Kasvomaskit
Kuukausi
Opetus alkaa Oulun peruskouluissa ja lukioissa 12. elokuuta, koulua käydään pääosin lähiopetuksessa – Tietoa suojamaskien käyttämisestä kouluissa odotetaan sitä ennen

Opetus alkaa Oulun pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa 12. elo­kuu­ta, koulua käydään pääosin lä­hi­ope­tuk­ses­sa – Tietoa suo­ja­mas­kien käyt­tä­mi­ses­tä kou­luis­sa odo­te­taan sitä ennen

04.08.2020 15:48 0
Maskit ja etätyö puhuttavat – juuri nyt kaivataan pikaisia linjauksia ja ohjeistuksia
Pääkirjoitus

Maskit ja etätyö pu­hut­ta­vat – juuri nyt kai­va­taan pi­kai­sia lin­jauk­sia ja oh­jeis­tuk­sia

31.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 08:00 23
THL harkitsee maskisuosituksen muuttamista, asia ajankohtainen todennäköisesti syksymmällä: "Kun mennään syksyä kohti, hengitystieinfektiot tuppaavat lisääntymään joka vuosi"

THL har­kit­see mas­ki­suo­si­tuk­sen muut­ta­mis­ta, asia ajan­koh­tai­nen to­den­nä­köi­ses­ti syk­sym­mäl­lä: "Kun mennään syksyä kohti, hen­gi­tys­tie­in­fek­tiot tup­paa­vat li­sään­ty­mään joka vuosi"

28.07.2020 22:41 9
Huoltovarmuuskeskus saa purkaa maskikaupan Tiina Jylhän kanssa, katsoo virolainen tuomioistuin

Huol­to­var­muus­kes­kus saa purkaa mas­ki­kau­pan Tiina Jylhän kanssa, katsoo vi­ro­lai­nen tuo­mio­is­tuin

14.07.2020 17:30 0
Vanhemmat
Hallitus neuvottelee tänään rajakysymyksistä ja kasvomaskeista – onko tulossa suositus maskien käytöstä julkisilla paikoilla?

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ra­ja­ky­sy­myk­sis­tä ja kas­vo­mas­keis­ta – onko tulossa suo­si­tus maskien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la?

03.06.2020 12:38 4
Analyysi: Maski on kannanotto siinä missä vaate on aate – Suomessa poliittinen johto näyttää esimerkkiä olemalla käyttämättä maskia

Ana­lyy­si: Maski on kan­nan­ot­to siinä missä vaate on aate – Suo­mes­sa po­liit­ti­nen johto näyttää esi­merk­kiä ole­mal­la käyt­tä­mät­tä maskia

02.06.2020 14:22 5
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys: kasvomaskien käytöstä niukasti apua koronaviruksen leviämisen estämisessä

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sel­vi­tys: kas­vo­mas­kien käy­tös­tä niu­kas­ti apua ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­ses­sä

29.05.2020 14:55 4
Kempeleeseen saapui tiistaina Taiwanin lahjoittamia kasvomaskeja – "Tämä on ollut pitkä prosessi"

Kem­pe­lee­seen saapui tiis­tai­na Tai­wa­nin lah­joit­ta­mia kas­vo­mas­ke­ja – "Tämä on ollut pitkä pro­ses­si"

26.05.2020 12:43 0
Orpo puolustaa kasvomaskeja joukkoliikenteessä ja vilkkaissa ruokakaupoissa: "Esteettinen tekijä ei saisi olla esteenä" – pääministeri tulistui

Orpo puo­lus­taa kas­vo­mas­ke­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vilk­kais­sa ruo­ka­kau­pois­sa: "Es­teet­ti­nen tekijä ei saisi olla es­tee­nä" – pää­mi­nis­te­ri tu­lis­tui

16.05.2020 12:29 9
VTT: Kansanmaskit ovat osittainen ratkaisu koronavirusepidemiaan – "Niiden käyttö ei voi olla pakollista, mutta vahvasti suositeltavaa”

VTT: Kan­san­mas­kit ovat osit­tai­nen rat­kai­su ko­ro­na­vi­rus­epi­de­miaan – "Niiden käyttö ei voi olla pa­kol­lis­ta, mutta vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa”

14.05.2020 13:48 3
Lentoasemayhtiö Finavia perustelee kasvomaskisuositustaan turvaväleillä – "Etäisyyksien ja turvavälien pitäminen voi olla vaikeaa"

Len­to­ase­ma­yh­tiö Finavia pe­rus­te­lee kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­taan tur­va­vä­leil­lä – "E­täi­syyk­sien ja tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen voi olla vai­keaa"

13.05.2020 15:39 3
Testimenettely on maskituotannon uusi pullonkaula – kotimaisia suojaimia saadaan terveydenhuollon käyttöön vasta kesäkuussa

Tes­ti­me­net­te­ly on mas­ki­tuo­tan­non uusi pul­lon­kau­la – ko­ti­mai­sia suo­jai­mia saadaan ter­vey­den­huol­lon käyt­töön vasta ke­sä­kuus­sa

13.05.2020 06:00 0
Tilaajille