Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Linnan juhlat
Vanha Kaleva: Lapset saavat liikaa rasvaa ruoastaan huomaamatta – vitamiini- ja rautavalmisteet usein aiheettomia

Vanha Kaleva: Lapset saavat liikaa rasvaa ruoas­taan huo­maa­mat­ta – vi­ta­mii­ni- ja rau­ta­val­mis­teet usein ai­heet­to­mia

09.12.2023 10:00 2
Kansanedustaja Jarno Limnell osallistui Linnan juhliin kahdesti nuorena kadettina – kertoo totuuden tanssilattialta

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Jarno Limnell osal­lis­tui Linnan juhliin kah­des­ti nuorena ka­det­ti­na – kertoo to­tuu­den tans­si­lat­tial­ta

06.12.2023 22:46 2
Tilaajille
Linnaan kutsutun Hannele Huovin Vladimirin kirja on taas ajankohtainen, koska se kertoo vallasta – palkittu kirjailija tapasi miehensä Kalajoen Hiekkasärkillä

Linnaan kut­su­tun Hannele Huovin Vla­di­mi­rin kirja on taas ajan­koh­tai­nen, koska se kertoo val­las­ta – pal­kit­tu kir­jai­li­ja tapasi mie­hen­sä Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä

06.12.2023 22:14
Tilaajille
Pudasjärveläinen Olga Oinas-Panuma juhlii ensimmäistä kertaa Linnassa – Hän teki itse valmiiksi äitinsä aloittaman Suur-Iin kansallispuvun

Pu­das­jär­ve­läi­nen Olga Oi­nas-Pa­nu­ma juhlii en­sim­mäis­tä kertaa Lin­nas­sa – Hän teki itse val­miik­si äitinsä aloit­ta­man Suur-Iin kan­sal­lis­pu­vun

06.12.2023 22:02 22
Tilaajille
Käärijä kertoi Linnan juhlissa olevansa huolissaan nuorista: "Toivon, että kaikki asiat menisivät hyvin tässä maassa"

Käärijä kertoi Linnan juh­lis­sa ole­van­sa huo­lis­saan nuo­ris­ta: "Toi­von, että kaikki asiat me­ni­si­vät hyvin tässä maassa"

06.12.2023 21:27 3
Oululaiskansanedustaja Juha Hänninen sai Linnan juhliin vinkkejä kokeneemmilta kavereilta – tanssilattialla hän aikoo ottaa rauhallisesti: "Seisoskelen hyvässä seurassa"

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Juha Hän­ni­nen sai Linnan juhliin vink­ke­jä ko­ke­neem­mil­ta ka­ve­reil­ta – tans­si­lat­tial­la hän aikoo ottaa rau­hal­li­ses­ti: "Sei­sos­ke­len hyvässä seu­ras­sa"

06.12.2023 21:00 4
Tilaajille
Oulun seudun iloisin bussikuski Veijo Saarikoski saapui Linnaan

Oulun seudun iloisin bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki saapui Linnaan

06.12.2023 20:51 8
Tilaajille
Wilma Murron punainen puku yksi Linnan kuvatuimmista – Katri Niskasen suunnittelema kuparin värinen puku kertoo perheyrityksen ensimmäisestä tuotantomateriaalista

Wilma Murron pu­nai­nen puku yksi Linnan ku­va­tuim­mis­ta – Katri Nis­ka­sen suun­nit­te­le­ma kuparin värinen puku kertoo per­hey­ri­tyk­sen en­sim­mäi­ses­tä tuo­tan­to­ma­te­riaa­lis­ta

06.12.2023 20:33
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Ehkä haikeuden ja helpotuksen sekoitelma on se tunne, joka tässä nyt on pinnalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ehkä hai­keu­den ja hel­po­tuk­sen se­koi­tel­ma on se tunne, joka tässä nyt on pin­nal­la"

06.12.2023 20:31 2
Rantalakeuden Sauli Pahkasalo pääsee vihdoin testaamaan Linnan juhlien legendaarisen boolin – "Se on kuulemma ollut ihan mukiinmenevää"

Ran­ta­la­keu­den Sauli Pah­ka­sa­lo pääsee vihdoin tes­taa­maan Linnan juhlien le­gen­daa­ri­sen boolin – "Se on kuu­lem­ma ollut ihan mu­kiin­me­ne­vää"

06.12.2023 19:40 2
Tilaajille
Niinistö ja Haukio ottavat vieraat vastaan viimeistä kertaa Linnan juhlissa – Käärijä tuli kättelyihin ensimmäisten joukossa näyttävästi pukeutuneena

Nii­nis­tö ja Haukio ottavat vieraat vastaan vii­meis­tä kertaa Linnan juh­lis­sa – Käärijä tuli kät­te­lyi­hin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa näyt­tä­väs­ti pu­keu­tu­nee­na

06.12.2023 19:26 2
Käärijä ja hänen asunsa herättivät ansaittua huomiota heti kättelyssä – monikäyttöisyys on Linnan juhlien pukujen teema

Käärijä ja hänen asunsa he­rät­ti­vät an­sait­tua huo­mio­ta heti kät­te­lys­sä – mo­ni­käyt­töi­syys on Linnan juhlien pukujen teema

06.12.2023 18:30 1
Tilaajille
Linnassa nähdään simolaista korumuotoilua – Oulussa opiskellut Ismo Alakärppä teki korut ministerille ja kansanedustajalle

Lin­nas­sa nähdään si­mo­lais­ta ko­ru­muo­toi­lua – Oulussa opis­kel­lut Ismo Ala­kärp­pä teki korut mi­nis­te­ril­le ja kan­sa­ne­dus­ta­jal­le

06.12.2023 09:14
Tilaajille
Oulun seudun iloisin bussikuski sai postia presidentiltä ja pääsee kokemaan Linnan juhlat

Oulun seudun iloisin bus­si­kus­ki sai postia pre­si­den­til­tä ja pääsee ko­ke­maan Linnan juhlat

05.12.2023 07:52 3
Kempeleläinen bussikuski Veijo Saarikoski sai kutsun Linnan juhliin – Hyppäsimme Saarikosken kyytiin ja selvitimme, mikä on hänen positiivisuutensa salaisuus

Kem­pe­le­läi­nen bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki sai kutsun Linnan juhliin – Hyp­pä­sim­me Saa­ri­kos­ken kyytiin ja sel­vi­tim­me, mikä on hänen po­si­tii­vi­suu­ten­sa sa­lai­suus

02.12.2023 06:00 35
Tilaajille
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 2
Tilaajille
Kerro meille: Ketä oululaisia ja pohjoispohjalaisia on tänä vuonna kutsuttu Linnan juhliin?

Kerro meille: Ketä ou­lu­lai­sia ja poh­jois­poh­ja­lai­sia on tänä vuonna kut­sut­tu Linnan juh­liin?

26.11.2023 14:21 10
Anne Lammila suuntaa Afrikasta Linnan juhliin – Syynä on innostava työ Pretoriassa: Silmien edessä uudistuva Etelä-Afrikka kamppailee Mandelan perinnöstä

Anne Lammila suuntaa Af­ri­kas­ta Linnan juhliin – Syynä on in­nos­ta­va työ Pre­to­rias­sa: Silmien edessä uu­dis­tu­va Ete­lä-Af­rik­ka kamp­pai­lee Man­de­lan pe­rin­nös­tä

26.11.2023 12:00
Tilaajille