Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät tiis­tai­na – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa toi­mi­maan ter­veys­tur­val­li­ses­ti

Ravintoloiden anniskelua, aukioloaikaa, asiakasmäärää ja istumapaikkoja koskevat väliaikaiset rajoitukset poistuivat tiistaina 1. maaliskuuta. Vaikka rajoituksia puretaan, ovat tartuntatautilain hygieniavaatimuksia ja -velvoitteita koskevat pykälät yhä voimassa 30.6.2022 asti, muistuttaa aluehallintovirasti tiedotteessaan.

Viimeisimmät ravintolarajoitukset ovat koskeneet ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikaa ja asiakasmäärää sekä istumapaikkavaatimusta.

Vaikka valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset poistuvat, ovat ravintoloita koskevat, lakiin perustuvat yleiset hygieniavelvoitteet voimassa maaliskuun loppuun asti.

Jos tautitilanne muuttuu tai sairaalakuormitus nousee merkittävästi, valtioneuvosto harkitsee ravitsemisliikkeitä koskevia rajoituksia uudelleen. Viranomaiset seuraavat koronatilannetta tarkasti ja varmistavat terveysturvallisen arjen muuttuvissakin tilanteissa.

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavat määräykset ovat päättymässä monilla alueilla

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät määräykset koskevat asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kirjastoja, liikuntatiloja ja kauppoja. Määräykset eivät edellytä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä, vaan toimijoiden on itse arvioitava, millaisilla keinoilla tartuntariskiä voi ehkäistä. Keinoja voivat olla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu tai ilmanvaihdon tehostaminen.

Vaikka aluehallintoviraston asettamat tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavat määräykset ovat päättymässä ja valtioneuvosto purkaa ravintolarajoituksia, voimassa ovat edelleen hygieniavaatimuksia koskevat tartuntatautilain pykälät 58 a ja 58 c. Nämä pykälät ovat voimassa kesäkuun loppuun asti koko Suomessa.

Pykälä 58 c koskee kaikkia yleisölle avoimia ja asiakkaille ja osallistujille varattuja toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Pykälä velvoittaa yleisölle avoimista ja asiakkaille ja osallistujille varatuista tiloista vastaavia esimerkiksi

• huolehtimaan siitä, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja että tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

• antamaan osallistujille, kuten kuntosalin asiakkaille tai opetukseen osallistuville toimintaohjeet siitä, miten etäisyyden ylläpitäminen, käsien puhdistaminen ja muiden tartuntoja estävien käytänteiden noudattaminen onnistuu tilassa.

• järjestämään asiakkaiden ja osallistujien oleskelun niin väljästi, kuin on juuri kyseisessä toiminnassa mahdollista.

• sijoittamaan mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Samaan aikaan voimassa oleva tartuntatautilain pykälä 58 a puolestaan asettaa vastaavia hygieniavaatimuksia ravitsemisliikkeille.

Pykälän 58 a mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava esimerkiksi siitä, että

• asiakkaiden saapuminen ja oleskelu järjestetään riittävän väljästi ja että

• asiakaspaikat ovat riittävän etäällä toisistaan.