Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Oulun kulttuuripääkaupunkihanke
Oulun kaupunki hakee kulttuurijohtajaa Samu Forsblomin seuraajaksi nopealla aikataululla

Oulun kau­pun­ki hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa Samu Fors­blo­min seu­raa­jak­si no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

18.01.2022 20:50 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi vuosi 2022 – brän­di­lu­pauk­sen to­teu­tu­mi­seen voimme jo­kai­nen vai­kut­taa, pu­hu­taan Oulusta asteen verran enemmän hyvää

29.12.2021 06:00 10
Tilaajille
Ministerivaliokunta: Valtio sitoutuu Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen enintään 20 miljoonalla eurolla

Mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Valtio si­tou­tuu Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen enin­tään 20 mil­joo­nal­la eurolla

21.12.2021 09:55 7
Oulu perusti kulttuurisäätiön – hallituksen puheenjohtajaksi nimetty Risto Ruohonen on toiminut Kansallisgallerian pääjohtajana sekä teatterinjohtajana

Oulu perusti kult­tuu­ri­sää­tiön – ­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si nimetty Risto Ruo­ho­nen on toi­mi­nut Kan­sal­lis­gal­le­rian pää­joh­ta­ja­na sekä teat­te­rin­joh­ta­ja­na

04.10.2021 21:10 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tekee mieli tulla uu­des­taan, neljä päivää hei­nä­kui­ses­sa kau­pun­gis­sa avasi tam­pe­re­lai­sen­kin silmät

24.09.2021 11:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun suun­ni­tel­mat eivät ole eduksi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si va­li­tul­le

24.09.2021 04:15 1
Tilaajille
Kaleva Live: Kuntavaalikeskustelussa ruodittiin Oulun roolia kulttuurikaupunkina – katso tallenne tilaisuudesta täältä

Kaleva Live: Kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lus­sa ruo­dit­tiin Oulun roolia kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta täältä

27.05.2021 21:07 12
Kulttuuripääkaupunkia ja kulttuuri-ilmastonmuutosta!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia ja kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos­ta!

26.05.2021 02:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­nurk­kia edemmäs – päi­vä­ret­ki osoit­ti, kuinka mo­ni­puo­li­nen Oulu on

26.04.2021 05:15
Tilaajille
Puheenaihe: Lisääkö kulttuurihanke alueensa varallisuutta? Oulusta voi tulla Euroopan kulttuuripääkaupunkina nykyistä parempi kaupunki

Pu­hee­nai­he: Lisääkö kult­tuu­ri­han­ke alueen­sa va­ral­li­suut­ta? Oulusta voi tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na ny­kyis­tä parempi kau­pun­ki

25.04.2021 08:00 7
Tilaajille
Kulttuurivuoden tekijät lupaavat kylille omia lauluja, nuorille sotahistoriaa ja monitaiteellisen kävelykierroksen, joka huipentuu nostalgisiin pihajuhliin

Kult­tuu­ri­vuo­den tekijät lu­paa­vat kylille omia lau­lu­ja, nuo­ril­le so­ta­his­to­riaa ja mo­ni­tai­teel­li­sen kä­ve­ly­kier­rok­sen, joka hui­pen­tuu nos­tal­gi­siin pi­ha­juh­liin

23.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulu2026-hakemus tulee kohta painosta – "Tämä on laaja yhteisöllinen prosessi, jossa on ollut mukana varmaan tuhansia ihmisiä tavalla tai toisella"

Oulu2026-ha­ke­mus tulee kohta pai­nos­ta – "Tämä on laaja yh­tei­söl­li­nen pro­ses­si, jossa on ollut mukana varmaan tu­han­sia ihmisiä tavalla tai toi­sel­la"

22.03.2021 22:29 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri kuntoon ilman vas­tak­kain­aset­te­lua – kult­tuu­riin lai­tet­tu raha ei ole pois esi­mer­kik­si van­hus­ten­hoi­dos­ta

10.03.2021 14:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lam­mas­saa­ri sopii mu­seol­le – erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo on mer­kit­tä­vä kohde sille kau­pun­gil­le, johon se si­joi­te­taan

09.03.2021 08:00 3
Tilaajille
Kulttuurikaupunkihakijoilla alkaa loppukirivaihe, jossa Oulun kovin vastustaja lienee Savonlinna
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki­ha­ki­joil­la alkaa lop­pu­ki­ri­vai­he, jossa Oulun kovin vas­tus­ta­ja lienee Sa­von­lin­na

05.03.2021 20:00 17
Tilaajille
Viikon lopuksi: Miksi artistit lentävät Oulusta etelään?

Viikon lo­puk­si: Miksi ar­tis­tit len­tä­vät Oulusta ete­lään?

05.03.2021 12:00 10
Tilaajille
Kelluva lava uiskentelee ensi kesänä Oulun vesillä

Kelluva lava uis­ken­te­lee ensi kesänä Oulun vesillä

04.03.2021 22:52 2
Tilaajille
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille
Oulu ansaitsee tulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – lisääntynyt matkailutulo ja uudet työpaikat luovilla aloilla luovat uudenlaista taloudellista pohjaa.
Kolumni

Oulu an­sait­see tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si – li­sään­ty­nyt mat­kai­lu­tu­lo ja uudet työ­pai­kat luo­vil­la aloilla luovat uu­den­lais­ta ta­lou­del­lis­ta pohjaa.

19.02.2021 06:00 18
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen ideakilpailun finalistit kisaavat 2026 euron palkinnosta – etäyhteyksin järjestettävä tapahtuma on avoin kaikelle yleisölle

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen idea­kil­pai­lun fi­na­lis­tit ki­saa­vat 2026 euron pal­kin­nos­ta – etä­yh­teyk­sin jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma on avoin kai­kel­le ylei­söl­le

18.02.2021 14:25 3