Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Petteri Orpo
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Ukrainaa kiinnostaa suomalaispanssareiden rakentaminen Ukrainassa, kertoi Zelenskyi Orpolle Kiovassa

Uk­rai­naa kiin­nos­taa suo­ma­lais­pans­sa­rei­den ra­ken­ta­mi­nen Uk­rai­nas­sa, kertoi Ze­lens­kyi Orpolle Kio­vas­sa

23.08.2023 20:57 2
Pääministeri Orpo on vierailulla Ukrainassa – lupasi Zelenskyille Suomelta uuden sotilasapupaketin

Pää­mi­nis­te­ri Orpo on vie­rai­lul­la Uk­rai­nas­sa – lupasi Ze­lens­kyil­le Suo­mel­ta uuden so­ti­la­sa­pu­pa­ke­tin

23.08.2023 14:35 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Orposta val­tio­mie­hek­si?

13.08.2023 06:30 13
Tilaajille
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Orpo MTV:lle: Rydmanin yksityisviestien kielenkäyttö sopimatonta – Orpo Kalevassa: "Ei voi olla vähän rasisti"

Orpo MTV:l­le: Ryd­ma­nin yk­si­tyis­vies­tien kie­len­käyt­tö so­pi­ma­ton­ta – Orpo Ka­le­vas­sa: "Ei voi olla vähän ra­sis­ti"

28.07.2023 14:37 12
Tilaajille
Kaleva tapasi mökkeilevän Petteri Orpon – Tiukimmin pääministeri vastasi kysymykseen rasismista

Kaleva tapasi mök­kei­le­vän Petteri Orpon – Tiu­kim­min pää­mi­nis­te­ri vastasi ky­sy­myk­seen ra­sis­mis­ta

28.07.2023 06:00 73
Tilaajille
Pääministeri Orpo kiersi Brysselissä kysymyksen hallituksen toimintakyvystä – painotti kuitenkin keskustelun merkitystä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo kiersi Brys­se­lis­sä ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä – pai­not­ti kui­ten­kin kes­kus­te­lun mer­ki­tys­tä

17.07.2023 20:31 44
RKP:n Adlercreutz: Luotamme yhä Orpoon, mutta kompromissien hinta voi olla liian iso

RKP:n Ad­lerc­reutz: Luo­tam­me yhä Orpoon, mutta komp­ro­mis­sien hinta voi olla liian iso

15.07.2023 19:22 43
Pääministeri Orpo ei näe eduskunnan koolle kutsumista tarpeellisena

Pää­mi­nis­te­ri Orpo ei näe edus­kun­nan koolle kut­su­mis­ta tar­peel­li­se­na

14.07.2023 18:16 40
Suomen sisäpoliittinen kuohunta nousi esiin Saksan-vierailulla – Pääministeri Orpo Berliinissä: Suomen hallituksessa ei ole äärioikeistolaista puoluetta

Suomen si­sä­po­liit­ti­nen kuo­hun­ta nousi esiin Sak­san-vie­rai­lul­la – Pää­mi­nis­te­ri Orpo Ber­lii­nis­sä: Suomen hal­li­tuk­ses­sa ei ole ää­rioi­keis­to­lais­ta puo­luet­ta

14.07.2023 17:54 20
Orpo ja Purra astelivat vihdoin median eteen – Riikka Purra selvensi anteeksipyyntönsä kohdetta: "Pyysin anteeksi kaikilta, jotka ovat tekstini lukeneet"

Orpo ja Purra as­te­li­vat vihdoin median eteen – Riikka Purra sel­ven­si an­teek­si­pyyn­tön­sä koh­det­ta: "Pyysin an­teek­si kai­kil­ta, jotka ovat teks­ti­ni lu­ke­neet"

12.07.2023 20:00 67
Tilaajille
Orpo tiedotustilaisuudessa: En mitenkään voi hyväksyä Purran 15 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä

Orpo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: En mi­ten­kään voi hy­väk­syä Purran 15 vuotta sitten kir­joit­ta­mia teks­te­jä

12.07.2023 16:15 149
Analyysi: Petteri Orpo aloitti hallituksen avohaavan hoitamisen laastaroimalla potilaan suun – Pääministeri asteli median eteen yksin ja jätti muut hallituspuolueet edustuskartanon uumeniin

Ana­lyy­si: Petteri Orpo aloitti hal­li­tuk­sen avo­haa­van hoi­ta­mi­sen laas­ta­roi­mal­la po­ti­laan suun – Pää­mi­nis­te­ri asteli median eteen yksin ja jätti muut hal­li­tus­puo­lueet edus­tus­kar­ta­non uu­me­niin

04.07.2023 20:58 15
Tilaajille
Jos hallituksessa yksi haluaa ajaa kaksilla rattailla, tietää se pomppuista kyytiä kaikille
Kolumni

Jos hal­li­tuk­ses­sa yksi haluaa ajaa kak­sil­la rat­tail­la, tietää se pomp­puis­ta kyytiä kai­kil­le

30.06.2023 17:52 69
Tilaajille
Analyysi: Hoituuko Junnila-kohun jälkihoito pelkällä ministerivaihdoksella? – Rkp:n Henriksson luottavaisena: "Päällimmäisin tunne on kiitollisuus"

Ana­lyy­si: Hoi­tuu­ko Jun­ni­la-ko­hun jäl­ki­hoi­to pel­käl­lä mi­nis­te­ri­vaih­dok­sel­la? – Rkp:n Hen­riks­son luot­ta­vai­se­na: "Pääl­lim­mäi­sin tunne on kii­tol­li­suus"

30.06.2023 17:18 12
Tilaajille
Petteri Orpo sanoo Junnilan tehneen ainoan mahdollisen ratkaisun

Petteri Orpo sanoo Jun­ni­lan tehneen ainoan mah­dol­li­sen rat­kai­sun

30.06.2023 15:44 1
Vasemmistovalta vaihtui oikeistohallitukseen – Petteri Orpon hallituksen ministerit vannoivat valansa

Va­sem­mis­to­val­ta vaihtui oi­keis­to­hal­li­tuk­seen – Petteri Orpon hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit van­noi­vat valansa

20.06.2023 19:05 52
Tilaajille
Eduskunta valitsi Orpon pääministeriksi äänin 107–81

Edus­kun­ta valitsi Orpon pää­mi­nis­te­rik­si äänin 107–81

20.06.2023 12:37 52
Orpon hallituksen työllisyystoimet nostattavat vastalauseita – mutta tutkijat huomauttavat, että helposti luotavat työpaikat on pitkälti jo saatu

Orpon hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­met nos­tat­ta­vat vas­ta­lau­sei­ta – mutta tut­ki­jat huo­maut­ta­vat, että hel­pos­ti luo­ta­vat työ­pai­kat on pit­käl­ti jo saatu

17.06.2023 20:05 69