Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun päät­tä­jät, nyt Kuo­pioon tu­tus­tu­maan

Kuinka pitkälle Oulun kaupunki aikoo rahoittaa selviytymisensä myymällä kulttuuriperintöään, kuten Ainolan museon?

Kävin Kuopion remontoidussa museossa, joka on saanut uusittuihin tiloihinsa ensimmäisenä Suomeen Italiasta kiertävän Leonardo Da Vinci -näyttelyn. Aivan loistava nykytekniikoin toteutettu elämys vanhassa jugendrakennuksessa.