Korona-aika
Viimeisin 4 tuntia
Puheenaihe: Löysättiinkö koronarajoituksia liian pian? –  "Lokakuussa voidaan joutua taas sulkutoimiin"

Pu­hee­nai­he: Löy­sät­tiin­kö ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia liian pian? – "Lo­ka­kuus­sa voidaan joutua taas sul­ku­toi­miin"

08:00 9
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Amerikansuomalaiset pohtivat, uskaltaako lapsia lähettää syksyllä kouluun – "Yhdenkin oppilaan kuolema olisi katastrofi"

Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set poh­ti­vat, us­kal­taa­ko lapsia lä­het­tää syk­syl­lä kouluun – "Yh­den­kin op­pi­laan kuolema olisi ka­tast­ro­fi"

01.08.2020 20:33 0
Parisuhteen kriisi mahdollistaa kasvun
Kolumni Satu Perttunen

Pa­ri­suh­teen kriisi mah­dol­lis­taa kasvun

01.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Jukka Jyrkinen on kuljettanut korona-aikana jo yli 900 ihmistä itärajan yli – muistissa ovat rajalla rautoihin pantu matkustaja, tuhkattu vainaja ja käännytykset

Jukka Jyr­ki­nen on kul­jet­ta­nut ko­ro­na-ai­ka­na jo yli 900 ihmistä itä­ra­jan yli – muis­tis­sa ovat rajalla rau­toi­hin pantu mat­kus­ta­ja, tuh­kat­tu vainaja ja kään­ny­tyk­set

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Pandemia johti terveysalan eettiseen stressiin
Kolumni Annu Haho

Pan­de­mia johti ter­veys­alan eet­ti­seen stres­siin

26.07.2020 12:00 2
Tilaajille
Suomen ensimmäisessä HBO-tuotannossa koronavirus on lyhytelokuvien lähtökohta, ei pääaihe – ja hyvä niin

Suomen en­sim­mäi­ses­sä HBO-tuo­tan­nos­sa ko­ro­na­vi­rus on ly­hyt­elo­ku­vien läh­tö­koh­ta, ei pääaihe – ja hyvä niin

19.07.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Matkustamisessa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rauhassa, mitä suosituissa ulkomaan lomakohteissa tapahtuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Mat­kus­ta­mi­ses­sa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rau­has­sa, mitä suo­si­tuis­sa ul­ko­maan lo­ma­koh­teis­sa ta­pah­tuu

13.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Ikääntyneet kaipasivat kontakteja ja läsnäoloa – saivat parvekejumppia ja mobiilipalveluja

Ikään­ty­neet kai­pa­si­vat kon­tak­te­ja ja läs­nä­oloa – saivat par­ve­ke­jump­pia ja mo­bii­li­pal­ve­lu­ja

09.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Koronaelämä on ollut paikallaan oloa ja eteenpäin menemistä
Kolumni Roger Norum

Ko­ro­na­elä­mä on ollut pai­kal­laan oloa ja eteen­päin me­ne­mis­tä

06.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Digiloikasta juttusumaan – tuomioistuimilla on odotettavissa työläitä lähivuosia
Kolumni Susanna Kemppainen

Di­gi­loi­kas­ta jut­tu­su­maan – tuo­mio­is­tui­mil­la on odo­tet­ta­vis­sa työ­läi­tä lä­hi­vuo­sia

05.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulussa tarvitaan yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä
Kolumni Päivi Laajala

Oulussa tar­vi­taan yrit­tä­jyy­teen kan­nus­ta­vaa il­ma­pii­riä

04.07.2020 12:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
MTV: SuPer ja Tehy kritisoivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstötoimia koronakeväänä kovin sanoin – "Tietyllä tavalla ammutaan tykillä kärpästä"

MTV: SuPer ja Tehy kri­ti­soi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hen­ki­lös­tö­toi­mia ko­ro­na­ke­vää­nä kovin sanoin – "Tie­tyl­lä tavalla am­mu­taan tykillä kär­päs­tä"

02.07.2020 22:42 3
Lukijalta Mielipide Yksi Viivi vaan

Hauska nau­tis­ke­lu muuttui pahaksi tavaksi – al­ko­ho­li ei ole vain käyt­tä­jän­sä on­gel­ma, se vai­kut­taa samassa ta­lou­des­sa asuviin ja heidän jak­sa­mi­seen­sa

29.06.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sinikka Vilén, Irja Eskelinen, Tuija Väistilä

Jär­jes­töt aut­ta­vat myös uudessa arjessa – apua saa yleensä no­peas­ti ilman pitkää jo­not­ta­mis­ta

29.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Valvontakamerat ja rajavartijat seuraavat golfin pelaamista Torniossa – Ruotsin raja ylittyy neljä kertaa kierroksella

Val­von­ta­ka­me­rat ja ra­ja­var­ti­jat seu­raa­vat golfin pe­laa­mis­ta Tor­nios­sa – Ruotsin raja ylittyy neljä kertaa kier­rok­sel­la

26.06.2020 21:37 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Pitkänen

Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­kiel­to on jär­kyt­tä­vä esi­merk­ki Suomen oi­keus­val­tion raa­dol­li­sim­mas­ta puo­les­ta

26.06.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsti Era

Hä­vit­tä­jä­os­tos on lois­to­in­ves­toin­ti – myyjän kan­nal­ta

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Korona-aika toi realismia Viron ja Suomen suhteisiin  – moni virolainen pettyi Suomeen
Kolumni Kristi Raik

Ko­ro­na-ai­ka toi rea­lis­mia Viron ja Suomen suh­tei­siin – moni vi­ro­lai­nen pettyi Suomeen

19.06.2020 12:00 5
Tilaajille
Mansikkapelloilla Korona tunnettiin suosittuna mansikkalajikkeena, nyt se on maailmanlaajuinen epidemia – "Jos heinäkuun puolivälissä on tällaiset helteet, niin sitten ollaan tiukilla, jos poimijoita ei ole riittävästi"

Man­sik­ka­pel­loil­la Korona tun­net­tiin suo­sit­tu­na man­sik­ka­la­jik­kee­na, nyt se on maail­man­laa­jui­nen epi­de­mia – "Jos hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä on täl­lai­set hel­teet, niin sitten ollaan tiu­kil­la, jos poi­mi­joi­ta ei ole riit­tä­väs­ti"

18.06.2020 07:57 2
Tilaajille
Poikkeusaika poiki podcastin, jossa puhutaan niin unelmista kuin kuolemanpelostakin – oululaispsykologi projektistaan: "On arvokasta tehdä hyvää"

Poik­keus­ai­ka poiki pod­cas­tin, jossa pu­hu­taan niin unel­mis­ta kuin kuo­le­man­pe­los­ta­kin – ou­lu­lais­psy­ko­lo­gi pro­jek­tis­taan: "On ar­vo­kas­ta tehdä hyvää"

07.06.2020 19:00 0
Tilaajille