Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kiiminki
Kuukausi
Oulun kaupunki myymässä useita hyvinvointikeskuksia, hoivakodin ja paloaseman

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä useita hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia, hoi­va­ko­din ja pa­lo­ase­man

23.01.2022 08:00 16
Tilaajille
Yli sata kotitaloutta oli ilman sähköjä Kiimingissä – syynä voimalinjan rakennevika

Yli sata ko­ti­ta­lout­ta oli ilman sähköjä Kii­min­gis­sä – syynä voi­ma­lin­jan ra­ken­ne­vi­ka

12.01.2022 16:41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pos­ti­pal­ve­lu loisii mar­ke­tin etei­ses­sä?

05.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Lukittu piironginlaatikko kätki muistelmat Australiasta – 15 vuoden työn tuloksena Eevertti Pennasen elämäntarina on nyt kirjoissa ja kansissa

Lukittu pii­ron­gin­laa­tik­ko kätki muis­tel­mat Aust­ra­lias­ta – 15 vuoden työn tu­lok­se­na Ee­vert­ti Pen­na­sen elä­män­ta­ri­na on nyt kir­jois­sa ja kan­sis­sa

01.01.2022 18:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kiiminkijokivarressa kytee kaavakapina – kyläläiset tuntevat jäävänsä yksin tulvaongelman kanssa

Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa kytee kaa­va­ka­pi­na – ky­lä­läi­set tun­te­vat jää­vän­sä yksin tul­va­on­gel­man kanssa

27.12.2021 06:00 28
Tilaajille
Louhe painoi reiän vesijohtoon Kiimingin Viitantiellä – kymmenen kiinteistöä oli noin tunnin ajan ilman vettä

Louhe painoi reiän ve­si­joh­toon Kii­min­gin Vii­tan­tiel­lä – kym­me­nen kiin­teis­töä oli noin tunnin ajan ilman vettä

07.12.2021 13:54 2
Alakylässä, Haipuskylässä ja Tirinkylässä Kiimingissä palavat ensi lauantaina lukemattomat jäälyhdyt

Ala­ky­läs­sä, Hai­pus­ky­läs­sä ja Ti­rin­ky­läs­sä Kii­min­gis­sä palavat ensi lauan­tai­na lu­ke­mat­to­mat jää­lyh­dyt

04.12.2021 17:22 1
Palaneen koulurakennuksen tilalle Kiimingin Alakylään havitellaan uutta koulua – rakentaminen saattaa alkaa jo ensi vuonna

Pa­la­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilalle Kii­min­gin Ala­ky­lään ha­vi­tel­laan uutta koulua – ra­ken­ta­mi­nen saattaa alkaa jo ensi vuonna

03.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Kiimingin silta perjantaina pois käytöstä tutkimustöiden takia

Kii­min­gin silta per­jan­tai­na pois käy­tös­tä tut­ki­mus­töi­den takia

26.11.2021 13:51 2
Tilaajille
Väkevä paluu tositoimiin koronahuolten jälkeen – näyttävä maali toi valoa Kiimingin kasvatin Niko Mikkolan hankalaan NHL-syksyyn

Väkevä paluu to­si­toi­miin ko­ro­na­huol­ten jälkeen – näyt­tä­vä maali toi valoa Kii­min­gin kas­va­tin Niko Mik­ko­lan han­ka­laan NHL-syk­syyn

23.11.2021 20:51
Tilaajille
Oulun entisiin kuntakeskuksiin halutaan kehittämisohjelmat

Oulun en­ti­siin kun­ta­kes­kuk­siin ha­lu­taan ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat

09.11.2021 22:00 8
Tilaajille
Kiiminkiin nousemassa uusi Ahonkankaan asuma-alue Kuusamontien kupeeseen

Kii­min­kiin nou­se­mas­sa uusi Ahon­kan­kaan asu­ma-alue Kuu­sa­mon­tien ku­pee­seen

20.10.2021 20:00 5
Tilaajille
Kiiminkijoen koulun sisätiloihin alkoi ilmestyä Wunderbaumeja, pienet kuusipuut oli pakko kitkeä pois – "Villityksiä tulee silloin tällöin"

Kii­min­ki­joen koulun si­sä­ti­loi­hin alkoi il­mes­tyä Wun­der­bau­me­ja, pienet kuu­si­puut oli pakko kitkeä pois – "Vil­li­tyk­siä tulee silloin täl­löin"

15.10.2021 12:11 1
Tilaajille
Suppilovahveroita löytyy runsaasti myös Syötteen seudulla – herkkua kannattaa etsiä tietyistä paikoista

Sup­pi­lo­vah­ve­roi­ta löytyy run­saas­ti myös Syöt­teen seu­dul­la – herkkua kan­nat­taa etsiä tie­tyis­tä pai­kois­ta

12.10.2021 19:56 1
Tilaajille
Jakelumittarin laiterikko valutti dieseliä Kiimingin ABC-aseman pihalle

Ja­ke­lu­mit­ta­rin lai­te­rik­ko valutti die­se­liä Kii­min­gin ABC-ase­man pihalle

07.10.2021 10:38
Valtuustoaloite tuotti tulosta: Oulu pyrkii lisäämään psykologien rekrytointia hyvinvointikeskuksiin alan opiskelijoista

Val­tuus­to­aloi­te tuotti tu­los­ta: Oulu pyrkii li­sää­mään psy­ko­lo­gien rek­ry­toin­tia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin alan opis­ke­li­jois­ta

28.09.2021 19:50 8
Tilaajille
Vaihdevuodet röyhkeillä kirjaimilla – oululaistaiteilijat ripustivat gallerian seinille reikäisiä sukkahousuja ja 21 nänniä

Vaih­de­vuo­det röyh­keil­lä kir­jai­mil­la – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat ri­pus­ti­vat gal­le­rian sei­nil­le rei­käi­siä suk­ka­hou­su­ja ja 21 nänniä

18.09.2021 07:10 2
Entä jos tuleekin kaivos? Oulun Martimossa asuvat ja liikkuvat ovat huolissaan alueelle haetusta malminetsintäluvasta

Entä jos tu­lee­kin kaivos? Oulun Mar­ti­mos­sa asuvat ja liik­ku­vat ovat huo­lis­saan alueel­le hae­tus­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

14.09.2021 06:00 19
Tilaajille

Ruoan pa­la­mi­nen lie­del­lä toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le Kii­min­gis­sä

09.09.2021 10:35
Ikäihmiset pääsevät ilmaiseksi bussikyydillä Kiimingistä Vesi-Jatulin vesijumppaan

Ikä­ih­mi­set pää­se­vät il­mai­sek­si bus­si­kyy­dil­lä Kii­min­gis­tä Ve­si-Ja­tu­lin ve­si­jump­paan

06.09.2021 10:56 12