Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL:n koronatartuntaluvut eivät päivity enää viikonloppuisin – rokotusten edistymisestä kerrotaan

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut eivät päivity enää vii­kon­lop­puisin – ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä ker­ro­taan

30.09.2021 13:57
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58 12
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 13:53 24
Tilaajille
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 06:44 12
THL: Koronarokotettujen kuolleisuus matalampi heti rokotusten jälkeen kuin rokottamattomien – "On mahdollista, että hyväkuntoiset ja terveet ihmiset ottavat rokotteita aktiivisemmin kuin muut

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen kuol­lei­suus ma­ta­lam­pi heti ro­ko­tus­ten jälkeen kuin ro­kot­ta­mat­to­mien – "On mah­dol­lis­ta, että hy­vä­kun­toi­set ja terveet ihmiset ottavat ro­kot­tei­ta ak­tii­vi­sem­min kuin muut

27.08.2021 21:07 29
Hallitus päätti koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin – uusien koronatartuntojen määrä kasvoi viikossa lähes 60 prosentilla

Hal­li­tus päätti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mi­ses­ta 12–15-vuo­tiai­siin – uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvoi vii­kos­sa lähes 60 pro­sen­til­la

05.08.2021 14:51 42
THL: Koronan sairastaneilta löytyy vasta-aineita vielä vuosi tartunnan jälkeen – vakavan taudin sairastaneilla enemmän vasta-aineita

THL: Koronan sai­ras­ta­neil­ta löytyy vas­ta-ai­nei­ta vielä vuosi tar­tun­nan jälkeen – vakavan taudin sai­ras­ta­neil­la enemmän vas­ta-ai­nei­ta

22.07.2021 16:15 3
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:41 43
THL: Suomessa tänään 293 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 293 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 13 uutta tar­tun­taa

10.07.2021 11:55 44
Koronarajoitukset vähensivät merkittävästi muitakin hengitystieinfektioita viime vuonna – listeriatartuntoja sen sijaan ennätysmäärä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­si­vät mer­kit­tä­väs­ti mui­ta­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta viime vuonna – lis­te­ria­tar­tun­to­ja sen sijaan en­nä­tys­mää­rä

09.06.2021 09:32
Tilaajille
THL: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuus vaihtelee alueittain – Pohjois-Pohjanmaalla eniten rokotettu ryhmä on muun maan tapaan lääkärit, vähiten rokotettu lastenhoitajia

THL: Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten ro­ko­tet­tu ryhmä on muun maan tapaan lää­kä­rit, vähiten ro­ko­tet­tu las­ten­hoi­ta­jia

05.05.2021 20:57 6
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia koronatapauksia jää testaamatta – tartuntoja voi todellisuudessa olla kaksinkertainen määrä

Kym­me­niä tu­han­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia jää tes­taa­mat­ta – tar­tun­to­ja voi to­del­li­suu­des­sa olla kak­sin­ker­tai­nen määrä

29.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Yliannostuskuolemalta pelastava nenäsuihke saattaa tulla ilmaiseksi huumeiden käyttäjille Suomessakin

Yli­an­nos­tus­kuo­le­mal­ta pe­las­ta­va ne­nä­suih­ke saattaa tulla il­mai­sek­si huu­mei­den käyt­tä­jil­le Suo­mes­sa­kin

19.04.2021 08:40 14
THL:n Taneli Puumalainen siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön osastopäälliköksi

THL:n Taneli Puu­ma­lai­nen siirtyy so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön osas­to­pääl­li­kök­si

08.04.2021 16:01 2
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12 12
Hallituksen esitys: Yksittäisiä rokote-eriä mahdollista kohdentaa tautitilanteenkin mukaan – riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden rokotukset hoidettava ensin

Hal­li­tuk­sen esitys: Yk­sit­täi­siä ro­ko­te-eriä mah­dol­lis­ta koh­den­taa tau­ti­ti­lan­teen­kin mukaan – ris­ki­ryh­mien ja yli 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set hoi­det­ta­va ensin

31.03.2021 22:12 15
Marin: Valmistelussa malli, jolla rokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille  – Katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Marin: Val­mis­te­lus­sa malli, jolla ro­kot­tei­ta voi­tai­siin koh­den­taa pai­no­te­tus­ti pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – Katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

25.03.2021 15:01 24
STM: Koronaepidemia on yhä erittäin voimakas, Suomessa todettaneen tänään noin 730 uutta koronatartuntaa

STM: Ko­ro­na­epi­de­mia on yhä erit­täin voi­ma­kas, Suo­mes­sa to­det­ta­neen tänään noin 730 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

25.03.2021 11:07 5
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

19.03.2021 18:25 40
Tilaajille
THL keskeyttää Astra Zenecalla tehtävät rokotukset ainakin viikoksi

THL kes­keyt­tää Astra Ze­ne­cal­la teh­tä­vät ro­ko­tuk­set ainakin vii­kok­si

19.03.2021 20:54 23