Oulun satama
Satamat käyvät kovaa kilpailua ja Oulun Oritkari valmistautuu tulevaisuuteen – isoja aluksia tulossa viimeistään keväällä, myös matkustajaliikenne on mahdollista

Satamat käyvät kovaa kil­pai­lua ja Oulun Orit­ka­ri val­mis­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen – isoja aluksia tulossa vii­meis­tään ke­vääl­lä, myös mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta

17.10.2020 06:10 2
Tilaajille
MAL-sopimuksesta löytyy tärkeitä hankkeita – Oulun seudun tuoreimpaan sopimukseen kirjattiin muun muassa lähijunaliikenteen selvittäminen
Kolumni Pekka Aittakumpu

MAL-so­pi­muk­ses­ta löytyy tär­kei­tä hank­kei­ta – Oulun seudun tuo­reim­paan so­pi­muk­seen kir­jat­tiin muun muassa lä­hi­ju­na­lii­ken­teen sel­vit­tä­mi­nen

13.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Oululaisyhtiö puuhaa risteilyhanketta, ensimmäinen laiva voi tulla jo tänä vuonna – Oulua kiinnostavat myös mahdolliset risteilyt Kemiin

Ou­lu­lais­yh­tiö puuhaa ris­tei­ly­han­ket­ta, en­sim­mäi­nen laiva voi tulla jo tänä vuonna – Oulua kiin­nos­ta­vat myös mah­dol­li­set ris­tei­lyt Kemiin

08.10.2020 13:47 14
Tilaajille
Oulun uuden syväväylähankkeen viimeinen vaihe oli hetken kirjaimellisesti vastatuulessa – massiivisessa merimerkkien paalutusprojektissa mukana kalustoa, jota ei Suomen aluevesillä usein nähdä

Oulun uuden sy­vä­väy­lä­hank­keen vii­mei­nen vaihe oli hetken kir­jai­mel­li­ses­ti vas­ta­tuu­les­sa – mas­sii­vi­ses­sa me­ri­merk­kien paa­lu­tus­pro­jek­tis­sa mukana ka­lus­toa, jota ei Suomen alue­ve­sil­lä usein nähdä

26.06.2020 19:44 0
Tilaajille
Oulun satamasta löytynyt vainaja tunnistettiin kadonneeksi oululaismieheksi – ehti olla kateissa puoli vuotta

Oulun sa­ta­mas­ta löy­ty­nyt vainaja tun­nis­tet­tiin ka­don­neek­si ou­lu­lais­mie­hek­si – ehti olla ka­teis­sa puoli vuotta

01.06.2020 08:43