Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Monetra
Kaupunki on ulkoistamassa neljä työtehtävää omasta toiminnasta Monetra-yhtiölle – tarkoituksena on selvittää, voidaanko siirtoja tehdä enemmänkin

Kau­pun­ki on ul­kois­ta­mas­sa neljä työ­teh­tä­vää omasta toi­min­nas­ta Mo­net­ra-yh­tiöl­le – ­tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää, voi­daan­ko siir­to­ja tehdä enem­män­kin

20.11.2023 07:00 11
Tilaajille
Oulun polkupyöräetu saa kylmää kyytiä kilpailutuksen hävinneeltä firmalta – Iissä työntekijä saa pyöränsä paremmilla ehdoilla

Oulun pol­ku­pyö­rä­etu saa kylmää kyytiä kil­pai­lu­tuk­sen hä­vin­neel­tä fir­mal­ta – Iissä työn­te­ki­jä saa pyö­rän­sä pa­rem­mil­la eh­doil­la

27.10.2023 05:00 88
Tilaajille
Ongelmat Pohteen palkanmaksussa jatkuvat edelleen, kokonaan puuttuvista palkoista tehtiin viime kuussa kymmeniä ja virheistä satoja ilmoituksia

On­gel­mat Pohteen pal­kan­mak­sus­sa jat­ku­vat edel­leen, ko­ko­naan puut­tu­vis­ta pal­kois­ta tehtiin viime kuussa kym­me­niä ja vir­heis­tä satoja il­moi­tuk­sia

06.04.2023 21:19 52
Tilaajille
Hoitajat raivoissaan Pohteen palkkojen ongelmista: saatavia ei kuulu ja velkaa on otettava, että pärjää – Mikä korjauksissa kestää?

Hoi­ta­jat rai­vois­saan Pohteen palk­ko­jen on­gel­mis­ta: saa­ta­via ei kuulu ja velkaa on otet­ta­va, että pärjää – Mikä kor­jauk­sis­sa kestää?

22.03.2023 18:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hu­le­ve­si­mak­su pa­ri­ta­los­sa – onko todella tar­koi­tus ul­kois­taa minulle hu­le­ve­si­mak­sun pe­ri­mi­nen naa­pu­ril­ta­ni ja huo­leh­ti­maan maksu Oulun kau­pun­gil­le?

01.12.2020 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ul­kois­tuk­set märkä rätti työn­te­ki­jän kas­voil­le

16.10.2020 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kou­lu­jen arjen kan­nal­ta paras vaih­to­eh­to on ke­hit­tää kou­lu­sih­tee­rei­den työtä ny­ky­mal­lil­la

02.10.2020 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun omaa toi­min­taa jat­ket­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä – kau­pun­gin oman tuo­tan­non mi­toi­tuk­sia ei ole tar­kas­tel­tu vuo­siin, vaikka se on edel­ly­tys toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

01.10.2020 06:00
Tilaajille
Oulun kaupunki suunnittelee koulusihteerien ulkoistamista – Koulusihteereitä huolettaa, mistä työssä nipistettäisiin: "Kun siivoustyö ulkoistettiin, opettajat pyyhkivät pölyjä pöydiltä"

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­ta­mis­ta – Kou­lu­sih­tee­rei­tä huo­let­taa, mistä työssä ni­pis­tet­täi­siin: "Kun sii­vous­työ ul­kois­tet­tiin, opet­ta­jat pyyh­ki­vät pölyjä pöy­dil­tä"

27.09.2020 17:49 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­jär­keä kou­lu­sih­tee­rei­den koh­te­luun Oulussa

27.09.2020 05:30
Tilaajille
Jyty tyrmää Oulun suunnitelmat koulusihteerien ulkoistamisesta: "Ei ole mitään syytä erottaa samanlaista työtä tekeviä ja samoissa työtiloissa toimivia työntekijöitä eri organisaatioihin"

Jyty tyrmää Oulun suun­ni­tel­mat kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­ta­mi­ses­ta: "Ei ole mitään syytä erottaa sa­man­lais­ta työtä tekeviä ja sa­mois­sa työ­ti­lois­sa toi­mi­via työn­te­ki­jöi­tä eri or­ga­ni­saa­tioi­hin"

26.09.2020 18:03 4

Pir­kan­maan tulk­ki­kes­kus tulee osaksi Monetra Oulua

25.09.2020 13:50