Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Kuopion bussiturma
Kuopion turmabussin kuljettajan valitus hylättiin – hovioikeus piti ehdottoman vankeusrangaistuksen voimassa

Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jan valitus hy­lät­tiin – ho­vi­oi­keus piti eh­dot­to­man van­keus­ran­gais­tuk­sen voi­mas­sa

08.12.2021 14:41
Kuopion turmabussin pohjoissuomalainen kuljettaja lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen – Suuronnettomuudessa kuoli neljä, kun bussi syöksyi junaraiteille

Kuopion tur­ma­bus­sin poh­jois­suo­ma­lai­nen kul­jet­ta­ja lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen – Suur­on­net­to­muu­des­sa kuoli neljä, kun bussi syöksyi ju­na­rai­teil­le

18.12.2020 12:49
Kuopion turmabussin matkustajat: Kuljettajan ajo oli holtitonta ja tempoilevaa, ja miehelle huomautettiin siitä

Kuopion tur­ma­bus­sin mat­kus­ta­jat: Kul­jet­ta­jan ajo oli hol­ti­ton­ta ja tem­poi­le­vaa, ja mie­hel­le huo­mau­tet­tiin siitä

16.11.2020 16:12
Kuopion tuhoisan bussiturman oikeuskäsittely alkaa tänään – Syyttäjä vaatii lappilaismiehelle rangaistusta muun muassa neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta

Kuopion tu­hoi­san bus­si­tur­man oi­keus­kä­sit­te­ly alkaa tänään – Syyt­tä­jä vaatii lap­pi­lais­mie­hel­le ran­gais­tus­ta muun muassa nel­jäs­tä tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

16.11.2020 11:34 3
Kuopiossa neljä kuolonuhria vaatinut bussiturma siirtyy syyteharkintaan – linja-autoa kuljettanutta pohjoissuomalaista miestä epäillään useista rikoksista

Kuo­pios­sa neljä kuo­lon­uh­ria vaa­ti­nut bus­si­tur­ma siirtyy syy­te­har­kin­taan – lin­ja-au­toa kul­jet­ta­nut­ta poh­jois­suo­ma­lais­ta miestä epäil­lään useista ri­kok­sis­ta

10.01.2020 12:32 2
Otkes: "Jokelan ja Kauhajoen ampumisten turvallisuussuosituksia jätetty toteuttamatta Suomessa" – Kuopion kouluiskussa ei tarvetta turvallisuustutkinnalle

Otkes: "Jo­ke­lan ja Kau­ha­joen am­pu­mis­ten tur­val­li­suus­suo­si­tuk­sia jätetty to­teut­ta­mat­ta Suo­mes­sa" – Kuopion kou­lu­is­kus­sa ei tar­vet­ta tur­val­li­suus­tut­kin­nal­le

15.10.2019 06:00 1
Bussikuskien terveydentilaa pitää seurata yhä paremmin, vaatii Onnettomuustutkintakeskus – Lääkärikoulutuksessakin on parannettavaa Kuopion bussiturman vuoksi

Bus­si­kus­kien ter­vey­den­ti­laa pitää seurata yhä pa­rem­min, vaatii On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus – Lää­kä­ri­kou­lu­tuk­ses­sa­kin on pa­ran­net­ta­vaa Kuopion bus­si­tur­man vuoksi

29.04.2019 10:36 13
Mikä kaikki vaikutti Kuopion bussiturmaan? Otkes julkaisee raporttinsa onnettomuudesta, joka vaati neljän ihmisen hengen

Mikä kaikki vai­kut­ti Kuopion bus­si­tur­maan? Otkes jul­kai­see ra­port­tin­sa on­net­to­muu­des­ta, joka vaati neljän ihmisen hengen

29.04.2019 06:00 5
Otkes: Kuopion turmalinja-auton vauhti oli rampilla kova eikä kuski ehtinyt jarruttaa – bussi törmäsi viiteen autoon ennen kuin päätyi junaradalle

Otkes: Kuopion tur­ma­lin­ja-au­ton vauhti oli ram­pil­la kova eikä kuski ehtinyt jar­rut­taa – bussi törmäsi viiteen autoon ennen kuin päätyi ju­na­ra­dal­le

