Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ainolan museorakennus
Ainolan myyminen on johtamassa ikävään valituskierteeseen, eikä se mairittele tulevaa kulttuuripääkaupunkia
Kolumni

Ainolan myy­mi­nen on joh­ta­mas­sa ikävään va­li­tus­kier­tee­seen, eikä se mai­rit­te­le tulevaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

03.05.2023 06:00 57
Tilaajille
Ainolan museorakennuksen myynnistä tehdyt valitukset menivät nurin Oulun kaupunginhallituksessa

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myyn­nis­tä tehdyt va­li­tuk­set menivät nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

02.05.2023 19:58 21
Tilaajille
Valitukset Ainolan myymisestä ovat menossa nurin Oulun kaupunginhallituksessa – myös kauppaopiston rakennuksen kaavasta tehdyt valitukset on sen mielestä hylättävä

Va­li­tuk­set Ainolan myy­mi­ses­tä ovat menossa nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – myös kaup­pa­opis­ton ra­ken­nuk­sen kaa­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set on sen mie­les­tä hy­lät­tä­vä

01.05.2023 18:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan pysyvä eläin­mu­seo

25.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on Ainolan puiston tu­le­vai­suus?

17.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Elävä kaupunki säilyttää kerroksellisuuttaan
Pääkirjoitus

Elävä kau­pun­ki säi­lyt­tää ker­rok­sel­li­suut­taan

10.04.2023 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien otet­ta­va vastuu Ai­no­las­ta

29.03.2023 05:00 3
Tilaajille
"Minusta on järkyttävää, että Oulun kaupunki toimii tällä tavalla" – Kaj Åströmin mielestä Ainola-kauppa on väärin, sillä se ei noudata Åströmien suvun lahjakirjan ehtoja

"Mi­nus­ta on jär­kyt­tä­vää, että Oulun kau­pun­ki toimii tällä ta­val­la" – Kaj Å­strö­min mie­les­tä Ai­no­la-kaup­pa on väärin, sillä se ei noudata Å­strö­mien suvun lah­ja­kir­jan ehtoja

24.03.2023 22:15 161
Tilaajille
Oulun kaupunki myy Ainolan museorakennuksen oululaiskonserni Cor Groupille – kauppahinta 604 000 euroa: "Kunnioitamme rakennuksen arvoa"

Oulun kau­pun­ki myy Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen ou­lu­lais­kon­ser­ni Cor Grou­pil­le – kaup­pa­hin­ta 604 000 euroa: "Kun­nioi­tam­me ra­ken­nuk­sen arvoa"

24.03.2023 17:40 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näyt­te­ly ei ole eläin­mu­seo

24.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Ainolan museolle ja Tuiran kuulovammaisten koululle määrättiin harvinainen vaarantamiskielto

Ainolan mu­seol­le ja Tuiran kuu­lo­vam­mais­ten kou­lul­le mää­rät­tiin har­vi­nai­nen vaa­ran­ta­mis­kiel­to

20.01.2023 20:17 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asiaa tar­kas­tel­ta­va lap­si­vai­ku­tus­ten nä­kö­kul­mas­ta – jos his­to­rial­li­nen museo ei käy, niin sitten eläin­mu­seo

03.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Ainolan museon kohtalo käsiteltävä uudelleen – Ostaja Cor Group odottaa kauppojen toteutumista kuitenkin ennen vuoden vaihdetta, suunnitteilla näyttelytila ja toimistotilat

Ainolan museon kohtalo kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen – Ostaja Cor Group odottaa kaup­po­jen to­teu­tu­mis­ta kui­ten­kin ennen vuoden vaih­det­ta, suun­nit­teil­la näyt­te­ly­ti­la ja toi­mis­to­ti­lat

31.10.2022 10:41 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hu­pi­saa­ret kai­paa­vat elämää – Ainola ym­pä­ris­töi­neen antaa mah­dol­li­suu­den mo­nen­lai­seen te­ke­mi­seen

02.10.2022 06:15 13
Tilaajille
Museovirasto puoltaa voimakkaasti Ainolan museon suojelua – suojelutarve koskee myös museorakennuksen sisätiloja ja sitä ympäröivää puistoa

Mu­seo­vi­ras­to puoltaa voi­mak­kaas­ti Ainolan museon suo­je­lua – suo­je­lu­tar­ve koskee myös mu­seo­ra­ken­nuk­sen si­sä­ti­lo­ja ja sitä ym­pä­röi­vää puistoa

20.09.2022 16:18 38
Tilaajille
Myllytullin uudesta museorakennuksesta arkkitehtuurikilpailu – yleisö ehtii käydä Ainolassa vielä tänä ja ensi vuonna

Myl­ly­tul­lin uudesta mu­seo­ra­ken­nuk­ses­ta ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu – yleisö ehtii käydä Ai­no­las­sa vielä tänä ja ensi vuonna

15.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gil­la ja yli­opis­tol­la on vastuu luon­non­his­to­rial­li­ses­ta mu­seos­ta

10.05.2022 05:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonto ja eläimet säi­ly­vät näyt­te­ly­koh­tei­na Oulussa

14.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Museon his­to­ria Ai­no­las­sa on pitkä

24.03.2022 04:30 1
Tilaajille
Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bändinnimi, mutta se on myös oululaisten vallitseva asenne kaikkea mahdollista uutta kehitystä kohtaan
Kolumni

Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bän­din­ni­mi, mutta se on myös ou­lu­lais­ten val­lit­se­va asenne kaikkea mah­dol­lis­ta uutta ke­hi­tys­tä kohtaan

23.03.2022 15:26 142
Tilaajille