Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Poliittinen lakko
Kuukausi
Kuoliko lakkolainen omien vai poliisiin luotiin – täyttä varmuutta Kemin kahakan surmasta ei ole saatu

Kuoliko lak­ko­lai­nen omien vai po­lii­siin luotiin – täyttä var­muut­ta Kemin kahakan sur­mas­ta ei ole saatu

23.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Ay.-liikkeen muisti on pitkä –viisas hallitus unohtaisi selkävoiton hakemisen ja palaisi neuvottelujen tielle
Kolumni

Ay.-liik­keen muisti on pitkä –viisas hal­li­tus unoh­tai­si sel­kä­voi­ton ha­ke­mi­sen ja palaisi neu­vot­te­lu­jen tielle

16.02.2024 16:10 85
Tehy ja SuPer: Varhaiskasvatukseen tulossa kahden vuorokauden poliittinen lakko myös Oulussa

Tehy ja SuPer: Var­hais­kas­va­tuk­seen tulossa kahden vuo­ro­kau­den po­liit­ti­nen lakko myös Oulussa

08.02.2024 14:27 48
Hallituksen tiukkuus enteilee levottomia vuosia työmarkkinoilla – "Nyt murenee luottamus, jonka varassa asioista on sovittu vuosikymmenet"

Hal­li­tuk­sen tiuk­kuus en­tei­lee le­vot­to­mia vuosia työ­mark­ki­noil­la – "Nyt murenee luot­ta­mus, jonka varassa asiois­ta on sovittu vuo­si­kym­me­net"

06.02.2024 16:30 31
Tilaajille
Kaupan logistiikkakeskukset lakkoon ensi viikolla, ilmoittaa PAM

Kaupan lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set lakkoon ensi vii­kol­la, il­moit­taa PAM

06.02.2024 15:19 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­ti­set lakot va­hin­goit­ta­vat jo en­nes­tään­kin vaikeaa ta­lous­ti­lan­net­ta

06.02.2024 05:30 10
Suomen työelämän uudistamisen pitkä linja on ollut sopimisen tie ja sille pitää pikaisesti hakeutua
Pääkirjoitus

Suomen työ­elä­män uu­dis­ta­mi­sen pitkä linja on ollut so­pi­mi­sen tie ja sille pitää pi­kai­ses­ti ha­keu­tua

02.02.2024 17:00 56
Lakko sulkee kaksi Touhulan päiväkotia Oulussa torstaina aamupäivällä – Vanhempia pyydetään hakemaan lapset kotiin jo kello 11

Lakko sulkee kaksi Tou­hu­lan päi­vä­ko­tia Oulussa tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä – Van­hem­pia pyy­de­tään ha­ke­maan lapset kotiin jo kello 11

31.01.2024 13:05 14
Tilaajille
Estääkö lakko ennakkoäänestyksen? Oulun kaupungin lakimies Jukka Lampén vakuuttaa, että äänestäminen onnistuu torstaina markettien aulatiloissa

Estääkö lakko en­nak­koää­nes­tyk­sen? Oulun kau­pun­gin la­ki­mies Jukka Lampén va­kuut­taa, että ää­nes­tä­mi­nen on­nis­tuu tors­tai­na mar­ket­tien au­la­ti­lois­sa

29.01.2024 21:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin de­mo­kra­tia ei voi toimia – ay-lii­ke näyttää pors­kut­ta­van iki­ai­kais­ten oppien mukaan

20.01.2024 05:00 18
Yöjunat kulkevat mahdollisesta lakosta huolimatta – lipun hinta hyvitetään, jos matka jää tekemättä

Yöjunat kul­ke­vat mah­dol­li­ses­ta lakosta huo­li­mat­ta – lipun hinta hy­vi­te­tään, jos matka jää te­ke­mät­tä

12.12.2023 09:51 2
Onko lakko hallitusta vastaan liian järeä keino? – Pääluottamusmies Sievistä pelkää lakko-oikeuden rajoittamisen johtavan levottomuuksiin.

Onko lakko hal­li­tus­ta vastaan liian järeä keino? – Pää­luot­ta­mus­mies Sie­vis­tä pelkää lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­sen joh­ta­van le­vot­to­muuk­siin.

11.11.2023 08:00 36
Tilaajille