Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Filosofia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajatus

29.12.2023 05:00
Kuinka pitää pää kasassa, kun maailma liukuu kriisistä toiseen? Kysyimme viideltä kiinnostavalta ihmiseltä heidän reseptinsä

Kuinka pitää pää ka­sas­sa, kun maailma liukuu krii­sis­tä toi­seen? Ky­syim­me vii­del­tä kiin­nos­ta­val­ta ih­mi­sel­tä heidän re­sep­tin­sä

22.10.2023 16:45 3
Tilaajille
Filosofi Frank Martela paljastaa, mistä suomalaisten onnen säilyminen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yhteinen hyvä, mitä kohti haluamme mennä?"

Fi­lo­so­fi Frank Martela pal­jas­taa, mistä suo­ma­lais­ten onnen säi­ly­mi­nen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yh­tei­nen hyvä, mitä kohti ha­luam­me mennä?"

04.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia ajat­te­le­mi­ses­ta – Maailma tar­vit­see fi­lo­so­fiaa ja fi­lo­so­fe­ja

11.08.2023 12:15 6
Tilaajille
Oulun Etu-Lyötyssä on liiketila, jonka ikkunaan on teipattu erikoinen symboli – Teosofian tarkoitus on etsiä totuutta uskontojen takaa

Oulun Etu-Lyö­tys­sä on lii­ke­ti­la, jonka ik­ku­naan on tei­pat­tu eri­koi­nen symboli – Teo­so­fian tar­koi­tus on etsiä to­tuut­ta us­kon­to­jen takaa

23.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man myön­net­tä­vä tekonsa oman kur­juu­ten­sa kas­vat­ta­ja­na

03.01.2023 05:00
Tilaajille
Mitkä ovat historian jatkot – vieläkö ihmiskunnassa löytyy sijaa optimismille?
Kolumni

Mitkä ovat his­to­rian jatkot – vieläkö ih­mis­kun­nas­sa löytyy sijaa op­ti­mis­mil­le?

22.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Sofia Blanco Sequeiros on miekkailija ja filosofi, joka pohtii esikoisteoksessaan voittamista – näin Oulun kasvatista muovautui poikkeuksellista kiinnostusta herättänyt esseisti

Sofia Blanco Se­quei­ros on miek­kai­li­ja ja fi­lo­so­fi, joka pohtii esi­kois­teok­ses­saan voit­ta­mis­ta – näin Oulun kas­va­tis­ta muo­vau­tui poik­keuk­sel­lis­ta kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­nyt es­seis­ti

03.11.2021 09:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suus vaatii mer­ki­tyk­sien mää­rit­te­lyn

11.07.2021 05:00
Tilaajille
En ole masokisti, mutta tahdon silti kärsiä
Kolumni

En ole ma­so­kis­ti, mutta tahdon silti kärsiä

05.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­tuu­den ja harhan pu­ris­tuk­ses­sa

09.08.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­to­kol­las­ta li­peä­mi­nen ei ole lop­pu­jen lopuksi niin paha asia

30.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­lul­li­nen luovuus ei tunne mitään rajoja

13.07.2020 06:00
Tilaajille
Mihin tarvitsemme totuutta – kulttuurimme yhtä ylevöittävää kysymystä?
Kolumni

Mihin tar­vit­sem­me to­tuut­ta – kult­tuu­rim­me yhtä yle­vöit­tä­vää ky­sy­mys­tä?

09.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Onko poseeraus muka urheilusuoritus? Entä e-urheilu tai pokeri? Filosofi ja urheilumies Jani Hakkarainen vastaa kiperiin urheilukysymyksiin

Onko po­see­raus muka ur­hei­lu­suo­ri­tus? Entä e-ur­hei­lu tai pokeri? Fi­lo­so­fi ja ur­hei­lu­mies Jani Hak­ka­rai­nen vastaa ki­pe­riin ur­hei­lu­ky­sy­myk­siin

17.05.2020 21:00 1
Tilaajille