Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Vanhat kuvat: Kesäkuu Oulussa 20 vuotta sitten – Au­to­to­rin py­sä­köin­ti­alueel­le suun­ni­tel­tiin elo­ku­va­kes­kus­ta, täl­lai­sia olivat te­ras­sit

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Oikeuden tuomiot
Kuukausi
Nainen varasti Audin ja ajoi sen poliisiauton kylkeen Kemissä – seurauksena 67 000 euron lasku oikeudessa

Nainen varasti Audin ja ajoi sen po­lii­si­au­ton kylkeen Kemissä – seu­rauk­se­na 67 000 euron lasku oi­keu­des­sa

12.05.2022 10:42 5
Tilaajille
Oululaisesta apteekista lääkkeitä varastaneelle miehelle sakkotuomio

Ou­lu­lai­ses­ta ap­tee­kis­ta lääk­kei­tä va­ras­ta­neel­le mie­hel­le sak­ko­tuo­mio

11.05.2022 15:35 1
Tilaajille
Mies tuomittiin yli yhdeksän vuoden vankeuteen Iin tammikuisesta henkirikoksesta – väitteille hätävarjelusta ei löytynyt näyttöä

Mies tuo­mit­tiin yli yh­dek­sän vuoden van­keu­teen Iin tam­mi­kui­ses­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta – väit­teil­le hä­tä­var­je­lus­ta ei löy­ty­nyt näyttöä

10.05.2022 14:47 1
Tilaajille
Rattijuoppo rysäytti läpi Raahen terästehtaan portista ja kaahasi satasta tehdasalueella – oikeus tuomitsi yhdyskuntapalveluun

Rat­ti­juop­po ry­säyt­ti läpi Raahen te­räs­teh­taan por­tis­ta ja kaahasi satasta teh­das­alueel­la – oikeus tuo­mit­si yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

09.05.2022 13:01 4
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi kainuulaisen poronomistajan sakkoihin, kun hän toi luvatta kymmenen poroa toisen paliskunnan alueelta

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kai­nuu­lai­sen po­ron­omis­ta­jan sak­koi­hin, kun hän toi luvatta kym­me­nen poroa toisen pa­lis­kun­nan alueel­ta

05.05.2022 22:06 5
Tilaajille
Hovioikeus alensi kärsimyskorvausta, joka teini-ikäistä hyväksikäyttäneen miehen tulee maksaa uhrilleen – "Seurustelusuhteeseen rinnastettavia piirteitä"

Ho­vi­oi­keus alensi kär­si­mys­kor­vaus­ta, joka tei­ni-ikäis­tä hy­väk­si­käyt­tä­neen miehen tulee maksaa uh­ril­leen – "Seu­rus­te­lu­suh­tee­seen rin­nas­tet­ta­via piir­tei­tä"

26.04.2022 14:39
Tilaajille
Mies piti uhriaan vankina asunnossa, pahoinpiteli ja pakotti suuseksiin – hovioikeus alensi tuomiota, koska vakavan väkivallan uhka jäi näyttämättä

Mies piti uhriaan vankina asun­nos­sa, pa­hoin­pi­te­li ja pakotti suu­sek­siin – ho­vi­oi­keus alensi tuo­mio­ta, koska vakavan vä­ki­val­lan uhka jäi näyt­tä­mät­tä

26.04.2022 13:29
Tilaajille
Vanhemmat
Oikeus: Nuori mies raiskasi 15-vuotiaan tytön häkkivarastossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Oikeus: Nuori mies rais­ka­si 15-vuo­tiaan tytön häk­ki­va­ras­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.04.2022 10:47
Tilaajille
Peliriippuvainen mies nosti naisystävänsä äidin tililtä kymmeniä tuhansia euroja ja käytti ne rahapeleihin – tuomio Oulun käräjäoikeudessa

Pe­li­riip­pu­vai­nen mies nosti nais­ys­tä­vän­sä äidin tililtä kym­me­niä tu­han­sia euroja ja käytti ne ra­ha­pe­lei­hin – tuomio Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

03.04.2022 13:35 4
Tilaajille
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kansanedustaja Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – oikeus: kommentit olivat loukkaavia, mutta eivät vihapuhetta

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kan­san­edus­ta­ja Päivi Räsäsen syyt­teet kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – oikeus: kom­men­tit olivat louk­kaa­via, mutta eivät vi­ha­pu­het­ta

30.03.2022 15:32 46
Oulun käräjäoikeus: Sosiaalityöntekijä ei syyllistynyt rikokseen katsellessaan asiakkaiden henkilö- ja terveystietoja – syytetyn lokitiedoista löytyi parikymmentä vastaavaa tekoa

