Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oikeuden tuomiot
Kuukausi
Pariskunta pahoinpiteli naisen hengenvaarallisesti Oulun Meri-Toppilassa – oikeus tuomitsi molemmat vankeuteen

Pa­ris­kun­ta pa­hoin­pi­te­li naisen hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti Oulun Me­ri-Top­pi­las­sa – oikeus tuo­mit­si mo­lem­mat van­keu­teen

05.02.2023 18:26
Tilaajille
Oulussa huumekauppaa pyörittäneille pitkät vankeustuomiot – oikeuden mukaan johtokolmikko toimi osana järjestäytynyttä rikollisryhmää

Oulussa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot – oi­keu­den mukaan joh­to­kol­mik­ko toimi osana jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­lis­ryh­mää

27.01.2023 16:18 20
Tilaajille
Oululaismies nosti toisen nimissä tuhansien eurojen edestä pikavippejä ja laittoi naisen ostamaan itselleen tavaroita väkivallalla uhaten – oikeus tuomitsi yli vuodeksi vankeuteen

Ou­lu­lais­mies nosti toisen nimissä tu­han­sien eurojen edestä pi­ka­vip­pe­jä ja laittoi naisen os­ta­maan it­sel­leen ta­va­roi­ta vä­ki­val­lal­la uhaten – oikeus tuo­mit­si yli vuo­dek­si van­keu­teen

24.01.2023 21:49 2
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luovuttanut asiakirjoja kiinnioton jälkeen kuolleen henkilön lähiomaiselle

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luo­vut­ta­nut asia­kir­jo­ja kiin­ni­oton jälkeen kuol­leen hen­ki­lön lä­hi­omai­sel­le

19.01.2023 14:43 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ravintolayrittäjä haukkui, huusi ja piti työntekijöiden sairauslomia turhina – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä hauk­kui, huusi ja piti työn­te­ki­jöi­den sai­raus­lo­mia turhina – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.01.2023 15:10 43
Tilaajille
Hailuodon kiinteä yhteys sai vuosia odotetun vesiluvan – Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vesiluvasta tehdyn valituksen

Hai­luo­don kiinteä yhteys sai vuosia odo­te­tun ve­si­lu­van – Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi ve­si­lu­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

29.12.2022 10:48 110
Tilaajille
Oululaismies voitti yksityisen pysäköinninvalvojan parkkisakkokiistassa – oikeudessa jäi todistamatta, kuka auton oli pysäköinyt väärin

Ou­lu­lais­mies voitti yk­si­tyi­sen py­sä­köin­nin­val­vo­jan park­ki­sak­ko­kiis­tas­sa – oi­keu­des­sa jäi to­dis­ta­mat­ta, kuka auton oli py­sä­köi­nyt väärin

28.12.2022 15:41 19
Tilaajille
Hovioikeus: Oulun Mannerheiminpuiston puukotus oli tappo, ei hätävarjelua – väitteille teon rasistisesta motiivista ei näyttöä

Ho­vioi­keus: Oulun Man­ner­hei­min­puis­ton puu­ko­tus oli tappo, ei hä­tä­var­je­lua – väit­teil­le teon ra­sis­ti­ses­ta mo­tii­vis­ta ei näyttöä

22.12.2022 14:04 1
Tilaajille
Käräjäoikeus: Mies surmasi äitinsä Kuhmossa poikkeuksellisen raa'alla ja julmalla tavalla – jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta

Kä­rä­jäoi­keus: Mies surmasi äitinsä Kuh­mos­sa poik­keuk­sel­li­sen raa'al­la ja jul­mal­la tavalla – ­jä­tet­tiin syyn­ta­keet­to­ma­na ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta

20.12.2022 17:46 1
Tilaajille
Oululainen kiinteistösijoittaja Antti Ronkainen vei takavarikkokiistan korkeimpaan oikeuteen ja voitti Suomen valtion – silti häntä korpeaa

Ou­lu­lai­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­ja Antti Ron­kai­nen vei ta­ka­va­rik­ko­kiis­tan kor­keim­paan oi­keu­teen ja voitti Suomen valtion – silti häntä korpeaa

