Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Oikeuden tuomiot
Puukotuksesta tuomion saaneen miehen rangaistus lieveni hovissa – ehdoton vankeus vaihtui ehdolliseen

Puu­ko­tuk­ses­ta tuomion saaneen miehen ran­gais­tus lieveni hovissa – eh­do­ton vankeus vaihtui eh­dol­li­seen

07.09.2022 19:27 2
Tilaajille
Valepoliiseille vankeusrangaistuksia Oulun käräjäoikeudessa – kymmeniä iäkkäitä ihmisiä yritettiin huijata eri puolilla Suomea, osa uhreista menetti tuhansia euroja

Va­le­po­lii­seil­le van­keus­ran­gais­tuk­sia Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – kym­me­niä iäk­käi­tä ihmisiä yri­tet­tiin huijata eri puo­lil­la Suomea, osa uh­reis­ta menetti tu­han­sia euroja

02.09.2022 15:06 3
Tilaajille
Mies löi 14-vuotiasta poikaa rullalaudalla selkään ja otti "hapetusotteeseen" oululaisella skeittiparkilla – oikeus tuomitsi vankeutta törkeästä ryöstöstä

Mies löi 14-vuo­tias­ta poikaa rul­la­lau­dal­la selkään ja otti "ha­pe­tu­sot­tee­seen" ou­lu­lai­sel­la skeit­ti­par­kil­la – oikeus tuo­mit­si van­keut­ta tör­keäs­tä ryös­tös­tä

31.08.2022 14:25 4
Tilaajille
Autoilija ja pyöräilijä törmäsivät Toppilassa – oikeudessa kuultiin ristiriitaisia väitteitä tapahtumien kulusta

Au­toi­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Top­pi­las­sa – oi­keu­des­sa kuul­tiin ris­ti­rii­tai­sia väit­tei­tä ta­pah­tu­mien kulusta

24.08.2022 21:10 21
Tilaajille
Käräjäoikeus määräsi Oulun kaupungin korvaamaan kymmenelle työntekijälle koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – Kaupunki aikoo todennäköisesti valittaa tuomioista hovioikeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Oulun kau­pun­gin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­le ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – ­Kau­pun­ki aikoo to­den­nä­köi­ses­ti va­lit­taa tuo­miois­ta ho­vi­oi­keu­teen

17.08.2022 13:24 10
Tilaajille
Nainen uhkaili ja haukkui Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen virkamiestä tekstiviesteissään, joutuu maksamaan yli 10 000 euroa

Nainen uhkaili ja haukkui Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen vir­ka­mies­tä teks­ti­vies­teis­sään, joutuu mak­sa­maan yli 10 000 euroa

17.08.2022 10:45 1
Tilaajille
Oulun kaupunki määrättiin korvaamaan kymmenelle työntekijälleen koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – käräjäoikeuden mielestä työn tekeminen ei estynyt lain tarkoittamalla tavalla

Oulun kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­leen ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä työn te­ke­mi­nen ei estynyt lain tar­koit­ta­mal­la tavalla

16.08.2022 15:48 30
Tilaajille
Vuokralainen tärveli asunnon karmeaan kuntoon Oulussa, piti jopa nuotiota saunassa – katso kuvat tuhoista, jotka toivat oikeudessa kymppitonnien laskun

Vuok­ra­lai­nen tärveli asunnon kar­meaan kuntoon Ou­lus­sa, piti jopa nuo­tio­ta sau­nas­sa – katso kuvat tu­hois­ta, jotka toivat oi­keu­des­sa kymp­pi­ton­nien laskun

13.08.2022 19:13 43
Tilaajille
Kymmeniä solvaavia viestejä päivässä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin entisen avopuolison pitkäaikaisesta häiriköinnistä

Kym­me­niä sol­vaa­via vies­te­jä päi­väs­sä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen sak­koi­hin entisen avo­puo­li­son pit­kä­ai­kai­ses­ta häi­ri­köin­nis­tä

08.08.2022 13:53 1
Tilaajille
Isä tuomittiin murhista Rovaniemen perhesurmassa – oikeus passitti syyntakeettomana tuomitun miehen hoitoon

