Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Finnair
Finnair ei hyväksy lennoillaan enää kangasmaskeja

Finnair ei hyväksy len­noil­laan enää kan­gas­mas­ke­ja

13.08.2021 13:04 5
Finnair ryhtyy tarjoamaan edullisempaa koronatestausta Vantaalla

Finnair ryhtyy tar­joa­maan edul­li­sem­paa ko­ro­na­tes­taus­ta Van­taal­la

29.07.2021 11:15
Kommentti: Finnair tähyää uuteen nousukiitoon, mutta matkustamohenkilökunnalle töihinpaluu ei ole vielä selviö

Kom­ment­ti: Finnair tähyää uuteen nou­su­kii­toon, mutta mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­nal­le töi­hin­pa­luu ei ole vielä selviö

15.07.2021 18:50
Tilaajille
Finnairin Oulu–Helsinki-lennot on suunniteltu jatkoyhteyksiä ajatellen – päivämatkalaisten aikataulu venyy

Finn­ai­rin Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­not on suun­ni­tel­tu jat­ko­yh­teyk­siä aja­tel­len – päi­vä­mat­ka­lais­ten ai­ka­tau­lu venyy

29.06.2021 10:07 6
Tilaajille
Finnair välttää Valko-Venäjän ilmatilaa toistaiseksi – "Ryanairin tapaus on äärimmäisen huolestuttava ja hyvin poikkeuksellinen"

Finnair välttää Val­ko-Ve­nä­jän il­ma­ti­laa tois­tai­sek­si – "Rya­nai­rin tapaus on ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­va ja hyvin poik­keuk­sel­li­nen"

25.05.2021 10:15 7
Finnairin asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurrossa – asiakkaita kehotetaan vaihtamaan salasana

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 12:45
Finnair vaatii kaikilta Suomen-lennoille tulevilta koronatodistusta – Lennot Britanniasta jatkuvat maanantaina

Finnair vaatii kai­kil­ta Suo­men-len­noil­le tu­le­vil­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta – Lennot Bri­tan­nias­ta jat­ku­vat maa­nan­tai­na

22.01.2021 23:00
Finnair lisää lentoja keväällä ja kesällä – yhdensuuntaisten lippujen tarjontaan useita parannuksia

Finnair lisää lentoja ke­vääl­lä ja kesällä – yh­den­suun­tais­ten lip­pu­jen tar­jon­taan useita pa­ran­nuk­sia

15.01.2021 13:29
Finnair myi ennakkoon useita tuhansia lippuja perutuille lennoille Britanniasta Suomeen – Lentokielto on jatkunut pian neljä viikkoa

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00
Motti purettu huhtikuun alusta – Finnair jatkaa lentoja Kemiin ja neljälle muulle maakuntakentälle kolmisen viikkoa suunniteltua pidempään

Motti purettu huh­ti­kuun alusta – Finnair jatkaa lentoja Kemiin ja nel­jäl­le muulle maa­kun­ta­ken­täl­le kol­mi­sen viikkoa suun­ni­tel­tua pi­dem­pään

08.01.2021 13:15
Viittä maakuntakenttää uhkaa taas lentomotti huhtikuussa – Finnair ei lennä enää silloin, eikä uusi kilpailutus ole päässyt nyt vielä edes alkamaan

Viittä maa­kun­ta­kent­tää uhkaa taas len­to­mot­ti huh­ti­kuus­sa – Finnair ei lennä enää sil­loin, eikä uusi kil­pai­lu­tus ole päässyt nyt vielä edes al­ka­maan

06.01.2021 06:00 3

Yli 10 mat­kus­ta­jaa kään­ny­tet­tiin Finn­ai­rin Ams­ter­da­min-len­nol­ta – suo­men­kie­li­nen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­te ei kelpaa

01.01.2021 23:51 1
Lentokielto Britanniasta pitenee, Finnair valmis jatkamaan lentoja nopeasti – "Käynnistämme lennot Suomeen heti, kun se on mahdollista"

Len­to­kiel­to Bri­tan­nias­ta pi­te­nee, Finnair valmis jat­ka­maan lentoja no­peas­ti – "Käyn­nis­täm­me lennot Suomeen heti, kun se on mah­dol­lis­ta"

01.01.2021 12:53 6
Valtio aikoo jatkaa pandemian piinaaman Finnairin tukemista – ministerin mukaan päästövähennyksiä seurataan, mutta uusia vaatimuksia ei tule

Valtio aikoo jatkaa pan­de­mian pii­naa­man Finn­ai­rin tu­ke­mis­ta – mi­nis­te­rin mukaan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä seu­ra­taan, mutta uusia vaa­ti­muk­sia ei tule

16.12.2020 12:12
Finnair alkoi myydä virtuaalilentoja Rovaniemelle – aikataulut on jo julkaistu

Finnair alkoi myydä vir­tuaa­li­len­to­ja Ro­va­nie­mel­le – ai­ka­tau­lut on jo jul­kais­tu

08.12.2020 11:46
Tilaajille
Finnair julkisti talvikauden lento-ohjelmansa pohjoiseen – Rovaniemelle 22 viikkovuoroa

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen – Ro­va­nie­mel­le 22 viik­ko­vuo­roa

05.11.2020 14:37
Tilaajille
Karun tuloksen esitelleellä Finnairilla terävä viesti hallitukselle – "Salamanisku todennäköisempi kuin korona lentokoneessa"

Karun tu­lok­sen esi­tel­leel­lä Finn­ai­ril­la terävä viesti hal­li­tuk­sel­le – "Sa­la­ma­nis­ku to­den­nä­köi­sem­pi kuin korona len­to­ko­nees­sa"

28.10.2020 16:29 6
Ammattiliitto Pro panttaa Finnairin henkilökunnan säästösopimuksen allekirjoitusta irtisanomisten takia

Am­mat­ti­liit­to Pro panttaa Finn­ai­rin hen­ki­lö­kun­nan sääs­tö­so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tus­ta ir­ti­sa­no­mis­ten takia

21.10.2020 14:51
Finnair vähentää noin 600 työpaikkaa Suomessa ja jatkaa lähes koko henkilöstön lomautuksia – lentoliikenteen toipuminen kestää useampia vuosia

Finnair vä­hen­tää noin 600 työ­paik­kaa Suo­mes­sa ja jatkaa lähes koko hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sia – len­to­lii­ken­teen toi­pu­mi­nen kestää useam­pia vuosia

20.10.2020 10:58 6
Finnairin kone oli matkalla Kuusamoon – päätyi ilmeisesti sään vuoksi Ouluun

Finn­ai­rin kone oli mat­kal­la Kuu­sa­moon – päätyi il­mei­ses­ti sään vuoksi Ouluun

17.10.2020 23:01 3