Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oikeuden tuomiot
Kuukausi
Nainen lähti viikoiksi reissuun ja jätti kissat ilman hoitoa Limingassa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Nainen lähti vii­koik­si reis­suun ja jätti kissat ilman hoitoa Li­min­gas­sa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

21.02.2024 15:25 7
Tilaajille
Hailuotolaiset ovat odottaneet kiinteää siltayhteyttä vuositolkulla –  "Raha tulee siltaa pitkin saareen ja meininki muuttuu"

Hai­luo­to­lai­set ovat odot­ta­neet kiin­teää sil­tayh­teyt­tä vuo­si­tol­kul­la –  "Raha tulee siltaa pitkin saareen ja mei­nin­ki muut­tuu"

31.01.2024 21:00 46
Tilaajille
Nyt se on varmaa: Hailuotoon rakennetaan kiinteä yhteys – työt saa aloittaa keväällä

Nyt se on varmaa: Hai­luo­toon ra­ken­ne­taan kiinteä yhteys – työt saa aloit­taa ke­vääl­lä

31.01.2024 16:37 145
Tilaajille
Sirkkeli teki pahaa jälkeä työntekijän kädelle oululaisessa tehtaassa – kolmelle sakot oikeudessa

Sirk­ke­li teki pahaa jälkeä työn­te­ki­jän kädelle ou­lu­lai­ses­sa teh­taas­sa – kol­mel­le sakot oi­keu­des­sa

30.01.2024 20:50 2
Tilaajille
Vanhemmat
Mies ryösti Oulussa apteekin, uhkaili vartijaa ja anasti useita pyöriä – oikeus tuomitsi vankeuteen

Mies ryösti Oulussa ap­tee­kin, uhkaili var­ti­jaa ja anasti useita pyöriä – oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen

18.01.2024 06:27 6
Tilaajille
Ex-valtuutettu Junes Lokka antoi loukkaavia vastauksia vaalikoneeseen ja levitti Ylen uutisia väärillä tekstityksillä – oikeus tuomitsi sakkoihin

Ex-val­tuu­tet­tu Junes Lokka antoi louk­kaa­via vas­tauk­sia vaa­li­ko­nee­seen ja levitti Ylen uutisia vää­ril­lä teks­ti­tyk­sil­lä – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

15.01.2024 14:52 5
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusjutun vankeustuomiot ja 1,3 miljoonan euron korvaukset pitivät hovioikeudessa

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ju­tun van­keus­tuo­miot ja 1,3 mil­joo­nan euron kor­vauk­set pitivät ho­vioi­keu­des­sa

12.01.2024 13:30 2
Tilaajille
Käräjäoikeus hylkäsi oululaisravintolaan liittyvät kiskontasyytteet – todisteet eivät kertoneet ylipitkistä työpäivistä tai ala-arvoisesta palkasta

Kä­rä­jäoi­keus hylkäsi ou­lu­lais­ra­vin­to­laan liit­ty­vät kis­kon­ta­syyt­teet – ­to­dis­teet eivät ker­to­neet yli­pit­kis­tä työ­päi­vis­tä tai ala-ar­voi­ses­ta pal­kas­ta

21.12.2023 14:25 8
Tilaajille
Ylivieskassa luokkatoveriaan kesken koulupäivän puukottanut poika oli alentuneesti syyntakeinen – tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen tapon yrityksestä

Yli­vies­kas­sa luok­ka­to­ve­riaan kesken kou­lu­päi­vän puu­kot­ta­nut poika oli alen­tu­nees­ti syyn­ta­kei­nen – tuo­mit­tiin kolmen vuoden van­keu­teen tapon yri­tyk­ses­tä

24.11.2023 16:39
Entinen asiakas uhkasi juristia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron tilisiirtoihin Oulussa – käräjäoikeus tuomitsi vuosiksi vankilaan

Entinen asiakas uhkasi ju­ris­tia aseella ja pakotti hänet 11 000 euron ti­li­siir­toi­hin Oulussa – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si vuo­sik­si van­ki­laan

19.11.2023 12:12 5
Tilaajille
Nuori repi sijoitusyksikön työntekijää kaksin käsin hiuksista ja uhkaili tappamisella – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan

Nuori repi si­joi­tu­syk­si­kön työn­te­ki­jää kaksin käsin hiuk­sis­ta ja uhkaili tap­pa­mi­sel­la – Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen ja val­von­taan

13.10.2023 11:29 8
Tilaajille
Mies tuomittiin yli kymmenen vuoden vankeuteen Kontinkankaan taposta – Oikeus: Hätävarjeluväitteille ei mitään näyttöä

Mies tuo­mit­tiin yli kym­me­nen vuoden van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta – Oikeus: Hä­tä­var­je­lu­väit­teil­le ei mitään näyttöä

28.09.2023 14:29
Tilaajille
Mies murtautui Pohjois-Pohjanmaalla asuntoihin keskellä yötä ja anasti pankkikortteja – oikeus tuomitsi vankeuteen

Mies mur­tau­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la asun­toi­hin kes­kel­lä yötä ja anasti pank­ki­kort­te­ja – oikeus tuo­mit­si van­keu­teen

18.09.2023 20:36 6
Tilaajille
Nuori potki koulukodin ohjaajia ja paiskoi ikkunan säpäleiksi – ehdollista vankeutta Oulun käräjäoikeudessa

Nuori potki kou­lu­ko­din oh­jaa­jia ja paiskoi ikkunan sä­pä­leik­si – eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulun kä­rä­jäoi­keu­des­sa

12.09.2023 21:26 4
Tilaajille
Mies uhkaili puukolla nuoria koulun pihalla Oulussa – oikeus tuomitsi vankeutta

Mies uhkaili puu­kol­la nuoria koulun pihalla Oulussa – oikeus tuo­mit­si van­keut­ta

07.09.2023 09:55 8
Tilaajille
Evp-prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen, sotilasarvo pysyy

Evp-pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen, so­ti­la­sar­vo pysyy

05.09.2023 17:10 10
Helsingin Pohjoisesplanadilla vappuna 2022 kaahannut mies tuomittiin tapon yrityksestä kolmen uhrin osalta – oli syyntakeeton

Hel­sin­gin Poh­jois­esp­la­na­dil­la vappuna 2022 kaa­han­nut mies tuo­mit­tiin tapon yri­tyk­ses­tä kolmen uhrin osalta – oli syyn­ta­kee­ton

30.08.2023 13:49
Mies istui bussissa 13-vuotiaan tytön viereen, kosketti reidestä ja puhui sopimattomia – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies istui bus­sis­sa 13-vuo­tiaan tytön vie­reen, kos­ket­ti rei­des­tä ja puhui so­pi­mat­to­mia – Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

09.08.2023 16:40 2
Tilaajille
Nuori mies sytytti omakotitalon palamaan Kalajoella – oikeus tuomitsi yli 160 000 euron korvauksiin ja liki kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen

Nuori mies sytytti oma­ko­ti­ta­lon pa­la­maan Ka­la­joel­la – oikeus tuo­mit­si yli 160 000 euron kor­vauk­siin ja liki kah­dek­si vuo­dek­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

14.07.2023 12:19
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

03.07.2023 14:30 14
Tilaajille