Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Media
Viimeisin 12 tuntia
JSN on ottanut käsittelyyn 16 kantelua pääministerin bilevideouutisista – ykköskohteina ovat suurten mediatalojen jutut

JSN on ottanut kä­sit­te­lyyn 16 kan­te­lua pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­sis­ta – yk­kös­koh­tei­na ovat suurten me­dia­ta­lo­jen jutut

13:19 1
Vanhemmat
Puolustusvoimille selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuukautta ennen HS:n jutun julkaisua, että toimituksessa on salaista tietoa – teki KRP:lle virka-apupyynnön

Puo­lus­tus­voi­mil­le selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuu­kaut­ta ennen HS:n jutun jul­kai­sua, että toi­mi­tuk­ses­sa on sa­lais­ta tietoa – teki KRP:lle vir­ka-apu­pyyn­nön

23.09.2022 15:45 2
HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

HS:n pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi ei kiistä eikä vah­vis­ta tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta ennen jul­kai­sua – "Näitä yk­si­tyis­koh­tia var­mas­ti kä­si­tel­lään oi­keu­den­käyn­nis­sä"

23.09.2022 17:08 1
Digitilaukset kiinnostivat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reissussa ja mökillä

Di­gi­ti­lauk­set kiin­nos­ti­vat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reis­sus­sa ja mökillä

10.09.2022 16:00 3
Tilaajille
Sanna Marin maksaa virheestään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys
Kolumni

Sanna Marin maksaa vir­hees­tään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys

27.08.2022 16:00 136
Tilaajille
Kuntamedioita on syytä arvioida kriittisesti
Pääkirjoitus

Kun­ta­me­dioi­ta on syytä ar­vioi­da kriit­ti­ses­ti

25.08.2022 20:00 20
Tilaajille
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:46 11
HS:n toimittajille vaaditaan puolentoista vuoden vankeutta – todistajina silloinen toimituspäällikkö, JSN:n puheenjohtaja ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtaja

HS:n toi­mit­ta­jil­le vaa­di­taan puo­len­tois­ta vuoden van­keut­ta – to­dis­ta­ji­na sil­loi­nen toi­mi­tus­pääl­lik­kö, JSN:n pu­heen­joh­ta­ja ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­lai­tok­sen johtaja

25.08.2022 14:02 6
Mediat katsovat onnistuneensa hyvin Sanna Marinin bilekohun uutisoinnissa – Asiantuntija: "Ehkä jossakin kohdassa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja ajatella hiukan enemmän"

Mediat kat­so­vat on­nis­tu­neen­sa hyvin Sanna Marinin bi­le­ko­hun uu­ti­soin­nis­sa – Asian­tun­ti­ja: "Ehkä jos­sa­kin koh­das­sa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja aja­tel­la hiukan enem­män"

22.08.2022 22:33 20
Mediankin katsottava peiliin – Venäjä-ymmärryksen läpivalaisua ajava oululaisprofessori Petteri Pietikäinen: Suomessa vallitsee salailun, itsesensuurin ja nöyristelyn perinne

Me­dian­kin kat­sot­ta­va peiliin – Ve­nä­jä-ym­mär­ryk­sen lä­pi­va­lai­sua ajava ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Petteri Pie­ti­käi­nen: Suo­mes­sa val­lit­see sa­lai­lun, it­se­sen­suu­rin ja nöy­ris­te­lyn perinne

20.08.2022 18:30 19
Tilaajille
Miksi uutiset saavat meidät suuttumaan?
Kolumni

Miksi uutiset saavat meidät suut­tu­maan?

14.08.2022 14:00
Tilaajille
Jutun takaa: Median verkkojärjestelmissä kalastellaan väärennetyin viestein

Jutun takaa: Median verk­ko­jär­jes­tel­mis­sä ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyin vies­tein

13.08.2022 17:00
Tilaajille
Ylen radiolähetysten tekninen vika on korjattu – radiolähetyksissä esiintyi häiriöitä koko aamupäivän

Ylen ra­dio­lä­he­tys­ten tek­ni­nen vika on kor­jat­tu – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä esiin­tyi häi­riöi­tä koko aa­mu­päi­vän

04.08.2022 13:09 3
Tilaajille
Poliisi tutkii uutistoimisto STT:hen kohdistunutta verkkohyökkäystä tietomurtona ja tietojärjestelmän häirintänä

Poliisi tutkii uu­tis­toi­mis­to STT:hen koh­dis­tu­nut­ta verk­ko­hyök­käys­tä tie­to­mur­to­na ja tie­to­jär­jes­tel­män häi­rin­tä­nä

01.08.2022 21:39 1
Uutistoimisto STT:n tietojärjestelmiin kohdistui perjantaina laaja hyökkäys, osa järjestelmistä ajettu varotoimena alas

Uu­tis­toi­mis­to STT:n tie­to­jär­jes­tel­miin koh­dis­tui per­jan­tai­na laaja hyök­käys, osa jär­jes­tel­mis­tä ajettu va­ro­toi­me­na alas

29.07.2022 19:09
Jutun takaa: Toimittajien ammattitaito lisää luottamusta mediaan

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien am­mat­ti­tai­to lisää luot­ta­mus­ta mediaan

18.06.2022 17:00 5
Tilaajille
Millaista on olla toimittaja Putinin Venäjällä?
Kolumni

Mil­lais­ta on olla toi­mit­ta­ja Putinin Ve­nä­jäl­lä?

17.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Ukrainassa sota uhkaa reportterien henkeä, Venäjän kriittiset toimittajat pakenevat omia vallanpitäjiään – Ukrainalaisella ja venäläisellä eri katsanto

Uk­rai­nas­sa sota uhkaa re­port­te­rien henkeä, Venäjän kriit­ti­set toi­mit­ta­jat pa­ke­ne­vat omia val­lan­pi­tä­jiään – Uk­rai­na­lai­sel­la ja ve­nä­läi­sel­lä eri kat­san­to

14.05.2022 18:30
Tilaajille
Toimittajat ilman rajoja: Suomi putosi kärkisijoilta viidenneksi lehdistönvapaudessa

Toi­mit­ta­jat ilman rajoja: Suomi putosi kär­ki­si­joil­ta vii­den­nek­si leh­dis­tön­va­pau­des­sa

03.05.2022 07:37 20
Mediat: Venäjä esti pääsyn Ilta-Sanomien sivuille

Mediat: Venäjä esti pääsyn Il­ta-Sa­no­mien si­vuil­le

21.04.2022 00:03 5