Luonto: Raakun suojelu sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen, sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

Formula 1: Ana­lyy­si: Lando Norris maksoi kovan hinnan uh­ka­pe­lis­tään Sotshin F1-ki­sas­sa

Kehitysvammaiset

Ky­syim­me, miksi ke­hi­tys­vam­mais­ten nuorten kul­je­tuk­set tak­kua­vat – "Per­heet jou­tu­vat jous­ta­maan kyytien ar­moil­la koh­tuut­to­man paljon"

12.08.2021 18:00 10
Tilaajille

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 22:02 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kuulee ke­hi­tys­vam­mais­ta?

05.06.2021 01:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten lii­kun­ta­ker­hos­sa lii­kun­nan lajilla ei ole niin väliä: "On kiva, kun on kai­ken­lais­ta toi­min­taa"

02.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus – on eri asia puhua ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­ses­ta asu­mis­pal­ve­lus­ta kuin vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta

03.11.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vam­mais­ten elämän mit­tai­sia pal­ve­lu­ja ei pitäisi kil­pai­lut­taa

19.10.2020 06:00 5
Tilaajille

Äidistä kuo­riu­tui nais­so­tu­ri: "Jos joku minut yöllä he­rät­tää, minä olen heti valmis tais­toon" – Ou­lu­lai­nen pe­rus­hoi­ta­ja Ul­la­mai­ja Pyyk­kö­nen kir­joit­ti äidin ja tyt­tä­ren tarinan

03.10.2020 20:30 1
Tilaajille

Kentän lai­dal­la kas­va­nut Lauri Sirén on yksi Oulun tun­nis­tet­ta­vim­mis­ta jal­ka­pal­lo­per­soo­nis­ta, jonka tarinan vain harva tietää – ”Lää­kä­ri sanoi, että hän ei ollut koskaan nähnyt ketään näin eri­kois­ta”

14.07.2020 15:02 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vahva am­mat­ti­tai­to ja työ­hy­vin­voin­ti ta­kaa­vat laa­duk­kaan ke­hi­tys­vam­ma­työn – tällä het­kel­lä työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mis­ta ei tueta tar­peek­si

16.06.2020 07:00
Tilaajille

OYSin toi­mil­le tiukkaa kri­tiik­kiä: ”K­rii­si­hoi­toa tar­vit­se­vat ke­hi­tys­vam­mai­set nuoret jäävät vaille apua” – 14-vuo­tiaal­la Ras­muk­sel­la on hoitoa odot­taes­sa voi­ma­kas psyy­ke­lää­ki­tys

17.05.2020 19:04 3
Tilaajille