Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Päiväkodit
Heinätorin päiväkoti on oodi arjen arkkitehtuurille – Uudet rakennukset rajaavat korttelin keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa

Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti on oodi arjen ark­ki­teh­tuu­ril­le – Uudet ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lin kes­kel­le jäävää leikki- ja oles­ke­lu­pi­haa

21.06.2022 10:52 9
Tilaajille
Liedelle unohtunut ruoka täytti keittiön savulla – päiväkoti jouduttiin tyhjentämään Kaakkurissa

Lie­del­le unoh­tu­nut ruoka täytti keit­tiön savulla – päi­vä­ko­ti jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään Kaak­ku­ris­sa

17.06.2022 10:54 1
Oulun englanninkielinen leikkikoulu tarvitsee uuden isomman päiväkodin, koska kysyntä kasvaa kovasti

Oulun eng­lan­nin­kie­li­nen leik­ki­kou­lu tar­vit­see uuden isomman päi­vä­ko­din, koska kysyntä kasvaa kovasti

06.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunki tarvitsee paljon uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia – uusia virkoja tulee lähes 60

Oulun kau­pun­ki tar­vit­see paljon uusia var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­sia – uusia virkoja tulee lähes 60

10.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Oululaisen Tihisen lapsiperheen arki mullistui kunta-alan lakkoviikon takia – "Isovanhemmista on nyt suuri apu"

Ou­lu­lai­sen Tihisen lap­si­per­heen arki mul­lis­tui kun­ta-alan lak­ko­vii­kon takia – "I­so­van­hem­mis­ta on nyt suuri apu"

03.05.2022 06:00 40
Tilaajille
Kiitoskortteja palkkakuopan pohjalle: "Eivätkö kaksi viime vuotta ole viimeistään osoittaneet, miten korvaamattomia hoitajat ovat?"
Essee

Kii­tos­kort­te­ja palk­ka­kuo­pan poh­jal­le: "Ei­vät­kö kaksi viime vuotta ole vii­meis­tään osoit­ta­neet, miten kor­vaa­mat­to­mia hoi­ta­jat ovat?"

24.04.2022 09:00 15
Tilaajille
Oululaispäiväkodin Taikapolku-ryhmällä on oma metsäpaikka, jonne lapset suuntaavat joka aamu – ryhmä ulkoilee ainakin puolet hoitopäivästä

Ou­lu­lais­päi­vä­ko­din Tai­ka­pol­ku-ryh­mäl­lä on oma met­sä­paik­ka, jonne lapset suun­taa­vat joka aamu – ryhmä ul­koi­lee ainakin puolet hoi­to­päi­väs­tä

19.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Liminkaan avataan tiedepainotteinen hirsipäiväkoti – luvassa on veden olomuotojen tarkastelua ja aurinkokunnan tutkimista

Li­min­kaan avataan tie­de­pai­not­tei­nen hir­si­päi­vä­ko­ti – luvassa on veden olo­muo­to­jen tar­kas­te­lua ja au­rin­ko­kun­nan tut­ki­mis­ta

28.03.2022 13:19 1
Touhula-päiväkodit siirtyy johdon ja henkilöstönsä omistukseen

Tou­hu­la-päi­vä­ko­dit siirtyy johdon ja hen­ki­lös­tön­sä omis­tuk­seen

17.02.2022 14:57 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­va­tus­kump­pa­nuu­den kuoppia van­hem­pain­toi­min­nas­sa

21.12.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkotien työntekijöistä ja sijaisista on kova pula – Kysyimme, mikä on tilanne Oulussa ja saadaanko ongelma taltutettua

Päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jöis­tä ja si­jai­sis­ta on kova pula – Ky­syim­me, mikä on tilanne Oulussa ja saa­daan­ko ongelma tal­tu­tet­tua

29.10.2021 07:00 8
Tilaajille
Ii päätti: Olhavan Tenavatupa lopetetaan, myös koulun lakkautus etenee: Perusopetuksessa ollut tänä vuonna 25 oppilasta

Ii päätti: Olhavan Te­na­va­tu­pa lo­pe­te­taan, myös koulun lak­kau­tus etenee: Pe­rus­ope­tuk­ses­sa ollut tänä vuonna 25 op­pi­las­ta

13.10.2021 15:25 8
Tilaajille
Oulun päiväkodeissa paha pula sijaisista – "Jouduttu sulkemaan avointa varhaiskasvatusta, vanhempia jouduttu pyytämään hakemaan lapsensa normaalia aikaisemmin"

Oulun päi­vä­ko­deis­sa paha pula si­jai­sis­ta – "Jou­dut­tu sul­ke­maan avointa var­hais­kas­va­tus­ta, van­hem­pia jou­dut­tu pyy­tä­mään ha­ke­maan lap­sen­sa nor­maa­lia ai­kai­sem­min"

12.10.2021 16:55 57
Päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – lopettaminen uhkaa 15 päiväkotia, joista kaksi toimii Kempeleessä

Päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­pet­ta­mi­nen uhkaa 15 päi­vä­ko­tia, joista kaksi toimii Kem­pe­lees­sä

10.09.2021 19:37 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten voi olla, että vuonna 2021 yhä vaan päi­vä­ko­dit ovat Oulussa kiinni hei­nä­kuus­sa?

23.07.2021 05:00 5
Tilaajille
Touhula lakkauttaa kymmenen päiväkotia – listalla Ii, Muhos ja Pudasjärvi

Touhula lak­kaut­taa kym­me­nen päi­vä­ko­tia – ­lis­tal­la Ii, Muhos ja Pu­das­jär­vi

17.06.2021 13:30 6
Tilaajille
Tuulikellon päiväkodin vuokrasopimusta jatketaan vuoteen 2026 asti – vuokra nousee, tiloja parannellaan

Tuu­li­kel­lon päi­vä­ko­din vuok­ra­so­pi­mus­ta jat­ke­taan vuoteen 2026 asti – vuokra nousee, tiloja pa­ran­nel­laan

27.04.2021 20:23
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 13
Tilaajille