Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Filosofia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man myön­net­tä­vä tekonsa oman kur­juu­ten­sa kas­vat­ta­ja­na

03.01.2023 05:00
Tilaajille
Mitkä ovat historian jatkot – vieläkö ihmiskunnassa löytyy sijaa optimismille?
Kolumni

Mitkä ovat his­to­rian jatkot – vieläkö ih­mis­kun­nas­sa löytyy sijaa op­ti­mis­mil­le?

22.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Sofia Blanco Sequeiros on miekkailija ja filosofi, joka pohtii esikoisteoksessaan voittamista – näin Oulun kasvatista muovautui poikkeuksellista kiinnostusta herättänyt esseisti

Sofia Blanco Se­quei­ros on miek­kai­li­ja ja fi­lo­so­fi, joka pohtii esi­kois­teok­ses­saan voit­ta­mis­ta – näin Oulun kas­va­tis­ta muo­vau­tui poik­keuk­sel­lis­ta kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­nyt es­seis­ti

03.11.2021 09:25
Tilaajille
Oulun Etu-Lyötyssä etsitään totuutta uskontojen takaa vuoropuhelun ja veljeyden keinoin – tunnetko teosofian, liikkeen, johon kuuluivat esimerkiksi Leevi Madetoja ja Eino Leino?

Oulun Etu-Lyö­tys­sä et­si­tään to­tuut­ta us­kon­to­jen takaa vuo­ro­pu­he­lun ja vel­jey­den keinoin – tun­net­ko teo­so­fian, liik­keen, johon kuu­lui­vat esi­mer­kik­si Leevi Ma­det­oja ja Eino Leino?

09.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suus vaatii mer­ki­tyk­sien mää­rit­te­lyn

11.07.2021 05:00
Tilaajille
En ole masokisti, mutta tahdon silti kärsiä
Kolumni

En ole ma­so­kis­ti, mutta tahdon silti kärsiä

05.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­tuu­den ja harhan pu­ris­tuk­ses­sa

09.08.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­to­kol­las­ta li­peä­mi­nen ei ole lop­pu­jen lopuksi niin paha asia

30.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­lul­li­nen luovuus ei tunne mitään rajoja

13.07.2020 06:00
Tilaajille
Mihin tarvitsemme totuutta – kulttuurimme yhtä ylevöittävää kysymystä?
Kolumni

Mihin tar­vit­sem­me to­tuut­ta – kult­tuu­rim­me yhtä yle­vöit­tä­vää ky­sy­mys­tä?

09.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Onko poseeraus muka urheilusuoritus? Entä e-urheilu tai pokeri? Filosofi ja urheilumies Jani Hakkarainen vastaa kiperiin urheilukysymyksiin

Onko po­see­raus muka ur­hei­lu­suo­ri­tus? Entä e-ur­hei­lu tai pokeri? Fi­lo­so­fi ja ur­hei­lu­mies Jani Hak­ka­rai­nen vastaa ki­pe­riin ur­hei­lu­ky­sy­myk­siin

17.05.2020 21:00 1
Tilaajille