Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Keskustelukulttuuri
Oletko valtamedian aivopesemä vai foliohattu? – Myös toisinajattelijoille pitäisi olla sijansa, mutta kovin kärkkäästi langetamme eri mieltä oleville vähintään häpeätuomion
Kolumni

Oletko val­ta­me­dian ai­vo­pe­se­mä vai fo­lio­hat­tu? – Myös toi­sin­ajat­te­li­joil­le pitäisi olla si­jan­sa, mutta kovin kärk­kääs­ti lan­ge­tam­me eri mieltä ole­vil­le vä­hin­tään hä­peä­tuo­mion

10.01.2022 06:00 15
Tilaajille
Viikon lopuksi: Makuasioista voi ja niistä pitääkin kiistellä
Essee

Viikon lo­puk­si: Ma­ku­asiois­ta voi ja niistä pi­tää­kin kiis­tel­lä

17.12.2021 14:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vi­suus luo po­si­tii­vi­suut­ta – har­mit­taa saa, mutta sitä ei kannata purkaa kes­kus­te­lu­kump­pa­nei­hin

14.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Pakotettu yritys tasapuolisuuteen luo vain eripuraa
Essee

Viikon lo­puk­si: Pa­ko­tet­tu yritys ta­sa­puo­li­suu­teen luo vain eri­pu­raa

26.11.2021 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rohkeaa ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta elämää meille kai­kil­le!

14.11.2021 05:00 4
Tilaajille
Oululainen Pappakahvit-podcast tähtää paremman keskustelukulttuurin luomiseen kahvikupposten äärellä – ”Pääajatus meillä on, että keskustellen opittaisiin ymmärtämään maailmaa vähän paremmin”

Ou­lu­lai­nen Pap­pa­kah­vit-pod­cast tähtää pa­rem­man kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­seen kah­vi­kup­pos­ten äärellä – ”Pääa­ja­tus meillä on, että kes­kus­tel­len opit­tai­siin ym­mär­tä­mään maail­maa vähän pa­rem­min”

24.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Junissa suomalaisistakin tulee small talkin mestareita
Kolumni

Junissa suo­ma­lai­sis­ta­kin tulee small talkin mes­ta­rei­ta

12.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset tuo­mit­se­vat liikaa – sa­nan­va­paus on ole­mas­sa, mutta käytä sitä oi­keut­ta oikein

10.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Millaisen keittiönpöydän äärellä kasvoit? – Elämän eväitä tulee jokaiselle kotipöydästä
Kolumni

Mil­lai­sen keit­tiön­pöy­dän äärellä kas­voit? – Elämän eväitä tulee jo­kai­sel­le ko­ti­pöy­däs­tä

10.02.2021 10:00 3
Herätys tolkun ihmiset
Kolumni

Herätys tolkun ihmiset

12.01.2021 18:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­val­ta syntyy halusta sekä tai­dos­ta kuun­nel­la ja ym­mär­tää mui­den­kin arvoja ja aja­tuk­sia

04.12.2020 04:00
Tilaajille
Säästä suomalainen osaa avata keskustelun
Kolumni

Säästä suo­ma­lai­nen osaa avata kes­kus­te­lun

01.11.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan nuoret va­ka­vas­ti – näin luodaan kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria, jossa jo­kai­nen us­kal­taa osal­lis­tua

12.10.2020 06:00
Tilaajille