Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oikeuden tuomiot
Eläinten hoitoa laiminlyötiin monin tavoin pohjoispohjalaisella tilalla, 26 kanaa jouduttiin lopettamaan – Oulun käräjäoikeus tuomitsi kolmikolle päiväsakkoja

Eläin­ten hoitoa lai­min­lyö­tiin monin tavoin poh­jois­poh­ja­lai­sel­la ti­lal­la, 26 kanaa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­mi­kol­le päi­vä­sak­ko­ja

18.05.2023 12:19 4
Tilaajille
Suomessa asuva espanjalaismies hankki ison määrän ääri-islamistista aineistoa – tuomittiin terrorismirikoksesta

Suo­mes­sa asuva es­pan­ja­lais­mies hankki ison määrän ää­ri-is­la­mis­tis­ta ai­neis­toa – tuo­mit­tiin ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta

28.04.2023 17:59 1
Toimitusjohtaja kääri itselleen talousvaikeuksiin joutuneen yrityksen varoja – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja kääri it­sel­leen ta­lous­vai­keuk­siin jou­tu­neen yri­tyk­sen varoja – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

22.04.2023 20:25 7
Tilaajille
Oulunsalossa perättömän koulu-uhkauksen tehnyt nuori mies sai sakkoja oikeudessa

Ou­lun­sa­los­sa pe­rät­tö­män kou­lu-uh­kauk­sen tehnyt nuori mies sai sakkoja oi­keu­des­sa

19.04.2023 18:00 6
Tilaajille
Mies loukkaantui lumenpudotustyön yhteydessä Oulussa – oikeudessa tuomiot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Mies louk­kaan­tui lu­men­pu­do­tus­työn yh­tey­des­sä Oulussa – oi­keu­des­sa tuomiot työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta ja vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

06.04.2023 13:19 1
Tilaajille
HS:n entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta sakkoihin – maksettavaa 23 800 euroa

HS:n entinen vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sak­koi­hin – mak­set­ta­vaa 23 800 euroa

05.04.2023 17:10 4
Mies vei juoksukaljat toisensa perään Oulussa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mies vei juok­su­kal­jat toi­sen­sa perään Oulussa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.04.2023 13:25 7
Tilaajille
Limingan Lakeus-opiston rehtorivalinnasta riideltiin pitkän kaavan kautta – käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja määräsi valittajan maksamaan yli 60 000 euron edestä kunnan oikeudenkäyntikuluja

Li­min­gan La­keus-opis­ton reh­to­ri­va­lin­nas­ta rii­del­tiin pitkän kaavan kautta – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kanteen ja määräsi va­lit­ta­jan mak­sa­maan yli 60 000 euron edestä kunnan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja

31.03.2023 15:46 15
Tilaajille
Oikeus: Koira kuoli dobermannin hyökkäyksen vuoksi Oulussa – omistajalle sakkoja

Oikeus: Koira kuoli do­ber­man­nin hyök­käyk­sen vuoksi Oulussa – omis­ta­jal­le sakkoja

16.03.2023 14:06 20
Tilaajille
Tuomio oikeudessa: Mies kaahasi poliisia pakoon kaupunkialueella Oulussa – Tulliväylällä nopeusmittarissa 120 km/h

Tuomio oi­keu­des­sa: Mies kaahasi po­lii­sia pakoon kau­pun­ki­alueel­la Oulussa – Tul­li­väy­läl­lä no­peus­mit­ta­ris­sa 120 km/h

08.03.2023 14:43 13
Tilaajille
Hovioikeus lievensi Oulun käräjäoikeuden langettamaa tuomiota törkeästä lapsenraiskauksesta

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den lan­get­ta­maa tuo­mio­ta tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta

02.03.2023 15:37 3
Tilaajille
Tuirassa sukulaisensa kuoliaaksi puukottaneelle venäläismiehelle tuomio taposta – hätävarjeluväitteet kaatuivat oikeudessa

Tui­ras­sa su­ku­lai­sen­sa kuo­liaak­si puu­kot­ta­neel­le ve­nä­läis­mie­hel­le tuomio taposta – hä­tä­var­je­lu­väit­teet kaa­tui­vat oi­keu­des­sa

02.03.2023 15:12 1
Tilaajille
Nuori työntekijä kuoli valmistaessaan kuivajäätä Oulussa – kahdelle tuomio oikeudessa

Nuori työn­te­ki­jä kuoli val­mis­taes­saan kui­va­jää­tä Oulussa – kah­del­le tuomio oi­keu­des­sa

22.02.2023 15:19 1
Tilaajille
Kempeleessä perättömän koulu-uhkauksen tehneelle nuorelle miehelle sakkoja oikeudessa

Kem­pe­lees­sä pe­rät­tö­män kou­lu-uh­kauk­sen teh­neel­le nuo­rel­le mie­hel­le sakkoja oi­keu­des­sa

20.02.2023 14:04 9
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus: Murtovarkaudesta suuttunut mies laittoi työtoverinsa nippusiteisiin, löi ja potki

Oulun kä­rä­jäoi­keus: Mur­to­var­kau­des­ta suut­tu­nut mies laittoi työ­to­ve­rin­sa nip­pu­si­tei­siin, löi ja potki

11.02.2023 13:30 10
Tilaajille
Pariskunta pahoinpiteli naisen hengenvaarallisesti Oulun Meri-Toppilassa – oikeus tuomitsi molemmat vankeuteen

Pa­ris­kun­ta pa­hoin­pi­te­li naisen hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti Oulun Me­ri-Top­pi­las­sa – oikeus tuo­mit­si mo­lem­mat van­keu­teen

05.02.2023 18:26
Tilaajille
Oulussa huumekauppaa pyörittäneille pitkät vankeustuomiot – oikeuden mukaan johtokolmikko toimi osana järjestäytynyttä rikollisryhmää

Oulussa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot – oi­keu­den mukaan joh­to­kol­mik­ko toimi osana jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­lis­ryh­mää

27.01.2023 16:18 20
Tilaajille
Oululaismies nosti toisen nimissä tuhansien eurojen edestä pikavippejä ja laittoi naisen ostamaan itselleen tavaroita väkivallalla uhaten – oikeus tuomitsi yli vuodeksi vankeuteen

Ou­lu­lais­mies nosti toisen nimissä tu­han­sien eurojen edestä pi­ka­vip­pe­jä ja laittoi naisen os­ta­maan it­sel­leen ta­va­roi­ta vä­ki­val­lal­la uhaten – oikeus tuo­mit­si yli vuo­dek­si van­keu­teen

24.01.2023 21:49 2
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luovuttanut asiakirjoja kiinnioton jälkeen kuolleen henkilön lähiomaiselle

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun poliisi toimi väärin, kun se ei luo­vut­ta­nut asia­kir­jo­ja kiin­ni­oton jälkeen kuol­leen hen­ki­lön lä­hi­omai­sel­le

19.01.2023 14:43 1
Tilaajille
Ravintolayrittäjä haukkui, huusi ja piti työntekijöiden sairauslomia turhina – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä hauk­kui, huusi ja piti työn­te­ki­jöi­den sai­raus­lo­mia turhina – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.01.2023 15:10 43
Tilaajille