Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Finnair
Lennoista ja lentopaikoista on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kärjessä tärkeyslistalla

Len­nois­ta ja len­to­pai­kois­ta on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kär­jes­sä tär­keys­lis­tal­la

05.09.2023 20:15 36
Tilaajille
Analyytikko ei yllättynyt Finnairia johtavan Topi Mannerin lähtöuutisesta – "Kuluttava ja raskas jakso"

Ana­lyy­tik­ko ei yl­lät­ty­nyt Finn­ai­ria joh­ta­van Topi Man­ne­rin läh­tö­uu­ti­ses­ta – "Ku­lut­ta­va ja raskas jakso"

19.08.2023 20:09 9
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tion­yh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 9
Tilaajille
Ouluun ei ole luvassa uusia lentoyhteyksiä – Finnairin toimitusjohtaja: "Huippuhalpojen Helsingin lentojen aika on ohi"

Ouluun ei ole luvassa uusia len­to­yh­teyk­siä – ­Fin­nai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Huip­pu­hal­po­jen Hel­sin­gin len­to­jen aika on ohi"

22.06.2023 06:00 96
Tilaajille
Oulun lentokentällä monen matkalaukut kulkeutuivat yhä matkustamoon – Matkatavarasääntöjen muutoksen myötä Finnairia verrattiin halpalentoyhtiöihin

Oulun len­to­ken­täl­lä monen mat­ka­lau­kut kul­keu­tui­vat yhä mat­kus­ta­moon – Mat­ka­ta­va­ra­sään­tö­jen muu­tok­sen myötä Finn­ai­ria ver­rat­tiin hal­pa­len­to­yh­tiöi­hin

16.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Käsimatkatavaroihin vai ruumaan? – Kalevan laskuri auttaa valitsemaan oikeanlaisen lipputyypin Finnairin lennolle

Kä­si­mat­ka­ta­va­roi­hin vai ruu­maan? – ­Ka­le­van laskuri auttaa va­lit­se­maan oi­kean­lai­sen lip­pu­tyy­pin Finn­ai­rin len­nol­le

16.06.2023 09:15 6
Tilaajille
Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on lentokenttä, josta pääsee talvella suoraan jopa 15 kohteeseen – Uudet reitit suuntautuvat Eurooppaan

Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on len­to­kent­tä, josta pääsee tal­vel­la suoraan jopa 15 koh­tee­seen – Uudet reitit suun­tau­tu­vat Eu­roop­paan

13.06.2023 12:00 115
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:46 1
Tilaajille
Tasapainottelua Oulun taivaalla – Yhteys Tukholmaan voisi peitota Helsingin lennot
Kolumni

Ta­sa­pai­not­te­lua Oulun tai­vaal­la – Yh­teys Tuk­hol­maan voisi peitota Hel­sin­gin lennot

31.05.2023 09:00 25
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 06:00 116
Tilaajille
Oulun-reitti ongelmissa, kun Finnairin koneita huolletaan Euroopassa – Yritykset siirtävät jo asiakastapaamisia toisille paikkakunnille

Ou­lun-reit­ti on­gel­mis­sa, kun Finn­ai­rin koneita huol­le­taan Eu­roo­pas­sa – Y­ri­tyk­set siir­tä­vät jo asia­kas­ta­paa­mi­sia toi­sil­le paik­ka­kun­nil­le

24.05.2023 06:00 172
Tilaajille
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:02 26
Rajut tuulet estivät Kittilään ja Ivaloon matkanneiden Finnairin koneiden laskeutumisen – yli 660 matkustajan suunnitelmiin tuli muutos

Rajut tuulet estivät Kit­ti­lään ja Ivaloon mat­kan­nei­den Finn­ai­rin ko­nei­den las­keu­tu­mi­sen – yli 660 mat­kus­ta­jan suun­ni­tel­miin tuli muutos

27.02.2023 21:01 9
Tilaajille
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

01.02.2023 15:50 17
Tilaajille
Fortumin hallituksen kokoonpano on menossa uusiksi: puheenjohtajaksi esitetään Mikael Silvennoista

For­tu­min hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on menossa uu­sik­si: pu­heen­joh­ta­jak­si esi­te­tään Mikael Sil­ven­nois­ta

27.01.2023 11:03
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Finn­ai­rin len­noil­la pitäisi aina olla suo­men­kie­li­nen palvelu

03.01.2023 05:15 6
Tilaajille
Finnair vähentää noin 150 tehtävää, joista 90 Suomessa

Finnair vä­hen­tää noin 150 teh­tä­vää, joista 90 Suo­mes­sa

21.11.2022 12:37 3
Finnair peruu noin sata lentoa tänään ja huomenna – joukossa useita Oulun-lentoja, katso tiedot

Finnair peruu noin sata lentoa tänään ja huo­men­na – jou­kos­sa useita Ou­lun-len­to­ja, katso tiedot

20.11.2022 14:54
Finnairin matkustamohenkilökunta järjestää ulosmarssin viikonvaihteessa, useita lentoja perutaan

Finn­ai­rin mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­tää ulos­mars­sin vii­kon­vaih­tees­sa, useita lentoja pe­ru­taan

19.11.2022 23:17 6