Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Kuopio
Oulu on Suomen viidenneksi vetovoimaisin kaupunki – Tampere vei voiton toista kertaa putkeen, Lahti paransi eniten

Oulu on Suomen vii­den­nek­si ve­to­voi­mai­sin kau­pun­ki – Tampere vei voiton toista kertaa put­keen, Lahti paransi eniten

08.04.2022 00:01 34
Kuopion turmabussin kuljettajan valitus hylättiin – hovioikeus piti ehdottoman vankeusrangaistuksen voimassa

Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jan valitus hy­lät­tiin – ho­vi­oi­keus piti eh­dot­to­man van­keus­ran­gais­tuk­sen voi­mas­sa

08.12.2021 14:41
17-vuotias kuljettaja menehtyi henkilöauton ulosajossa

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja me­neh­tyi hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa

24.11.2021 23:27 2

Myös ho­vi­oi­keus katsoi Kuopion kou­lu­hyök­kää­jän toi­mi­neen täy­des­sä ym­mär­ryk­ses­sä – elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio pysyy en­nal­laan

04.11.2021 15:20 1
Omenahyveen tekeminen loppui Kuopiossa – rakastetun perinneherkun valmistus haluttaisiin takaisin Ouluun

Ome­na­hy­veen te­ke­mi­nen loppui Kuo­pios­sa – ra­kas­te­tun pe­rin­ne­her­kun val­mis­tus ha­lut­tai­siin ta­kai­sin Ouluun

21.10.2021 12:15 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun päät­tä­jät, nyt Kuo­pioon tu­tus­tu­maan

22.09.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton toi­min­nal­li­suus ja yh­te­näi­syys kärsisi siir­tä­mäl­lä kampus Rak­si­laan – jäl­jel­le jäisi vain kaksi kor­kea­kou­lua

23.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Kuopion turmabussin matkustajat: Kuljettajan ajo oli holtitonta ja tempoilevaa, ja miehelle huomautettiin siitä

Kuopion tur­ma­bus­sin mat­kus­ta­jat: Kul­jet­ta­jan ajo oli hol­ti­ton­ta ja tem­poi­le­vaa, ja mie­hel­le huo­mau­tet­tiin siitä

16.11.2020 16:12
Kuopion kouluhyökkääjälle elinkautinen murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä – oikeuden mukaan Joel Marin oli tekoaikaan syyntakeinen

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jäl­le elin­kau­ti­nen mur­has­ta ja 20:stä murhan yri­tyk­ses­tä – oi­keu­den mukaan Joel Marin oli te­ko­ai­kaan syyn­ta­kei­nen

13.11.2020 14:40

Pir­kan­maan tulk­ki­kes­kus tulee osaksi Monetra Oulua

25.09.2020 13:50
Kuopion miekkaiskun oikeudenkäynti alkoi – "Minä olisin yrittänyt seuraavaksi käydä vahtimestarin kimppuun tai ihan kenen vaan kenet olisin löytänyt"

Kuopion miek­ka­is­kun oi­keu­den­käyn­ti alkoi – "Minä olisin yrit­tä­nyt seu­raa­vak­si käydä vah­ti­mes­ta­rin kimp­puun tai ihan kenen vaan kenet olisin löy­tä­nyt"

08.09.2020 09:58 4
"Mitä yhteistä on polkupyörällä? Siinä on sekä satula" – Runoilija Ilpo Tiihosta viehättää absurdi kielellinen palikkaleikki

"Mitä yh­teis­tä on pol­ku­pyö­räl­lä? Siinä on sekä satula" – Ru­noi­li­ja Ilpo Tii­hos­ta vie­hät­tää absurdi kie­lel­li­nen pa­lik­ka­leik­ki

31.08.2020 07:00
Tilaajille
Kuopion koulusurmajutusta nostettiin syytteet, käsittely alkaa syyskuussa – syytetään muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä

Kuopion kou­lu­sur­ma­ju­tus­ta nos­tet­tiin syyt­teet, kä­sit­te­ly alkaa syys­kuus­sa – syy­te­tään muun muassa mur­has­ta ja 20 murhan yri­tyk­ses­tä

21.08.2020 10:23
Oulun ja Kuopion välinen junayhteys valittiin yhdeksi Euroopan kauneimmista reiteistä – Suomalaiset ihmettelevät the Guardianin valintaa, kun taas turistit ylistävät matkan maisemia

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 18:00 5
Tilaajille
KRP selvitti suuren subutex-salakuljetuksen -Tabletteja piilotettiin keksipaketteihin, huumeita levitettiin  Oulun ja Kuopion alueilla

KRP sel­vit­ti suuren su­bu­tex-sa­la­kul­je­tuk­sen -Tab­let­te­ja pii­lo­tet­tiin kek­si­pa­ket­tei­hin, huu­mei­ta le­vi­tet­tiin Oulun ja Kuopion alueil­la

08.06.2020 15:54