Isä tuo­mit­tiin mur­his­ta Ro­va­nie­men per­he­sur­mas­sa – oikeus pas­sit­ti syyn­ta­keet­to­ma­na tuo­mi­tun miehen hoitoon

19.07.2022 10:05
Asukas keskeytti varkaan puuhat piharakennuksessa Oulussa, tunkeutuja hyökkäsi päälle kirveen kanssa – oikeus tuomitsi vankeuteen

Asukas kes­keyt­ti varkaan puuhat pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa Ou­lus­sa, tun­keu­tu­ja hyök­kä­si päälle kirveen kanssa – oi­keus tuo­mit­si van­keu­teen

08.07.2022 14:24 9
Tilaajille
Käräjäoikeus linjasi: Kalajoen maastopalo syttyi savukkeesta – Destian työntekijä tuomittiin päiväsakkoihin ja maksamaan vahingonkorvauksia

Kä­rä­jä­oi­keus lin­ja­si: Ka­la­joen maas­to­pa­lo syttyi sa­vuk­kees­ta – Destian työn­te­ki­jä tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin ja mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia

06.07.2022 17:22 19
Tilaajille
Oulun ravintolamaailmaan kytkeytyvän talousrikosvyyhdin päätekijälle vuosien vankeustuomio – veronkiertoa, tekaistuja kuitteja, luokattoman huonoja palkkoja

Oulun ra­vin­to­la­maail­maan kyt­key­ty­vän ta­lous­ri­kos­vyyh­din pää­te­ki­jäl­le vuosien van­keus­tuo­mio – ve­ron­kier­toa, te­kais­tu­ja kuit­te­ja, luo­kat­to­man huonoja palk­ko­ja

23.06.2022 15:18 13
Tilaajille
Kahdelle miehelle ehdotonta vankeutta Oulussa tehdystä väkivaltaisesta ryöstöstä

Kah­del­le mie­hel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta Oulussa teh­dys­tä vä­ki­val­tai­ses­ta ryös­tös­tä

17.06.2022 20:17
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi vuosien vankeuteen miehen, joka raiskasi ja hyväksikäytti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuotias

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuosien van­keu­teen miehen, joka rais­ka­si ja hy­väk­si­käyt­ti lasta – uhri oli tekojen aikaan 7–8-vuo­tias

13.06.2022 15:41
Tilaajille
Pohjoispohjalainen mies kävi töissä ja nosti samalla Kelan työmarkkinatukea lähes kolmen vuoden ajan – oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Poh­jois­poh­ja­lai­nen mies kävi töissä ja nosti samalla Kelan työ­mark­ki­na­tu­kea lähes kolmen vuoden ajan – oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.06.2022 18:34 11
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kahdelle sakkoja Lehto Groupin tytäryhtiön tehtaalla sattuneesta kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta

Oikeus tuo­mit­si kah­del­le sakkoja Lehto Groupin ty­tär­yh­tiön teh­taal­la sat­tu­nees­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta työ­ta­pa­tur­mas­ta

31.05.2022 18:21 4
Tilaajille
Valepoliisia auttanut mies tuomittiin törkeästä rahanpesusta ehdolliseen vankeuteen

Va­le­po­lii­sia aut­ta­nut mies tuo­mit­tiin tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

29.05.2022 11:23 1
Tilaajille
Nainen varasti Audin ja ajoi sen poliisiauton kylkeen Kemissä – seurauksena 67 000 euron lasku oikeudessa

Nainen varasti Audin ja ajoi sen po­lii­si­au­ton kylkeen Kemissä – seu­rauk­se­na 67 000 euron lasku oi­keu­des­sa

12.05.2022 10:42 5
Tilaajille
Oululaisesta apteekista lääkkeitä varastaneelle miehelle sakkotuomio

Ou­lu­lai­ses­ta ap­tee­kis­ta lääk­kei­tä va­ras­ta­neel­le mie­hel­le sak­ko­tuo­mio

11.05.2022 15:35 1
Tilaajille