Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Media
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen stra­te­gi­nen tila – arvot ker­to­vat

01.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Nä­kö­kul­ma: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 11:30 25
Tilaajille
Oulu julkaisee ensimmäisen uutislähetyksen lapsille

Oulu jul­kai­see en­sim­mäi­sen uu­tis­lä­he­tyk­sen lap­sil­le

17.05.2023 11:21 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­ää­ni­nen leh­dis­tö tur­vat­ta­va

15.05.2023 06:30 4
Tilaajille
Mikko Alkio ehdottaa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle medialle – Kilpailuoikeusjuristi: "Saisimme paljon enemmän, jos raha käytettäisiin eri tavalla"

Mikko Alkio eh­dot­taa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle me­dial­le – Kil­pai­luoi­keus­ju­ris­ti: "Sai­sim­me paljon enem­män, jos raha käy­tet­täi­siin eri ta­val­la"

12.05.2023 15:30 27
Tilaajille
Maanantaiaamun näköislehden julkaisu viivästyi teknisen vian vuoksi

Maa­nan­tai­aa­mun nä­köis­leh­den jul­kai­su vii­väs­tyi tek­ni­sen vian vuoksi

08.05.2023 12:17 10
Vanhemmat
Huili on Kalevan uusi viikonvaihdelukemisto – tervetuloa syvällisen ja huolella tehdyn journalismin pariin
Kolumni

Huili on Kalevan uusi vii­kon­vaih­de­lu­ke­mis­to – ter­ve­tu­loa sy­väl­li­sen ja huo­lel­la tehdyn jour­na­lis­min pariin

06.05.2023 06:01 32
Median hurmaantumisesta Onlyfansiin voisi päätellä, että pornolla nuoren naisen ura urkenee
Kolumni

Median hur­maan­tu­mi­ses­ta On­ly­fan­siin voisi pää­tel­lä, että por­nol­la nuoren naisen ura urkenee

29.04.2023 06:00 12
Tilaajille
Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

10.04.2023 08:00 19
Tilaajille
Maailmalla Suomen vaalit näyttäytyivät henkilönäytelmänä, jossa Sanna Marinin tappio oli pääosassa

Maail­mal­la Suomen vaalit näyt­täy­tyi­vät hen­ki­lö­näy­tel­mä­nä, jossa Sanna Marinin tappio oli pää­osas­sa

03.04.2023 09:00 31
Yhdysvaltalaistoimittaja otettu kiinni Venäjällä, epäillään vakoilusta – järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria

Yh­dys­val­ta­lais­toi­mit­ta­ja otettu kiinni Ve­nä­jäl­lä, epäil­lään va­koi­lus­ta – jär­jes­tön mukaan toi­mit­ta­ja tutki palk­ka­so­ti­las­yh­tiö Wag­ne­ria

30.03.2023 14:47 10
Traficom jakaa seitsemän miljoonaa euroa valtionavustusta media-alan toimijoille

Tra­fi­com jakaa seit­se­män mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta me­dia-alan toi­mi­joil­le

29.03.2023 14:37 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika to­tut­tau­tua aja­tuk­seen, että halvan ruuan aika on lop­pu­mas­sa

25.03.2023 05:45 4
Tilaajille

Kar­ja­lai­nen: Lehden sun­nun­tai­ja­ke­lu lak­kau­te­taan kuu­kau­den päästä

23.03.2023 11:51 5
Mikä tästäkin pitäisi ajatella – kyllä asiantuntija selittää, kun media taas kerran kysyy
Kolumni

Mikä täs­tä­kin pitäisi aja­tel­la – kyllä asian­tun­ti­ja se­lit­tää, kun media taas kerran kysyy

18.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Aamulehden päätoimittaja jättää tehtävänsä, taustalla asiaton käytös – "Selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa ja ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan"

Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja jättää teh­tä­vän­sä, taus­tal­la asiaton käytös – "Selkeä päih­ty­mys tär­keäs­sä si­dos­ryh­mä­ti­lai­suu­des­sa ja ah­dis­ta­vak­si koettu käytös naisia koh­taan"

13.03.2023 19:31 5

Aa­mu­leh­den vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja pa­hoit­te­lee käy­tös­tään opis­ke­li­joi­den juh­lis­sa – jää sivuun teh­tä­vis­tään tois­tai­sek­si

12.03.2023 21:51 4
Kansalaisten viimeinen hetki nostaa Suomi suosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten vii­mei­nen hetki nostaa Suomi suosta

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Kuolema muuttuu mediassa arkipäiväiseksi internetin aikana

Jutun takaa: Kuolema muuttuu me­dias­sa ar­ki­päi­väi­sek­si in­ter­ne­tin aikana

18.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Uutisten viikko on vastaisku humpuukille – medialukutaitoa tarvitsevat kaikki
Pääkirjoitus

Uu­tis­ten viikko on vas­ta­is­ku hum­puu­kil­le – me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vit­se­vat kaikki

03.02.2023 20:00 10
Tilaajille