Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Kasvomaskit
Liikemies Onni Sarmasteelle ei syytettä maskikaupoista HVK:n kanssa – "HVK tulee joka tapauksessa vaatimaan Sarmasteelta, tämän yhtiöltä ja liikekumppanilta maksettua kauppasummaa"

Lii­ke­mies Onni Sar­mas­teel­le ei syy­tet­tä mas­ki­kau­pois­ta HVK:n kanssa – "HVK tulee joka ta­pauk­ses­sa vaa­ti­maan Sar­mas­teel­ta, tämän yh­tiöl­tä ja lii­ke­kump­pa­nil­ta mak­set­tua kaup­pa­sum­maa"

19.11.2021 11:39 4
Maskitarve siivitti oululaisyrittäjän maailmalle ja huimaan kasvuloikkaan

Mas­ki­tar­ve sii­vit­ti ou­lu­lais­yrit­tä­jän maail­mal­le ja huimaan kas­vu­loik­kaan

10.11.2021 18:04 4
Tilaajille
Maskit torjuvat koronaa, mutta roskaavat luontoa – näin monta maskia suomalaisten arvioidaan kuluttaneen koronapandemian aikana

Maskit tor­ju­vat ko­ro­naa, mutta ros­kaa­vat luontoa – näin monta maskia suo­ma­lais­ten ar­vioi­daan ku­lut­ta­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana

07.10.2021 18:30 15
Tilaajille
Oulun koronatilanne helpottaa, mutta maskisuositus jää ainakin Arinalla ja K-ryhmällä – "Linjausten muuttamisen aika ei ole nyt"

Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­taa, mutta mas­ki­suo­si­tus jää ainakin Ari­nal­la ja K-ryh­mäl­lä – "­Lin­jaus­ten muut­ta­mi­sen aika ei ole nyt"

01.07.2021 20:38 58
Tilaajille
Koronarokotetut isovanhemmat voivat tavata levollisin mielin lapsenlapsiaan – THL: Tartuntariski on pieni, kun täysin rokotetut tapaavat rokottamattomia

Ko­ro­na­ro­ko­te­tut iso­van­hem­mat voivat tavata le­vol­li­sin mielin lap­sen­lap­siaan – THL: Tar­tun­ta­ris­ki on pieni, kun täysin ro­ko­te­tut ta­paa­vat ro­kot­ta­mat­to­mia

03.06.2021 18:48 14
Kasvomaskien käyttö on lisännyt alkoholimyynnin ikärajavalvonnan tarvetta – Oulussa maskin takaa on paljastunut papereita kysyttäessä jopa 50-vuotiaita asiakkaita

Kas­vo­mas­kien käyttö on li­sän­nyt al­ko­ho­li­myyn­nin ikä­ra­ja­val­von­nan tar­vet­ta – Oulussa maskin takaa on pal­jas­tu­nut pa­pe­rei­ta ky­syt­täes­sä ­jo­pa 50-vuo­tiai­ta asiak­kai­ta

15.04.2021 15:58 1
Tilaajille
S-ryhmä alkaa myydä yksittiäispakattuja kasvomaskeja kauppojen sisäänkäynnin yhteydessä: "On ymmärrettävää, että maski joskus unohtuu"

S-ryhmä alkaa myydä yk­sit­tiäis­pa­kat­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja kaup­po­jen si­sään­käyn­nin yh­tey­des­sä: "On ym­mär­ret­tä­vää, että maski joskus unoh­tuu"

13.04.2021 08:34 57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­gi­tys­suo­jai­mien ko­ti­mai­nen tuo­tan­to on tur­vat­ta­va

12.03.2021 14:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Pitäisikö Oulun joukkoliikenteen busseihin tulla maskipakko?

Ky­syim­me: Pi­täi­si­kö Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin tulla mas­ki­pak­ko?

12.03.2021 06:00 34
Tilaajille
VR:n juniin tulee huomisesta alkaen maskipakko

VR:n juniin tulee huo­mi­ses­ta alkaen mas­ki­pak­ko

10.03.2021 12:57 29
Oulun lukioissa palattiin lähiopetukseen – OSYKin oppilaiden uusissa nimikkomaskeissa komeilee koulun perustaja Mauno Rosendal

Oulun lu­kiois­sa pa­lat­tiin lä­hi­ope­tuk­seen – OSYKin op­pi­lai­den uusissa ni­mik­ko­mas­keis­sa ko­mei­lee koulun pe­rus­ta­ja Mauno Ro­sen­dal

10.02.2021 15:00 2
Tilaajille
IL: Fimea selvittää kuparimaskien "räikeitä" markkinointiväittämiä –  toukokuusta alkaen jälleenmyyjillä vastuu varmistaa vastaavatko tuotteet vaatimuksia

IL: Fimea sel­vit­tää ku­pa­ri­mas­kien "räi­kei­tä" mark­ki­noin­ti­väit­tä­miä – tou­ko­kuus­ta alkaen jäl­leen­myy­jil­lä vastuu var­mis­taa vas­taa­vat­ko tuot­teet vaa­ti­muk­sia

10.02.2021 10:17 1
Osa kunnista havahtui vasta nyt korvaamaan maskit yksityisille palveluntuottajille – Oulu on jakanut jo satoja tuhansia suojavarusteita ja 500 litraa käsidesiä

Osa kun­nis­ta ha­vah­tui vasta nyt kor­vaa­maan maskit yk­si­tyi­sil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le – Oulu on jakanut jo satoja tu­han­sia suo­ja­va­rus­tei­ta ja 500 litraa kä­si­de­siä

09.02.2021 07:00
Tilaajille
Työterveyslaitos selvitti  FFP-luokan suojaimien tarpeen Suomessa – "Arjen käyttöön riittää kirurginen maski"

Työ­ter­veys­lai­tos sel­vit­ti FFP-luo­kan suo­jai­mien tarpeen Suo­mes­sa – "Arjen käyt­töön riittää ki­rur­gi­nen maski"

03.02.2021 09:52 12
Tukes kielsi tämän kasvomaskin myynnin  – tuotteita ollut kaupan Kärkkäisellä ja Verkkokauppa.comissa

Tukes kielsi tämän kas­vo­mas­kin myynnin – tuot­tei­ta ollut kaupan Kärk­käi­sel­lä ja Verk­ko­kaup­pa.co­mis­sa

28.01.2021 12:48 2
Rillit huurussa tihrustellen kasvomaskiviidakon sokkeloissa
Kolumni

Rillit huu­rus­sa tih­rus­tel­len kas­vo­mas­ki­vii­da­kon sok­ke­lois­sa

12.01.2021 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maski on kuin muik­ku­verk­ko, eli maskin teho rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä

12.01.2021 05:15 1
Tilaajille
Oulun yläkouluissa on jo totuttu maskiarkeen – uuden suosituksen myötä kasvomaskit otetaan käyttöön myös kuudesluokkalaisilla

Oulun ylä­kou­luis­sa on jo totuttu mas­ki­ar­keen – uuden suo­si­tuk­sen myötä kas­vo­mas­kit otetaan käyt­töön myös kuu­des­luok­ka­lai­sil­la

11.01.2021 17:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terve – no tervepä terve

10.01.2021 05:30
Tilaajille
Joulu on koronaviruksen unelma, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo – "Vaikea on olla suosittelematta pukillekin maskin käyttämistä"

Joulu on ko­ro­na­vi­ruk­sen unelma, sanoo Oulun ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo – "Vaikea on olla suo­sit­te­le­mat­ta pu­kil­le­kin maskin käyt­tä­mis­tä"

09.12.2020 18:00 7
Tilaajille