16.12.2022 06:00 22
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Mies toi säännösten vastaisesti maahan yli 700 kiloa vesipiipputupakkaa – syytetty kiisti tienneensä sen sisältävän nikotiinia

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mies toi sään­nös­ten vas­tai­ses­ti maahan yli 700 kiloa ve­si­piip­pu­tu­pak­kaa – syy­tet­ty kiisti tien­neen­sä sen si­säl­tä­vän ni­ko­tii­nia

14.12.2022 12:00 6
Tilaajille
Hollantilainen tuomioistuin totesi kolme syyllisiksi malesialaiskoneen alasampumiseen – yksi vapautettiin

Hol­lan­ti­lai­nen tuo­mio­is­tuin totesi kolme syyl­li­sik­si ma­le­sia­lais­ko­neen alas­am­pu­mi­seen – yksi va­pau­tet­tiin

17.11.2022 18:31 1
Tuomio käräjäoikeudessa: Oululaispitserian yrittäjä huijasi verottajalta lähes 50 000 euroa valheellisella kirjanpidolla

Tuomio kä­rä­jäoi­keu­des­sa: Ou­lu­lais­pit­se­rian yrit­tä­jä huijasi ve­rot­ta­jal­ta lähes 50 000 euroa val­heel­li­sel­la kir­jan­pi­dol­la

15.11.2022 14:21 19
Tilaajille
Vuokranantaja pihisti postissa tulleen pankkikortin ja nosti rahat – Oulun käräjäoikeudessa ehdollista vankeutta

Vuok­ran­an­ta­ja pihisti pos­tis­sa tulleen pank­ki­kor­tin ja nosti rahat – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa eh­dol­lis­ta van­keut­ta

15.11.2022 11:58 6
Tilaajille
KKO: Junes Lokan saama tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pysyy voimassa

KKO: Junes Lokan saama tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan pysyy voi­mas­sa

15.11.2022 11:34 2
Mies puukotti toista kaksi kertaa vatsaan Oulaisissa – teipin ja talouspaperin käyttö saivat hovioikeuden lieventämään vankeustuomiota

Mies puu­kot­ti toista kaksi kertaa vatsaan Ou­lai­sis­sa – teipin ja ta­lous­pa­pe­rin käyttö saivat ho­vi­oi­keu­den lie­ven­tä­mään van­keus­tuo­mio­ta

13.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki teki RoPSin kanssa salaisia maksusuunnitelmia, mutta oikeus määräsi ne julki – jättivelalle jopa viisi vuotta korotonta maksuaikaa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki teki RoPSin kanssa sa­lai­sia mak­su­suun­ni­tel­mia, mutta oikeus määräsi ne julki – jät­ti­ve­lal­le jopa viisi vuotta ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa

07.11.2022 17:32
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi toimittaja Tommi Parkkosen sakkoihin Junes Lokkaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta

Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si toi­mit­ta­ja Tommi Park­ko­sen sak­koi­hin Junes Lokkaan koh­dis­tu­nees­ta kun­nian­louk­kauk­ses­ta

28.10.2022 14:15 4
Tilaajille
Miehelle vankeutta törkeästä pahoinpitelystä Oulun keskustassa – löi ja potkaisi puolustuskyvytöntä uhria päähän

Mie­hel­le van­keut­ta tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulun kes­kus­tas­sa – löi ja pot­kai­si puo­lus­tus­ky­vy­tön­tä uhria päähän

14.10.2022 15:57 2
Tilaajille
Yrittäjä ja virkamies laskuttivat yhteistuumin Oulaisten kaupungilta ylimääräisiä laskuja 1,3 miljoonan euron edestä – molemmille yli kaksi vuotta vankeutta

Yrit­tä­jä ja vir­ka­mies las­kut­ti­vat yh­teis­tuu­min Ou­lais­ten kau­pun­gil­ta yli­mää­räi­siä laskuja 1,3 mil­joo­nan euron edestä – mo­lem­mil­le yli kaksi vuotta van­keut­ta

07.10.2022 15:23 9
Tilaajille