Esteettömyys
Hiphop-tanssija Mikael Turtiainen loukkaantui vuonna 2008 vakavasti liikenneonnettomuudessa – isä rakennutti pojalleen Suomen esteettömimmän kodin

Hip­hop-tans­si­ja Mikael Tur­tiai­nen louk­kaan­tui vuonna 2008 va­ka­vas­ti lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – isä ra­ken­nut­ti po­jal­leen Suomen es­teet­tö­mim­män kodin

31.07.2020 21:01 3
Keväällä halvaantunut oululainen Virpi Sillanpää-Posio kotiutuu pian, mutta liian kapeat oviaukot estävät vessaan pääsyn: "Sosiaalityöntekijä ehdotti, että voisin virtsata pulloon siihen asti, että muutostyöt saadaan tehtyä"

Ke­vääl­lä hal­vaan­tu­nut ou­lu­lai­nen Virpi Sil­lan­pää-Po­sio ko­tiu­tuu pian, mutta liian kapeat ovi­au­kot estävät vessaan pääsyn: "So­siaa­li­työn­te­ki­jä eh­dot­ti, että voisin virt­sa­ta pulloon siihen asti, että muu­tos­työt saadaan tehtyä"

18.07.2020 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tiina Arlin

Es­teet­tö­myys tar­koit­taa myös ha­jus­te­ke­mi­kaa­leis­ta vapaata hen­gi­tys­il­maa

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille