Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Media
Kuukausi
Uutisten viikko on vastaisku humpuukille – medialukutaitoa tarvitsevat kaikki
Pääkirjoitus

Uu­tis­ten viikko on vas­ta­is­ku hum­puu­kil­le – me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vit­se­vat kaikki

03.02.2023 20:00 10
Tilaajille
Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

03.02.2023 06:00 16
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta saa oululaisnuorilta myös kritiikkiä – "Kaikkea ei kannata uskoa"

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä – "­Kaik­kea ei kannata uskoa"

30.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Päätimme kirjoittaa aiheista, joista ei puhuta – kuuntele, mitä päätoimittaja Sanna Keskinen ja toimittaja Elina Niskasaari kertovat uudesta juttusarjasta

Pää­tim­me kir­joit­taa ai­heis­ta, joista ei puhuta – kuun­te­le, mitä pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen ja toi­mit­ta­ja Elina Nis­ka­saa­ri ker­to­vat uudesta jut­tu­sar­jas­ta

29.01.2023 09:00 10
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

28.01.2023 10:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylen huo­mioi­ta­va myös eri­kois­mu­sii­kin har­ras­ta­jat – is­kel­miä ja muita päi­vä­hit­te­jä tulee suo­ra­tois­tois­ta ja kau­pal­li­sil­ta ka­na­vil­ta yllin kylli

24.01.2023 05:15 3
Tilaajille
Vanhemmat
Vihapuhe puhuttaa: "Antiikista lähtien yhteiskunnalliseen vääntöön on kuulunut iva, pilkka, halveksunta, tahallinen väärinymmärrys ja solvaukset"
Kolumni

Vi­ha­pu­he pu­hut­taa: "An­tii­kis­ta lähtien yh­teis­kun­nal­li­seen vään­töön on kuu­lu­nut iva, pilkka, hal­vek­sun­ta, ta­hal­li­nen vää­rin­ym­mär­rys ja sol­vauk­set"

17.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Perjantaina saatetaan antaa päätös siitä, perutaanko HS:n entisen vastaavan päätoimittajan syyttämättä jättäminen Viestikoekeskus-asiassa vai ei

Per­jan­tai­na saa­te­taan antaa päätös siitä, pe­ru­taan­ko HS:n entisen vas­taa­van pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa vai ei

15.12.2022 13:07
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Median rooli po­li­tii­kas­sa

10.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Jutun takaa: Haastateltavalla on oikeuksia, samoin haastattelijalla

Jutun takaa: Haas­ta­tel­ta­val­la on oi­keuk­sia, samoin haas­tat­te­li­jal­la

03.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­ris­tys­tä ja toivoa tämä maailma tar­vit­see

26.11.2022 05:30
Tilaajille

Alfa TV:n toi­min­ta loppuu, omis­ta­ja on jät­tä­nyt kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

25.11.2022 12:47 5
Kolumni: Yksi huono uutinen vastaa tuhatta hyvää
Kolumni

Ko­lum­ni: Yksi huono uutinen vastaa tuhatta hyvää

23.11.2022 06:00 4
Tilaajille
Tieto Kaius Niemen auton siirrosta tarkentui yritykseksi poistua parkkihallista – HS:n johdon mukaan tapahtuneen vakavuudesta annettiin oikea kuva

Tieto Kaius Niemen auton siir­ros­ta tar­ken­tui yri­tyk­sek­si poistua park­ki­hal­lis­ta – HS:n johdon mukaan ta­pah­tu­neen va­ka­vuu­des­ta an­net­tiin oikea kuva

21.11.2022 18:10 10
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty Kaius Niemi sai lähtöpassit Helsingin Sanomista, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos parkkihallista

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty Kaius Niemi sai läh­tö­pas­sit Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos park­ki­hal­lis­ta

18.11.2022 23:01 32
Forum24 palkittiin Suomen parhaana kaupunkilehtenä – myös muita pohjoisen lehtiä palkittiin

Forum24 pal­kit­tiin Suomen par­haa­na kau­pun­ki­leh­te­nä – myös muita poh­joi­sen lehtiä pal­kit­tiin

10.11.2022 21:09 26
Poliisit väijyivät murhaajaa alamaailman suosimissa baareissa – Näin Kaleva on uutisoinut Oulun kaksoismurhasta 25 vuoden aikana

Po­lii­sit väi­jyi­vät mur­haa­jaa ala­maail­man suo­si­mis­sa baa­reis­sa – Näin Kaleva on uu­ti­soi­nut Oulun kak­sois­mur­has­ta 25 vuoden aikana

09.11.2022 18:11 5
Tilaajille
Kun totuutta ei halua kohdata, nähdään mediassa agenda ja ajojahti – kukapa haluaisi uskoa, että hyvä tyyppi aiheuttaisi harmia?
Kolumni

Kun to­tuut­ta ei halua koh­da­ta, nähdään me­dias­sa agenda ja ajo­jah­ti – kukapa ha­luai­si uskoa, että hyvä tyyppi ai­heut­tai­si harmia?

17.10.2022 06:00 24
Tilaajille
JSN on ottanut käsittelyyn 16 kantelua pääministerin bilevideouutisista – ykköskohteina ovat suurten mediatalojen jutut

JSN on ottanut kä­sit­te­lyyn 16 kan­te­lua pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­sis­ta – yk­kös­koh­tei­na ovat suurten me­dia­ta­lo­jen jutut

28.09.2022 13:19 1
Puolustusvoimille selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuukautta ennen HS:n jutun julkaisua, että toimituksessa on salaista tietoa – teki KRP:lle virka-apupyynnön

Puo­lus­tus­voi­mil­le selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuu­kaut­ta ennen HS:n jutun jul­kai­sua, että toi­mi­tuk­ses­sa on sa­lais­ta tietoa – teki KRP:lle vir­ka-apu­pyyn­nön

23.09.2022 15:45 2