Oulun kä­rä­jäoi­keus: So­siaa­li­työn­te­ki­jä ei syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen kat­sel­les­saan asiak­kai­den hen­ki­lö- ja ter­veys­tie­to­ja – syy­te­tyn lo­ki­tie­dois­ta löytyi pa­ri­kym­men­tä vas­taa­vaa tekoa

28.03.2022 15:22 3
Tilaajille
Oikeusasteilla eri tulkinnat korkeimman oikeuden linjauksesta: Oulun käräjäoikeus antoi Subutex-vyyhdistä neljänneksen aiempaa lyhyempiä vankeustuomioita, hovioikeus korotti entisiin mittoihin

Oi­keus­as­teil­la eri tul­kin­nat kor­keim­man oi­keu­den lin­jauk­ses­ta: Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi Su­bu­tex-vyyh­dis­tä nel­jän­nek­sen aiempaa ly­hyem­piä van­keus­tuo­mioi­ta, ho­vi­oi­keus korotti en­ti­siin mit­toi­hin

21.03.2022 15:58 1
Tilaajille
Oikeudelta tuomio miehelle, joka kuskasi amfetamiinia pyörällä Oulussa – mukana vesuri, puukko ja pesäpallomaila

Oi­keu­del­ta tuomio mie­hel­le, joka kuskasi am­fe­ta­mii­nia pyö­räl­lä Oulussa – mukana vesuri, puukko ja pe­sä­pal­lo­mai­la

22.02.2022 15:51 4
Tilaajille
Mies ammuskeli haulikolla kerrostaloalueella Tuirassa – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies am­mus­ke­li hau­li­kol­la ker­ros­ta­lo­alueel­la Tui­ras­sa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

22.02.2022 12:40 1
Tilaajille
Katalysaattorivarkaat väittivät oikeudessa keränneensä vain pulloja – viime vuonna Oulun poliisilaitoksen alueella vietiin katalysaattori yli 200 autosta

Ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kaat väit­ti­vät oi­keu­des­sa ke­rän­neen­sä vain pulloja – viime vuonna Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la vietiin ka­ta­ly­saat­to­ri yli 200 autosta

16.02.2022 14:30 10
Tilaajille
Alaikäisten riita kärjistyi pahoinpitelyksi kaupan pihalla – neljälle ehdollista vankeutta Oulun käräjäoikeudessa

Ala­ikäis­ten riita kär­jis­tyi pa­hoin­pi­te­lyk­si kaupan pihalla – nel­jäl­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

14.02.2022 14:17 4
Tilaajille
Mies ja nainen ryöstivät K-Marketin puukolla uhaten Oulunsalossa – muun muassa todistajien nappaama kuva pakoautosta auttoi yhdistämään kaksikon ryöstöön

Mies ja nainen ryös­ti­vät K-Mar­ke­tin puu­kol­la uhaten Ou­lun­sa­los­sa – muun muassa to­dis­ta­jien nap­paa­ma kuva pa­ko­au­tos­ta auttoi yh­dis­tä­mään kak­si­kon ryös­töön

13.02.2022 20:31 2
Tilaajille
Edunvalvojana toiminut mies kavalsi itselleen 80 000 euroa iäkkään pariskunnan rahoja Oulussa

Edun­val­vo­ja­na toi­mi­nut mies kavalsi it­sel­leen 80 000 euroa iäkkään pa­ris­kun­nan rahoja Oulussa

10.02.2022 09:30 4
Tilaajille
Oulun kahden luottamusmiehen irtisanomiset olivat laittomia, Stora Enso Oulu tuomittiin maksamaan kummallekin irtisanotulle yli sadan tuhannen euron korvaukset

Oulun kahden luot­ta­mus­mie­hen ir­ti­sa­no­mi­set olivat lait­to­mia, Stora Enso Oulu tuo­mit­tiin mak­sa­maan kum­mal­le­kin ir­ti­sa­no­tul­le yli sadan tu­han­nen euron kor­vauk­set

07.02.2022 18:17 33
Mies kuoli jäätyään peruuttavan kuorma-auton alle Tuiran terveyskeskuksen pihassa – käräjäoikeus katsoi, että rikosta ei tapahtunut

Mies kuoli jää­tyään pe­ruut­ta­van kuor­ma-au­ton alle Tuiran ter­veys­kes­kuk­sen pihassa – kä­rä­jä­oi­keus katsoi, että rikosta ei ta­pah­tu­nut

03.02.2022 11:33
Tilaajille