Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oikeuden tuomiot
Kuukausi
Mies tuomittiin yli kymmenen vuoden vankeuteen Kontinkankaan taposta – Oikeus: Hätävarjeluväitteille ei mitään näyttöä

Mies tuo­mit­tiin yli kym­me­nen vuoden van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta – Oikeus: Hä­tä­var­je­lu­väit­teil­le ei mitään näyttöä

28.09.2023 14:29
Tilaajille
Mies murtautui Pohjois-Pohjanmaalla asuntoihin keskellä yötä ja anasti pankkikortteja – oikeus tuomitsi vankeuteen

Mies mur­tau­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la asun­toi­hin kes­kel­lä yötä ja anasti pank­ki­kort­te­ja – oikeus tuo­mit­si van­keu­teen

18.09.2023 20:36 6
Tilaajille
Nuori potki koulukodin ohjaajia ja paiskoi ikkunan säpäleiksi – ehdollista vankeutta Oulun käräjäoikeudessa

Nuori potki kou­lu­ko­din oh­jaa­jia ja paiskoi ikkunan sä­pä­leik­si – eh­dol­lis­ta van­keut­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

12.09.2023 21:26 4
Tilaajille
Mies uhkaili puukolla nuoria koulun pihalla Oulussa – oikeus tuomitsi vankeutta

Mies uhkaili puu­kol­la nuoria koulun pihalla Oulussa – oikeus tuo­mit­si van­keut­ta

07.09.2023 09:55 8
Tilaajille
Evp-prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen, sotilasarvo pysyy

Evp-pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen, so­ti­las­ar­vo pysyy

05.09.2023 17:10 10
Vanhemmat
Helsingin Pohjoisesplanadilla vappuna 2022 kaahannut mies tuomittiin tapon yrityksestä kolmen uhrin osalta – oli syyntakeeton

Hel­sin­gin Poh­jois­esp­la­na­dil­la vappuna 2022 kaa­han­nut mies tuo­mit­tiin tapon yri­tyk­ses­tä kolmen uhrin osalta – oli syyn­ta­kee­ton

30.08.2023 13:49
Mies istui bussissa 13-vuotiaan tytön viereen, kosketti reidestä ja puhui sopimattomia – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies istui bus­sis­sa 13-vuo­tiaan tytön vie­reen, kos­ket­ti rei­des­tä ja puhui so­pi­mat­to­mia – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

09.08.2023 16:40 2
Tilaajille
Nuori mies sytytti omakotitalon palamaan Kalajoella – oikeus tuomitsi yli 160 000 euron korvauksiin ja liki kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen

Nuori mies sytytti oma­ko­ti­ta­lon pa­la­maan Ka­la­joel­la – oikeus tuo­mit­si yli 160 000 euron kor­vauk­siin ja liki kah­dek­si vuo­dek­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

14.07.2023 12:19
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

03.07.2023 14:30 14
Tilaajille
Oululainen ravintola maksoi kokeille vuosia liian pientä palkkaa, käräjäoikeus tuomitsi ravintoloitsijat vankeuteen – määrättiin maksamaan satojen tuhansien eurojen korvaukset

Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la maksoi ko­keil­le vuosia liian pientä palk­kaa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ra­vin­to­loit­si­jat van­keu­teen – mää­rät­tiin mak­sa­maan satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

08.06.2023 15:36 35
Tilaajille
Kahden miehen suukopu johti puukotukseen ravintolan vessassa Pudasjärvellä – kääntöveitsellä lyöneelle vankeutta

Kahden miehen suukopu johti puu­ko­tuk­seen ra­vin­to­lan ves­sas­sa Pu­das­jär­vel­lä – kään­tö­veit­sel­lä lyö­neel­le van­keut­ta

06.06.2023 14:46
Tilaajille
Eläinten hoitoa laiminlyötiin monin tavoin pohjoispohjalaisella tilalla, 26 kanaa jouduttiin lopettamaan – Oulun käräjäoikeus tuomitsi kolmikolle päiväsakkoja

Eläin­ten hoitoa lai­min­lyö­tiin monin tavoin poh­jois­poh­ja­lai­sel­la ti­lal­la, 26 kanaa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­mi­kol­le päi­vä­sak­ko­ja

18.05.2023 12:19 4
Tilaajille
Suomessa asuva espanjalaismies hankki ison määrän ääri-islamistista aineistoa – tuomittiin terrorismirikoksesta

Suo­mes­sa asuva es­pan­ja­lais­mies hankki ison määrän ää­ri-is­la­mis­tis­ta ai­neis­toa – tuo­mit­tiin ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta

28.04.2023 17:59 1
Toimitusjohtaja kääri itselleen talousvaikeuksiin joutuneen yrityksen varoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja kääri it­sel­leen ta­lous­vai­keuk­siin jou­tu­neen yri­tyk­sen varoja – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

22.04.2023 20:25 7
Tilaajille
Oulunsalossa perättömän koulu-uhkauksen tehnyt nuori mies sai sakkoja oikeudessa

Ou­lun­sa­los­sa pe­rät­tö­män kou­lu-uh­kauk­sen tehnyt nuori mies sai sakkoja oi­keu­des­sa

19.04.2023 18:00 6
Tilaajille
Mies loukkaantui lumenpudotustyön yhteydessä Oulussa – oikeudessa tuomiot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Mies louk­kaan­tui lu­men­pu­do­tus­työn yh­tey­des­sä Oulussa – oi­keu­des­sa tuomiot työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta ja vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

06.04.2023 13:19 1
Tilaajille
HS:n entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta sakkoihin – maksettavaa 23 800 euroa

HS:n entinen vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sak­koi­hin – mak­set­ta­vaa 23 800 euroa

05.04.2023 17:10 4
Mies vei juoksukaljat toisensa perään Oulussa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mies vei juok­su­kal­jat toi­sen­sa perään Oulussa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.04.2023 13:25 7
Tilaajille
Limingan Lakeus-opiston rehtorivalinnasta riideltiin pitkän kaavan kautta – käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja määräsi valittajan maksamaan yli 60 000 euron edestä kunnan oikeudenkäyntikuluja

Li­min­gan La­keus-opis­ton reh­to­ri­va­lin­nas­ta rii­del­tiin pitkän kaavan kautta – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kanteen ja määräsi va­lit­ta­jan mak­sa­maan yli 60 000 euron edestä kunnan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja

31.03.2023 15:46 15
Tilaajille
Oikeus: Koira kuoli dobermannin hyökkäyksen vuoksi Oulussa – omistajalle sakkoja

Oikeus: Koira kuoli do­ber­man­nin hyök­käyk­sen vuoksi Oulussa – omis­ta­jal­le sakkoja

16.03.2023 14:06 20
Tilaajille