Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kasvomaskit
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57 42
Kuivaa köhää voi nyt aiheuttaa korona tai moni muu syy – selvitimme, miten aiheuttajilta voi suojautua ja voiko syyn tietää yskäoireiden perusteella

Kuivaa köhää voi nyt ai­heut­taa korona tai moni muu syy – sel­vi­tim­me, miten ai­heut­ta­jil­ta voi suo­jau­tua ja voiko syyn tietää ys­kä­oi­rei­den pe­rus­teel­la

18.04.2022 18:30 4
Tilaajille
Kotona tehtävät koronatestit nousivat kauppojen hittituotteiksi banaanin, maidon ja kahvin rinnalle, mutta maskien kysyntä laskee

Kotona teh­tä­vät ko­ro­na­tes­tit nou­si­vat kaup­po­jen hit­ti­tuot­teik­si ba­naa­nin, maidon ja kahvin rin­nal­le, mutta maskien kysyntä laskee

30.03.2022 18:00 9
Tilaajille
Oulun bussien käyttäjät ovat ihmetelleet joidenkin kuljettajien maskittomuutta ja suojapleksien puutetta – kysyimme mikä on linjaus

Oulun bussien käyt­tä­jät ovat ih­me­tel­leet joi­den­kin kul­jet­ta­jien mas­kit­to­muut­ta ja suo­jap­lek­sien puu­tet­ta – ky­syim­me mikä on linjaus

14.01.2022 14:43 58
Tilaajille
S-ryhmä: Suomalaiset ostavat nyt pääosin FFP2-hengityssuojaimia, osoittaa myyntidata

S-ryh­mä: Suo­ma­lai­set ostavat nyt pääosin FFP2-hen­gi­tys­suo­jai­mia, osoit­taa myyn­ti­da­ta

14.01.2022 10:21 16
Liikemies Onni Sarmasteelle ei syytettä maskikaupoista HVK:n kanssa – "HVK tulee joka tapauksessa vaatimaan Sarmasteelta, tämän yhtiöltä ja liikekumppanilta maksettua kauppasummaa"

Lii­ke­mies Onni Sar­mas­teel­le ei syy­tet­tä mas­ki­kau­pois­ta HVK:n kanssa – "HVK tulee joka ta­pauk­ses­sa vaa­ti­maan Sar­mas­teel­ta, tämän yh­tiöl­tä ja lii­ke­kump­pa­nil­ta mak­set­tua kaup­pa­sum­maa"

19.11.2021 11:39 4
Maskitarve siivitti oululaisyrittäjän maailmalle ja huimaan kasvuloikkaan

Mas­ki­tar­ve sii­vit­ti ou­lu­lais­yrit­tä­jän maail­mal­le ja huimaan kas­vu­loik­kaan

10.11.2021 18:04 4
Tilaajille
Maskit torjuvat koronaa, mutta roskaavat luontoa – näin monta maskia suomalaisten arvioidaan kuluttaneen koronapandemian aikana

Maskit tor­ju­vat ko­ro­naa, mutta ros­kaa­vat luontoa – näin monta maskia suo­ma­lais­ten ar­vioi­daan ku­lut­ta­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana

07.10.2021 18:30 15
Tilaajille
Oulun koronatilanne helpottaa, mutta maskisuositus jää ainakin Arinalla ja K-ryhmällä – "Linjausten muuttamisen aika ei ole nyt"

Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­taa, mutta mas­ki­suo­si­tus jää ainakin Ari­nal­la ja K-ryh­mäl­lä – "­Lin­jaus­ten muut­ta­mi­sen aika ei ole nyt"

01.07.2021 20:38 58
Tilaajille
Koronarokotetut isovanhemmat voivat tavata levollisin mielin lapsenlapsiaan – THL: Tartuntariski on pieni, kun täysin rokotetut tapaavat rokottamattomia

Ko­ro­na­ro­ko­te­tut iso­van­hem­mat voivat tavata le­vol­li­sin mielin lap­sen­lap­siaan – THL: Tar­tun­ta­ris­ki on pieni, kun täysin ro­ko­te­tut ta­paa­vat ro­kot­ta­mat­to­mia

