Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kiiminki
Viimeisin 24 tuntia
Oulun seudun lemmikkihoitoloita varataan nyt täyteen, mutta korona-aikana ne kumisivat tyhjyyttään – "Hengissä selvittiin"

Oulun seudun lem­mik­ki­hoi­to­loi­ta va­ra­taan nyt täy­teen, mutta ko­ro­na-ai­ka­na ne ku­mi­si­vat tyh­jyyt­tään – "Hen­gis­sä sel­vit­tiin"

27.06.2022 11:35 1
Tilaajille
Kuukausi
Saunarakennus paloi asumattomassa pihapiirissä Jäälissä

Sau­na­ra­ken­nus paloi asu­mat­to­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä Jää­lis­sä

16.06.2022 09:21 3
Kiiminkipuiston jalkapallokentän aita rakennetaan viimein loppuun

Kii­min­ki­puis­ton jal­ka­pal­lo­ken­tän aita ra­ken­ne­taan viimein loppuun

09.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingissä kesäkuun lopussa – silta on suljettu töiden ajan

Aution sillan vii­meis­te­ly­työt alkavat Kii­min­gis­sä ke­sä­kuun lopussa – silta on sul­jet­tu töiden ajan

07.06.2022 14:36
Oulun palveluverkkoon suunnitteilla isoja muutoksia, joiden myötä esimerkiksi Kiimingistä lakkautettaisiin pieniä kouluja – suunnitelmat herättivät huolen lasten hyvinvoinnin heikkenemisestä

Oulun pal­ve­lu­verk­koon suun­nit­teil­la isoja muu­tok­sia, joiden myötä esi­mer­kik­si Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­tai­siin pieniä kouluja – ­suun­ni­tel­mat he­rät­ti­vät huolen lasten hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­ses­tä

31.05.2022 22:04 43
Tilaajille
Moottoripyöräilijä kuoli kolarissa Kiimingissä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli ko­la­ris­sa Kii­min­gis­sä

29.05.2022 16:55
Vanhemmat
Auto syttyi palamaan parkkipaikalla Kiimingissä

Auto syttyi pa­la­maan park­ki­pai­kal­la Kii­min­gis­sä

28.05.2022 13:21
Kiiminkijokivarren osayleiskaavasta järjestetään keskustelutilaisuus kesäkuussa

Kii­min­ki­jo­ki­var­ren osa­yleis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ke­sä­kuus­sa

24.05.2022 12:17 1
Kiiminkipuistoon rakennetaan ulkokuntoilupuisto ja kuntoportaat – työt on jo aloitettu

Kii­min­ki­puis­toon ra­ken­ne­taan ul­ko­kun­toi­lu­puis­to ja kun­to­por­taat – työt on jo aloi­tet­tu

12.05.2022 11:54 2
Tilanne on vakaa Alakylän jääpadolla – katso lukijan komea video Kiiminkijoen jäiden purkautumisesta

Tilanne on vakaa Ala­ky­län jää­pa­dol­la – katso lukijan komea video Kii­min­ki­joen jäiden pur­kau­tu­mi­ses­ta

27.04.2022 09:49 2
Tilaajille
Jääpato nostaa vettä Alakylässä Kiiminkijoella – jääsuman purku aloitettu kaivinkoneella

Jääpato nostaa vettä Ala­ky­läs­sä Kii­min­ki­joel­la – jää­su­man purku aloi­tet­tu kai­vin­ko­neel­la

26.04.2022 14:32 3
Tilaajille
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
"Se on tässä", sanoo kansantaiteilija Mikko Alatalo paraikaa menossa olevasta 30 konserttia kattavasta juhlakiertueestaan

"Se on tässä", sanoo kan­san­tai­tei­li­ja Mikko Alatalo par­ai­kaa menossa ole­vas­ta 30 kon­sert­tia kat­ta­vas­ta juh­la­kier­tuees­taan

10.04.2022 14:00 2
Tilaajille
Jäälin Näppärinkankalle nousee yli 400 asukkaan omakotitalovaltainen alue

Jäälin Näp­pä­rin­kan­kal­le nousee yli 400 asuk­kaan oma­ko­ti­ta­lo­val­tai­nen alue

06.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Jalankulku- ja pyöräilyväylää ryhdytään suunnittelemaan Koitelin ja Huttukylän välille

Ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lää ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län välille

05.04.2022 09:54 5
Kiiminkijoen koulu rakennetaan kokonaan uusiksi – vanhan rakennuksen korjaaminen ei järkevää

Kii­min­ki­joen koulu ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uusiksi – vanhan ra­ken­nuk­sen kor­jaa­mi­nen ei jär­ke­vää

16.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Nyt voi ihan oikeasti vaikuttaa – oululaisten tahto näkyy muun muassa nuotiopaikkoina ja pelivälinevuokrauksina

Nyt voi ihan oi­keas­ti vai­kut­taa – ou­lu­lais­ten tahto näkyy muun muassa nuo­tio­paik­koi­na ja pe­li­vä­li­ne­vuok­rauk­si­na

09.03.2022 18:00 4
Tilaajille
Lumiukkokin on hukkumassa lumeen Kiimingissä – hauska kuva valittiin Kalevan kuukauden lukijakuvaksi

Lu­mi­uk­ko­kin on huk­ku­mas­sa lumeen Kii­min­gis­sä – hauska kuva va­lit­tiin Kalevan kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­vak­si

01.03.2022 11:13
Tilaajille
Miestä epäillään tapon yrityksestä Sotkamossa – pahoinpiteli puolisoaan ja käyttäytyi väkivaltaisesti myös poliisia kohtaan

Miestä epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä Sot­ka­mos­sa – pa­hoin­pi­te­li puo­li­soaan ja käyt­täy­tyi vä­ki­val­tai­ses­ti myös po­lii­sia kohtaan

01.03.2022 10:17
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:15 1