Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on hieman vä­hen­ty­nyt poh­joi­ses­sa – Suo­mes­sa on sai­raa­la­hoi­dos­sa 739 ko­ro­na­po­ti­las­ta

Suomessa on sairaalahoidossa 739 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Suomessa on sairaalahoidossa 739  koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 24 potilasta vähemmän kuin kaksi päivää sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 30 koronapotilasta, mikä on yksi vähemmän kuin keskiviikkona.

Kuusi uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta on todettu Suomessa keskiviikon jälkeen. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 2 387 koko epidemian aikana.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 12 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on yksi vähemmän kuin keskiviikkona.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 107,  määrä on vähentynyt seitsemällä parin päivän aikana. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrässä ei ole muutosta, heitä on kuusi.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa 71 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on neljän vähemmän kuin kaksi päivää sitten. Erikoissairaanhoidossa on 30 koronapotilasta eli kolme vähemmän.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.