Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kuukausi
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu kolmen päivän aikana 385 uutta koronavirustartuntaa – Ouluun näistä on merkitty 201, myös Raahessa runsaasti tartuntoja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu kolmen päivän aikana 385 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Ouluun näistä on mer­kit­ty 201, myös Raa­hes­sa run­saas­ti tar­tun­to­ja

27.12.2021 13:12
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 308 uutta koronatartuntaa, joista 160 Oulussa – OYSissa hoidettavana 23 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 308 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 160 Oulussa – OYSissa hoi­det­ta­va­na 23 ko­ro­na­po­ti­las­ta

24.12.2021 12:28
THL: Kolmas rokoteannos suojaa työikäisiä myös omikronmuunnokselta, paras suoja Modernan rokotteella

THL: Kolmas ro­ko­te­an­nos suojaa työ­ikäi­siä myös omik­ron­muun­nok­sel­ta, paras suoja Mo­der­nan ro­kot­teel­la

22.12.2021 21:02
THL päivitti koronatestausohjeita: raskaana olevat ja yli viisi kuukautta sitten rokotetut testiin lievilläkin oireilla, kotitestikin käy tietyissä tapauksissa

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jei­ta: ras­kaa­na olevat ja yli viisi kuu­kaut­ta sitten ro­ko­te­tut testiin lie­vil­lä­kin oi­reil­la, ko­ti­tes­ti­kin käy tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa

22.12.2021 17:50
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 285 uutta koronatartuntaa, joista 115 Oulussa – OYSissa hoidettavana 20 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 285 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 115 Oulussa – OY­Sis­sa hoi­det­ta­va­na 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta

22.12.2021 12:18
Hidastaisiko joululoman pidentäminen koululaisten rokotuksia? Asiantuntija toppuuttelee pelkoja

Hi­das­tai­si­ko jou­lu­lo­man pi­den­tä­mi­nen kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­sia? Asian­tun­ti­ja top­puut­te­lee pelkoja

21.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
THL suosittelee kolmatta koronarokotusta riskiryhmille 3–4 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta – muilla väli lyhenee 4–6 kuukauteen

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ris­ki­ryh­mil­le 3–4 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta ro­kot­tees­ta – muilla väli lyhenee 4–6 kuu­kau­teen

17.12.2021 17:26 11
THL kehottaa alkuvuodesta asepalveluksensa aloittavia hakemaan influenssarokotuksen hyvissä ajoin

THL ke­hot­taa al­ku­vuo­des­ta ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­via ha­ke­maan inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen hyvissä ajoin

13.12.2021 12:18 3
Tutkimus: Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista

Tut­ki­mus: Joka kolmas kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja kärsii ah­dis­tuk­sen ja ma­sen­nuk­sen oi­reis­ta

13.12.2021 06:50 4
STM ja THL: Koronapotilaista johtuva tehohoidon kuormitus on kaksinkertaistunut lokakuusta – työelämän koronapassia valmistellaan

STM ja THL: Ko­ro­na­po­ti­lais­ta johtuva te­ho­hoi­don kuor­mi­tus on kak­sin­ker­tais­tu­nut lo­ka­kuus­ta – työ­elä­män ko­ronapas­sia val­mis­tel­laan

09.12.2021 11:29 113
Joulukadun avajaisia ei järjestetä Rotuaarin aukiolla perjantaina – syynä on Oulun kiihtyvä koronaepidemiatilanne

Jou­lu­ka­dun ava­jai­sia ei jär­jes­te­tä Ro­tuaa­rin au­kiol­la per­jan­tai­na – syynä on Oulun kiih­ty­vä ko­ro­na­epi­de­mia­ti­lan­ne

25.11.2021 18:16
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 210 uutta koronatartuntaa, joista 114 Oulussa – koronatestattavien määrä on kaupungissa kasvanut

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 114 Oulussa – ko­ro­na­tes­tat­ta­vien määrä on kau­pun­gis­sa kas­va­nut

25.11.2021 15:39
THL: Hoitohenkilöstön rokotesuoja on hyvä vakavaa tautimuotoa vastaan vielä kuuden kuukauden jälkeen – infektiosuoja kuitenkin heikkeni

THL: Hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­suo­ja on hyvä vakavaa tau­ti­muo­toa vastaan vielä kuuden kuu­kau­den jälkeen – in­fek­tio­suo­ja kui­ten­kin heik­ke­ni

08.11.2021 18:07 4
Mietintö lasten koronarokotuksista valmistuu vielä tänä vuonna – 80 prosentin rokotekattavuus saavutettaneen huomenna

Mie­tin­tö lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta val­mis­tuu vielä tänä vuonna – 80 pro­sen­tin ro­ko­te­kat­ta­vuus saa­vu­tet­ta­neen huo­men­na

04.11.2021 14:35 1
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Lähes kolmannes kouluikäisistä pojista ylipainoisia, kuntakohtaiset erot ovat suuria

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lu­ikäi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

29.10.2021 10:01 1
THL:n koronatartuntaluvut eivät päivity enää viikonloppuisin – rokotusten edistymisestä kerrotaan

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut eivät päivity enää vii­kon­lop­puisin – ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä ker­ro­taan

30.09.2021 13:57
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58 12
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 13:53 24
Tilaajille
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 06:44 12