan rau­hal­li­sem­pi, vaikka on­gel­mia­kin on, sanovat asuk­kaat

08.06.2020 18:32 6
Tilaajille
Oulu myy Toppilassa sijaitsevan Alvarin Siilon nettihuutokaupalla, lähtöhintaa ei ole

Oulu myy Top­pi­las­sa si­jait­se­van Alvarin Siilon net­ti­huu­to­kau­pal­la, läh­tö­hin­taa ei ole

26.05.2020 18:13 14
Tilaajille

Ulos­pu­hal­luk­set syn­nyt­tä­vät ve­si­höy­ry­pil­viä Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­sel­la, eivät vaa­ral­li­sia ter­vey­del­le

13.05.2020 11:29