Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tervahiihto
Vanha Kaleva: Tervahiihtoa sävyttivät yli sata italialaista hiihtovierasta

Vanha Kaleva: Ter­va­hiih­toa sä­vyt­ti­vät yli sata ita­lia­lais­ta hiih­to­vie­ras­ta

09.03.2023 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hymyä la­tu­ta­paa­mi­siin – eh­do­tan, että ko­keil­tai­siin ter­veh­ti­mi­seen uutta sanaa "mois­ki", joka tar­koit­taa mie­les­tä­ni eläköön hiihto!

09.03.2023 05:30
Tilaajille
Kuluttajariitalautakunta linjasi: Perutun Tervahiihdon osallistumismaksu syytä maksaa kokonaisuudessaan takaisin – Oulun Hiihtoseura oli eri mieltä, mutta taipui maksamaan

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta lin­ja­si: Perutun Ter­va­hiih­don osal­lis­tu­mis­mak­su syytä maksaa ko­ko­nai­suu­des­saan ta­kai­sin – Oulun Hiih­to­seu­ra oli eri mieltä, mutta taipui mak­sa­maan

07.03.2023 18:30 9
Tilaajille
Useat Tervahiihtoon osallistuneet jäivät ilman kyytiä Ritaharjusta Ouluhallille: "Siinä sattui pieni moka"

Useat Ter­va­hiih­toon osal­lis­tu­neet jäivät ilman kyytiä Ri­ta­har­jus­ta Ou­lu­hal­lil­le: "Siinä sattui pieni moka"

04.03.2023 20:31 30
Tilaajille
"Viimeisellä kolmella kilometrillä tuli ihan noutaja" ja muita Tervahiihdossa kuultuja lausahduksia

"Vii­mei­sel­lä kol­mel­la ki­lo­met­ril­lä tuli ihan nou­ta­ja" ja muita Ter­va­hiih­dos­sa kuul­tu­ja lau­sah­duk­sia

04.03.2023 16:34 2
Tilaajille
Edes vakava verenmyrkytys tai lannerangan ahtauma eivät ole pysäyttäneet Pentti Lievosta – 81-vuotias jääliläinen hiihtää lauantaina Tervahiihdon jo 60. kerran peräkkäin

Edes vakava ve­ren­myr­ky­tys tai lan­ne­ran­gan ahtauma eivät ole py­säyt­tä­neet Pentti Lie­vos­ta – 81-vuo­tias jää­li­läi­nen hiihtää lauan­tai­na Ter­va­hiih­don jo 60. kerran pe­räk­käin

02.03.2023 17:30 4
Tilaajille
Tervahiihdon laduilla riitti hyvää mieltä – "Ainahan se kunto loppuu joskus, mutta seura oli hyvää"

Ter­va­hiih­don la­duil­la riitti hyvää mieltä – "Ai­na­han se kunto loppuu joskus, mutta seura oli hyvää"

12.03.2022 15:41 2
Tilaajille
Mikko Jussila, 81, osallistuu lauantaina elämänsä 50. Tervahiihtoon ja saa tapahtuman sankarihiihtäjän arvonimen – "Ikävuosia toki on, mutta olen hyvässä kunnossa"

Mikko Jus­si­la, 81, osal­lis­tuu lauan­tai­na elä­män­sä 50. Ter­va­hiih­toon ja saa ta­pah­tu­man san­ka­ri­hiih­tä­jän ar­vo­ni­men – "I­kä­vuo­sia toki on, mutta olen hyvässä kun­nos­sa"

08.03.2022 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Ka­le­va­lai­nen Ter­va­hiih­to

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Koronapandemia perui Tervahiihdon, AVI:n kielto yleisötilaisuuksista viimeinen sinetti – "Tervahiihto lasketaan yleisötapahtumaksi"

Ko­ro­na­pan­de­mia perui Ter­va­hiih­don, AVI:n kielto ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­ta vii­mei­nen sinetti – "Ter­va­hiih­to las­ke­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mak­si"

02.02.2021 20:21 6
Korona oli katkaista Kestilän laskiaishiihtojen 130-vuotisen katkeamattoman putken, perinne pysyy yllä lasten kisojen myötä – "Joku voi aina arvostella, onko tämä sen väärti, mutta näin on päätetty"

Korona oli kat­kais­ta Kes­ti­län las­kiais­hiih­to­jen 130-vuo­ti­sen kat­kea­mat­to­man putken, perinne pysyy yllä lasten kisojen myötä – "Joku voi aina ar­vos­tel­la, onko tämä sen väärti, mutta näin on pää­tet­ty"

01.02.2021 20:52 2
Tilaajille
Tervahiihdon reittiin muutoksia – 70 kilometrin matkan lähtö on Muhoksen Korkalanvaarassa

Ter­va­hiih­don reit­tiin muu­tok­sia – 70 ki­lo­met­rin matkan lähtö on Mu­hok­sen Kor­ka­lan­vaa­ras­sa

06.02.2020 11:12 17
Oulun Tervahiihto joutuu pohtimaan korvaavaa reittiä, päätös luvassa kahden viikon kuluttua – "Varasuunnitelma korvaavasta reitistä on työn alla"

Oulun Ter­va­hiih­to joutuu poh­ti­maan kor­vaa­vaa reit­tiä, päätös luvassa kahden viikon ku­lut­tua – "Va­ra­suun­ni­tel­ma kor­vaa­vas­ta rei­tis­tä on työn alla"

28.01.2020 20:52 13
Oulunlahden koululla kukitettiin mestareita

Ou­lun­lah­den kou­lul­la ku­ki­tet­tiin mes­ta­rei­ta

20.04.2004 15:36

Ter­va­hiih­to jatkaa sa­moil­la lin­joil­la

14.03.2004 20:17

Joni Seppä hävisi puoli suk­sen­mit­taa

14.03.2004 20:00

Susanna Nevala teki työt, Keijo Kurt­ti­la korjasi potin

14.03.2004 19:51

Pek­ka­lal­le toinen pe­räk­käi­nen

14.03.2004 19:50