Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL: Yhä useampi suomalainen kannattaa muutoksia huumepolitiikkaan – huumekokeilujen määrät ovat lisääntyneet

THL: Yhä useampi suo­ma­lai­nen kan­nat­taa muu­tok­sia huu­me­po­li­tiik­kaan – huu­me­ko­kei­lu­jen määrät ovat li­sään­ty­neet

14.04.2023 12:41 12
Ovatko tässä seuraavat tupakoinnin rajoitukset? – Ikäraja nousee kahdella vuodella, nuuskan matkustajatuonti kielletään, tupakointitilat poistuvat

Ovatko tässä seu­raa­vat tu­pa­koin­nin ra­joi­tuk­set? – Ikäraja nousee kah­del­la vuo­del­la, nuuskan mat­kus­ta­ja­tuon­ti kiel­le­tään, tu­pa­koin­ti­ti­lat pois­tu­vat

16.02.2023 08:31 58
Oululainen Sami on epäluonnollisten kuolemien ammattilainen – "Ruumiinavaajan työssä ei ole järkytyksen, ällötyksen tai kauhun tunteille sijaa"

Ou­lu­lai­nen Sami on epä­luon­nol­lis­ten kuo­le­mien am­mat­ti­lai­nen – "Ruu­mii­na­vaa­jan työssä ei ole jär­ky­tyk­sen, äl­lö­tyk­sen tai kauhun tun­teil­le sijaa"

11.02.2023 06:20 11
THL:n raportti: Pohteen väestö on monin tavoin ongelmallinen – alueen nuori väestö sairastaa keskimääräistä enemmän

THL:n ra­port­ti: Pohteen väestö on monin tavoin on­gel­mal­li­nen – a­lueen nuori väestö sai­ras­taa kes­ki­mää­räis­tä enemmän

31.01.2023 02:00 4
Tilaajille
THL luopuu Twitterin käytöstä – syynä disinformaatio ja yleinen asiattomuus

THL luopuu Twit­te­rin käy­tös­tä – syynä dis­in­for­maa­tio ja yleinen asiat­to­muus

15.01.2023 21:43 11
THL: Suomessa havaittu uutta koronaviruksen alalinjaa – kyseinen virusmuutos levisi nopeasti Yhdysvalloissa

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ala­lin­jaa – ky­sei­nen vi­rus­muu­tos levisi no­peas­ti Yh­dys­val­lois­sa

13.01.2023 11:46 6
THL päivitti ohjeistustaan: Koronaan voi suhtautua kuten muihin hengitystieinfektioihin, ei enää syytä erityisille koronaohjeille

THL päi­vit­ti oh­jeis­tus­taan: Ko­ro­naan voi suh­tau­tua kuten muihin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin, ei enää syytä eri­tyi­sil­le ko­ro­na­oh­jeil­le

20.12.2022 13:54 16
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00 1
Tilaajille
THL:n selvitys: 15 prosentissa suomalaisista pientaloista on varma kosteusvaurio – useimmiten vaurioituneita riskirakenteita löytyi ennen vuotta 1980 rakennetuista taloista

THL:n sel­vi­tys: 15 pro­sen­tis­sa suo­ma­lai­sis­ta pien­ta­lois­ta on varma kos­teus­vau­rio – useim­mi­ten vau­rioi­tu­nei­ta ris­ki­ra­ken­tei­ta löytyi ennen vuotta 1980 ra­ken­ne­tuis­ta ta­lois­ta

21.09.2022 14:49 2
Tilaajille
THL: Enterovirusta liikkeellä Suomessa tavallista enemmän ja aiemmin

THL: En­te­ro­vi­rus­ta liik­keel­lä Suo­mes­sa ta­val­lis­ta enemmän ja aiemmin

13.09.2022 12:40 2
Yli kolmannes korvaushoidon lopettaneista saa lähtöpassit, ja tämä kasvattaa riskiä kuolla yliannostukseen – Rovaniemellä määrä on päihdeylilääkärin mukaan pienempi

Yli kol­man­nes kor­vaus­hoi­don lo­pet­ta­neis­ta saa läh­tö­pas­sit, ja tämä kas­vat­taa riskiä kuolla yli­an­nos­tuk­seen – Ro­va­nie­mel­lä määrä on päih­de­yli­lää­kä­rin mukaan pie­nem­pi

27.07.2022 22:35 4
Tilaajille
Australiasta Ouluun kesäksi tullut Noora Laukkanen on kokenut valoisten öiden piinan – lue asiantuntijan vinkit parempiin kesäuniin

Aust­ra­lias­ta Ouluun kesäksi tullut Noora Lauk­ka­nen on kokenut va­lois­ten öiden piinan – lue asian­tun­ti­jan vinkit pa­rem­piin ke­sä­uniin

08.07.2022 17:00 2
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu kaikkiaan 13 apinarokkotapausta, osa tartunnoista saatu kotimaassa

THL: Suo­mes­sa on todettu kaik­kiaan 13 api­na­rok­ko­ta­paus­ta, osa tar­tun­nois­ta saatu ko­ti­maas­sa

08.07.2022 11:33 6
THL: Neljänsien koronarokotusten suosituksia laajennetaan loppukesästä – syyskuussa neljänsiä rokotteita suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille

THL: Nel­jän­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten suo­si­tuk­sia laa­jen­ne­taan lop­pu­ke­säs­tä – ­syys­kuus­sa nel­jän­siä ro­kot­tei­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le ja yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le

06.07.2022 11:40 24
THL: Koronaepidemia on yhä selvässä laskusuunnassa – tällä hetkellä ei perusteita koko väestön neljänsille koronarokotuksille

THL: Ko­ro­na­epi­de­mia on yhä sel­väs­sä las­ku­suun­nas­sa – tällä het­kel­lä ei pe­rus­tei­ta koko väestön nel­jän­sil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sil­le

28.06.2022 11:52 12
Koronajohtajana tunnetuksi tullut Mika Salminen vaihtaa tehtävää

Ko­ro­na­joh­ta­ja­na tun­ne­tuk­si tullut Mika Sal­mi­nen vaihtaa teh­tä­vää

16.06.2022 10:02 5
THL poisti yleisen maskisuosituksen – maskia kannattaa yhä käyttää tietyissä tilanteissa

THL poisti yleisen mas­ki­suo­si­tuk­sen – maskia kan­nat­taa yhä käyttää tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

14.04.2022 10:26 20
STM ja THL: Koronaepidemia on tasaantunut ja tartuntaluvut ovat laskussa – sairaalahoidon tarve vielä suurta

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mia on ta­saan­tu­nut ja tar­tun­ta­lu­vut ovat las­kus­sa – sai­raa­la­hoi­don tarve vielä suurta

17.02.2022 12:11
Mitä Suomen koronatilanteelle kuuluu? – katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus suorana kello 10.00

Mitä Suomen ko­ro­na­ti­lan­teel­le kuuluu? – katso STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 10.00

10.02.2022 09:51
Tilaajille
THL: Suomessa on sairaalassa yhteensä 655 koronapotilasta, tehohoidossa 37 – OYSissa koronapotilaita on 14

THL: Suo­mes­sa on sai­raa­las­sa yh­teen­sä 655 ko­ro­na­po­ti­las­ta, te­ho­hoi­dos­sa 37 – OY­Sis­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 14

02.02.2022 12:28