Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä li­sään­ty­nyt hieman Poh­jois-Suo­men sai­raa­lois­sa – koko maassa on 725 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

Suomessa on sairaalahoidossa 725 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on seitsemän enemmän kuin keskiviikkona ja 47 enemmän kuin viikko sitten.

Suomessa on sairaalahoidossa 725 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on seitsemän enemmän kuin keskiviikkona ja 47 enemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 39 koronapotilasta eli viisi enemmän kuin keskiviikkona. Viikko sitten tehohoidossa oli yhdeksän potilasta vähemmän.

Suomessa on kerrottu 13 uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta keskiviikon jälkeen. Koko maassa on todettu 2 364 koronaan liittyvää kuolemaa koko epidemian aikana.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 16 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on neljä enemmän kuin keskiviikkona.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 104,  määrä on kasvanut 12:lla keskiviikosta. Koronapotilaista viisi on tehohoidossa, määrä on vähentynyt yhdellä.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa  60 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa ja 39 erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon potilaiden määrä on lisääntynyt kuudella ja erikoissairaanhoidon seitsemällä kahden päivän aikana.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.