19.10.2018 10:22 1
IL: Kuopion turmabussin kuljettaja voi jatkaa ajamista ruotsalaisen ajokorttinsa turvin

IL: Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­ja voi jatkaa aja­mis­ta ruot­sa­lai­sen ajo­kort­tin­sa turvin

14.09.2018 09:33 18
Kuopion bussiturman rikosnimikkeet kovenivat: tutkitaan nyt törkeinä kuolemantuottamuksina

Kuopion bus­si­tur­man ri­kos­ni­mik­keet ko­ve­ni­vat: tut­ki­taan nyt tör­kei­nä kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na

30.08.2018 12:48 5

Otkes antoi suo­si­tuk­sia lin­ja-au­to­mat­kus­ta­jien tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si, nyt Trafi aikoo jul­kais­ta työ­ka­lun vä­sy­myk­sen hal­lin­taan

27.08.2018 18:52 1
Otkes vertaa Kuopion kolaribussia nyt ehjään linja-autoon – Risteyksessä oli renkaan jälkiä, jarruttaminen selviää tutkinnassa

Otkes vertaa Kuopion ko­la­ri­bus­sia nyt ehjään lin­ja-au­toon – Ris­teyk­ses­sä oli renkaan jälkiä, jar­rut­ta­mi­nen selviää tut­kin­nas­sa

27.08.2018 14:33 6
Poliisi on jatkanut kuulusteluja Kuopion bussiturmasta – "Mitään tutkintalinjaa ei ole tässä vaiheessa poissuljettu"

Poliisi on jat­ka­nut kuu­lus­te­lu­ja Kuopion bus­si­tur­mas­ta – "Mitään tut­kin­ta­lin­jaa ei ole tässä vai­hees­sa pois­sul­jet­tu"

27.08.2018 10:53 10
Trafi tarjoaa lähiaikoina työkalun ammattikuljettajien väsymyksen arvioimiseksi

Trafi tarjoaa lä­hi­ai­koi­na työ­ka­lun am­mat­ti­kul­jet­ta­jien vä­sy­myk­sen ar­vioi­mi­sek­si

27.08.2018 09:50 4
Kuopion turmabussin matkustajat pyysivät kuljettajaa hidastamaan vauhtia – kuskilta kysyttiin, onko tämä väsynyt

Kuopion tur­ma­bus­sin mat­kus­ta­jat pyy­si­vät kul­jet­ta­jaa hi­das­ta­maan vauhtia – kus­kil­ta ky­syt­tiin, onko tämä väsynyt

26.08.2018 17:02 34
Otkes haluaa tutkia turmabussin kaltaista ehjää linja-autoa - tutkijoita kiinnostaa ajoneuvon ergonomia

Otkes haluaa tutkia tur­ma­bus­sin kal­tais­ta ehjää lin­ja-au­toa - tut­ki­joi­ta kiin­nos­taa ajo­neu­von er­go­no­mia

26.08.2018 12:27 8
Kalixin kirkko avasi ovet sureville – tieto Kuopion bussionnettomuudesta järkytti pohjoisruotsalaisen pikkukaupungin asukkaat

Kalixin kirkko avasi ovet su­re­vil­le – tieto Kuopion bus­si­on­net­to­muu­des­ta jär­kyt­ti poh­jois­ruot­sa­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin asuk­kaat

26.08.2018 08:00
Jäljistä näkyy, että turmabussi tuli risteykseen huomattavaa nopeutta - "Onnea, ettei kaatunut suoraan junaradalle"

Jäl­jis­tä näkyy, että tur­ma­bus­si tuli ris­teyk­seen huo­mat­ta­vaa no­peut­ta - "Onnea, ettei kaa­tu­nut suoraan ju­na­ra­dal­le"

25.08.2018 16:24 2
Onnettomuustutkintakeskus: Turmabussin jarrut vaikuttavat ehjiltä, ajoneuvo ja renkaat ovat hyväkuntoiset

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus: Tur­ma­bus­sin jarrut vai­kut­ta­vat eh­jil­tä, ajo­neu­vo ja renkaat ovat hy­vä­kun­toi­set

25.08.2018 16:17 4