Lukiolaiset
Stressinsietokyky ja yhteishenki kehittyy lukiossa yhdessä tekemällä
Kolumni

Stres­sin­sie­to­ky­ky ja yh­teis­hen­ki ke­hit­tyy lu­kios­sa yhdessä te­ke­mäl­lä

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lais­ten lu­kio­lais­ten jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia vah­vis­te­taan yh­teis­työl­lä

25.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Oulun lukioiden tavoitteena ovat mahdollisimman normaalit vanhojen tanssit elokuussa – "Tanssiminen maski päällä tuntuu monesta vievän maun koko tanssimisesta"

Oulun lu­kioi­den ta­voit­tee­na ovat mah­dol­li­sim­man nor­maa­lit van­ho­jen tanssit elo­kuus­sa – "Tans­si­mi­nen maski päällä tuntuu monesta vievän maun koko tans­si­mi­ses­ta"

06.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­myön­tei­ses­tä lu­kio­lai­ses­ta on tullut nä­kö­ala­ton nuori – an­ne­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen tur­val­li­ses­ti maskien kera

05.02.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulu on enemmän kuin opis­ke­lu­paik­ka – ve­toan­kin Oulun kau­pun­gin lu­kio­työ­ryh­mään: Pääs­tä­kää lap­sem­me kou­luun!

31.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Wieninvalssia olohuoneessa, joulujuhla Teams-kanavalla ja unirytmin katoaminen – oululainen lukiolainen Laura Halonen piti päiväkirjaa etäopiskelusta joulukuun ajan

Wie­nin­vals­sia olo­huo­nees­sa, jou­lu­juh­la Teams-ka­na­val­la ja uni­ryt­min ka­toa­mi­nen – ou­lu­lai­nen lu­kio­lai­nen Laura Halonen piti päi­vä­kir­jaa etä­opis­ke­lus­ta jou­lu­kuun ajan

22.12.2020 21:21 1
Tilaajille
Vegaaniruoka jäi tältä lukuvuodelta pois Oulun lukioiden ruokalistalta kalliin hinnan vuoksi – kasvisruuan tarjoilussa Oulu on ollut aiemmin edelläkävijä

Ve­gaa­ni­ruo­ka jäi tältä lu­ku­vuo­del­ta pois Oulun lu­kioi­den ruo­ka­lis­tal­ta kalliin hinnan vuoksi – kas­vis­ruuan tar­joi­lus­sa Oulu on ollut aiemmin edel­lä­kä­vi­jä

20.08.2020 15:53 4
Tilaajille