Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kiiminki
Tulipalossa tuhoutuneen Alakylän koulun tilalle nousee uusi puukoulu – koulunkäynti alkaa vuonna 2025

Tu­li­pa­los­sa tu­hou­tu­neen Ala­ky­län koulun tilalle nousee uusi puu­kou­lu – kou­lun­käyn­ti alkaa vuonna 2025

25.01.2023 12:06 9
"Höpöksihän se meni" – Kaleva kiersi yhdistyneen Oulun kylillä kysymässä asukkailta, miltä elämä kymmenen vuoden aikana on maistunut

"Hö­pök­si­hän se meni" – ­Ka­le­va kiersi yh­dis­ty­neen Oulun kylillä ky­sy­mäs­sä asuk­kail­ta, miltä elämä kym­me­nen vuoden aikana on mais­tu­nut

31.12.2022 06:00
Tilaajille
Oulun seudun viiden kunnan liitoksessa on eletty kymmenen vuotta – mitä asiasta päättäneet tuumaavat nyt?

Oulun seudun viiden kunnan lii­tok­ses­sa on eletty kym­me­nen vuotta – mitä asiasta päät­tä­neet tuu­maa­vat nyt?

31.12.2022 06:00 122
Tilaajille
Omakotitalo paloi Kiimingin Alakylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

24.12.2022 19:56 2
Kiimingin LähiStopin kahvio ja Hesburger suljetaan joulukuun lopussa

Kii­min­gin Lä­hi­Sto­pin kahvio ja Hes­bur­ger sul­je­taan jou­lu­kuun lopussa

22.12.2022 13:45 22
Tuli levisi varaavasta takasta omakotitalon seinään Kiimingissä

Tuli levisi va­raa­vas­ta takasta oma­ko­ti­ta­lon seinään Kii­min­gis­sä

21.12.2022 14:04 3
Tuhannet jäälyhdyt loistivat lauantaina Kiimingin kylillä Anna valosi loistaa -tapahtumassa

Tu­han­net jää­lyh­dyt lois­ti­vat lauan­tai­na Kii­min­gin kylillä Anna valosi loistaa -ta­pah­tu­mas­sa

17.12.2022 20:05 2
Tilaajille
Koiteli elää -festivaali tekee paluun välivuoden jälkeen, katso esiintyjät

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li tekee paluun vä­li­vuo­den jäl­keen, katso esiin­ty­jät

07.12.2022 21:22 17
Sähköt katkesivat Kiimingissä  – "Todennäköisesti märkä lumi rikkoi sähköpylvään"

Sähköt kat­ke­si­vat Kii­min­gis­sä – "To­den­nä­köi­ses­ti märkä lumi rikkoi säh­kö­pyl­vään"

07.12.2022 09:38 8
Kiimingin koulu-uhkaukseen reagoitiin isosti, koska tieto tuli poliisille viime tipassa – "Tämä on poliisille normaali tapa toimia tällaisessa tilanteessa"

Kii­min­gin kou­lu-uh­kauk­seen rea­goi­tiin isosti, koska tieto tuli po­lii­sil­le viime tipassa – "Tämä on po­lii­sil­le nor­maa­li tapa toimia täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa"

25.11.2022 11:28 7
Tilaajille
Kiiminkinpuiston piha tyhjeni koulu-uhkauksen vuoksi – katso video

Kii­min­kin­puis­ton piha tyhjeni kou­lu-uh­kauk­sen vuoksi – katso video

24.11.2022 14:42
Kiiminkipuiston kouluun kohdistettiin ampumauhkaus torstaina – oppilaat odottivat luokissa puolitoista tuntia, kun poliisipartiot tutkivat koulua

Kii­min­ki­puis­ton kouluun koh­dis­tet­tiin am­pu­ma­uh­kaus tors­tai­na – op­pi­laat odot­ti­vat luo­kis­sa puo­li­tois­ta tuntia, kun po­lii­si­par­tiot tut­ki­vat koulua

24.11.2022 17:10 10
Oulun Talvikankaalla asuva Jessica Karvonen unelmoi olevansa isona kuin Eva Wahlström tai Mira Potkonen – "Kehässä sinkoilevat ärräpäät tiuhaan"

Oulun Tal­vi­kan­kaal­la asuva Jessica Kar­vo­nen unelmoi ole­van­sa isona kuin Eva Wahl­ström tai Mira Pot­ko­nen – "Ke­häs­sä sin­koi­le­vat är­rä­päät tiu­haan"

25.10.2022 07:00
Tilaajille
Peltoheitot halutaan metsäksi, Pohjois-Pohjanmaalla sopivia kohteita riittää – Kuusentaimet aloittivat hiilensidontaurakan Kiiminkijokivarressa

Pel­to­hei­tot ha­lu­taan met­säk­si, Poh­jois-Poh­jan­maal­la sopivia koh­tei­ta riittää – Kuu­sen­tai­met aloit­ti­vat hii­len­si­don­ta­ura­kan Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa

21.10.2022 06:00 10
Tilaajille
"Armeija-aika sai toden tunnun" – kutsuntoihinsa valmistautuva ylikiiminkiläinen Eevert Nikula uskoo ikäluokkansa näkevän puolustusvalmiuden entistä tärkeämpänä

"Ar­mei­ja-ai­ka sai toden tunnun" – ­kut­sun­toi­hin­sa val­mis­tau­tu­va yli­kii­min­ki­läi­nen Eevert Nikula uskoo ikä­luok­kan­sa näkevän puo­lus­tus­val­miu­den entistä tär­keäm­pä­nä

10.09.2022 13:00 6
Tilaajille
Vanhasta Kiimingin kaatopaikka-alueesta tuli materiaalitehokkuuskeskus, josta ei pitäisi päästä ympäristöön tai vesistöihin mitään

Van­has­ta Kii­min­gin kaa­to­paik­ka-aluees­ta tuli ma­te­riaa­li­te­hok­kuus­kes­kus, josta ei pitäisi päästä ym­pä­ris­töön tai ve­sis­töi­hin mitään

05.09.2022 06:00 2
Tilaajille

Kii­min­gin Ur­hei­li­joi­den Ant­ti-Pek­ka Rönkkö oli vii­mei­sel­le kier­rok­sel­le asti kiinni kuu­la­mi­ta­lis­sa – "Mitali kävi tie­ten­kin mie­les­sä koko ajan"

05.08.2022 19:40
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille