HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Päiväkodit
Ii päätti: Olhavan Tenavatupa lopetetaan, myös koulun lakkautus etenee: Perusopetuksessa ollut tänä vuonna 25 oppilasta

Ii päätti: Olhavan Te­na­va­tu­pa lo­pe­te­taan, myös koulun lak­kau­tus etenee: Pe­rus­ope­tuk­ses­sa ollut tänä vuonna 25 op­pi­las­ta

13.10.2021 15:25 8
Tilaajille
Oulun päiväkodeissa paha pula sijaisista – "Jouduttu sulkemaan avointa varhaiskasvatusta, vanhempia jouduttu pyytämään hakemaan lapsensa normaalia aikaisemmin"

Oulun päi­vä­ko­deis­sa paha pula si­jai­sis­ta – "Jou­dut­tu sul­ke­maan avointa var­hais­kas­va­tus­ta, van­hem­pia jou­dut­tu pyy­tä­mään ha­ke­maan lap­sen­sa nor­maa­lia ai­kai­sem­min"

12.10.2021 16:55 57
Päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – lopettaminen uhkaa 15 päiväkotia, joista kaksi toimii Kempeleessä

Päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­pet­ta­mi­nen uhkaa 15 päi­vä­ko­tia, joista kaksi toimii Kem­pe­lees­sä

10.09.2021 19:37 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten voi olla, että vuonna 2021 yhä vaan päi­vä­ko­dit ovat Oulussa kiinni hei­nä­kuus­sa?

23.07.2021 05:00 4
Tilaajille
Touhula lakkauttaa kymmenen päiväkotia – listalla Ii, Muhos ja Pudasjärvi

Touhula lak­kaut­taa kym­me­nen päi­vä­ko­tia – ­lis­tal­la Ii, Muhos ja Pu­das­jär­vi

17.06.2021 13:30 6
Tilaajille
Tuulikellon päiväkodin vuokrasopimusta jatketaan vuoteen 2026 asti – vuokra nousee, tiloja parannellaan

Tuu­li­kel­lon päi­vä­ko­din vuok­ra­so­pi­mus­ta jat­ke­taan vuoteen 2026 asti – vuokra nousee, tiloja pa­ran­nel­laan

27.04.2021 20:23
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 13
Tilaajille
Kuovien yksiköt ja Saloilan päiväkoti lakkautetaan Oulunsalossa ja tilalle rakennetaan uusi päiväkotirakennus

Kuovien yksiköt ja Sa­loi­lan päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan Ou­lun­sa­los­sa ja tilalle ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus

09.02.2021 19:45 3
Tilaajille
Kysyimme: Miksi Ouluun halutaan perustaa kaksikielinen saame-suomi-luokka? "Äidinkielinen opetus on saamelaisnuorten identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää"

Ky­syim­me: Miksi Ouluun ha­lu­taan pe­rus­taa kak­si­kie­li­nen saa­me-suo­mi-luok­ka? "Äi­din­kie­li­nen opetus on saa­me­lais­nuor­ten iden­ti­tee­tin ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­keää"

27.01.2021 15:13 2
Tilaajille
Yksityiset päiväkodit kiinnostavat edelleen Oulussa – varhaiskasvatuksen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa kaikilla alueilla

Yk­si­tyi­set päi­vä­ko­dit kiin­nos­ta­vat edel­leen Oulussa – var­hais­kas­va­tuk­sen kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa kai­kil­la alueil­la

11.12.2020 17:00 4
Tilaajille
Salmonellaepäily rovaniemeläisissä kouluissa ja päiväkodeissa – oireilleiden syytä hakeutua testiin

Sal­mo­nel­la­epäi­ly ro­va­nie­me­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – oi­reil­lei­den syytä ha­keu­tua testiin

07.12.2020 17:39
Tilaajille
Lapsia pompsahtaa lisää varhaiskasvatukseen Oulussa – henkilökuntaa tarvitaan lisää ensi vuonna

Lapsia pomp­sah­taa lisää var­hais­kas­va­tuk­seen Oulussa – hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan lisää ensi vuonna

01.12.2020 21:03 1
Tilaajille
Päiväkodit saivat kaivatun maskisuosituksen ja Sanminalla Haukiputaalla kasvomaskista tuli sääntö – pienikin oireilu vie työntekijöitä koronatestiin

Päi­vä­ko­dit saivat kai­va­tun mas­ki­suo­si­tuk­sen ja San­mi­nal­la Hau­ki­pu­taal­la kas­vo­mas­kis­ta tuli sääntö – pie­ni­kin oireilu vie työn­te­ki­jöi­tä ko­ro­na­tes­tiin

27.11.2020 08:59
Tilaajille
Oulunsalon uuden päiväkodin toteuttajat selvillä – päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2022

Ou­lun­sa­lon uuden päi­vä­ko­din to­teut­ta­jat sel­vil­lä – päi­vä­ko­ti aloit­taa toi­min­tan­sa elo­kuus­sa 2022

22.10.2020 14:24
Rovaniemellä koronavirustartunnat päiväkodissa ja varuskunnassa – kymmeniä altistuneita

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat päi­vä­ko­dis­sa ja va­rus­kun­nas­sa – kym­me­niä al­tis­tu­nei­ta

09.07.2020 20:49 2
"Oli odotettua, että yksittäisiä tartuntoja tulee päiväkodeissa" – kaksi lasta on saanut koronavirustartunnan päiväkodissa

"Oli odo­tet­tua, että yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja tulee päi­vä­ko­deis­sa" – kaksi lasta on saanut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan päi­vä­ko­dis­sa

30.06.2020 15:41
Oululainen päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – 43 päiväkotia saatetaan sulkea

Ou­lu­lai­nen päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – 43 päi­vä­ko­tia saa­te­taan sulkea

26.05.2020 16:03 2
Oululainen Touhula-päiväkotiketju hakeutuu yrityssaneeraukseen, korona kurittaa vaikeaa taloustilannetta – vakuuttaa päiväkotiarjen jatkuvan ennallaan

Ou­lu­lai­nen Tou­hu­la-päi­vä­ko­ti­ket­ju ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen, korona ku­rit­taa vaikeaa ta­lous­ti­lan­net­ta – va­kuut­taa päi­vä­ko­ti­ar­jen jat­ku­van en­nal­laan

14.05.2020 15:48 1
Oulun kaupungin piti yhdistää päiväkoteja toukokuussa, aikataulu vaihtui kesäkuuksi – puolet päiväkodeista kiinni kesällä

Oulun kau­pun­gin piti yh­dis­tää päi­vä­ko­te­ja tou­ko­kuus­sa, ai­ka­tau­lu vaihtui ke­sä­kuuk­si – puolet päi­vä­ko­deis­ta kiinni kesällä

09.05.2020 16:58 40
Näin koulut aiotaan avata turvallisesti – ei saksia tai muita opetusvälineitä yhteiskäyttöön, ei omia leluja päiväkotiin

Näin koulut aiotaan avata tur­val­li­ses­ti – ei saksia tai muita ope­tus­vä­li­nei­tä yh­teis­käyt­töön, ei omia leluja päi­vä­ko­tiin

07.05.2020 14:59 93