03.06.2021 18:48 14
Kasvomaskien käyttö on lisännyt alkoholimyynnin ikärajavalvonnan tarvetta – Oulussa maskin takaa on paljastunut papereita kysyttäessä jopa 50-vuotiaita asiakkaita

Kas­vo­mas­kien käyttö on li­sän­nyt al­ko­ho­li­myyn­nin ikä­ra­ja­val­von­nan tar­vet­ta – Oulussa maskin takaa on pal­jas­tu­nut pa­pe­rei­ta ky­syt­täes­sä ­jo­pa 50-vuo­tiai­ta asiak­kai­ta

15.04.2021 15:58 1
Tilaajille
S-ryhmä alkaa myydä yksittiäispakattuja kasvomaskeja kauppojen sisäänkäynnin yhteydessä: "On ymmärrettävää, että maski joskus unohtuu"

S-ryhmä alkaa myydä yk­sit­tiäis­pa­kat­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja kaup­po­jen si­sään­käyn­nin yh­tey­des­sä: "On ym­mär­ret­tä­vää, että maski joskus unoh­tuu"

13.04.2021 08:34 57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­gi­tys­suo­jai­mien ko­ti­mai­nen tuo­tan­to on tur­vat­ta­va

12.03.2021 14:00 7
Tilaajille
Kysyimme: Pitäisikö Oulun joukkoliikenteen busseihin tulla maskipakko?

Ky­syim­me: Pi­täi­si­kö Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin tulla mas­ki­pak­ko?

12.03.2021 06:00 34
Tilaajille
VR:n juniin tulee huomisesta alkaen maskipakko

VR:n juniin tulee huo­mi­ses­ta alkaen mas­ki­pak­ko

10.03.2021 12:57 29
Oulun lukioissa palattiin lähiopetukseen – OSYKin oppilaiden uusissa nimikkomaskeissa komeilee koulun perustaja Mauno Rosendal

Oulun lu­kiois­sa pa­lat­tiin lä­hi­ope­tuk­seen – OSYKin op­pi­lai­den uusissa ni­mik­ko­mas­keis­sa ko­mei­lee koulun pe­rus­ta­ja Mauno Ro­sen­dal

10.02.2021 15:00 2
Tilaajille
IL: Fimea selvittää kuparimaskien "räikeitä" markkinointiväittämiä –  toukokuusta alkaen jälleenmyyjillä vastuu varmistaa vastaavatko tuotteet vaatimuksia

IL: Fimea sel­vit­tää ku­pa­ri­mas­kien "räi­kei­tä" mark­ki­noin­ti­väit­tä­miä – tou­ko­kuus­ta alkaen jäl­leen­myy­jil­lä vastuu var­mis­taa vas­taa­vat­ko tuot­teet vaa­ti­muk­sia

10.02.2021 10:17 1
Osa kunnista havahtui vasta nyt korvaamaan maskit yksityisille palveluntuottajille – Oulu on jakanut jo satoja tuhansia suojavarusteita ja 500 litraa käsidesiä

Osa kun­nis­ta ha­vah­tui vasta nyt kor­vaa­maan maskit yk­si­tyi­sil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le – Oulu on jakanut jo satoja tu­han­sia suo­ja­va­rus­tei­ta ja 500 litraa kä­si­de­siä

09.02.2021 07:00
Tilaajille
Työterveyslaitos selvitti  FFP-luokan suojaimien tarpeen Suomessa – "Arjen käyttöön riittää kirurginen maski"

Työ­ter­veys­lai­tos sel­vit­ti FFP-luo­kan suo­jai­mien tarpeen Suo­mes­sa – "Arjen käyt­töön riittää ki­rur­gi­nen maski"

03.02.2021 09:52 12
Tukes kielsi tämän kasvomaskin myynnin  – tuotteita ollut kaupan Kärkkäisellä ja Verkkokauppa.comissa

Tukes kielsi tämän kas­vo­mas­kin myynnin – tuot­tei­ta ollut kaupan Kärk­käi­sel­lä ja Verk­ko­kaup­pa.co­mis­sa

28.01.2021 12:48 2