Lakko
Vanha Kaleva: Retkikunta kartoittaa pääsyä Mount Everestille

Vanha Kaleva: Ret­ki­kun­ta kar­toit­taa pääsyä Mount Eve­res­til­le

14.09.2021 10:00
Tilaajille
Oulun kaupunki on jakanut lahjakortteja kiitokseksi henkilöstölle, jotka eivät osallistuneet lakkoihin – "Epäreilua, epäasiallista ja osaamatonta käytöstä"

Oulun kau­pun­ki on jakanut lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si hen­ki­lös­töl­le, jotka eivät osal­lis­tu­neet lak­koi­hin – "E­pä­rei­lua, epä­asial­lis­ta ja osaa­ma­ton­ta käy­tös­tä"

11.11.2020 11:40 47
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä: Lakkoa puidaan vielä työtuomioistuimessa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mirja Veh­ka­pe­rä: Lakkoa puidaan vielä työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa

30.09.2020 18:57 52
Tilaajille
Oulun kaupungin kerrotaan painostaneen lakkoilevia työntekijöitä, ammattiliitot uhkaavat tutkintapyynnöllä – kaupunki suhtautuu asiaan vakavasti

Oulun kau­pun­gin ker­ro­taan pai­nos­ta­neen lak­koi­le­via työn­te­ki­jöi­tä, am­mat­ti­lii­tot uh­kaa­vat tut­kin­ta­pyyn­nöl­lä – kau­pun­ki suh­tau­tuu asiaan va­ka­vas­ti

30.09.2020 18:02 38
Tilaajille
Oulun lakon osapuolet syyttävät toisiaan laittomuuksista – JHL kertoo ehdottaneensa säästötoimia kaupungille, kaupunki yrittää minimoida lakon haitat

Oulun lakon osa­puo­let syyt­tä­vät toi­siaan lait­to­muuk­sis­ta – JHL kertoo eh­dot­ta­neen­sa sääs­tö­toi­mia kau­pun­gil­le, kau­pun­ki yrittää mi­ni­moi­da lakon haitat

29.09.2020 17:34 9
Tilaajille
Lakkopäivänä Laanilan koulussa syötiin mitä keittiön kaapista löytyi – osalla oppilasta mukana omia eväitä

Lak­ko­päi­vä­nä Laa­ni­lan kou­lus­sa syötiin mitä keit­tiön kaa­pis­ta löytyi – osalla op­pi­las­ta mukana omia eväitä

24.09.2020 12:58 1
Tilaajille
JHL ja Jyty päivän mittaiseen lakkoon Oulussa – työtaistelu on vastalause kaupungin ulkoistusaikeille

JHL ja Jyty päivän mit­tai­seen lakkoon Oulussa – työ­tais­te­lu on vas­ta­lau­se kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keil­le

23.09.2020 15:41 19