Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kiiminki
Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 18:00 15
Tilaajille
Koitelikeskukselle ei löytynyt vieläkään tekijää, mutta alueen kehittäminen jatkuu – juuri nyt Sahasaaressa kunnostetaan pitkospuita

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le ei löy­ty­nyt vie­lä­kään te­ki­jää, mutta alueen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu – juuri nyt Sa­ha­saa­res­sa kun­nos­te­taan pit­kos­pui­ta

20.09.2023 06:00 14
Mies riehui kirveen kanssa Kiiminkipäivillä, ja kaksi henkilöä sai tilanteessa vammoja – teon taustalla vanha riita

Mies riehui kirveen kanssa Kii­min­ki­päi­vil­lä, ja kaksi hen­ki­löä sai ti­lan­tees­sa vammoja – teon taus­tal­la vanha riita

16.08.2023 11:39 3
Tilaajille
Harvinainen aarremato möyri Kiimingissä – lukija pääsi todistamaan erikoista luonnonilmiötä

Har­vi­nai­nen aar­re­ma­to möyri Kii­min­gis­sä – lukija pääsi to­dis­ta­maan eri­kois­ta luon­non­il­miö­tä

08.08.2023 14:05 6
Tilaajille
Tulipalo tuhosi Kiimingin Alakylän koulun kolme vuotta sitten – nyt paikalle aletaan rakentaa uutta koulurakennusta

Tu­li­pa­lo tuhosi Kii­min­gin Ala­ky­län koulun kolme vuotta sitten – nyt pai­kal­le aletaan ra­ken­taa uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta

07.08.2023 19:28 3
Tilaajille
Mitä jos Qstock-lipun hinta nousisi sitä mukaa, mitä enemmän menee kaupaksi? Loppuunmyyty festari voisi harkita kohuhinnoittelua, toinen oululaistapahtuma tyrmää ajatuksen

Mitä jos Qstock-li­pun hinta nousisi sitä mukaa, mitä enemmän menee kau­pak­si? Lop­puun­myy­ty festari voisi harkita ko­hu­hin­noit­te­lua, toinen ou­lu­lais­ta­pah­tu­ma tyrmää aja­tuk­sen

06.08.2023 17:00 22
Tilaajille
Kiimingissä asuvat Järviset uskovat, että oikein hinnoiteltu talo menee kaupaksi ilman välittäjää – Näihin kuuteen asiaan kiinteistön myyjän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Kii­min­gis­sä asuvat Jär­vi­set us­ko­vat, että oikein hin­noi­tel­tu talo menee kau­pak­si ilman vä­lit­tä­jää – Näihin kuuteen asiaan kiin­teis­tön myyjän on syytä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta

06.08.2023 12:00 12
Tilaajille
Mies uhkaili ja huitoi kirveellä Kiiminkipäivillä Oulussa

Mies uhkaili ja huitoi kir­veel­lä Kii­min­ki­päi­vil­lä Oulussa

06.08.2023 09:21 1
Kiimingissä järjestetään viikonvaihteessa Kiiminki-päivät

Kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään vii­kon­vaih­tees­sa Kii­min­ki-päi­vät

04.08.2023 12:34
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – Vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – Vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 06:30 21
Tilaajille
Omakotitalo savusi Kiimingissä sunnuntaiaamuna – asukas laittoi takkaan tulet, mutta savupiippu ei vetänyt

Oma­ko­ti­ta­lo savusi Kii­min­gis­sä sun­nun­tai­aa­mu­na – asukas laittoi takkaan tulet, mutta sa­vu­piip­pu ei vetänyt

23.07.2023 10:58 13
Kadonneet pojat aiheuttivat etsintätehtävän Koitelinkosken läheisyydessä Kiimingissä – löytyivät pitämästä sadetta

Ka­don­neet pojat ai­heut­ti­vat et­sin­tä­teh­tä­vän Koi­te­lin­kos­ken lä­hei­syy­des­sä Kii­min­gis­sä – löy­tyi­vät pi­tä­mäs­tä sadetta

19.07.2023 18:26 10
Paperisiilossa syttynyt tulipalo Ekovillan tehtaalla Kiimingissä saatiin sammutettua

Pa­pe­ri­sii­los­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo Eko­vil­lan teh­taal­la Kii­min­gis­sä saatiin sam­mu­tet­tua

13.07.2023 13:34
Kiira Korven kohuteoksen myötä "yhtäkkiä runous kiinnosti kaikkia", sanoo kiiminkiläinen Kati Hiltunen, 28 – Hänen runoissaan pussaillaan teatterin takana

Kiira Korven ko­hu­teok­sen myötä "yh­täk­kiä runous kiin­nos­ti kaik­kia", sanoo kii­min­ki­läi­nen Kati Hil­tu­nen, 28 – Hänen ru­nois­saan pus­sail­laan teat­te­rin takana

12.07.2023 16:00
Tilaajille
Kiimingissä Kuusamontiellä kahden henkilöauton peräänajokolari

Kii­min­gis­sä Kuu­sa­mon­tiel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rään­ajo­ko­la­ri

11.07.2023 12:57 3
Atte, 9,  ja Minea Inkala, 10, perustivat pop up -kesäkioskin Kiimingin Ylikylään – "Kaikki raparperit menivät heti ensimmäisenä päivänä"

Atte, 9, ja Minea Inkala, 10, pe­rus­ti­vat pop up -ke­sä­kios­kin Kii­min­gin Yli­ky­lään – "Kaikki ra­par­pe­rit menivät heti en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä"

22.06.2023 06:05 4
Mansikan pääsatoa on vielä odoteltava Oulun seudulla – tulevat säät ratkaisevat, millainen sadosta tulee

Man­si­kan pää­sa­toa on vielä odo­tel­ta­va Oulun seu­dul­la – ­tu­le­vat säät rat­kai­se­vat, mil­lai­nen sadosta tulee

21.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Kuorma-auto syttyi palamaan Ekovillan tehtaalla Kiimingissä, ja pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta – palo saatiin sammutettua

Kuor­ma-au­to syttyi pa­la­maan Eko­vil­lan teh­taal­la Kii­min­gis­sä, ja pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta – palo saatiin sam­mu­tet­tua

15.06.2023 09:12