Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ainolan museorakennus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kau­pun­ki haluaa luopua Ai­no­las­ta vastoin ou­lu­lais­ten tahtoa?

24.11.2023 05:30 6
Ainolan museo valmistautuu viimeiseen jouluunsa – Oululaisten rakastama pienoismalli tuotiin esille joulua tuomaan

Ainolan museo val­mis­tau­tuu vii­mei­seen jou­luun­sa – Ou­lu­lais­ten ra­kas­ta­ma pie­nois­mal­li tuotiin esille joulua tuomaan

21.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Ainolassa kurkistettiin museon kulisseihin – nyt ehtii vielä käydä museossa sen entisessä paikassa

Ai­no­las­sa kur­kis­tet­tiin museon ku­lis­sei­hin – nyt ehtii vielä käydä mu­seos­sa sen en­ti­ses­sä pai­kas­sa

30.09.2023 16:00
Tilaajille
ELY-keskus päätti suojella Ainolan puiston ja rakennuksen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suojelua

ELY-kes­kus päätti suo­jel­la Ainolan puiston ja ra­ken­nuk­sen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suo­je­lua

21.06.2023 15:13 2
Ainolan myyminen on johtamassa ikävään valituskierteeseen, eikä se mairittele tulevaa kulttuuripääkaupunkia
Kolumni

Ainolan myy­mi­nen on joh­ta­mas­sa ikävään va­li­tus­kier­tee­seen, eikä se mai­rit­te­le tulevaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

03.05.2023 06:00 57
Tilaajille
Ainolan museorakennuksen myynnistä tehdyt valitukset menivät nurin Oulun kaupunginhallituksessa

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myyn­nis­tä tehdyt va­li­tuk­set menivät nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

02.05.2023 19:58 21
Tilaajille
Valitukset Ainolan myymisestä ovat menossa nurin Oulun kaupunginhallituksessa – myös kauppaopiston rakennuksen kaavasta tehdyt valitukset on sen mielestä hylättävä

Va­li­tuk­set Ainolan myy­mi­ses­tä ovat menossa nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – myös kaup­pa­opis­ton ra­ken­nuk­sen kaa­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set on sen mie­les­tä hy­lät­tä­vä

01.05.2023 18:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan pysyvä eläin­mu­seo

25.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on Ainolan puiston tu­le­vai­suus?

17.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Elävä kaupunki säilyttää kerroksellisuuttaan
Pääkirjoitus

Elävä kau­pun­ki säi­lyt­tää ker­rok­sel­li­suut­taan

10.04.2023 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien otet­ta­va vastuu Ai­no­las­ta

29.03.2023 05:00 3
Tilaajille
"Minusta on järkyttävää, että Oulun kaupunki toimii tällä tavalla" – Kaj Åströmin mielestä Ainola-kauppa on väärin, sillä se ei noudata Åströmien suvun lahjakirjan ehtoja

"Mi­nus­ta on jär­kyt­tä­vää, että Oulun kau­pun­ki toimii tällä ta­val­la" – Kaj Å­strö­min mie­les­tä Ai­no­la-kaup­pa on väärin, sillä se ei noudata Å­strö­mien suvun lah­ja­kir­jan ehtoja

24.03.2023 22:15 161
Tilaajille
Oulun kaupunki myy Ainolan museorakennuksen oululaiskonserni Cor Groupille – kauppahinta 604 000 euroa: "Kunnioitamme rakennuksen arvoa"

Oulun kau­pun­ki myy Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen ou­lu­lais­kon­ser­ni Cor Grou­pil­le – kaup­pa­hin­ta 604 000 euroa: "Kun­nioi­tam­me ra­ken­nuk­sen arvoa"

24.03.2023 17:40 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näyt­te­ly ei ole eläin­mu­seo

24.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Ainolan museolle ja Tuiran kuulovammaisten koululle määrättiin harvinainen vaarantamiskielto

Ainolan mu­seol­le ja Tuiran kuu­lo­vam­mais­ten kou­lul­le mää­rät­tiin har­vi­nai­nen vaa­ran­ta­mis­kiel­to

20.01.2023 20:17 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asiaa tar­kas­tel­ta­va lap­si­vai­ku­tus­ten nä­kö­kul­mas­ta – jos his­to­rial­li­nen museo ei käy, niin sitten eläin­mu­seo

03.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Ainolan museon kohtalo käsiteltävä uudelleen – Ostaja Cor Group odottaa kauppojen toteutumista kuitenkin ennen vuoden vaihdetta, suunnitteilla näyttelytila ja toimistotilat

Ainolan museon kohtalo kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen – Ostaja Cor Group odottaa kaup­po­jen to­teu­tu­mis­ta kui­ten­kin ennen vuoden vaih­det­ta, suun­nit­teil­la näyt­te­ly­ti­la ja toi­mis­to­ti­lat

31.10.2022 10:41 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hu­pi­saa­ret kai­paa­vat elämää – Ainola ym­pä­ris­töi­neen antaa mah­dol­li­suu­den mo­nen­lai­seen te­ke­mi­seen

02.10.2022 06:15 13
Tilaajille
Museovirasto puoltaa voimakkaasti Ainolan museon suojelua – suojelutarve koskee myös museorakennuksen sisätiloja ja sitä ympäröivää puistoa

Mu­seo­vi­ras­to puoltaa voi­mak­kaas­ti Ainolan museon suo­je­lua – suo­je­lu­tar­ve koskee myös mu­seo­ra­ken­nuk­sen si­sä­ti­lo­ja ja sitä ym­pä­röi­vää puistoa

20.09.2022 16:18 38
Tilaajille
Myllytullin uudesta museorakennuksesta arkkitehtuurikilpailu – yleisö ehtii käydä Ainolassa vielä tänä ja ensi vuonna

Myl­ly­tul­lin uudesta mu­seo­ra­ken­nuk­ses­ta ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu – yleisö ehtii käydä Ai­no­las­sa vielä tänä ja ensi vuonna

15.06.2022 18:00 11
Tilaajille