Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Linnan juhlat
Vanha Kaleva: Maaherra Niilo Ryhtä järjesti peruttujen Linnan juhlien tilalle Niilon nimipäivät

Vanha Kaleva: Maa­her­ra Niilo Ryhtä jär­jes­ti pe­rut­tu­jen Linnan juhlien tilalle Niilon ni­mi­päi­vät

08.12.2022 10:00
Tilaajille
Pirjo Lakkapää joutui lopettamaan kätilön työt OYSin sisäilmaongelmien takia – uusi ura löytyi jalometallien parista

Pirjo Lak­ka­pää joutui lo­pet­ta­maan kätilön työt OYSin si­sä­il­ma­on­gel­mien takia – uusi ura löytyi ja­lo­me­tal­lien parista

07.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Oululainen pukusuunnittelija Pasi Räbinä seurasi kädenjälkeään Linnan juhlissa silmä kovana ja yleni hetkessä taiteilijaksi: "Se kuulosti vielä komeammalta"

Ou­lu­lai­nen pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pasi Räbinä seurasi kä­den­jäl­keään Linnan juh­lis­sa silmä kovana ja yleni het­kes­sä tai­tei­li­jak­si: "Se kuu­los­ti vielä ko­meam­mal­ta"

07.12.2022 18:30 2
Tilaajille
Kommentti: Haluan nähdä Linnan juhlissa taviksia ja vähäosaisia – mitä jos pukukarnevaalin sijaan itsenäisyyspäivän juhla olisi katsaus maamme tilaan?

Kom­ment­ti: Haluan nähdä Linnan juh­lis­sa ta­vik­sia ja vä­hä­osai­sia – mitä jos pu­ku­kar­ne­vaa­lin sijaan it­se­näi­syys­päi­vän juhla olisi katsaus maamme tilaan?

07.12.2022 14:41 46
Tilaajille
Linnan juhlilla jälleen miljoonayleisö – katsojamäärät nousivat selvästi viime vuodesta

Linnan juh­lil­la jälleen mil­joo­na­ylei­sö – kat­so­ja­mää­rät nou­si­vat sel­väs­ti viime vuo­des­ta

07.12.2022 11:21 5
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 22:31
Tilaajille
Tytti Tuppurainen saapui maanantai-iltana Münchenistä, juhlii nyt 10-vuotishääpäiväänsä Linnassa

Tytti Tup­pu­rai­nen saapui maa­nan­tai-il­ta­na Münc­he­nis­tä, juhlii nyt 10-vuo­tis­hää­päi­vään­sä Lin­nas­sa

06.12.2022 22:01 3
Tilaajille
Yrittäjäpalkinto toi roveniemeläisen Norrhydron Yrjö Trögille kutsun Linnan juhliin –  "Pidetään huoli, että Suomi säilyy itsenäisenä"

Yrit­tä­jä­pal­kin­to toi ro­ve­nie­me­läi­sen Norr­hyd­ron Yrjö Trö­gil­le kutsun Linnan juhliin –  "Pi­de­tään huoli, että Suomi säilyy it­se­näi­se­nä"

06.12.2022 21:54
Tilaajille
Alma Lehmuskallio tiesi heti, kenen luomukseen haluaa Linnaan pukeutua – edustaa ylpeänä Oulun teatteria: "Meillä on hieno meininki"

Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa Linnaan pu­keu­tua – edustaa ylpeänä Oulun teat­te­ria: "Meillä on hieno mei­nin­ki"

06.12.2022 21:26 26
Tilaajille
Euroopan mestari Topi Raitanen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia kotisohvalta – urheilijalle itseensä luottamisen teema on tuttu

Eu­roo­pan mestari Topi Rai­ta­nen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia ko­ti­soh­val­ta – ur­hei­li­jal­le it­seen­sä luot­ta­mi­sen teema on tuttu

06.12.2022 20:56
Tilaajille
Kalajoen Raution kylästä tulevan Vesa Hihnalan mielestä kutsu Linnaan kertoo arvostuksesta kylissä tehtävää työtä kohtaan – "Edustamme täällä kaikkia rautiolaisia"

Ka­la­joen Raution kylästä tulevan Vesa Hih­na­lan mie­les­tä kutsu Linnaan kertoo ar­vos­tuk­ses­ta kylissä teh­tä­vää työtä kohtaan – "E­dus­tam­me täällä kaikkia rau­tio­lai­sia"

06.12.2022 20:53
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänään hän pukeutuu Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänään hän pu­keu­tuu Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31 3
Tilaajille
Linnassa juhlittiin perinteisen kaavan mukaan – näin vieraat kommentoivat juhlia

Lin­nas­sa juh­lit­tiin pe­rin­tei­sen kaavan mukaan – näin vieraat kom­men­toi­vat juhlia

06.12.2022 22:41 1
Presidentti Niinistö: Luottamus Suomeen syntynyt hankalista vaiheista selviämällä – Jenni Haukio edustaa tänään kotimaisessa puvussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Luot­ta­mus Suomeen syn­ty­nyt han­ka­lis­ta vai­heis­ta sel­viä­mäl­lä – Jenni Haukio edustaa tänään ko­ti­mai­ses­sa puvussa

06.12.2022 19:28 1
UK-puistossa ensikertalaisia opastanut asiakasneuvoja Leena Leppälä juhlii tänään presidentinlinnassa – "Kansallispuistot ovat luontomme helmiä"

UK-puis­tos­sa en­si­ker­ta­lai­sia opas­ta­nut asia­kas­neu­vo­ja Leena Leppälä juhlii tänään pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "Kan­sal­lis­puis­tot ovat luon­tom­me helmiä"

06.12.2022 17:21
Tilaajille
Infektiolääkäri Markku Broas joutuu jättämään Linnan juhlat väliin sairastumisen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voimalla levittämään tautia"

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas joutuu jät­tä­mään Linnan juhlat väliin sai­ras­tu­mi­sen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voi­mal­la le­vit­tä­mään tautia"

06.12.2022 14:46 7
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tiedotustilaisuuden Linnan juhlista – kättelyn sijaan voi nyökätä, kutsuttuja kolmannes tavallista vähemmän

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den Linnan juh­lis­ta – kät­te­lyn sijaan voi nyö­kä­tä, kut­sut­tu­ja kol­man­nes ta­val­lis­ta vä­hem­män

24.11.2022 16:08 1
Tilaajille
Kerro meille: Kuka sai kutsun Linnan juhliin?

Kerro meille: Kuka sai kutsun Linnan juh­liin?

24.11.2022 16:08 19
Muotisuunnittelija Jukka Rintala: Janoamme kauneutta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puolelle

Muo­ti­suun­nit­te­li­ja Jukka Rin­ta­la: Ja­noam­me kau­neut­ta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puo­lel­le

07.04.2022 19:00
Tilaajille