Oikeuden tuomiot
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläiselle sakot suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan törmäämisestä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yli­joh­ta­ja Atte Jääs­ke­läi­sel­le sakot suo­ja­tie­tä ylit­tä­nee­seen ja­lan­kul­ki­jaan tör­mää­mi­ses­tä

26.10.2020 13:28
Mies vei asuntomurron yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:52 9
Tilaajille
Miehelle vankeutta puukotuksesta oululaisessa puistossa – rangaistuksen pituuteen vaikutti aiempi rikostausta

Mie­hel­le van­keut­ta puu­ko­tuk­ses­ta ou­lu­lai­ses­sa puis­tos­sa – ran­gais­tuk­sen pi­tuu­teen vai­kut­ti aiempi ri­kos­taus­ta

02.10.2020 15:44
Tilaajille
Teinityttö kirjoitti netissä uhkauksen oululaiseen kouluun ja väitti, että kauppakeskus Valkeassa tulee tapahtumaan terrori-isku – tuomittiin oikeudessa päiväsakkoihin

Tei­ni­tyt­tö kir­joit­ti netissä uh­kauk­sen ou­lu­lai­seen kouluun ja väitti, että kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa tulee ta­pah­tu­maan ter­ro­ri-is­ku – tuo­mit­tiin oi­keu­des­sa päi­vä­sak­koi­hin

28.09.2020 20:59
Tilaajille
14-vuotiaan raiskauksesta ja hyväksikäytöstä nostetut syytteet hylättiin Oulussa

14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta ja hy­väk­si­käy­tös­tä nos­te­tut syyt­teet hy­lät­tiin Oulussa

28.09.2020 16:22
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi miehen Oulussa tapahtuneesta raiskauksesta – Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, tekijä vetosi unitilaan

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si miehen Oulussa ta­pah­tu­nees­ta rais­kauk­ses­ta – Kä­rä­jä­oi­keus oli hy­län­nyt syyt­teen, tekijä vetosi uni­ti­laan

24.09.2020 15:38 1
Tilaajille
Korkein oikeus määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi – "Ihannoi fasismia,  hyväksyy ideologiansa puolesta tehdyn väkivallan"

Korkein oikeus määräsi uus­nat­si­jär­jes­tö Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen lak­kau­tet­ta­vak­si – "I­han­noi fa­sis­mia, hy­väk­syy ideo­lo­gian­sa puo­les­ta tehdyn vä­ki­val­lan"

22.09.2020 09:11 5
Todistajaa uhkailleen naisen tuomio pysyi hovissa

To­dis­ta­jaa uh­kail­leen naisen tuomio pysyi hovissa

06.07.2020 09:49 2
Tilaajille