Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Kuopion kouluhyökkäys
Kuopion kouluhyökkääjä ei hae valituslupaa KKO:sta – hovioikeuden elinkautinen tuomio jää voimaan

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jä ei hae va­li­tus­lu­paa KKO:sta – ho­vi­oi­keu­den elin­kau­ti­nen tuomio jää voimaan

29.12.2021 10:55

Myös ho­vi­oi­keus katsoi Kuopion kou­lu­hyök­kää­jän toi­mi­neen täy­des­sä ym­mär­ryk­ses­sä – elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio pysyy en­nal­laan

04.11.2021 15:20 1
Murhan ja 20 murhan yrityksen tunnustaneen outo selitys silmittömälle väkivallalle: "Tuntui epäreilulta, että minulla oli asiat huonommin kuin muilla"

Murhan ja 20 murhan yri­tyk­sen tun­nus­ta­neen outo selitys sil­mit­tö­mäl­le vä­ki­val­lal­le: "Tuntui epä­rei­lul­ta, että minulla oli asiat huo­nom­min kuin muilla"

08.09.2020 13:06 1
Tilaajille
Kuopion kouluhyökkäyksen poliisitutkinta on valmistunut – miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­sen po­lii­si­tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – miestä epäil­lään mur­has­ta ja useista murhan yri­tyk­sis­tä

08.05.2020 17:28
Kuopion koulusurman syytteennosto lykkääntyi puolella vuodella – Krp on yhä vaitonainen miekkamiehen motiiveista

Kuopion kou­lu­sur­man syyt­teen­nos­to lyk­kään­tyi puo­lel­la vuo­del­la – Krp on yhä vai­to­nai­nen miek­ka­mie­hen mo­tii­veis­ta

18.02.2020 11:58
KRP: Kuopion ammattiopistoon hyökännyt mies on siirretty vankisairaalaan Hämeenlinnaan

KRP: Kuopion am­mat­ti­opis­toon hyö­kän­nyt mies on siir­ret­ty van­ki­sai­raa­laan Hä­meen­lin­naan

31.10.2019 10:43
Kuopion koulusurmaa tutkitaan myös törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna – hyökkääjän tavoitteena oli vieläkin suurempi uhrimäärä

Kuopion kou­lu­sur­maa tut­ki­taan myös tör­keä­nä henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu­na – hyök­kää­jän ta­voit­tee­na oli vie­lä­kin suu­rem­pi uh­ri­mää­rä

14.10.2019 12:45
Poliisin voimankäyttö Kuopion kouluhyökkäyksessä ei johda esitutkintaan

Po­lii­sin voi­man­käyt­tö Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­sä ei johda esi­tut­kin­taan

09.10.2019 08:22
Poliisin voimankäyttö Kuopion kouluhyökkäyksessä ei johda esitutkintaan

Po­lii­sin voi­man­käyt­tö Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­sä ei johda esi­tut­kin­taan

08.10.2019 22:24 1
Jokelan ex-rehtori kertoo ajatuksiaan Kuopion traagisesta iskusta: "Se on iso kysymys, voiko tällaisesta tapahtumasta toipua"

Jokelan ex-reh­to­ri kertoo aja­tuk­siaan Kuopion traa­gi­ses­ta is­kus­ta: "Se on iso ky­sy­mys, voiko täl­lai­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta toipua"

06.10.2019 11:55
Tutkinnanjohtaja: Kuopion väkivallanteko muistuttaa Turun iskua – "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kuitenkaan terroristista tarkoitusta"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua – "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 09:10
Kuopion iskusta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkaa tänään – epäilty on videoyhteyden päässä sairaalasta

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00 3
"Epäilty on kertonut tiistaipäivän tapahtumien kulusta" – poliisi pääsi kuulemaan Kuopion veriteosta epäiltyä, esitetään vangittavaksi

"E­päil­ty on ker­to­nut tiis­tai­päi­vän ta­pah­tu­mien ku­lus­ta" – poliisi pääsi kuu­le­maan Kuopion ve­ri­teos­ta epäil­tyä, esi­te­tään van­git­ta­vak­si

03.10.2019 11:30 2
Kuopion iskusta epäillyn ex-luokkakaveri: "Häntä pidettiin erikoisena tyyppinä, jonka vuoksi häntä vieroksuttiin"

Kuopion iskusta epäil­lyn ex-luok­ka­ka­ve­ri: "Häntä pi­det­tiin eri­koi­se­na tyyp­pi­nä, jonka vuoksi häntä vie­rok­sut­tiin"

02.10.2019 20:59 31
Kuopion iskussa kuollut oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen – muutti kaksi vuotta sitten Kuopioon opiskelemaan

Kuopion iskussa kuollut oli vuonna 1996 syn­ty­nyt Uk­rai­nan kan­sa­lai­nen – muutti kaksi vuotta sitten Kuo­pioon opis­ke­le­maan

02.10.2019 19:37 11
Koulujen turvatoimet vaihtelevat – hyökkäystilanteeseen varaudutaan, mutta harjoittelusta ei ole tarkkoja määräyksiä

Kou­lu­jen tur­va­toi­met vaih­te­le­vat – hyök­käys­ti­lan­tee­seen va­rau­du­taan, mutta har­joit­te­lus­ta ei ole tark­ko­ja mää­räyk­siä

02.10.2019 19:02
Kuopiolaisäiti Lännen Medialle: Hyökkäystä oli pelätty jo ennakkoon – "Luokassa oli ollut jonkinlaista kismaa jo ennen tätä tapahtumaa"

Kuo­pio­lai­säi­ti Lännen Me­dial­le: Hyök­käys­tä oli pelätty jo en­nak­koon – "Luo­kas­sa oli ollut jon­kin­lais­ta kismaa jo ennen tätä ta­pah­tu­maa"

02.10.2019 16:58 12
Vanha koulusurma Kymenlaaksosta palautui varapuhemies Eerolan mieliin - hän oli minua vain vuoden vanhempi koulupoika

Vanha kou­lu­sur­ma Ky­men­laak­sos­ta pa­lau­tui va­ra­pu­he­mies Eerolan mieliin - hän oli minua vain vuoden van­hem­pi kou­lu­poi­ka

02.10.2019 15:58 1
Kuopion iskusta epäillyn motiivi on yhä mysteeri – poliisin mukaan miehellä oli mukanaan teräaseen lisäksi ilma-ase

Kuopion iskusta epäil­lyn motiivi on yhä mys­tee­ri – po­lii­sin mukaan mie­hel­lä oli mu­ka­naan te­rä­aseen lisäksi il­ma-ase

02.10.2019 13:52 9
Kuopion epäilty tekijä on yhä sairaalassa – ylilääkäri kertoo, missä kunnossa uhrit ovat nyt

Kuopion epäilty tekijä on yhä sai­raa­las­sa – yli­lää­kä­ri kertoo, missä kun­nos­sa uhrit ovat nyt

02.10.2019 13:36