Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Media
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodassa kuol­laan, ei kaaduta

05:00 2
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­dial­la on suuri mer­ki­tys mie­li­ku­vien luo­mi­ses­sa

07.02.2024 05:00 1
Journalistin ohjeiden päivitystä valmisteleva työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi – saako verkkouutisia poistaa?

Jour­na­lis­tin oh­jei­den päi­vi­tys­tä val­mis­te­le­va työ­ryh­mä sai eh­do­tuk­sen­sa val­miik­si – saako verk­ko­uu­ti­sia pois­taa?

06.02.2024 12:24 2
Oululainen Pinja Sivonen, 17, käyttää somea myös uutisten jakamiseen – videon muodossa tarjoiltu tieto on nuorille mieluisin

Ou­lu­lai­nen Pinja Si­vo­nen, 17, käyttää somea myös uu­tis­ten ja­ka­mi­seen – videon muo­dos­sa tar­joil­tu tieto on nuo­ril­le mie­lui­sin

29.01.2024 06:00
Ulkomaantoimittaja Antti Kuronen raportoi sodasta, mutta varoo kyynistymistä – "Jos mikään ei tuntuisi missään, tilanne olisi todella huolestuttava"

Ul­ko­maan­toi­mit­ta­ja Antti Kuronen ra­por­toi so­das­ta, mutta varoo kyy­nis­ty­mis­tä – "Jos mikään ei tun­tui­si mis­sään, tilanne olisi todella huo­les­tut­ta­va"

31.12.2023 10:00 2
Tilaajille
Oulun viimeinen vasemmistolehti lopetti – Entisen päätoimittajan mukaan alueellinen puoluelehti näin pienessä maassa oli käsittämätön ihme

Oulun vii­mei­nen va­sem­mis­to­leh­ti lopetti – Entisen pää­toi­mit­ta­jan mukaan alueel­li­nen puo­lue­leh­ti näin pie­nes­sä maassa oli kä­sit­tä­mä­tön ihme

26.12.2023 06:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyväksy ih­mi­nen, vaikka et hyväksy hänen aja­tuk­siaan ja te­ko­jaan

22.12.2023 05:30 4
Seiskan päätoimittaja Jari Peltomäki on elänyt viihdelehtien villit vuodet, kun keikalle mentiin yksityiskoneella – "Suuret legendat kuolevat sukupuuttoon"

Seiskan pää­toi­mit­ta­ja Jari Pel­to­mä­ki on elänyt viih­de­leh­tien villit vuodet, kun kei­kal­le mentiin yk­si­tyis­ko­neel­la – "Suuret le­gen­dat kuo­le­vat su­ku­puut­toon"

10.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Presidentinvaalit ratkeavat edelleen perinteisissä tv-lähetyksissä: ”Tv-median hallinta on aivan keskeinen osa presidentin osaamista”

Pre­si­den­tin­vaa­lit rat­kea­vat edel­leen pe­rin­tei­sis­sä tv-lä­he­tyk­sis­sä: ”Tv-me­dian hal­lin­ta on aivan kes­kei­nen osa pre­si­den­tin osaa­mis­ta”

07.11.2023 19:26
Tilaajille
Uutismediat tyrmäävät ilmoitusmyynnin ja uutisnäkyvyyden "koplauksen" – Kalevan päätoimittaja: "Ei tulisi kysymykseenkään"

Uu­tis­me­diat tyr­mää­vät il­moi­tus­myyn­nin ja uu­tis­nä­ky­vyy­den "kop­lauk­sen" – Kalevan pää­toi­mit­ta­ja: "Ei tulisi ky­sy­myk­seen­kään"

23.10.2023 18:43 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan saa­vu­tuk­set ovat niin mit­ta­vat, että nyt kan­nat­taa juhlia!

22.10.2023 05:30 10
Presidenttiehdokas Aaltolan haastatteluväite: Mediat ovat vihjailleet myönteisistä jutuista mainostilan vastineeksi

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aal­to­lan haas­tat­te­lu­väi­te: Mediat ovat vih­jail­leet myön­tei­sis­tä ju­tuis­ta mai­nos­ti­lan vas­ti­neek­si

21.10.2023 20:47 29
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 12:00 6
Tilaajille
Kaleva tavoittaa yhä useamman – Median kulutuksen siirtyminen digitaalisille alustoille jatkuu

Kaleva ta­voit­taa yhä useam­man – Median ku­lu­tuk­sen siir­ty­mi­nen di­gi­taa­li­sil­le alus­toil­le jatkuu

26.09.2023 13:55
Tilaajille
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas
Kolumni

Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

23.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

17.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Kiitos Oulu, kiitos Pohjois-Pohjanmaa – on hyvästien aika
Kolumni

Kiitos Oulu, kiitos Poh­jois-Poh­jan­maa – on hy­väs­tien aika

16.09.2023 06:05 40
Tilaajille
Suomalaiset eivät halua maahan "uutiserämaita", ilmenee kyselystä

Suo­ma­lai­set eivät halua maahan "uu­ti­se­rä­mai­ta", ilmenee ky­se­lys­tä

15.09.2023 08:00 10
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 15:24 25