Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

ammatinvalinta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuori, luota omaan pol­kuu­si – 16-vuo­tiaal­la voi olla pai­nei­ta siitä, mihin suun­taan lähteä elä­mäs­sä

28.11.2023 06:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vien­ti­alal­le tar­vi­taan lisää tek­nii­kan osaajia – pe­rus­kou­lu­ope­tus on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa, se ohjaa ja vai­kut­taa aina työ­elä­mään asti

20.10.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reit­te­jä kor­kea­kou­luun on paljon – opin­toi­hin voi tu­tus­tua jo lu­kio­ai­ka­na eri­lais­ten kur­kis­tus­kurs­sien avulla

04.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret: tark­kail­kaa, reis­sat­kaa, haas­ta­kaa, eläkää!

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta pai­nos­taa nuoria hyp­pää­mään pää edellä kou­lus­ta seu­raa­vaan ilman hen­gäh­dys­tau­ko­ja

01.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­re­jä on joka lähtöön – in­si­nöö­ri­kou­lu­tus on yleis­si­vis­tä­vä ”tek­nii­kan alan lukio”

30.01.2023 05:30 6
Tilaajille
Täältä tullaan, elämä – 5 000 nuorta täytti Ouluhallin keskiviikkona

Täältä tul­laan, elämä – 5 000 nuorta täytti Ou­lu­hal­lin kes­ki­viik­ko­na

02.11.2022 15:00 2
Tilaajille
"Olen voinut näyttää, että minustakin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta oululaista kertoo, millaista on olla naisena miesvaltaisissa tehtävissä

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 06:00 12
Tilaajille
Maan toivo voi tehdä nyt paluun – nähtäköön nuori muutenkin kuin menestyksen kautta
Kolumni

Maan toivo voi tehdä nyt paluun – näh­tä­köön nuori muu­ten­kin kuin me­nes­tyk­sen kautta

30.05.2021 14:00 2
Tilaajille
Oululainen Ilari Kinnunen aikoo keikkamuusikoksi – eri kokoonpanoissa esiintyvä ja omaa musiikkia työstävä rumpali vahvistaa osaamistaan musiikkipedagogin opinnoilla

Ou­lu­lai­nen Ilari Kin­nu­nen aikoo keik­ka­muu­si­kok­si – eri ko­koon­pa­nois­sa esiin­ty­vä ja omaa mu­siik­kia työs­tä­vä rumpali vah­vis­taa osaa­mis­taan mu­siik­ki­pe­da­go­gin opin­noil­la

24.09.2020 21:19 1
Tilaajille
Yli parikymmentä vuotta kestänyt kiertotie johti Merja Aakon nuoruuden unelma-ammattiin

Yli pa­ri­kym­men­tä vuotta kes­tä­nyt kier­to­tie johti Merja Aakon nuo­ruu­den unel­ma-am­mat­tiin

19.09.2020 15:22
Tilaajille