Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Perussuomalaiset
Sdp lähentyi kokoomusta vastauksissaan Orpolle, hallitustunnustelija saa syynätä perussuomalaisia vielä – Keskustalta tuli "Pitäkää tunkkinne" -vastaus

Sdp lä­hen­tyi ko­koo­mus­ta vas­tauk­sis­saan Or­pol­le, hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja saa syynätä pe­rus­suo­ma­lai­sia vielä – Kes­kus­tal­ta tuli "Pi­tä­kää tunk­kin­ne" -vas­taus

18.04.2023 14:10 15
Tilaajille
Kommentti: Perussuomalaiset nöyryytti keskustan – Vaali-iltana Oulun vaalipiirissä nähtiin huikea jännitysnäytelmä keskustan ja sen kovan haastajan kesken

Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­lai­set nöy­ryyt­ti kes­kus­tan – Vaa­li-il­ta­na Oulun vaa­li­pii­ris­sä nähtiin huikea jän­ni­tys­näy­tel­mä kes­kus­tan ja sen kovan haas­ta­jan kesken

02.04.2023 23:45 57
Tilaajille
"Aina jännittää", sanoo kansanedustaja Olli Immonen perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Oulussa

"Aina jän­nit­tää", sanoo kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Oulussa

02.04.2023 23:14
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Oululaisen kaupunginvaltuutetun Merja Rasinkankaan loikka keskustasta perussuomalaisiin muuttaa suurten puolueiden voimasuhteita

Ou­lu­lai­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Merja Ra­sin­kan­kaan loikka kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin muuttaa suurten puo­luei­den voi­ma­suh­tei­ta

07.02.2023 21:33 46
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Perussuomalaiset keventäisi ansiotuloverotusta ja sopeuttaisi julkista taloutta – Purran mukaan verotusta ei pidä keventää heti

Pe­rus­suo­ma­lai­set ke­ven­täi­si an­sio­tu­lo­ve­ro­tus­ta ja so­peut­tai­si jul­kis­ta ta­lout­ta – Purran mukaan ve­ro­tus­ta ei pidä ke­ven­tää heti

09.01.2023 13:40 91
Riikka Purra luopuu hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta

Riikka Purra luopuu hal­lin­to­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

08.11.2022 10:07 27
Kohentunut talous herätti keskustelua Oulun kaupunginvaltuutettujen keskuudessa

Ko­hen­tu­nut talous herätti kes­kus­te­lua Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa

12.09.2022 20:00 30
Tilaajille
"Venäjän rajan sulkeminen olisi persujen suurin voitto ikinä" – Perussuomalaisten Riikka Purra näkee suomettumista ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin kovissa väitteissä

"Ve­nä­jän rajan sul­ke­mi­nen olisi per­su­jen suurin voitto ikinä" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra näkee suo­met­tu­mis­ta ih­mis­oi­keus­pro­fes­so­ri Martin Schei­ni­nin kovissa väit­teis­sä

26.07.2022 21:02 33
Tilaajille
Valtuustoaloitteessa halutaan estää Oulun kaupungin osallistuminen Pride-tapahtumaan ja sen tukeminen – asia yritettiin palauttaa takaisin käsittelyyn, mutta esitys hävisi äänestyksen 8–2

Val­tuus­to­aloit­tees­sa ha­lu­taan estää Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­mi­nen Pri­de-ta­pah­tu­maan ja sen tu­ke­mi­nen – asia yri­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin kä­sit­te­lyyn, mutta esitys hävisi ää­nes­tyk­sen 8–2

28.06.2022 09:21 93
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi aluevaaleja koskevat valitukset – osittaisilla menettelyvirheillä ei vaikutusta vaalien tulokseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

17.06.2022 13:53 8
60 vuotta täyttävä Timo Soini ei ole jättänyt politiikkaa kokonaan eikä ole katkera – jotain voi olla vielä luvassa, mahdollisesti presidentinvaalit: "Suhtautuisin pyyntöön vakavasti"

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Soini ei ole jät­tä­nyt po­li­tiik­kaa ko­ko­naan eikä ole kat­ke­ra – ­jo­tain voi olla vielä lu­vas­sa, mah­dol­li­ses­ti pre­si­den­tin­vaa­lit: "Suh­tau­tui­sin pyyn­töön va­ka­vas­ti"

29.05.2022 13:00 20
Tilaajille
Oululaiskansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 17:57 8
Tilaajille
Perussuomalaiset kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä – Purra: Olen kannattanut Natoa 90-luvulta lähtien

Pe­rus­suo­ma­lai­set kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä – Purra: Olen kan­nat­ta­nut Natoa 90-lu­vul­ta lähtien

30.04.2022 16:01 15
Perussuomalaisten Purra: Nato-jäsenyyttä voi toki vastustaa, mutta Venäjästä on vaaraa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: Na­to-jä­se­nyyt­tä voi toki vas­tus­taa, mutta Ve­nä­jäs­tä on vaaraa

30.04.2022 10:41 12
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Oululainen erikoislääkäri Saija Hyvönen havahtui kosteusvaurioihin ammattinsa kautta –Perussuomalaisten pyöräilevä järkivihreä  tunnustautuu kierrättäväksi multasormeksi

Ou­lu­lai­nen eri­kois­lää­kä­ri Saija Hyvönen ha­vah­tui kos­teus­vau­rioi­hin am­mat­tin­sa kautta –Pe­rus­suo­ma­lais­ten pyö­räi­le­vä jär­ki­vih­reä tun­nus­tau­tuu kier­rät­tä­väk­si mul­ta­sor­mek­si

07.03.2022 07:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Perussuomalaisilla kaavailtua lyhyempi lista –piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen ei ole päässyt koronakaranteenin takia kiertämään kenttää

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la kaa­vail­tua ly­hyem­pi lista –piirin pu­heen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen ei ole päässyt ko­ro­na­ka­ran­tee­nin takia kier­tä­mään kenttää

01.11.2021 20:00 2
Tilaajille