Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Oulun kulttuuripääkaupunkihanke
Katutaide valtaa alaa kulttuuripääkaupungista: Myös yleisö pääsee osallistumaan taiteen tekoon tänä kesänä

Ka­tu­tai­de valtaa alaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta: Myös yleisö pääsee osal­lis­tu­maan taiteen tekoon tänä kesänä

22.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun Lumo-valofestivaali mukaan suureen eurooppalaiseen kulttuurihankkeeseen

Oulun Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li mukaan suureen eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­hank­kee­seen

16.06.2022 09:56 3
Oululaisen kaupunkikulttuurin ilmastonmuutos: "Kaupunki voi viestiä ja luoda kaupunkibrändiä ja -strategiaa, mutta me kaupunkilaiset luomme kaupunkimme kulttuurin"
Kolumni

Ou­lu­lai­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin il­mas­ton­muu­tos: "Kau­pun­ki voi viestiä ja luoda kau­pun­kib­rän­diä ja -st­ra­te­giaa, mutta me kau­pun­ki­lai­set luomme kau­pun­kim­me kult­tuu­rin"

20.05.2022 18:00 4
Tilaajille
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari johtaa orkesterinsa maailmalle – tulossa on levytyksiä brittiläiselle Chandos-yhtiölle

Oulu Sin­fo­nian uusi yli­ka­pel­li­mes­ta­ri johtaa or­kes­te­rin­sa maail­mal­le – tulossa on le­vy­tyk­siä brit­ti­läi­sel­le Chan­dos-yh­tiöl­le

18.05.2022 19:00
Tilaajille
Oulu2026-vuoteen otetaan vauhtia jo kesällä, ohjelmahaku käynnistyy syksyn tullen – kulttuuripääkaupunkivuoden ensiaskeleet otetaan lähiruoan ja katutaiteen kautta

Oulu2026-vuo­teen otetaan vauhtia jo ke­säl­lä, oh­jel­ma­ha­ku käyn­nis­tyy syksyn tullen – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den en­sias­ke­leet otetaan lä­hi­ruoan ja ka­tu­tai­teen kautta

17.05.2022 18:30 5
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi tavoittelee aluetalouteen kasvua vähintään 260 miljoonaa euroa
Kolumni

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si ta­voit­te­lee alue­ta­lou­teen kasvua vä­hin­tään 260 mil­joo­naa euroa

06.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Teatterista triathloniin – Oulun uuden kulttuurijohtajan Sami Ylisaaren repertoaarista löytyy kulttuuria ja urheilua sulassa sovussa

Teat­te­ris­ta triath­lo­niin – Oulun uuden kult­tuu­ri­joh­ta­jan Sami Yli­saa­ren re­per­toaa­ris­ta löytyy kult­tuu­ria ja ur­hei­lua sulassa sovussa

08.04.2022 06:00 5
Tilaajille
Museo Ainolasta aiottiin aikoinaan siirtää Pikisaareen – nyt saaresta luodaan kulttuurikohdetta Ouluun

Museo Ai­no­las­ta aiot­tiin ai­koi­naan siirtää Pi­ki­saa­reen – nyt saa­res­ta luodaan kult­tuu­ri­koh­det­ta Ouluun

18.02.2022 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruu­miin­kult­tuu­ri osaksi Oulun kult­tuu­ri­kau­pun­ki-ima­goa

14.02.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi kult­tuu­ri­kau­pun­ki­vuo­den tavoite voisi olla koota yhdeksi teok­sek­si ta­ri­noi­ta Oulusta

02.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee kulttuurijohtajaa Samu Forsblomin seuraajaksi nopealla aikataululla

Oulun kau­pun­ki hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa Samu Forsb­lo­min seu­raa­jak­si no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

18.01.2022 20:50 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi vuosi 2022 – brän­di­lu­pauk­sen to­teu­tu­mi­seen voimme jo­kai­nen vai­kut­taa, pu­hu­taan Oulusta asteen verran enemmän hyvää

29.12.2021 06:00 10
Tilaajille
Ministerivaliokunta: Valtio sitoutuu Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen enintään 20 miljoonalla eurolla

Mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Valtio si­tou­tuu Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen enin­tään 20 mil­joo­nal­la eurolla

21.12.2021 09:55 7
Oulu perusti kulttuurisäätiön – hallituksen puheenjohtajaksi nimetty Risto Ruohonen on toiminut Kansallisgallerian pääjohtajana sekä teatterinjohtajana

Oulu perusti kult­tuu­ri­sää­tiön – ­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si nimetty Risto Ruo­ho­nen on toi­mi­nut Kan­sal­lis­gal­le­rian pää­joh­ta­ja­na sekä teat­te­rin­joh­ta­ja­na

04.10.2021 21:10 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tekee mieli tulla uu­des­taan, neljä päivää hei­nä­kui­ses­sa kau­pun­gis­sa avasi tam­pe­re­lai­sen­kin silmät

24.09.2021 11:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun suun­ni­tel­mat eivät ole eduksi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si va­li­tul­le

24.09.2021 04:15 1
Tilaajille
Kaleva Live: Kuntavaalikeskustelussa ruodittiin Oulun roolia kulttuurikaupunkina – katso tallenne tilaisuudesta täältä

Kaleva Live: Kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lus­sa ruo­dit­tiin Oulun roolia kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta täältä

27.05.2021 21:07 12
Kulttuuripääkaupunkia ja kulttuuri-ilmastonmuutosta!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia ja kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos­ta!

26.05.2021 02:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­nurk­kia edemmäs – päi­vä­ret­ki osoit­ti, kuinka mo­ni­puo­li­nen Oulu on

26.04.2021 05:15
Tilaajille
Puheenaihe: Lisääkö kulttuurihanke alueensa varallisuutta? Oulusta voi tulla Euroopan kulttuuripääkaupunkina nykyistä parempi kaupunki

Pu­hee­nai­he: Lisääkö kult­tuu­ri­han­ke alueen­sa va­ral­li­suut­ta? Oulusta voi tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na ny­kyis­tä parempi kau­pun­ki

25.04.2021 08:00 7
Tilaajille